Avatar
RNDr. Michal Černý

Poslední přihlášení 27. 07. 2021

O uživateli
Přednáší na KISKu Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií, Vzdělávací technologie nebo Filozofie informace podílí se na předmětech Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi, na PřF pak cvičil praktikum z fyziky. Připravuje budoucí Koordinátory ICT. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologické nauky, aktuálně dělá doktorát z obecných otázek fyziky. Je autorem mnoha knih z edTech tématikou: * Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu * Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty * Informační vzdělávání pro učitele * Distanční vzdělávání pro učitele * Metodik ICT * Koordinátor ICT * Myšlenkové mapy pro studenty, ...
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova universita, KISK FF
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
Předměty
fyzika, informatika, sociální pedagogika
ModulČlánky
584
0
29. 06. 2021
Článek se zaměřuje na některé argumentační fauly a způsob konstrukce argumentu jako na důležitý prvek v hodnocení kvality a důvěryhodnosti zdrojů. Ukazuje, že cílem korektivní diskuse je snaha o přiblížení se pravdě, zatímco společnou motivací pro záměrné argumentační fauly je manipulace se čtenářem.
ModulČlánky
477
0
28. 06. 2021
Existence autorit je nesporně velkým sociologickým tématem. Nás bude ale zajímat především to, jakým způsobem mohou autority vstupovat do práce s informacemi. Zaměříme se na to, jakým způsobem je vůbec informační autorita konstruována a proč se může u různých uživatelů významně lišit.
ModulČlánky
725
0
09. 06. 2021
Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvalitativní výzkum. Konkrétně se zaměřuje na nástroje pro práci s rozhovory a videem. Nabízí aplikace pro přepis a kódování rozhovorů nebo videa. Cílem příspěvku je dát učiteli k dispozici přehled aplikací, které může použít pro rozvoj odborného bádání u svých studentů.
ModulČlánky
501
0
26. 05. 2021
Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvantitativní výzkum – od aplikací na tvorbu dotazníků až po analytické a vizualizační nástroje. Představuje praktický soubor aplikací vhodných pro rozvoj vědecké gramotnosti. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
664
0
24. 05. 2021
Informační gramotnost je jednou z nejpopulárnějších „nových gramotností“, se kterými se lze setkat. Nacházíme ji i v ŠVP mnoha škol. Cílem příspěvku je nastínit, co si pod ní vlastně představit a jakým způsobem je možné s informační gramotností v českém středoškolském prostředí pracovat. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
803
1
17. 05. 2021
Článek se věnuje konkrétním tématům a obsahům spojených s vědeckou gramotností vymezenou dle rámce OECD PISA. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
775
0
13. 05. 2021
Vědecká gramotnost představuje zajímavé a v českém prostředí poměrně opomíjené téma. Příspěvek se snaží nabídnout základní vymezení této gramotnosti v perspektivě české středoškolské výuky. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
2396
0
21. 12. 2020
Článek se zaměřuje na tři metody hodnocení informací a snaží se nabídnout určitý společný pohled na to, jakým způsobem u tohoto procesu postupovat. Ukazuje, že schopnost posoudit informaci, zdroj nebo nástroj je jednou ze zásadních kompetencí, které si musí studenti ve 21. století osvojit. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
1975
0
17. 12. 2020
Žijeme ve světě, kde jsou informace všude kolem nás. Jednou ze zcela zásadních kompetencí pro to, abychom s nimi byli schopni efektivně pracovat, je kompetence k jejich organizaci. Ostatně organizace informací je vlastně klíčový koncept procesu učení. Článek bude na několika příkladech téma reflektovat jak teoreticky, tak také prakticky a otevře jeho perspektivy ve školní praxi. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
1166
0
15. 12. 2020
