Avatar
RNDr. Michal Černý

Poslední přihlášení 07. 09. 2021

O uživateli
Přednáší na KISKu Digitální kompetence, Laboratoř vzdělávacích technologií, Vzdělávací technologie nebo Filozofie informace podílí se na předmětech Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi, na PřF pak cvičil praktikum z fyziky. Připravuje budoucí Koordinátory ICT. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a teologické nauky, aktuálně dělá doktorát z obecných otázek fyziky. Je autorem mnoha knih z edTech tématikou: * Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu * Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty * Informační vzdělávání pro učitele * Distanční vzdělávání pro učitele * Metodik ICT * Koordinátor ICT * Myšlenkové mapy pro studenty, ...
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
Masarykova universita, KISK FF
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
Předměty
fyzika, informatika, sociální pedagogika
ModulČlánky
8392
0
16. 04. 2020
Článek se věnuje různým možnostem využití technologií v konstruktivisticky pojatém vzdělávání. Nabízí nástroje například na seberegulované učení, práci s vlastními prekoncepty, hodnotově orientované vzdělávání atd. Cílem článku je ukázat, jakým způsobem lze jednotlivé koncepty spojit s aplikacemi, které lze implementovat do edukačního procesu.
ModulČlánky
6921
0
02. 04. 2020
Příspěvek popisuje dílčí metody a přístupy v konstruktivistickém vzdělávání, ke kterým identifikuje vhodné technologické nástroje. Ukazuje tak, jak konstruktivistické vzdělávání může (a má) technologii využívat, ať již na straně učitele, nebo žáka.
ModulČlánky
5772
0
31. 03. 2020
Chatboti (konverzační agenti) jsou dnes poměrně standardní součástí fungování sociálních sítí nebo uživatelské podpory. Jejich tvorba může – ale také vůbec nemusí – vyžadovat znalosti programování. Mohou posloužit jako velice zajímavý nástroj pro výuku, ve které se objeví témata, jako je počítačové zpravování emocí, dialogové systémy, API nebo umělá inteligence formou, která je pro žáky poměrně snadno dostupná a pochopitelná. Současně jejich tvorba může pomoci s automatizovaným procvičováním nebo personalizovaným na dialogu postaveném vyučování.
ModulČlánky
4483
0
24. 03. 2020
Cílem článku je ukázat některé přístupy a nástroje, které mohou pomoci s rozvojem tvorby vzdělávacích materiálů, které podporují nelineární způsob učení. Právě nelinearitu v edukačním procesu lze považovat za jednu ze základních a přitom poněkud zanedbávaných oblastí, ve kterých technologie mohou sehrát významnou roli.
ModulČlánky
9242
4
19. 03. 2020
Stav kolem uzavření škol vlivem koronavirové infekce také na základních a středních školách otevřel téma online vzdělávání, konkrétně toho, jakým způsobem je možné distanční formou zajišťovat výuku. Nejde jen o tento výjimečný nebo extrémní případ, ale online videovýuka se může hodit v mnoha jiných situacích – když je učitel nemocný, nebo na cestách, když má žáky s individuálním studijním plánem atp. Anebo lze pomocí této formy pracovat s konzultacemi pro žáky, s konzultačními hodinami pro rodiče atp.
ModulČlánky
6982
0
27. 01. 2020
Vyhledávání informací patří mezi základní činnosti, které člověk musí v dnešní společnosti dělat. Zdálo by se, že s příchodem Google jako by bylo snadné nalézt libovolnou informaci. Jako by dovednosti vyhledávat a užívat nějaké pokročilejší techniky ztratily své místo ve světě. V článku si ukážeme, že to zdaleka nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá, a představíme řadu netradičních vyhledávačů. Článek vznikl jako součást řešení projektu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP) podpořeného TA ČR – kód projektu TL02000040.
ModulČlánky
5778
1
20. 08. 2019
Příspěvek se věnuje tomu, jak nyní (a v blízké budoucnosti) může umělá inteligence měnit edukační procesy a pomoci s učením se. Zaměříme se jak na praktické příklady, tak na to, jaký vliv to může mít na vnímání učitelské profesní identity.
ModulČlánky
5834
0
16. 01. 2019
Článek se věnuje praktičtějším aspektům tvorby učitelského portfolia – od jednotlivých možných sekcí webu až po nástroje, které je možné pro jeho tvorbu využít.
ModulČlánky
8795
0
15. 01. 2019
Článek se věnuje možnostem učitelského e-portfolia. Ukazuje na některé jeho rysy, které je možné zvažovat při jeho tvorbě a o kterých je vhodné přemýšlet, ať již z pozice tvůrce portfoliového webu nebo jako mentor či supervizor, který s ním pracuje.
