Avatar
doc.PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová Ph.D.

Poslední přihlášení 26. 06. 2020

ModulBlogy
10. 03. 2017
Blogpeutel
         Tentokrát to bude hodně učitelské, v tom nejhorším slova smyslu: káravě zdvižený prst, „svaté“ rozhořčení a několikerá ponaučení. To první se týká rčení medvědí služba. Původ vzalo v bajce Ivana Andrejeviče Krylova (1768 - 1844). Ostatně - ty bajky stojí za pozornost! Překonejte aktuálně šířenou rusofobii a některé si přečtěte (jednu připojím na závěr). Tedy co se medvědí …
ModulBlogy
28. 12. 2016
Blogpeutel
         Když se pozorně zahledíte na fotografii Karla Čapka skloněného nad psacím stolem, zahlédnete patentovaný kalamář zvaný buňát. Slovy svého tvůrce – profesora Jakuba Hrona –  buňát „udržuje stále stejnou odměrnou námočku čili vnor pera do tekutiva v nádobě obsaženého…buňát jest ze skla, průhledný, zdobí stůl jednoduchotou i složenotou svou….chrání jinkoust též klidnou polohou…jest opatřen toliko jedním otvorem …
ModulBlogy
07. 12. 2016
Blogpeutel
            Učitel, pedagog, kantor –myslím, že v každém případě maven, spojovatel a posel. Malcolm Gladwell tyto funkce přibližuje v knize Bod zlomu - O malých příčinách s velkými následky. V úryvcích čteme: „Být mavenem znamená být učitelem….Maveni jsou vlastně informační makléři, kteří směňují a rozdávají to, co vědí. Aby se rozběhla sociální epidemie, je potřeba, aby se konkrétní …
ModulBlogy
19. 10. 2016
Blogpeutel
          Nejen slušné vychování by vám bezpochyby nedovolilo, abyste o někom s blahosklonným a pobaveným úsměškem prohodili: „Hele, on je slepej! Koukej, vždyť on pajdá!“( dosaďte si další možná smyslová, tělesná  či sociální omezení jako hluchotu, mentální postižení, autismus,specifické poruchy učení….) Studenti pedagogiky, psychologie a sociologie dobře vědí, že u zkoušek neradno užívat termínů slepý (ale nevidomý), …
ModulBlogy
12. 10. 2016
Blogpeutel
           Je ho teď všude plno. Proč asi? Nemá žádné kulaté výročí. Objevuje se v televizi – na slušné „té vé dvojce“, čteme o něm v novinách, cituje se z dokumentů, vyšla o něm kniha, kterou  by nebylo dobré jen tak přejít. Spousta zajímavých, i překvapivých faktů, navíc s mnoha osvětlujícími souvislostmi, nečekaně aktuální a napsaná tak, že se …
ModulBlogy
24. 09. 2016
Blogpeutel
         „Psaní pro děti mě už dlouho baví a těší, pořád mě nutí vymýšlet si pro ně a setrvávat v tom jejich báječném světě plném fantazie. Škoda jen, že jejich upřímnost, bezelstnost a čistota není až příliš často v souladu s tím, co kolem sebe vidí a slyší“….čtu v dopise datovaném  5.ledna 1989. Sáhla jsem po onom dopise krátce po rozhlasové …
ModulBlogy
12. 09. 2016
Blogpeutel
           Tomáš jistě české noviny nečte, ani na internetu. Co vím, před několika lety vařil ve Vídni. Byl „mým osmákem“ v polovině 80.let, to znamená, že dnes je mu nějak k padesátce. Nezapomenu na naše poslední setkání, to už za mnou přišel na fakultu. S nadšením mi líčil vybavení restaurační kuchyně, do které jako absolvent oboru kuchař s maturitou nastoupil. …
ModulBlogy
26. 07. 2016
Blogpeutel
         Fejeton, z francouzského feuilleton (lístek), v češtině pojímaný jako poznámka pod čarou nebo podčárník, je specifický publicistický žánr, který – podle Wikipedie –„zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje všední věci v novém světle, přičemž je autor hodně subjektivní a vychází z vlastních zážitků…“.             My starší si ze školy pamatujeme, že fejetony mistrně a s gustem psal Jan Neruda …
ModulBlogy
29. 06. 2016
Blogpeutel
        Kdyby si Dagmar Edith Holá, označená jako spisovatelka a publicistka, měla v těchto dnech jít pro vysvědčení za novinový článek uveřejněný 21.června 2016 v příloze LN Akademie, neměla by se čím chlubit. Takovou splácaninu a odbornosti prostý blábol jsem už dlouho nečetla. Kdyby se její text – nadepsaný Asistentem pro sociálně znevýhodněné – netýkal závažného problému, člověk by …