Článek se věnuje problematice filtrování informací a informačních bublin. Snaží se ukázat význam tématu v kontextu středoškolského vzdělávání i učící se společnosti a současně ho spojuje s konkrétními didaktickými doporučeními. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
1346
0
10. 12. 2020
Článek se zaměřuje na problematiku vymezení datové gramotnosti jako klíčového konceptu pro mezipředmětovou výuku na středních školách. Snaží se ukázat, že nejde jen o téma matematiky či informatiky, ale skutečně o široce využitelný koncept, bez jehož dobrého zvládnutí se středoškoláci pravděpodobně v budoucnosti neobejdou. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
1644
0
10. 12. 2020
Chatbot je nesporně zajímavým tématem do hodin informatiky, ale třeba i češtiny nebo uměnovědných předmětů, ale současně může být zajímavým pomocníkem pro učitele, nejen v době covidu-19 a online výuky, na kterou si v určitém režimu budeme muset zvyknout. V rámci tohoto článku bychom se rádi podívali na to, jak je možné s chatbotem pracovat jako s učitelským pomocníkem. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
5539
0
17. 09. 2020
Co jsou to digitální knihovny? A co je možné v nich nalézt? Cílem tohoto příspěvku je ukázat na konkrétních příkladech digitálních knihoven jejich možnou školní implementaci a možnosti jejich využití. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
4611
1
15. 09. 2020
Vyhledávání informací a práce s nimi patří nesporně mezi kompetence, které i reformované kurikulum bude chtít a potřebovat akcentovat. Ostatně v sociologii dobře známe koncepty informačních specialistů nebo symbolických analytiků. Vnímáme jako jistý smutný paradox, že toto vyhledávání je často redukováno na několik dílčích oblastí (Google, odborné články), aniž bychom se dostali k některým zajímavým zdrojům, jako jsou třeba virtuální muzea a galerie. A i s nimi je možné ve výuce dobře pracovat. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040. Web: https://kisk.phil.muni.cz/onlife.
ModulČlánky
4793
0
10. 09. 2020
Podcasty představují zajímavou formu předávání obsahu, která může být velice dobře použitelná i ve vzdělávání na základních a středních školách. Tvůrcem se může stát kdokoliv – učitel i student. Příspěvek se snaží provést učitele tématem a nabídnout mu základní kontury celého tématu. V druhém díle miniseriálu se zaměříme na tvorbu podcastu, základy postprodukce a publikování.
ModulČlánky
6565
0
08. 09. 2020
Podcasty představují zajímavou formu předávání obsahu, která může být velice dobře použitelná i ve vzdělávání na základních a středních školách. Tvůrcem se může stát kdokoliv – učitel i student. Příspěvek se snaží provést učitele tématem a nabídnout mu základní kontury celého tématu. V prvním díle miniseriálu se zaměříme na vymezení tématu, ukázky dobré praxe a zamyslíme se nad tvorbou konceptu podcastu.
ModulČlánky
4807
0
03. 09. 2020
Článek nabízí základní vhled do natáčení videí ve školní praxi. Nabízí přehled kroků, které musíme uvážit, pokud chceme videoobsah připravit a tvořit. Prochází fází plánů, přípravy natáčení, vlastní tvorby a postprodukce. Speciální pozornost je zaměřená na nástroje, které umožňují střih a úpravu videa.
ModulČlánky
6206
0
31. 08. 2020
Příspěvek se zaměřuje na postupy a nástroje, které jsou spojené s tvorbou videotutoriálů, které jsou tvořené ze záznamů z obrazovky. Ukazuje, jakým způsobem je možné s nimi pracovat ve školním prostředí, ať již z pohledu učitele jako tvůrce obsahu, nebo očima studentů, kteří participují na společné tvorbě.
ModulČlánky
5314
1
03. 06. 2020
Soubor nástrojů H5P nabízí učiteli (a nejen jemu) široké možnosti v tvorbě multimediálních interaktivních vzdělávacích objektů v kvalitě a estetickém provedení velice neobvyklém. Jde o rychle rostoucí otevřenou službu, kterou může bezplatně používat každý. V českém prostředí je přitom zatím téměř neznámá. Článek si klade za cíl ji představit a zasadit do základního didaktického kontextu.
