Avatar
Mgr. Lenka Jedličková

Poslední přihlášení 30. 01. 2020

Společenská role
Pedagog, Rodič
Webové stránky
Název školy/instituce
SZŠ Tábor
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium, Jazykové
ModulČlánky
8778
0
08. 07. 2015
Tento článek přináší zkušenosti autorky s výukou první části první lekce učebnice Familia Romana. Nabízí praktický návod k vedení hodiny, doplňuje o odkazy na další činnost podporující jednak zkušenost učitele, jednak rozvíjející znalosti žáka.
ModulČlánky
6188
0
03. 06. 2015
Doplňující cvičení pro 1. lekci učebnice Familia Romana. Zaměřené na opakování slovní zásoby, procvičení prvních gramatických pravidel: nominativ singuláru a plurálu, sloveso est-sunt, tvorba jednoduchých vět.
ModulČlánky
5280
0
25. 11. 2014
Autorka na základě svých zkušeností uvádí srovnání jednotlivých latinských učebnic dostupných na našem trhu. Všímá si předností učebnic pro výuku na různých typech středních škol, ale také uvádí metodické potíže, které jednotlivé učebnice přinášejí.
ModulČlánky
5632
0
11. 11. 2014
Latina je jazyk poměrně složitý. Dnešní studenti vyhledávají jiné způsoby učení, krátké, interaktivní, ozvučené, pokud možno s použitím IT techniky a nejlépe takové, které ihned ukáží, zda student uspěl, či neuspěl. To vše nabízí právě portál www.latina-zdarma.cz.
ModulČlánky
25. 06. 2015
Tento článek mi nesmírně vyhovuje, je velmi podrobný a detailně připravený, takže ho můžu vzít a rovnou použít ve vlastním vyučování. Moc dobré. Děkuji.
ModulČlánky
11. 11. 2014
Osobně mám za to, že výuka on-line je pro žáky přínosná v jakékoli kategorii. U menších dětí spojuje hru s radostí z ovládání techniky, u starších umožňuje rozdělit si učení do částí, které časově i rozsahem vyhovují. Nepovažuju ji ale za jedinou možnou, protože přímý kontakt s učitelem umožňuje ještě rozvoj sociálních dovedností a dovedností verbální komunikace. Ale uznávám, že tohle je jiný level, protože já mám na mysli hlavně povinnou školní docházku.