Avatar
RNDr. Michal Černý

Poslední přihlášení 03. 06. 2021

O uživateli
Přednáší na KISKu Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií, Vzdělávací technologie nebo Filozofie informace podílí se na předmětech Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi, na PřF pak cvičil praktikum z fyziky. Připravuje budoucí Koordinátory ICT. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologické nauky, aktuálně dělá doktorát z obecných otázek fyziky. Je autorem mnoha knih z edTech tématikou: * Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu * Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty * Informační vzdělávání pro učitele * Distanční vzdělávání pro učitele * Metodik ICT * Koordinátor ICT * Myšlenkové mapy pro studenty, ...
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova universita, KISK FF
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
Předměty
fyzika, informatika
ModulČlánky
8911
0
22. 11. 2017
Článek popisuje možnosti využití IFTTT při propojování různých online služeb pro osobní potřebu i školní využití.
ModulČlánky
3927
1
09. 11. 2017
Jane Hartová už po jedenácté sestavila za pomoci 2174 hlasujících z 52 států žebříček nejpopulárnějších nástrojů pro učení. Co je na tomto žebříčku zajímavého? Proč mu věnovat pozornost a proč ho naopak nepřeceňovat? Jaké ukazuje trendy v oblasti využívání technologií pro učení a studium?
ModulBlogy
26. 09. 2017
Tak jako loni je zde seznam novinek, které se ne EDTECH KISK udály a které by snad mohly být zajímavé - knihy, témata, weby, projekty,... Knihy Pokud řešíte, které LMS si do školy vybrat a proč, mohla by vás zaujmout brožura Kolekce dostupných LMS prostředí. Brožura nabízí přehledné srovnání celkem 16 různých systémů pro řízení vzdělávání (LSM), od notoricky známých, jako je Moodle …
ModulČlánky
12518
1
11. 07. 2017
Co je kreativní deník? Jak s ním pracovat? A proč vlastně něco takového jako deník psát? Zaměříme se také na to, jak souvisí kreativita s péčí a reflexí sebe sama.
ModulBlogy
17. 04. 2017
Na KISKu (Filozofická fakulta MU) Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.
ModulBlogy
27. 03. 2017
Od letošního roku učím na KISKu předmět Učící se společnost, který je povinný pro všechny naše magisterské studenty (cca 40 lidí) a má 5 kreditovou dotaci. V rozvrhu je pak na něj vyhrazena dvouhodina. Téma učící se společnosti je stěžejní především pro naše edTechové studenty (těch je ale jen kolem deseti v ročníku) a především jsem hledal cestu, jak téma nabídnout zajímavou …
ModulČlánky
7777
1
15. 02. 2017
Článek se věnuje základnímu teoretickému uchopení pedagogických a didaktických aspektů digitálního informačního kurátorství jako jedné z podstatných forem konektivistického učení. Popisuje základní pedagogické inovace a klade do souvislosti kompetence kurátorské s informační gramotností.
ModulBlogy
30. 11. 2016
Jedním ze základních kurzů, které studentům na magisterské profilaci Technologie ve vzdělávání studentům nabízíme je předmět s názvem Vzdělávací technologie, který snad může být – díky své otevřenosti – zajímavý také pro širší veřejnost.