ModulČlánky
4846
0
05. 05. 2020
Otevřené vzdělávání představuje významný fenomén, který může do jisté míry změnit to, jak vzdělávání vypadá a funguje. Cílem článku je zasadit toto téma do širšího kontextu a ukázat k němu konkrétní projekty a zdroje, které jsou dostupné pro (především česky mluvícího) učitele a jeho konkrétní školní praxi.
ModulČlánky
8984
0
29. 04. 2020
Článek popisuje různé možnosti, jak do středoškolského prostředí zapojit technologie, v nichž je možné provozovat online kurz. Jako první skupinu nástrojů uvádí tradiční LMS – Moodle, Classroom, Canvas; druhou zmiňovanou skupinou jsou aplikace sloužící primárně pro komunikaci a spolupráci, jako jsou Teams či Slack. Poslední třetí skupinou jsou tzv. decentralizované LMS složené z jednotlivých drobných nástrojů. Článek u každého řešení nabízí nejen jeho technický popis, ale také základní didaktickou rozvahu nad jeho možnou školní implementací.
ModulČlánky
4467
0
28. 04. 2020
Článek popisuje různé možnosti implementace online kurzů do středoškolského prostředí (především v hybridní či blended learning formě). Jeho cílem je ukázat konkrétní možnosti aplikace do konceptů vzájemného hodnocení, převrácené třídy, náhrady klasické výuky a dalších aplikací. Současně také shrnuje základní trendy, které se v oblasti online kurzů objevují a které by měli rámovat učitelovo přemýšlení o celé problematice.
ModulČlánky
6788
0
16. 04. 2020
Článek se věnuje různým možnostem využití technologií v konstruktivisticky pojatém vzdělávání. Nabízí nástroje například na seberegulované učení, práci s vlastními prekoncepty, hodnotově orientované vzdělávání atd. Cílem článku je ukázat, jakým způsobem lze jednotlivé koncepty spojit s aplikacemi, které lze implementovat do edukačního procesu.
ModulČlánky
6302
0
02. 04. 2020
Příspěvek popisuje dílčí metody a přístupy v konstruktivistickém vzdělávání, ke kterým identifikuje vhodné technologické nástroje. Ukazuje tak, jak konstruktivistické vzdělávání může (a má) technologii využívat, ať již na straně učitele, nebo žáka.
ModulČlánky
4519
0
31. 03. 2020
Chatboti (konverzační agenti) jsou dnes poměrně standardní součástí fungování sociálních sítí nebo uživatelské podpory. Jejich tvorba může – ale také vůbec nemusí – vyžadovat znalosti programování. Mohou posloužit jako velice zajímavý nástroj pro výuku, ve které se objeví témata, jako je počítačové zpravování emocí, dialogové systémy, API nebo umělá inteligence formou, která je pro žáky poměrně snadno dostupná a pochopitelná. Současně jejich tvorba může pomoci s automatizovaným procvičováním nebo personalizovaným na dialogu postaveném vyučování.
ModulČlánky
4208
0
24. 03. 2020
Cílem článku je ukázat některé přístupy a nástroje, které mohou pomoci s rozvojem tvorby vzdělávacích materiálů, které podporují nelineární způsob učení. Právě nelinearitu v edukačním procesu lze považovat za jednu ze základních a přitom poněkud zanedbávaných oblastí, ve kterých technologie mohou sehrát významnou roli.
ModulČlánky
8499
4
19. 03. 2020
Stav kolem uzavření škol vlivem koronavirové infekce také na základních a středních školách otevřel téma online vzdělávání, konkrétně toho, jakým způsobem je možné distanční formou zajišťovat výuku. Nejde jen o tento výjimečný nebo extrémní případ, ale online videovýuka se může hodit v mnoha jiných situacích – když je učitel nemocný, nebo na cestách, když má žáky s individuálním studijním plánem atp. Anebo lze pomocí této formy pracovat s konzultacemi pro žáky, s konzultačními hodinami pro rodiče atp.
