Avatar
MgA. Jana Jurkasová

Poslední přihlášení 09. 08. 2017

Společenská role
Pedagog, Student
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
9869
0
09. 12. 2014
Na základní umělecké škole, obor literárně-dramatický jsme se pokusili o jednu z forem divadla ve výchově, kdy divák a aktér sdílí společný prostor pro hru a dohromady se podílejí na vyznění celého příběhu. Obě strany tak mají příležitost hlouběji pochopit téma, které se dotýká každého z nás. Rozhodli jsme se pro následující způsob - diváci (žáci základní školy, 5. třída) se zúčastní dramaticko-výchovné dílny zaměřené na téma příběhu, pak bude následovat představení a na závěr proběhne společná diskuze a reflexe. V průběhu dílny žáci ZUŠ učili žáky ZŠ, jednalo se o princip vrstevnického učení.
0
0
0
veřejná
Divadlo ve výchově nabízí mnoho cest, kdy divák a aktér sdílí společný prostor pro hru a dohromady se podílejí na vyznění celého příběhu. Obě strany tak mají příležitost hlouběji pochopit téma, které se dotýká každého z nás. Rozhodli jsme se pro následující způsob - nejprve se žáci ZŠ (diváci) zúčastní dramaticko-výchovné dílny zaměřené na téma příběhu, pak bude následovat představení a na závěr proběhne společná diskuze a reflexe. Z pohledu didaktiky se jedná o princip vrstevnického učení. Od pouhé participace dětí a mládeže na vzdělávání se přesouváme do oblasti vrstevník jako „expert“ na témata blízká jeho vrstevníkům, je „zprostředkovatelem změny“. V našem případě se jednalo o model asymetrické spolupráce (asymetrický model výuky), tzn. že starší žáci vedou mladší žáky a musejí získat dovednosti nejen z oblasti, která je předmětem vyučování, ale i pedagogických dovedností. John Dewey napsal: „Vzdělání není jen záležitostí vyprávění, ale jedná se o aktivní a konstruktivní proces“.
Divadlo ve výchověvrstevnické učení