ModulBlogy
14. 06. 2016
Blogpeutel
        Je červen, měsíc růží, jahod, školních výletů a …přijímacích zkoušek! Aktivně jsem se jich na pedagogické fakultě přestala zúčastňovat v roce 2011. Po třiapadesáti (čtete dobře - 53) letech nepřetržitého působení ve školství. Moc jsem těch postů nevystřídala, začínala jsem jako vychovatelka, pokračovala jako učitelka na základní škole pro vadně mluvící, dvacet šest let jsem pak prožila …
ModulBlogy
06. 05. 2016
Blogpeutel
       Dostala jsem pozvání na oslavu 65.výročí založení ZŠ a MŠ logopedické Olomouc. Na té škole - tehdy pod označením ZŠ pro vadně mluvící - jsem na (Svatém) Kopečku v letech 1963 - 1986 učila. Dnes škola sídlí opět  v Olomouci, kde také 1.září 1951 vznikla. Oslava byla vzorně připravena, sluší se vedení školy,  všem vyučujícím a především …
ModulBlogy
21. 04. 2016
Blogpeutel
         Přečetla jsem si zprávu České školní inspekce ze dne 24.3.2016 – Výsledek šetření – Šikana na střední průmyslové škole, Praha 10, Na Třebešíně 2299 (www.csicr.cz). Zklamání, nebo překvapení? Krátce: v celé smutné záležitosti se iniciativně a odpovědně chovali – jak se dnes říká „konali“ - jen studenti, v inkriminované zprávě označovaní jako žáci třídy 2.E, spolužáci oněch tří …
ModulBlogy
02. 04. 2016
Blogpeutel
         Dlouho jsem váhala. Poznámek (ne)utěšeně přibývalo, ale zůstávaly stranou. Rozhodla internetová zpráva, že „…Djokovič chytil letící míček rovnou do kapsi“. Že si za to srbský tenista „vysloužil povzbudivý pískot i potlesk diváků“, to chápu, tomu rozumím, i když pískot znamenal kdysi rozhodně něco jiného než povzbuzení. Čemu nerozumím, co nechápu, je zoufalý úpadek češtiny, úrovně komunikace …
ModulBlogy
11. 03. 2016
Blogpeutel
           Tak MDŽ se nám vrátilo! Kvůli mně nemuselo (ještě mám kdesi ručník jako dárek ze školní oslavy v roce - myslím -1965). Ale oddechla jsem si. Když jsem tento týden uviděla na balkonu naší Městské knihovny (mimochodem aktuálně vyhodnocené jako nejlepší v ČR!) transparent Březen – měsíc čtenářů, zatrnulo mi. Další výron politické korektnosti? Už nemůže být …
ModulBlogy
23. 02. 2016
Blogpeutel
         „Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány, jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálevkou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky“, napsal před staletími námi stále – většinou platonicky - vzývaný Jan Amos Komenský. Když se objevila zpráva, že zemřel Umberto Eco, okamžitě jsem věděla, ke které z jeho knih se …
ModulBlogy
17. 02. 2016
Blogpeutel
         Zcela náhodně jsem v lednu 2016 shlédla na ČT24 dvouhodinový pořad Fokus VM pod výstižně zvoleným titulem Moc a bezmoc medicíny věnovaný problémům nejen našeho zdravotnictví. Stalo se, co jsem u televize už skutečně drahný čas nezažila – dvě hodiny jsem se zájmem sledovala perfektně připravený pořad. Neunavující dávka zajímavě podaných statistických fakt, výborně sestavené dvojice diskutujících, …
ModulBlogy
29. 01. 2016
Blogpeutel
       Filip Dušek studuje v Kanadě na střední škole Stanstead College, za kterou hraje i hokej. Je členem národní mládežnické reprezentace a v rozhovoru pro LN vysvětluje, proč se na rozdíl od většiny svých vrstevníků vydal hrát a studovat do zámoří…“ stojí v úvodu k článku, který pod titulkem Hrát a zároveň studovat bych tady nemohl najdete na straně 11 v Lidových novinách …
ModulBlogy
15. 01. 2016
Blogpeutel
Kdo tohle správně přeloží z češtiny do češtiny, může si zazpívat tři známé písničky: Hopsal nejlepší přítel člověka přes obilninu, přes plochu s porostem zelené trávy, šel za ním člen loveckého sdružení se součástí opeřence na pokrývce hlavy.   Domácí zvíře se protahuje otvorem, domácí hlídač osvětlovacím otvorem ve zdi, jestli nespadnou dešťové srážky, mokří nebudem.   Zařízení na pečení se nám zřítilo, zařízení na pečení se nám zřítilo., kdo nám je dohromady dá? Dříve narozený …
ModulBlogy
03. 01. 2016