ModulČlánky
5756
0
27. 01. 2020
Vyhledávání informací patří mezi základní činnosti, které člověk musí v dnešní společnosti dělat. Zdálo by se, že s příchodem Google jako by bylo snadné nalézt libovolnou informaci. Jako by dovednosti vyhledávat a užívat nějaké pokročilejší techniky ztratily své místo ve světě. V článku si ukážeme, že to zdaleka nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá, a představíme řadu netradičních vyhledávačů. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040.
ModulČlánky
5467
1
20. 08. 2019
Příspěvek se věnuje tomu, jak nyní (a v blízké budoucnosti) může umělá inteligence měnit edukační procesy a pomoci s učením se. Zaměříme se jak na praktické příklady, tak na to, jaký vliv to může mít na vnímání učitelské profesní identity.
ModulČlánky
5602
0
16. 01. 2019
Článek se věnuje praktičtějším aspektům tvorby učitelského portfolia – od jednotlivých možných sekcí webu až po nástroje, které je možné pro jeho tvorbu využít.
38
36
0
veřejná
Blogové příspěvky, články a digifolia vytvořená v rámci projektu Interes. http://interes.kisk.cz/
TabletyICTKISKInteres
ModulČlánky
01. 04. 2020
Dobrý den, ano hranice se teď během pandemie školám zvýšila. U obrázků záleží na Vás - schůzky mohou být privátní a nemusíte je nahrávat, pak není třeba se bát ani těch obrázků žáků. Pokud chcete, tak jim současně nemusíte kameru vůbec povolit a mohou být případně jen slyšet. Záleží na to, co Vám bude vyhovovat.
ModulČlánky
25. 03. 2020
Aniž bych s tou věcí ohledně entropie úplně souhlasil (má své nesporné problémy), tak snižování entropie edukačně dostupného světa: a) neodporuje fyzikálním zákonům, to o čem mluví dr. Brdička není uzavřený systém a b) je klíčovým konceptem v etice Luciana Floridiho, mého oblíbeného autora, kterého se určitě vyplatí sledovat. Tvrdí, že se máme chovat eticky, to znamená tak, abychom snižovali informační entropii. To může mít mnoho zajímavých dopadů! Viz Floridiho kniha: https://global.oup.com/academic/product/the-ethics-of-information-9780199641321?cc=cz&lang=en&
ModulČlánky
20. 05. 2019
Kratičký, ale dle mého soudu zcela zásadní text. Myslím, že ukazuje, že binární představa vztahu technologií a učení (s a bez) je zcela nesmyslná (respektive nic neříkající) a měli bychom se učit přemýšlet jeměji. Děkuji za něj.
ModulČlánky
22. 03. 2019
Já to tak samozřejmě vnímám a to množství novinek je skutečně impozantní! Ostatně třeba kurátorství jako vzdělávací přístup, o kterém je teď v tisku má třetí kniha, je tady u nás Váš objev... :) ... Jen jsem chtěl říci, že zrovna v případě Číny bych byl hodně opatrný (a možná zbytečně) na to, co jejich nástroje umí. Myslím, že docela systeamticky využívají toho, že mi v okcidentální společnosti neumíme čínsky :)
ModulČlánky
19. 03. 2019
Myslím, že pěkný a velice potřebný článek. Téma by si jistě zasloužilo pečlivější srovnání ... ostatně řada čínských výzkumů je problematicky důveryhodných.... ale směr to jistě ukazuje a děkuji za něj!
ModulČlánky
29. 01. 2019
To zní báječně! Těším se a přeji hodně zdaru...
