Avatar
Nikola Křístek

Poslední přihlášení 05. 12. 2019

O uživateli
Řídím projekty týkající se vzdělávání, marketingu a e-komunikace, občas lektoruji, poradcuji a vedu workshopy pro korporátní i neziskový sektor. Svým třem synům čtu Roalda Dahla a Jakoba Streita, své ženě pouštím Jablkoň a sám bývám rád na cestách, nejlépe vlakem.
ModulČlánky
5442
0
14. 11. 2013
Článek popisuje vzdělávací nabídku pro rodiče a prarodiče předškolních a školních dětí v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti, která vychází z osvědčených metodik určených původně dětem - Rozumíme penězům a Zdravá abeceda.
ModulDiskuze
17. 11. 2011
ForumStandardy ZV - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Jsou indikátory srozumitelné? Všechny indikátory považuji za srozumitelně formulované vyjma: - - "Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání". Nerozumím pojmu v tomto kontextu "optimální reakce". - "umí spolupracovat v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví." nerozumím pojmu "spolupráce v zájmu", navrhuji např. "dokáže definovat pravidla podporující bezpečnost a zdraví pro vrstevnickou skupinu" Vztahují se k očekávanému výstupu? Ano, vždy. Jsou indikátory úplné - vystihují očekávaný výstup kompletně? VZ-9-1-15 navrhuji rozšířit Na základě popisu zdravotního stavu zraněného dokáže vyhodnotit, zda má sám poskytnout první pomoc nebo zajistit odbornou pomoc. Má doplňující otázka: zakládají indikátory možnost vytvoření testové úlohy, která jednoznačně prokáže naplnění indikátoru? Ne v těchto případech: - Ocení důležitost citlivých a odpovědných vztahů rodičů a dětí pro zdravý a spokojený život - Využívá zásady zdravého stravování. - Při zdravotních potížích včas vyhledá odbornou pomoc. - Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání. - Kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. - V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování Indikátory jsou avizovány jako možnost ověřit "znalosti či dovednosti", uvedené příklady považuji za indikátory návyků a postojů. Proto navrhuji konkretizaci na úroveň znalostí a dovedností (např. "Na základě popisu symptomů zdravotních problémů dokáže posoudit, zda jeho zdravotní stav vyžaduje odbornou pomoc" pro "Při zdravotních potížích včas vyhledá odbornou pomoc" nebo "Dokáže z nabídky potravin sestavit vyvážený a pestrý jídelníček na den/týden" pro "Využívá zásady zdravého stravování".
ModulDiskuze
14. 06. 2011
ForumVýuka mimo třídu
Pokud vím, práce instruktorů je služba podobná představení herců, lektorům v muzeu apod... a co není zakázáno, to je dovoleno... netrápil bych se otázkou, zda na to existuje předpis, dokud bych nenarazil na nějaké úskalí... ... co přesně potřebujete vědět? Postup, jak zajistit fakturu za jejich službu, nebo zda je nějaký cenový limit nebo požadovanou kvalifikaci... ?
ModulDigifolio
07. 12. 2009
1
12
0
veřejná
15
17
0
veřejná
www.Zdrava-Abeceda.cz¨ Co je program Zdravá abeceda? Zdravá abeceda je vzdělávací program podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku. Kdo všechno se na projektu podílí? Program je vytvářen ve spolupráci s předními odborníky na zdravou výživu, pohybové aktivity a psychohygienu. Jsou zapojeni expertní pracovníci z Ústavu preventivního lékařství a Dětská kliniky v Brně, Pedagogicko-psychologické poradna pro Prahu 1,2 a 4, PedF UK Praha a dalších. Praktikové - pedagogové a ředitelé MŠ působí jako metodici, lektoři a garanti vhodnosti zařazení témat projektu do kurikula mateřských škol. Celý projekt je podporovaný společností Danone a řídí jej občanské sdružení AISIS. Co je cílem tohoto programu Cílem je podpořit prostřednictvím série připravených tématických celků správné návyky pro zdravý životní styl dětí a následně rodičů. S metodikou budou seznamováni pedagogové mateřských škol prostřednictvím seminářů organizovaných v metodických centrech projektu. Proč je program zaměřen na děti v předškolním věku? Děti právě v tomto věku osvojují návyky, které je provází po celý život. Pokud již nyní získají motivaci pro péči o své zdraví a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám, promyšlené stravě a budou usilovat o vnitřní pohodu, bude mít program dlouhodobý a hluboký preventivní dopad. Prostřednictvím dětí lze také posilovat zdraví prospěšné návyky celé jejich rodiny.
zdravízdravý životní stylpohybvýživazdravé prostředípsychohigiena
ModulDUM
26. 07. 2011
Slide 13 obrázek 1 je vtip nebo skrývá potenciál pro bourání prekonceptů? :)
ModulDUM
26. 07. 2011
Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství ;) Pokud vás tato tematika zajímá, koukněte se na www.zdrava-abeceda.cz
ModulDUM
28. 08. 2010
Chjo, proč posilovat mylné představy u dětí... odvádí to od přímého pohledu na zvířata... a nakonec i na sebe sama...
ModulDUM
28. 08. 2010
Diky. Což uvádět i názvy stromů, aby učitel nechyboval :)
ModulČlánky
28. 08. 2010
Děkuji za inspiraci. Jak jste prosím vysvětlila pojmy jako je hmyz, zvíře, živočich... tak, aby to děti chápaly bez znalosti hierarchického systému živočišné říše?
ModulČlánky
28. 08. 2010
Dobrý den... mnoho námětů, děkuji... taková rejpavá otázka: v čem si liší ovoce od zeleniny? Podle čeho se mají třídit, resp. vymezovat?
ModulČlánky
28. 08. 2010
Díky za stručný, ale obsažný článek.
ModulČlánky
28. 08. 2010
Vstup sourozenců do života dítěte, potažmo třídy, je problém pro dítě v MŠ... i pro učitele. Zvednutí tématu na portálu je dobrý počin, rád bych ale kromě resumé literatury četl něco o "Dalším mým poznatkem je, že se rozhodně vyplatí spolupracovat při přípravě prvorozeného dítěte – rodiče, prarodiče i MŠ." - když se to vyplatí, jak se to má dělat? Máte zkušenost, kauzu? Díky, NK