Blogpeutel
          Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá – verše Adolfa Heyduka známe všichni z oblíbeného prvorepublikového filmu. S tak pasivním pojetím štěstí však nesouhlasí americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi (naroz.1934). Po krvavém potlačení maďarských událostí na podzim 1956 emigroval do USA. Jeho nejúspěšnější práci – Flow: The Psychology of Optimal Experience …
ModulBlogy
27. 12. 2015
Blogpeutel
         Ženy, které čtou, jsou…jaké? Co myslíte? Stefan Bollmann, redaktor a vydavatel knih žijící v Mnichově, tvrdí, že takové ženy jsou…..nebezpečné! Jedna z oněch potencionálně nebezpečných - Tereza Brdečková – napsala ke knize právě s titulem Ženy, které čtou, jsou nebezpečné předmluvu jiskřící chytrými myšlenkami. Opravdu nevím, na co upozornit dřív: na výtvarnou stránku knihy s již uvedeným provokativním titulem …
ModulBlogy
09. 12. 2015
Blogpeutel
         Ráda poslouchám rozhlasové komentáře Ivana Hoffmana. K nedávnému - dost přetřásanému - televiznímu vysílání poznamenal: „Diváci měli možnost udělat si vlastní názor“. To je ono! Vlastní názor! Co čert nechtěl - tentýž den čtu v novinách povzdech autorky školám aktuálně nabízených metodik: „Bohužel musíme při výuce počítat i s tím, že ne všichni rodiče mají takzvaně korektní názory“. Teď, …
ModulBlogy
17. 11. 2015
Blogpeutel
          Byl první, na koho jsme se obrátili o radu, názor, co a jak dál, nyní – po 17.listopadu 1989 -s tím ŠMVZP (školství pro mládež vyžadující zvláštní péči). Hned v prvních prosincových dnech roku 1989 jsme po telefonické domluvě s kolegy z katedry speciální pedagogiky PdF UP vyrazili starou škodovkou z Olomouce do Prahy. Byli jsme Zdeňkem Matějčkem- tehdy ještě …
ModulBlogy
12. 11. 2015
Blogpeutel
         Když už, tak už, říkám si. Zkusím to! Když jsem uspěla na podzimním setkání bývalých kolegů, fakultních důchodců, třeba se mi zadaří i na širším pedagogickém fóru. Možná se najde někdo, komu napovím, čím v mnoha směrech užitečně naplnit dlouhé zimní večery – vždyť televize je (mírně řečeno) k nedívání a stále se jen hrbit u počítače….Ta nápověda …
ModulBlogy
20. 10. 2015
Blogpeutel
         Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst, snad ani list….mohla jsem si zanotovat ne nad knihou, ale nad novinami. Obehraná písnička! Tím nemířím na postarší hit Evy Pilarové, ale na stesky nad povinnou školní četbou a čtenářskými deníky. V článku úderně nadepsaném Zrušte Babičku, nerozumíme jí ty stesky posbírala v příloze Akademie Lidových novin z 13.10.2015 …
ModulBlogy
09. 10. 2015
Blogpeutel
          Je začátek října 2015, vcházím do univerzitní posluchárny pedagogické fakulty . Mé studentky (sem tam i nějaký ten student) speciální pedagogiky jsou již zvyklé, že přednášku, eventuálně seminář začínám dotazem: Co nového ve speciálně pedagogických luzích, co se přihodilo od našeho posledního setkání před týdnem, co jste, milé studentky (líp kolegyně) viděly, slyšely, co v nejbližších …
ModulBlogy
17. 09. 2015
Blogpeutel
         Kazuistiky se aktuálně „nosí“, jsou to vlastně příběhy – a najděte dnes něco bez příběhu! Pro odborné vymezení pojmu jsem sáhla přímo do Wiki „našeho“Metodického portálu (RVP): „Kazuistika nebo též případová studie patří mezi výzkumné metody a zabývá se popisem jednotlivých případů, např. vznikem, průběhem a vyléčením duševní choroby apod. Slouží jako pomoc a srovnání pro …
ModulBlogy
01. 09. 2015
Blogpeutel
        Můžete se smát, nebo zuřit – zůstala jsem u smíchu. Za nespavé noci jsem sáhla po knížce s literární tématikou. Člověk se rád poučí, rád něco dozví. Přehršel pravopisných chyb ( skutečně hrubého zrna!) jsem brzy byla schopna přehlédnout. Jak by ne, když mě upoutaly obskurní slovní a stylistické formulace. Nejsou to tzv. perličky z písemných žákovských prací, …
ModulBlogy
24. 08. 2015
Blogpeutel