ModulČlánky
04. 04. 2018
Pak se mi to asi také líbí :)
ModulČlánky
04. 04. 2018
Já budu asi za neoliberatiána, ale jakkoli se mi to líbí, tak jisté riziko vidím - stejně jako u kariérního řádu - vpřílišném glajchšaltování. Udělat jednu platformu s mikrokredity je problématické a jakkoli vím, jak špatně uchopitelné je z hlediska evelauačních strategií PLE, myslím, že důraz na silně individuální vzdělávání učitelů je něčím, co má smysl. Do takového systému mikrokreditů nedostaneme ani druhou vysokou školu, ani MOOC, ani výzkumné aktivity, ani přečtenou těžkou knihu ani... nebo možná ano, ale s omezenou možností posouzení smyslupnosti. Po mém soudu je jedinou smyslupnou variantou kariérního řádu něco, co bude vycházet z individuálního mentoringu učitelů, z nastavených vzdělávacích plánů vzniklých dialogem učitele s mentorem a ředitelem. A pak do toho mohou a mají vstoupit i technologie s možností evidence, třeba mikrokredity. Ale bude to systematické, cílené, individualizované a s možností řešit problémy (a nebo podpořit silné stránky) konkrétního pedagoga.
ModulČlánky
26. 02. 2018
Velmi důležitý a aktuální článek, děkuji. A upozorním na dvě bakalářské práce, které jsem vedl a které jsou k tématu asi také důležité, třeba jako rozcestník dalších souvisejících zdrojů a témat: * Knihy psané počítačem: trendy, možnosti, výzvy, úskalí (https://is.muni.cz/th/bbask/?lang=cs) dávají dobrý přehled o tom, jak téma souvisí s literaturou. * Fenomén automaticky generovaných vědeckých textů (https://is.muni.cz/th/jj2sj/?lang=cs) ukazuje jednu z možností zneužití takových postupů ve vědecké komunitě.
ModulČlánky
19. 02. 2018
Já bych upozornil hlavně na jiný projekt z MU - Kurz práce s informacemi - otevřený, online webový kurz, který se věnuje celému procesu práce s informacemi - ode definování potřeby, vyhledávání, práci se zdroji, hodnocení informací až po jejich využití. A když už jsme u toho, tento semestr se objevuje i Kreativní práce s informacemi, opět otevřená a online, jako webový kurz.
ModulČlánky
30. 09. 2017
Děkuji za otevřené téma. Upozornil bych, že na KISKu se mu věnuje poměrně hodně studentů. Rád bych vyzdvyhl třeba články Moniky Martonové, které jsou pro tento kontext důležité - O Beacon Hill School jako předchůdci otevřeného vzdělávání a svobodě, případně také inspirativní Jakou univerzitu v ČR (ne)najdeme či především obsáhlý text Koncept Heterodox Academy aneb jak bojovat proti dogmatům na našem Mediu.
ModulBlogy
11. 03. 2016
Dobrý den, dostupné záznamy jsou zde. Jak to bude možné, tak je stáhneme, nastříháme a dáme na YouTube.
ModulBlogy
09. 03. 2016
Adobe Connect je v tomto ohledu poněkud nepraktický, ale pokusíme se co nejdříve je zveřejnit. Takže záznamy plánujeme a budou, pokud se nic nepokazí.
ModulČlánky
04. 03. 2015
Zkusil jsem ještě dodělat alespoň něco se senzory pro fyziku.