ModulBlogy
26. 11. 2016
O tom, že informační výchova by měla na školách dostávat více prostoru zřejmě není pochyb. Motivace je přitom nikoli pouze ekonomická a studijní, neboť bez schopnosti pracovat s informacemi nelze – ve světě, kde budou převládat symboličtí analytici – reálně fungovat, ale také občanská. Vztah informační a mediální gramotnosti je těsný a bez schopností kritické práce s informacemi hrozí demokratické společnosti problémy. Na …
ModulBlogy
11. 09. 2016
Kreativní techniky jsou vítaným pomocníkem při řešení problémů všeho druhu. Možná ale právě pro své takřka univerzální využití je málokdy v našem zájmu je škatulkovat podle typu problémů, pro jejichž řešení se hodí. Podobná klasifikace by nám přitom velmi usnadnila výběr vhodné techniky v případě, že ji hodláme využít ke konkrétnímu účelu. Autorkou textu je Kristýna Kalmárová. Jedním z problémů, které pokoušejí naši …
ModulBlogy
10. 09. 2016
Při specifikaci tématu práce není důležité pouze umět vygenerovat nové nápady, ale také si umět mezi nimi následně vybrat. Často se totiž stává, že díky využití kreativních technik, jako je brainstorming nebo clustering, máme najednou k dispozici takové množství nápadů, že volbě toho správného nejsme prakticky o nic blíže, než jsme byli před jejich použitím. Naštěstí pro nás ovšem existují …
ModulBlogy
08. 09. 2016
V rámci edTech skupiny na KISKu se nám podaří v září spustit dva zajímavé projekty, které mohou být užitečné nejen pro naše studenty, ale také pro širší pedagogickou veřejnost či středoškoláky. Jde o vzdělávací kurzy, které budou otevřené a bezplatné, takže z nich může čerpat zadarmo každý. Kurz práce s informacemi Prvním kurzem je Kurz práce s informacemi. Zatímco většina běžných e-learningových projektů je postavená jako …
ModulBlogy
07. 07. 2016
Na první pohled by to mohlo vypadat, že o prázdninách se na univerzitách ani na jiných školách nic zajímavého neděje. Všichni mají dovolenou, maximálně dobíhají zápočty a zkoušky a vše je tak nějak spící, čekajíce na konec srpna či začátek září. Můj subjektivní pocit je ale skoro opačný – zatímco během semestru je většina energie napřena do výuky, péče o studenty …
ModulBlogy
02. 06. 2016
V Brně se od 6. 6.- 9. 6. uskuteční šestý ročník Národního semináře informačního vzdělávání pořádaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK). Témata jsou různorodá, ale pro učitele se jeví zajímavě hlavně čtyři okruhy témat: Technologie ve vzdělávání Didaktika a metodika informačního vzdělávání Mediální gramotnost Výzkumy v informačním vzdělávání Registrace je bezplatná, můžete se na Filozofickou fakultu stavit kdykoli v průběhu konference a něco si poslechnout. Pokud …
ModulBlogy
01. 06. 2016
Článek shrnuje informace a poznatky o základních funkcích mozku, o možnostech jeho měření, zobrazování a modelování. Seznamuje s relativně novým oborem Neuroinformatikou a ukazuje, jak osobnost a finanční podpora Paula Allena udala směr k dalším progresivním výzkumům nejen na poli medicínském ale i technologickém, zásluhou primárního projektu Allenova atlasu mozku.       Autorka: Marta Valešová Toto téma jsem si zvolila jako doplňující materiál k oblasti "Nové …
ModulBlogy
15. 05. 2016
3D tlač je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú  nové spôsoby využitia 3D tlače a zavedenia ich do rôznych oblastí každodenného života. Čo však hovoríte na spojenie 3D tlače a školstva teda vzdelávania? Je toto spojenie perspektívne?    Autorka: Simona Hurná Krátka história 3D tlače História 3D tlače siaha do roku 1981, avšak nedávno však nastalo obdobie veľkého rozmachu 3D tlače. Oveľa viac …
ModulBlogy
10. 05. 2016
E-portfolio lze chápat, jako osobní sbírku informací, která popisuje průchod každého člověka jednotlivými etapami v jeho vzdělávání. Může také sloužit, jenom pro osobní účel, aby si člověk zjistil svoji sebereflexi. Nebo ho může použít, jako svou prezentaci při hledání své práce. E-portfolio shrnuje naše schopnosti, dovednosti a dosažené úspěchy. Tento dokument nám slouží, jako přehled splněných studijních cílů, úspěšně složených …
ModulBlogy
05. 05. 2016
Článek prezentuje výběr zajímavých a méně známých aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších učebních materiálů.   Autorka: Lucie Malúšková     Moderní technologie přinesly mnoho způsobů, jak zpestřit výuku a zaujmout žáky. Výuka je nyní interaktivnější, žáci mohou používat vlastní zařízení k hlasování, poskytování zpětné vazby a ke spolupráci s učitelem i spolužáky. Netradiční prezentace přilákají pozornost a propracované učební materiály mohou motivovat i k samostudiu. …
ModulBlogy
29. 04. 2016
Jelikož blog je prostředním méně formálním, rád bych zde shrnul některé své postřehy a dojmy o tom, jak vznikala má nová kniha K mezipředmětovému dialogu. A také důvody proč není třeba se tvorby knihy bát.   Psaní knih pro mě není činností zase tak mimořádnou. To o co jsem se pokusil poprvé je, vytvořit knihu, která vyjde bez nakladatele a jen tak pro …
ModulBlogy
31. 03. 2016
Ačkoli původně nebyly virtuální světy pro výuku koncipovány, skrývají v sobě velký vzdělávací potenciál. S rozvojem a snadnou dostupností ICT lze možností, jež virtuální světy nabízejí, adekvátně využít, jelikož se lidé v kyberprostoru pohybují stále častěji.   Autorka: Ivana Šrámková   V posledních cca 20 letech uskutečněné změny v oblasti ICT jsou objemnější a zásadnější než ty, které v prostředí informačních médií proběhly během celého historického vývoje lidstva.[1] Rychlý vývoj …
ModulBlogy
30. 03. 2016
Svět informací je jako nepřehledná džungle. V tištěné podobě se dnes nachází jen zlomek celého publikovaného obsahu. Většina dokumentů je v digitální podobě. Na webu denně přibude množství nových informací, takže je stále větším problémem udržet si přehled v nějakém tématu. Naštěstí existují nástroje, které za nás mohou monitorovat web a hledat informace, které nás zajímají. Upozornění o existenci nových informací a jejich umístění …
ModulČlánky
8072
1
30. 03. 2016
Článek představuje základní aspekty modelu vzdělávání, které vychází ze snahy o participativní a autonomní učení – co-curiculum. Klade jej do souvislostí s konektivistickým pojetím vzdělávání.