ModulBlogy
30. 05. 2018
Protože jsem už docela dlouho nepsal o tom, co se na KISKu v edTechu děje, myslím, že může být zajímavé se podívat na prvních pět měsíců letošního roku v nějaké širší perspektivě. Věřím, že především otevřené zdroje mohou být pro někoho zajímavou inspirací a současně, že má cenu se dívat na edTech v nějakých širších kontextech a konturách. Současně je třeba …
ModulČlánky
10037
0
22. 11. 2017
Článek popisuje možnosti využití IFTTT při propojování různých online služeb pro osobní potřebu i školní využití.
ModulČlánky
4259
1
09. 11. 2017
Jane Hartová už po jedenácté sestavila za pomoci 2174 hlasujících z 52 států žebříček nejpopulárnějších nástrojů pro učení. Co je na tomto žebříčku zajímavého? Proč mu věnovat pozornost a proč ho naopak nepřeceňovat? Jaké ukazuje trendy v oblasti využívání technologií pro učení a studium?
ModulBlogy
26. 09. 2017
Tak jako loni je zde seznam novinek, které se ne EDTECH KISK udály a které by snad mohly být zajímavé - knihy, témata, weby, projekty,... Knihy Pokud řešíte, které LMS si do školy vybrat a proč, mohla by vás zaujmout brožura Kolekce dostupných LMS prostředí. Brožura nabízí přehledné srovnání celkem 16 různých systémů pro řízení vzdělávání (LSM), od notoricky známých, jako je Moodle …
ModulČlánky
13244
1
11. 07. 2017
Co je kreativní deník? Jak s ním pracovat? A proč vlastně něco takového jako deník psát? Zaměříme se také na to, jak souvisí kreativita s péčí a reflexí sebe sama.
ModulBlogy
17. 04. 2017
Na KISKu (Filozofická fakulta MU) Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.
ModulBlogy
27. 03. 2017
Od letošního roku učím na KISKu předmět Učící se společnost, který je povinný pro všechny naše magisterské studenty (cca 40 lidí) a má 5 kreditovou dotaci. V rozvrhu je pak na něj vyhrazena dvouhodina. Téma učící se společnosti je stěžejní především pro naše edTechové studenty (těch je ale jen kolem deseti v ročníku) a především jsem hledal cestu, jak téma nabídnout zajímavou …
ModulČlánky
8470
1
15. 02. 2017
Článek se věnuje základnímu teoretickému uchopení pedagogických a didaktických aspektů digitálního informačního kurátorství jako jedné z podstatných forem konektivistického učení. Popisuje základní pedagogické inovace a klade do souvislosti kompetence kurátorské s informační gramotností.
ModulBlogy
30. 11. 2016
Jedním ze základních kurzů, které studentům na magisterské profilaci Technologie ve vzdělávání studentům nabízíme je předmět s názvem Vzdělávací technologie, který snad může být – díky své otevřenosti – zajímavý také pro širší veřejnost.
ModulBlogy
26. 11. 2016
O tom, že informační výchova by měla na školách dostávat více prostoru zřejmě není pochyb. Motivace je přitom nikoli pouze ekonomická a studijní, neboť bez schopnosti pracovat s informacemi nelze – ve světě, kde budou převládat symboličtí analytici – reálně fungovat, ale také občanská. Vztah informační a mediální gramotnosti je těsný a bez schopností kritické práce s informacemi hrozí demokratické společnosti problémy. Na …
ModulBlogy
11. 09. 2016
Kreativní techniky jsou vítaným pomocníkem při řešení problémů všeho druhu. Možná ale právě pro své takřka univerzální využití je málokdy v našem zájmu je škatulkovat podle typu problémů, pro jejichž řešení se hodí. Podobná klasifikace by nám přitom velmi usnadnila výběr vhodné techniky v případě, že ji hodláme využít ke konkrétnímu účelu. Autorkou textu je Kristýna Kalmárová. Jedním z problémů, které pokoušejí naši …
ModulBlogy
10. 09. 2016
Při specifikaci tématu práce není důležité pouze umět vygenerovat nové nápady, ale také si umět mezi nimi následně vybrat. Často se totiž stává, že díky využití kreativních technik, jako je brainstorming nebo clustering, máme najednou k dispozici takové množství nápadů, že volbě toho správného nejsme prakticky o nic blíže, než jsme byli před jejich použitím. Naštěstí pro nás ovšem existují …
ModulBlogy
08. 09. 2016
V rámci edTech skupiny na KISKu se nám podaří v září spustit dva zajímavé projekty, které mohou být užitečné nejen pro naše studenty, ale také pro širší pedagogickou veřejnost či středoškoláky. Jde o vzdělávací kurzy, které budou otevřené a bezplatné, takže z nich může čerpat zadarmo každý. Kurz práce s informacemi Prvním kurzem je Kurz práce s informacemi. Zatímco většina běžných e-learningových projektů je postavená jako …
ModulBlogy
07. 07. 2016
