ModulDUM
12098
0
06. 06. 2011
Generátor náhodných příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem před desítku. Výsledky děti označí v tabulce, kde jim vznikne obrázek. Obrázek si může učitel měnit.
ModulDUM
7319
0
01. 03. 2011
Generátor příkladů na sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku. Výsledky žáci zakreslují do tabulky, vznikne tak obrázek. Obrázky si učitel tvoří sám podle potřeby.
ModulDUM
3112
0
11. 11. 2010
Pracovní listy určené k tisku. Žáci hledají číslo chybějící v číselné řadě.
ModulDUM
7088
1
07. 10. 2010
Pracovní listy určené k tisku. Generátor náhodných příkladů na porovnávání čísel do 10, 20, 100 a 1000.
ModulDUM
4202
0
01. 10. 2010
Pracovní listy zaměřené na procvičování sčítání a odčítání do 100. Kartičky se rozstříhají a žáci pak přikládají k sobě vždy příklad a výsledek. Příklady jsou náhodně generovány.
ModulDUM
2856
0
01. 10. 2010
Pracovní listy určené k procvičení sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku i s přechodem přes desítku. Příklady se náhodně generují, je tedy možné vytisknout si několik variant.
ModulDUM
3218
0
20. 09. 2010
Žáci v pracovních listech doplňují čísla chybějící v číselné řadě.
ModulDUM
8448
0
24. 08. 2010
Pracovní listy s náhodně generovanými příklady na procvičení malé násobilky. Výsledné tajenky v doplňovačkách si může učitel libovolně měnit na stránce Nastavení.
ModulDUM
2832
1
11. 08. 2010
Pracovní list: Generátor příkladů na sčítání a odčítání.
ModulDUM
4801
3
10. 08. 2010
Materiál generuje náhodné příklady na přičítání a odčítání jednociferného čísla bez přechodu přes desítku. Žáci doplňují tajenku, kterou učitel může obměňovat.
ModulČlánky
41571
3
23. 06. 2010
Soubory obsahují kartičky na procvičení vyjmenovaných slov a náměty na hry s nimi. Hru „Sbírání hub” je možno využít i v prvouce.
ModulDUM
3957
0
05. 03. 2010
Generátor náhodných příkladů přičítání a odčítání jednociferného čísla bez přechodu přes desítku. Jedná se o pracovní list určený k tisku.
ModulDUM
4170
1
25. 02. 2010
Materiál generuje náhodné příklady na přičítání a odčítání jednociferného čísla i s přechodem přes desítku. Jedná se o pracovní list určený k tisku.
ModulDUM
12010
1
25. 02. 2010
Generuje náhodné příklady na písemné sčítání a odčítání.
ModulDUM
4866
2
19. 02. 2010
Materiál generuje náhodné příklady na sčítání a odčítání. Správné výsledky jsou klíčem k doplnění tajenky, kterou učitel může libovolně obměňovat.
ModulDUM
4330
0
08. 02. 2010
Materiál generuje řetěz náhodných příkladů na násobení a dělení.
ModulDUM
12889
0
03. 02. 2010
Materiál generuje náhodné příklady na násobení a dělení.
ModulDUM
3344
0
02. 02. 2010
Generuje řetěz náhodných příkladů na násobení a dělení.
ModulDUM
5174
0
15. 06. 2009
Generuje náhodné příklady sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, tajenku si obměňuje učitel podle potřeby.
ModulDUM
11. 01. 2011
Děkuji za nápad. Doplním.