ModulBlogy
29. 03. 2016
Podpora čtenářské gramotnosti ve výuce je nesmírně důležitá pro rozvoj klíčových kompetencí žáka. Vztah k četbě může u dítěte rozvinout nejen učitel, ale také rodič, avšak mnohdy neví jak na to. V tomto článku se čtenář dozví jaké nové možnosti v oblasti moderních technologií a výukových metod se za posledních několik let objevily a jak je lze prakticky využít, nejen ve škole.   Autorka: Hana …
ModulČlánky
6477
0
15. 03. 2016
Digitální portfolio představuje jeden z důležitých stavebních prvků, které mohou posílit reflektivní učení žáků a snížit distanci mezi školou a reálným prostředím, což může sehrát důležitou roli jak při tvorbě celkové koncepce učebního prostředí, tak také u motivace jednotlivých žáků.
ModulBlogy
09. 03. 2016
Pro všechny zájemce o témata, jako je informační gramotnost, sdílení učebních materiálů, práce s tabletem, propojení tabletu a dalších zařízení nebo tablet v oblasti osobní správy znalostí či převrácená třída, připravujeme na čtvrtek 10. 3. 2016 od 14:00 Den webinářového vzdělávání. V rámci dne webinářového vzdělávání se objeví celkem šest lektorů z praxe i akademické sféry, kteří se budou z různého pohledu dívat na …
ModulBlogy
29. 01. 2016
Tím, že je v lednu a únoru v akademickém světě trochu volněji, přemýšlel jsem, čím vyplnit pravidelně svůj čas – výsledkem je web s názvem kreativní učení, který reflektuje některé potřeby mých kolegů, moje vlastní a snad i někoho dalšího. Každý den (alespoň prozatím) se na webu (kreativni-uceni.cz) objevuje jedna metoda či činnost, kterou lze použít pro vzdělávání – od kritické eseje, přes brainstorming …
ModulDigifolio
17. 09. 2015
Anotace a odkazy na kurzy, které vznikly v rámci projektu Interes. Jsou otevřené a bezplatné, lze jich libovolně využívat. Lze v nich najít textové opory, videa, záznamy webinářů, presentace a případně další materiály k tématu. V případě zájmu o vstup do kurzů je třeba se zaregistrovat na portále Kurzy knihovna.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio vytváří základní přehled materiálů, které se vztahují k didaktice chemie za užití dotykových zařízení.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio nabízí výběr deseti zajímavých videí, které se z různých úhlů pohledu věnují tabletům ve školní praxi.
ModulDigifolio
16. 09. 2015
Digifolio se zaměřuje na některé možnosti práce s médií a rozvoj informační gramotnosti pomocí tabletů a dalších dotykových zařízení.
04. 09. 2010
Jen bych si dovolil upozornit, že služba slouží k něčemu trochu jinému, než naznačuje autor. Jeho rozměr má být především sociálně interakční a proto se na tvorbu běžných stánek, jak jsou stránky třídy, příliš nehodí. Je to podobné, jako vychvalovat rychlou jízdu k moři trabantem. Ne že by to nešlo, ale ty možnosti jsou poněkud jiné...
ModulDUM
22. 10. 2009
Klasické HTML je sice pasé ve vztahu k tvorbě webu, ale má stále zásadní využití především v redakčních systémech a již běžících IS. Navíc se jeho základní znalost hodí pro zběžnou orientaci a analýzu zdrojového kódu webu. Ale XHTML je v oblasti tvorby nových webů pochopitelně dominantní... Za vlouděnou XHTML v img zančce se omlouvám, nebylo to zcela záměrné...