         Protože hodně pamatuju – i učitelsky – pamatuju také, co se v našich školách začalo šířit někdy v osmdesátých, devadesátých letech minulého století: bylo-li dítě (žák) zvýšeně plačtivé (nepozorné, nesoustředěné, méně obratné, náladové, impulsivní, občas dokonce agresivní, často silně v opozici vůči dospělým atd. atd.), bylo na místě považovat to za příznak (symptom) LDE (lehké dětské encefalopatie). Nikdo …
ModulBlogy
13. 08. 2015
Blogpeutel
Je čtvrtek 13.srpna 2015, po ránu zapínám rozhlas a dozvídám se, že dnes je mezinárodní den leváků. Proč ne? Ale když slyším tu směsku hloupostí, která je posluchačstvu předkládána, říkám si: alespoň učitelsvu (nebo vůbec příslušníkům pomáhajících profesí) nezaškodí nabídnout, co jsem napsala v roce 2012. Tak tedy „opáčko“. Máte ve třídě leváka, levačku? Velmi pravděpodobně ano, nemusíte o tom ani vědět. …
ModulBlogy
05. 08. 2015
Blogpeutel
        Tu útlounkou knížku, nějakých pět desítek stránek, jsem objevila zcela náhodou. Kdo by ostatně předpokládal, že v hotelu budou mít knihovnu! Zašla jsem tam s jistým despektem, za který se hotelové knihovně  - jejím organizátorům - hluboce omlouvám: překvapivé množství knih, zdaleka ne pouze dovolenkového čtení, ochotná knihovnice a vzorně vedený seznam nabízených publikací. Odcházela jsem s knížkou Jiřího …
ModulBlogy
19. 12. 2014
Pane kolego, konečně se dostávám k tomu, abych Vám velice poděkovala za potřebné (jak pro koho - v tom je jádro pudla!) "bodnutí do vosího hnízda". S danou problematikou mám mnohaleté zkušenosti. Také jsem o tom už psala (možná bych ten blog i našla). Větný rozbor vede k logickému myšlení - za tím tvrzením si stojím a jsem schopna ho prakticky dokázat. Problém bude hlavně v tom - umět ho naučit! Pamatuji zkouškové období krátce po Novém roce, kdy jsem se ve ztichlé univerzitní budově sešla se studentkami katedry českého jazyka a literatury (budoucími učitelkami). Sešly jsme se tajně - a na jejich výslovné přání.   Nějak jsme se předtím ve výuce logopedie (což zdaleka není pouhé R a Ř!) dostaly právě na téma větného rozboru a já jsem jim ukázala něco ze své učitelské praxe na ZŠ. metodiku(!) té výuky a vlastní vytvořené materiály, zaujalo je to - proto ta tajná schůzka - nebyla jsem členkou katedry ČJ. Podobně jsem před nějakými deseti lety připravovala doma asi pět spolužaček mé vnučky na přijímací zkoušky na střední školu. Ty spolužačky byly totiž dost překvapené, že mé vnučce větný rozbor žádné problémy nedělá. Mohla bych pokračovat, ale...asi to ukončím parafrází slov noblesního herce Karla Högra: "Jen ta práce nás unavuje a nudí, kterou neumíme". Tady se nejedná o únavu a nudu. K vyjadřování osobností na toto téma: ono je osobnost a osobnost, ten pojem začíná být stejně zprofanovaný jako pojem celebrita. Často myslím na Parettovo pravidlo:20/ 80. Ač jsem dávno "sešla do údolí let", snažím se udržovat i jazykovým vzděláváním. V jazykové škole vidím kolem sebe, jak mí mnohem mladší spolužáci hodně ztrácejí právě nedostatkem vzdělání v inkriminované oblasti. Stačí, když profesorka hovořící celou výuku kýženým jazykem použije v tomto jazyce obecně platný latinský termín např. pro množné číslo. už jsou mimo, Co teprve při zvládání spojovacích výrazů u souvětí, případném zkracování infinitivem atd. Bída! Když jsem se u svých studentek - budoucích učitelek setkávala se zásadními nedostatky v ústním či písemném projevu, nejhorší bylo, že jim to vůbec nevadilo, braly to jako normální. Pamatuji jenoho studenta - budoucího češtináře. Odevzdal mi písemnou práci (další téma!) s mnoha závažnými nedostatky, stylistickými, ale i obyčejnými (kdysi základoškolskými) "hrubkami".  Když jsem projevila překvapení, že se tak může dít u budoucího učitele češtiny, bez rozpaků bohorovně zareagoval: "No, stane se!" Popřála jsem mu do života je schopné řemeslníky. Aby mu třeba jednou plynař po výbuchu v důsledku vadně provedené plynoinstalace rovněž neřekl: "No, stane se!" Přeji pokojné Vánoce a dobrý rok 2015!