ModulBlogy
02. 02. 2015
[1]Dovolím si krátký komentář: Společenská odpovědnost do výše platu - to je eticky i logicky nesmyslé. Současně to implikuje vztah mezi kvalitou člověka (a tedy významu jeho jednání a chování) a jeho platu. Chcete říci, že důchodce nebo student nemají žádnou společenskou odpovědnost? Ta se odvozuje od něčeho zcela jiného, než je mzda či plat. Informační společnost je jistě problematický pojem, ale dle mého soudu u nás jednoznačně existuje, ať již užijeme definici téměř jakoukoli. Tím spíš, že třeba v kontextu USA se o informančí společnosti hovoří již od 60. let. Interaktní tabule jistě nejsou jedinou moderní didaktickou pomůckou, ale když se vhodně užívají jsou zajímavým a užitečným nástrojem. Nevím, co jiného si pod pojmem moderní mám představit - rozšířenou relaitu, 3D tisk. Ano, ale v kontextu českého školství sem spadají i ty tabule. "Něco jiného chce gymnazijní profesor naučit svoji premiantku - ta nemusí informace vyhledávat a vyhodnocuje je jen maličko, důraz je na efektivním využití - a něco jiného se musí naučit (nejspíš vlastnoručně sám sebe) vědec či vývojář." Větě úplně nerozumím - učitel učí svojí premiantku něco jiného, než kriticky pracovat s informacemi? A kde se to naučí věděc? Obecně informační vzdělávání je u nás hodně zanedbané téma, což implikuje velké ekonomické i vzdělanostní škody. Právě proto se pracuje s modely, aby bylo zřejmé, že jde o komplexní proces a během vzdělávání se všem oblastem věnovala alespoň nějaká pozornost.
ModulČlánky
05. 12. 2014
Velice přínostný článek o tématu, které je mnohem důležitější, než si většina lidí zřejmě uvědomuje. Osobně se domnívám, že SCORM je mrtvý, především proto, že je natolik málo restriktivní, že neumožńuje reálný přenos dat mezi aplikacemi. xAPI vypadá funkčně lépe, jako RDF, ale opět se bojím vágnosti. Otázkou je, co to vlastně má přinést, jestli mobilitu nebo interní záznam činností. Ještě možná jeden komentář, který je problematický u všech ontologií - jak najít tu správnou. Dnes josu už pěkné experimenty na počítačové zpracování emocí a je otázkou, zda to tento formát umí rozumně implementovat. Jak to navázat na sémantické aplikace, dialogové systémy atd.
ModulBlogy
02. 12. 2014
[3] Přemýšlel jsem nad tím, ale mám pocit, že blog je živější a dynamičtější. Snad pod žádným svým článkem tady nemám pět komentářů a že je jich hodně přes stovku. [4] Ano, je to tak. [5] Nevím, co je "vytváření kompletní vlastní prezentace oněch znalostí" Právě proto, že informace prochází, kontextualizuje a doplňuje je nepředhazuje, ale doplňují jeho výklad. Často jdoucí za hranice školy. Problém s hledáním formy, obsahu i tváře školy jsou všude.
ModulBlogy
27. 11. 2014
Pan Černý ví a bude na články hojně odkazovat v dalších dílech seriálu. Děkuje za odkaz! A poprvé o něm četl WHITTAKER, Steve. Personal information management: From information consumption to curation. http://doi.wiley.com/10.1002/aris.2011.1440450108
ModulČlánky
19. 04. 2013
[Jiří Šamánek] Dobrý den, celý seriál je zaměřený na osobní počítače, což tady není bohužel explicitně řečené. Součástí generických komponent operačního systému je interpret příkazů, což nějaký překladač obvykle vyžaduje. Osobně nevím, zda označovat "operační systémy" padesátých a šedesátých let takto, nebo spíše jako frameworky, protože řadu charakteristik z moderních definic operačního systému splňují jen částečně. Děkuji moc za cenné poznámky.
ModulČlánky
21. 03. 2013
Plně s vámi souhlasím. Obecně mám dojem, že se právě metodologii věd a jejich filosofickým východiskům věnuje na školách málo pozornosti. A prostor si jistě zaslouží i zde na portále.