Na první pohled by to mohlo vypadat, že o prázdninách se na univerzitách ani na jiných školách nic zajímavého neděje. Všichni mají dovolenou, maximálně dobíhají zápočty a zkoušky a vše je tak nějak spící, čekajíce na konec srpna či začátek září. Můj subjektivní pocit je ale skoro opačný – zatímco během semestru je většina energie napřena do výuky, péče o studenty …
ModulBlogy
02. 06. 2016
V Brně se od 6. 6.- 9. 6. uskuteční šestý ročník Národního semináře informačního vzdělávání pořádaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK). Témata jsou různorodá, ale pro učitele se jeví zajímavě hlavně čtyři okruhy témat: Technologie ve vzdělávání Didaktika a metodika informačního vzdělávání Mediální gramotnost Výzkumy v informačním vzdělávání Registrace je bezplatná, můžete se na Filozofickou fakultu stavit kdykoli v průběhu konference a něco si poslechnout. Pokud …
ModulBlogy
01. 06. 2016
Článek shrnuje informace a poznatky o základních funkcích mozku, o možnostech jeho měření, zobrazování a modelování. Seznamuje s relativně novým oborem Neuroinformatikou a ukazuje, jak osobnost a finanční podpora Paula Allena udala směr k dalším progresivním výzkumům nejen na poli medicínském ale i technologickém, zásluhou primárního projektu Allenova atlasu mozku.       Autorka: Marta Valešová Toto téma jsem si zvolila jako doplňující materiál k oblasti "Nové …
ModulBlogy
15. 05. 2016
3D tlač je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú  nové spôsoby využitia 3D tlače a zavedenia ich do rôznych oblastí každodenného života. Čo však hovoríte na spojenie 3D tlače a školstva teda vzdelávania? Je toto spojenie perspektívne?    Autorka: Simona Hurná Krátka história 3D tlače História 3D tlače siaha do roku 1981, avšak nedávno však nastalo obdobie veľkého rozmachu 3D tlače. Oveľa viac …
ModulBlogy
10. 05. 2016
E-portfolio lze chápat, jako osobní sbírku informací, která popisuje průchod každého člověka jednotlivými etapami v jeho vzdělávání. Může také sloužit, jenom pro osobní účel, aby si člověk zjistil svoji sebereflexi. Nebo ho může použít, jako svou prezentaci při hledání své práce. E-portfolio shrnuje naše schopnosti, dovednosti a dosažené úspěchy. Tento dokument nám slouží, jako přehled splněných studijních cílů, úspěšně složených …
ModulBlogy
05. 05. 2016
Článek prezentuje výběr zajímavých a méně známých aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších učebních materiálů.   Autorka: Lucie Malúšková     Moderní technologie přinesly mnoho způsobů, jak zpestřit výuku a zaujmout žáky. Výuka je nyní interaktivnější, žáci mohou používat vlastní zařízení k hlasování, poskytování zpětné vazby a ke spolupráci s učitelem i spolužáky. Netradiční prezentace přilákají pozornost a propracované učební materiály mohou motivovat i k samostudiu. …
ModulBlogy
29. 04. 2016
Jelikož blog je prostředním méně formálním, rád bych zde shrnul některé své postřehy a dojmy o tom, jak vznikala má nová kniha K mezipředmětovému dialogu. A také důvody proč není třeba se tvorby knihy bát.   Psaní knih pro mě není činností zase tak mimořádnou. To o co jsem se pokusil poprvé je, vytvořit knihu, která vyjde bez nakladatele a jen tak pro …
ModulBlogy
31. 03. 2016
Ačkoli původně nebyly virtuální světy pro výuku koncipovány, skrývají v sobě velký vzdělávací potenciál. S rozvojem a snadnou dostupností ICT lze možností, jež virtuální světy nabízejí, adekvátně využít, jelikož se lidé v kyberprostoru pohybují stále častěji.   Autorka: Ivana Šrámková   V posledních cca 20 letech uskutečněné změny v oblasti ICT jsou objemnější a zásadnější než ty, které v prostředí informačních médií proběhly během celého historického vývoje lidstva.[1] Rychlý vývoj …
04. 09. 2010
Jen bych si dovolil upozornit, že služba slouží k něčemu trochu jinému, než naznačuje autor. Jeho rozměr má být především sociálně interakční a proto se na tvorbu běžných stánek, jak jsou stránky třídy, příliš nehodí. Je to podobné, jako vychvalovat rychlou jízdu k moři trabantem. Ne že by to nešlo, ale ty možnosti jsou poněkud jiné...
ModulDUM
22. 10. 2009
Klasické HTML je sice pasé ve vztahu k tvorbě webu, ale má stále zásadní využití především v redakčních systémech a již běžících IS. Navíc se jeho základní znalost hodí pro zběžnou orientaci a analýzu zdrojového kódu webu. Ale XHTML je v oblasti tvorby nových webů pochopitelně dominantní... Za vlouděnou XHTML v img zančce se omlouvám, nebylo to zcela záměrné...