ModulBlogy
19. 12. 2014
Pane kolego, rozumím tomu dobře? V semináři preferujete monolog vyučujícího? Ani na ZŠ (23 let), ani na vysoké škole (26 let) jsem nikdy ke svým svěřencům nepřistupovala v pojetí "museli dělat" a "potom oznámkuji".A to jsem vždycky patřila k těm "ostřejším", náročnějším kantorům. Jsem (konkrétním a praktickým)vyznavačem heuristických, dialogickýuch vyučovacích metod. Pěkné Vánoce!
ModulBlogy
18. 12. 2014
Také děkuji. Ale asi jsem byla špatně pochopena. mým cílem nebyla exkurze do lidových zvyklostí. Nemohli by učitelé víc přirozeně  učit a méně teoreticky mudrovat? Někdy je mi těch dětí ve třídách líto.
ModulČlánky
06. 11. 2014
Kouzlo nechtěného? Nedbalost? Proč se chybuje již v anonci (titulku)článku? 
ModulBlogy
08. 10. 2014
Milá kolegyně, vím, že každý začátek je těžký a líbí se mi váš úmysl podělit se o první učitelské dojmy. Neznám vaši aprobaci, ale jako učitelka byste měla v každém případě trochu šetrněji zacházet se svou mateřštinou. Uvedu několik příkladů, kdy jsem se musela při četbě vašeho textu vracet očima, zda jsem ty formulace četla pozorně. Bohužel ano. Takže: -......zapamatovat si jména žáků, do toho SE přichází snaha předat budoucí generaci co nejvíce...(s vazbou SE přicházet jsem se setkala opravdu poprvé, možná jste chtěla napsat SE přihází...) - předstoupíte před CHUDÉ osazenstvo (domníváte se skutečně, že je zde užití tototo adjektiva adekvátní, máte na mysli nepočetné nebo....) - neměla jsem dávat K dotazům tolik prostoru ( opět chybná slovesná vazba, dáváme komu, čemu, co, bez předložky) - Nikdy bych neřekla, že během 10 minut dokážu v myšlenkách ZHODNOTIT každého, kdo ve třídě sedí...a to mluvím o rodičích! (pokuste se nabudit svůj jazykový cit a rozlišit význam sloves zhodnotit a ohodnotit, vyhodnotit, o vašem vztahu k CHUDÉMU osazenstvu přítomných rodičů pomlčím) -  za celou svou více než půlstoletou pedagogickou kariéru jsem NEVYTVÁŘELA dostatečné ani výborné - musím se opakovat, váš cit pro užití českých sloves poněkud pokulhává - nebo to má být básnická licence? - o té básnické licenci můžu uvažovat také v případě spojení ZÁPAL NEVĚDOMOSTI Asi mi nebudete věřit, ale vše jsem napsala v dobrém úmyslu vám (i vašim žákům, studentům - jak současným, tak budoucím) pomoci. Zaslouží si dobré učitele s odpovídající úrovní slovní i písemné komunikace.
ModulBlogy
14. 09. 2014
Děkuji za inspirativní příklad využití jedné z nejefektivnějších expozičních vyučovacích metod. Sama jsem si ji řadila mezi metody heuristické, dialogické. V českých školách se bohužel často neobjevuje. Proč? Je velice náročná na učitele, a to jak v přípravě, tak v realizaci v hodině, kdy si opravdu neoddechnete, protože musíte stále šikovně směřovat otázky žáků tam, kam potřebujete (to neznamená odmítat ty "hloupé"otázky, dusilo by to spontaneitu žáků). Musíte mít  široký rozhled, v hlavě rozsáhlou mentální mapu, z níž bezprostředně čerpáte, reagujete. Navíc - čeští žáci a studenti nejsou zvyklí klást otázky. Na základní škole jsem s kladením otázek byla rozhodně úspěšnější než u vysokoškoláků. Tam to byla bída. Signifikantní je už to, jak se posluchárny zaplňují vždy nejvíce v zadních škamnách, jen být co nejdál od vyučujícího, "co kdyby si mě všiml a na něco  se zeptal!" Přeji hodně radosti ve třídách!