ModulČlánky
21. 03. 2013
Myslím, že oba máme na mysly téměř totéž, jen užíváme jiné pojmy. Já nechápu pojem fyzikální "intuice", také někdy nazývaná "zdravým (selským)rozumem", ale právě jako zdravý odhad na abstrakci. Ostatně tu vždy děláme na základě určité intuice, někdy správě, někdy hůře. Jen jsem v textu zdůraznil, že nepočítáme pohyb pro dva hmotné body (ostatně pro ty bychom mohly definovat pohybové rovnice úplně libovolně a založit si myšlenkovou smyšlenou fyziku), ale pro dvě tělesa, která se pohybují tak, že je můžeme popsat s dostatečnou přesností jako hmotné body...
ModulČlánky
20. 03. 2013
Vážený pane kolego, první axiom platí také pokud je výslednice vnějších sil působící na těleso nulová, což je ve skutečnosti obyčejný příklad. Bez abstrakce se jistě žádná věda neobejde a ve fyzice je jí mnoho potřeba. Fyzika je věda popisující přírodu - jsitě že například první axiom platí jen v inerciální vstažné soustavě, ale není - v mezích běžného měření - takových systémů kolem nás dostatek? Rád bych upozornil na skutečnost, že - ve většině případů - smysl říci, že to co zanedbáváme, se hravě skryje v chybách měření. Toje pro fyzikální intuici také důležitou skutečností.
ModulČlánky
17. 12. 2012
[1]: Dobrý den, děkuji za připomínky. První dvě by se měly promítnou do textu. Se třetí úplně nesouhlasím - u Google jde skutečně stále o testovací provoz a experimentování, co se bude uživatelům líbit a co ne. Rozhodně nejde o produkt, který by byl již etablovaný nebo měl jasný obchodní model atp.
ModulČlánky
02. 06. 2012
Autorská práva ošetřuje autorský zákon. Jinak je možné samozřejmě jít cestou jejich "změkčení" třeba díky nějakou variantou CC licencí. Standardně ale právní řád počítá s výhradním právem autora (CR).
ModulBlogy
19. 05. 2012
No myslím, že ta věc je hodně složitá. Je třeba oddělit odpustky a formu jejich získávání. Pak je zasadit do kontextu kulturního a historického klimatu. Ve třetím kroku je možné diskutovat o tom, proč je někdo někdy kritizoval a za proč byly zavedeny. Při vší úctě, takto koncipovaná hodina je fundamentalistická a žáky nic nenaučí. Kromě toho, že pokud dáme na složité problémy jednoduché odpovědi, máme tu tolitu - a je v celku jedno zda komunistickou či fašistickou... A tak mne napadá otázka - co to podle autorky vlastně je odpustek a jak fungoval (či funguje)?
ModulČlánky
11. 11. 2011
Dobrý den, ono velmi záleží na tom, co si pod pojmem interakce člověk představuje. Zde je myšlena především možnost aktivní komunikace mezi jednotlivými frekventanty kurzů, což v Moodle příliš integrováno (až na diskusní fóra) není.
ModulČlánky
22. 09. 2011
Osobně bych již šel cestou LibreOffice, neboť OpenOffice.org je v zásadě mrtvý projekt...
31. 01. 2011
Myslím že není. Teď jsem se na to díval a vše funguje normálně.
ModulČlánky
12. 01. 2011
Myslím, že s tímto by se to dalo vylepšit či doplnit o další zajímavé věci : http://www.tipa.eu/cz/mer...r/d-86639/ 275 Kč není zase tak moc za (multi)funkční Wattmetr...
ModulČlánky
11. 01. 2011
"Malá hodnota účinnosti může být způsobena tím, že jsme údaj o příkonu konvice vzali jako přesný, lepší by bylo změřit opravdový příkon wattmetrem." Myslim, že zde je kamen urazu cele ulohy - brat P jako udaj, ktery udava vyrobce je pomerne odvazne a snizuje to duveryhodnost celeho experimentu. Osobne bych doporucoval merit prave take prikon konvice, nebot si myslim, ze teprve pak ma uloha spravny didakticky vyznam.