ModulBlogy
13. 09. 2014
Děkuji za praktickou ukázku jedné z nejlepších vyučovacích (expozičních) metod. Řadívám si ji pro sebe pod označení metoda heuristická, dialogická. Moc ráda jsem ji ve svých třídách využívala. Myslím, že se v českých školách ještě stále dost neobjevuje a neuplatňuje. Možná proto, že je náročná na přípravu, učitele, "dá zabrat" nejen při přípravě, ale i při realizaci ve třídě (třeba vzhledem k přirozeně se vyskytujícím zmiňovaným "hloupým" otázkám, které je třeba vhodně nasměrovat, striktně neodmítat, to by dusilo spontaneitu žáků). Učitel v takto vedené hodině musí reagovat velice bezprostředně, stručně řečeno, musí mít  - v hlavě -pořádnou mentální mapu, prostě široký rozhled. Co k tomu dodat?  Je ovšem také problém s tím, že naši žáci nejsou zvyklí klást otázky. Na základní škole mi to ještě šlo, ale mezi vysokoškolskými studenty to byla bída. Dalo by se o tom hodně diskutovat. Ale znovu - děkuji!
ModulČlánky
03. 09. 2014
Pro tříbení pohledu na nejrůznější ideologie světa 20. a počátku 21.století vřele doporučuji seznámit se (raději prostudovat) s knížkou Intelektuál ve dvacátém století - rozhovor Thimothyho Snydera s Tonym Judtem (vydal Prostor, 2013, ISBN 978-80-7260-289-6). Není třeba se vším souhlasit, ale obzory si rozhodně každý čtenář rozšíří - a určitě bude mít o čem přemýšlet.
ModulČlánky
24. 08. 2014
Materiál je určen pro práci s dětmi předškolního věku. Předpokládám přesnější vymezení - pro starší předškolní věk. Zaměřím se na druhou pohádku - Návnada na sny, a to pouze z hlediska slovní zásoby, šířeji komunikativních kompetencí dětí daného věku. Je zcela nepochybné, že většina oslovených dětí nepochopí již samotný název pohádky, slovo návnada a dále potom idiom návnada na sny. Stejně tak je pro děti uvedeného věku obtížné porozumět dalším idiomům - nestálo to za řeč.... pořád byl tam, kde byl ...něco si vybavil. Zcela mimo komunikační realitu (a živý jazyk) je maminčina věta: Který lidský smysl je v noci nejméně utlumen. Těžko bychom také hledali dítě předškolního věku, které by ráno přiběhlo za maminkou se sdělením: Já dostal vavřínový věnec. Mohla bych pokračovat, např. poukázáním na slovní spojení - bylo to kusé. Autoři pohádky zřejmě znají a chápou komunikační kompetence dětí předškolního věku jen čistě akademicky, možná z literatury, kterou by bylo naprosto nemístné označit jako odbornou.
ModulBlogy
08. 08. 2014
Děkuji za srozumitelné vysvětlení pojmu konceptuální umění. Nejvíce mi pomohl odkaz na instalace. Oplátkou posílám tip na výbornou knížku (už není k sehnání!), kterou se zájmem a nadšeně právě čtu: Orlando Figes - Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Od téhož autora mám publikaci Šeptem - rovněž vynikající. V knize Natašin tanec je velice hluboce rozebrána historie Ruska, např. v kapitole Děti roku 1812 (děkabristé a další). Co se umění týče , je to kapitola Rusko sovětským objektivem (Achmatovová, Pasternak, Prokofjev, Cvetajevová, Zamjatin, Bulgakov, Šostakovič, Gorkij, Ejzenštejn, Mejerchold, Mandelštam a mnozí další, postoj k Puškinovi, k Dostojevskému - vše v souvislostech, ne černobíle). Vřele doporučuji. Četlo by to učitelstvo?
ModulČlánky
23. 06. 2014
Konkrétní, cílené, přínosné a srozumitelné, bez zbytečných mnohosluvných výkladů. Lze si jen přát, aby se ta knížka dostala do širšího povědomí nejen speciálních pedagogů.
ModulBlogy
04. 05. 2014
Musím se kát a omluvit a činím tak s mimořádnou radostí. Lékař Jan Trachta získal za svou knihu Tichý dech cenu Magnesia Litera Objev roku.
ModulBlogy
24. 02. 2014
Smutné, velmi smutné konstatování! Ono už ani ten časopis Vesmír není, jak býval (mám svázaných 17 ročníků - pro vnoučata). V záhlaví míval napsáno - přírodovědecký časopis, i když to zaměření bylo mnohem širší (jinak bych si moc nepočetla). Dnes stojí v záhlaví - v poznání je síla, ale nevím, nevím...Taky je tam hodně reklam , i na tiskoviny, které sama neřadím zrovna k těm přínosným. Ale díky za kapku - vlastně kaňku - radosti! Takhle se vracet k minulosti - to je ve škole nad horu řečí!
ModulBlogy
22. 01. 2014
Děkuji za informaci. To vypadá smysluplně, jako konkrétní krok správným směrem.
ModulBlogy
15. 01. 2014
Děkuji, pane kolego. Od Vás to těší.
ModulČlánky
05. 01. 2014
Děkuji za sdělení. Ale z odborného textu by přece mělo být znát, se kterou věkovou kategorií žáků pracuji, pro kterou to píšu. To je jeden ze základních atributů kvalitně  a přínosně pojatého textu.
ModulČlánky
03. 01. 2014
Asi jsem nepozorná, ale marně jsem hledala věkovou kategorii dětí, pro které je text určen (našla jsem pouze údaj 1.stupeň, ale to je rozpětí 6 - 11 let, odborně dvě věková pásma - mladší a střední školní věk).  Zajímalo by mě, proč v ukázce práce dětí žáci píši část textu normálním psacím písmem, část způsobem připomínajícím Comenia skript. Pravopisné chyby opomíjím, odpovídaly by dětem na konci 1.ročníku, nejvýše na začátku druhého, ale v tom případě by se asi žáčci obtížně orientovali na mapě České republiky (Šumava, Vysočina atd.) Z metodického hlediska považuji ukázku za mírně pomýlenou, nepromyšlenou. Nedoporučila bych ji mladým učitelům k následování.
ModulBlogy
27. 12. 2013
Milá kolegyně, upřímně děkuji za vlídné přijetí mého textu. Obšírněji Vám odpovím v osobnějším mailu. Přeji dobrý rok 2014, hodně radosti a spokojenosti v rodině i ve škole.
ModulBlogy
09. 12. 2013
Co se přechodníků týče - připomenula bych Rekviem za přechodník básníka Miroslava Holuba (K principu rolničky,1987). A co se týče komiksů -pro svého vnuka (lékaře působícího ve Švýcarsku) mám jako dárek pod stromeček Opráski sčeskí historje (Grada Publishing, a.s. s vročením už 2014).Ono se to nezdá, ale abyste si to vychutnali, musíte z té historie něco znát. V realitě nejsem zvláštním příznivcem komiksů, ale tady se sešlo víc důvodů, proč určitou nechuť překonat. Inu, cesty mohou býti rozličné, však vůli mějme všichni rovnou.
ModulBlogy
09. 12. 2013
Pane kolego, máte pravdu, plně s vámi souhlasím. Přesto si myslím, že bychom my učitelé měli dětem stále ukazovat, že existuje i v řeči rozcestník a občas je zavést na ty hezčí cestičky. Tak jako v životě existují dny všední - a těch je většina - existují také dny sváteční. proč se o ně v jazyce ochuzovat. Všichni naši svěřenci se na ty cesty - aspoň občas - jistě nevydají, ale za tu snahu by nám měla stát i menšina. Stejně tak si myslím, že není vůbec nutné, aby při četbě dítě každému slovu přesně rozumělo. Stačí kontext, může vést k přemýšlení... Vzpomínám si na příklad někdy z přelomu 70. a 80.let, kdy jsem se v osmé třídě dotkla přechodníků, a to s tím, že bezpochyby v naší řeči zajdou na úbytě, nebo jsou už vlastně mrtvé. Ale přece...proč je někdy nepoužít, chceme-li svou řeč něčím ozvláštnit, je-li k tomu vhodná situace. Jsme o to bohatší. Stalo se mi pak, že hoch (s velmi negativním postojem k  mluvení v důsledku těžce psychicky prožívané vady řeči) mi s šibalským úsměvem řekl: "Nemaje včera čas, nenapsal jsem domácí úlohu". Taky jsem se zasmála, s poznáním, že moje snaha došla pochopení. Přeji hezký čas vánoční a dobrý rok 2014!
ModulBlogy
07. 11. 2013
Nejhorší je předpojatost - lhostejno zda vůči faktům,nebo osobám.
ModulBlogy
31. 10. 2013
Myslím si, že vázat se v této oblasti jen na nějaké RVP bylo by pouhé zoufalství. Vždyť jaké místo (časovou dotaci) v nich zaujímá třeba výuka dějepisu apod. Šla jsem cestou: připomínat, připomínat, připomínat...při každé sebeméně nabízející se situaci, příležitosti. Na vysoké škole jsem v rámci výuky speciální pedagogiky (logopedie) nikdy neopomenula 26. leden - Den památky obětí holocaustu (osvobození Osvětimi), a to ne jen slovy. Obvykle jsem na začátku semináře či přednášky vzala knihu Victora Klemperera  (Deníky 1942 -1945, Chci vydat svědectví)  a přečetla ze stran 80 - 81 seznam 31 Židy postupně omezujících nařízení. Myslím, že to pod bodem 17 (povinnost odevzdat všechny domácí miláčky - psy, kočky, kanárky) se muselo dotknout i případně hodně okoralé mladé duše, určitě s vyšší mírou soucítění než kupříkladu bod 19 - zákaz chodit na nádraží.Velice emotivně pak působilo sdělení, že olomouckou synagogu  zapálili dva olomoučtí Češi (lékaři), němečtí okupanti pak její zkázu jen dovršili. Jsme imunní proti zlu, ptávala jsem se. Chce to prostě jen všímat si věcí kolem sebe a adekvátně na ně ve škole okamžitě reagovat. Vyhrazovat tomu pouze nějaké od - do nemá smysl.
ModulBlogy
28. 10. 2013
Ten příměr s digitálním Jeníčkem a digitální Mařenkou je nejen zábavný, ale především vynikající a plně problém vystihující! Je zřejmé, že kolega ZS o současné české škole něco ví a má s děním ve třídách osobně zažitou zkušenost .Není nad ni! Proč učitelstvo mlčí? Neumíme-li se ozvat, reagovat na otázky i případné invektivy, pak se nedivme.
ModulBlogy
27. 10. 2013
Ne úplně mi "sedí duch" uvedeného příspěvku. Ale naprosto souhlasím s komentářem Zdeňka Sotoláře.
ModulBlogy
02. 10. 2013
Slova, slova, slova.....ale co skutek? Nedávno jsem četla v jedné velmi dobré knize (autor V.Bukovskij ), že nejvíce zla v dějinách způsobili nadšení idealisté.
ModulBlogy
25. 09. 2013
Myslím, že si nerozumíme. jde tady o ochotu zajímat se, přesněji - vzdělávat se. Obávám se, že je málo učitelů, kteří by mohli v otázce koktavosti rodičům něco kompetentně poradit (na úrovni současných poznatků, ne těch zastaralých, zažitých, jen tak mezi lidmi tradovaných). Podle statistik jsou balbutiků (koktavých) v populaci 4%. porovnejte, prosím, kolik článků (rad a doporučení) se objevuje na téma autistů (přesněji PAS), ADDH, tzv.Dys-poruch (ten termín nemám ráda) a kolik na téma balbutiků. Neporovnatelné, neoddiskutovatelné.  K té "bojové náladě" rodičů - nikdy jsem a priori nepřistupovala k rodičům jako k protivníkům.
ModulBlogy
23. 09. 2013
Paní magistro, děkuji vám za porozumění. Stále si nijak a ničím nedovedu vysvětlit téměř absolutní nezájem českých učitelů všech stupňů škol o žáky a studenty, kteří mají problémy s plynulostí řeči. Ten nezájem je skutečně dlouhodobý, bez jakéhokoliv náznaku změny k lepšímu.
ModulČlánky
11. 09. 2013
Je velmi zarážející, že uvedené zásady pedagogické prevence jsou beze zbytku pouze negativním vymezením, bez jediného pozitivně laděného pokynu.Ten by nepochybně vyžadoval konkrétnější vyjádření podložené reálnými odbornými znalostmi, což rozhodně není tak jednoduché a pohodlné jako pouhá eliminace nežádoucího.Je toto skutečně nejlepší cesta k realizaci logopedické prevence v mateřských školách?
ModulBlogy
11. 09. 2013
Paní kolegyně jistě své otázky nemínila pouze jako otázky řečnické. Ptá se na zkušenosti a názory jiných týkající se závažného existujícího školského problému. Není pro naše současné školství přímo signifikantní, že zatím čeká marně? Kde jsou všichni ti odpovědní, progresivní, alternativní a jindy tak halasně iniciativní ? Jsme v rovině konkrétního problému, ne v pedagogických vizích a oblacích.
ModulBlogy
06. 09. 2013
Nečekala jsem, že můj text bude mít tak zajímavý - navíc hluboce noční - ohlas. Písňové texty - v nezpívané podobě -  mám pochopitelně taky ráda (nejraději texty Jiřího Suchého, občas si "říkám" v knížce Trocha poezie -Československý spisovatel, 1989). Už jsem psala o hodině literární výchovy (opakovala jsem ji porůznu vícekrát), kterou jsem začala vyprávěním o nájemníkovi podkrovního bytu někde na Žižkově s vanou plnou fialek. potom jsem ve vhodnou chvíli promítla -tehdy! - zpětným projektorem text onoho šansonu, trochu se v něm "porýpala" z pohledu literární teorie (personifikace apod.), nechala píseň zazpívat Hanu Hegerovou.....hodinu jsem pak ukončila přehrávkou gramofonové desky s písní Jiřího Suchého - Kamarádi. Bez nějakých vysvětlivek, vše na základní škole na přelomu 70. a 80. let minulého století. Nic z toho nebylo v osnovách. Bývaly to hezké chvilky, vyučovací hodiny a ráda na podobné "pokusy" vzpomínám.