Avatar
Luďka Roubíčková

Poslední přihlášení 30. 01. 2017

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulDigifolio
03. 06. 2014
ModulDiskuze
08. 09. 2013
ForumSTARÉ - Průvodce upraveným RVP ZV
Domnívám se, že: Součástí RVP jsou "očekávané výstupy", které jsou závazné. Dále některé oblasti obsahují "doporučené očekávané výstupy", např. průřezová témata apod. Formulace "konkretizované výstupy" jsou specifikem předškolního vzdělávání. Jsem zvědavá, zda si to myslím správně
ModulDiskuze
12. 12. 2012
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Zatím jde jen o tiskové zprávy. Ráda si vše nejprve přečtu. Jinak mne samozřejmě výsledky těší. Neukazují na to, že ta reforma nakonec nakonec nebyla tak špatná? Přeci jen - nebyli minule testovaní žáci ještě učeni podle starých osnov a tito už podle RVP, resp. ŠVP? Jen abychom teď nezahodili zase všechny nastartované projekty ke gramotnostem a neotočili o 180 stupňů...
ModulDiskuze
19. 09. 2012
ForumInteraktivní tabule
Dobrý den. Nějak nerozumím otázce. V úvodu píšete, že jednu IT máte, ale nepoužíváte ji. A v druhé části se ptáte, jak pořídit další IT... Nebylo by lepší nejprve začít využívat tu stávající IT? A teprve pak, když zjistíte, které paní učitelky mají o práci s tabulí zájem, řešit to, jak pořídit IT do jejich tříd?
ModulDiskuze
15. 03. 2012
ForumKlima ve třídě, ve škole
Já třeba letos absolvuji u všech dětí návštěvu v rodině (je to samozřejmě na pozvání). Mám za sebou cca 2/3 a je fakt, že to na klima ve třídě velmi pozitivně působí. Nevím... trochu mi to připomíná snahu "ohřát se u rodinného krbu" (já vím, je to jen na pozvání). Věřím, že to může pomoci budovat důvěru ve vztazích učitel - rodič - žák, ale neměli bychom jako učitelé zůstat raději víc u toho učení?
ModulDiskuze
15. 03. 2012
ForumKlima ve třídě, ve škole
Otázku jsem už jednou položila, ale klidně ji položím znovu: Co to vlastně je to "klima třídy"? Třeba když budeme přesně vědět CO, bude už lehčí hledat odpovědi na další otázky. Možná si pod tím každý představujeme něco jiného... Děkuji.
ModulDiskuze
15. 03. 2012
ForumKlima ve třídě, ve škole
Když tedy (jak potvrzujete) vztahy v učitelském sboru ovlivňují klima ve třídě (a jistě i ve škole), tak co s tím, když to někde vrže? Je to úkol pro ředitele? Co může dělat každý učitel pro to, aby sbor fungoval? Děje se u vás ve škole něco, co učitele spojuje a ladí? Je velmi těžké nějak generalizovat odpověď. Někde by postačilo posedět při obědě a sporné věci vyřešit, někdy je třeba, aby zasáhl odborník (a nemusí to být nutně někdo z vedení školy - dokonce se domnívám, že někdy právě nestranný člověk může mnohé vztahové záležitosti osvětlit). Abych se ale také vyjádřila ke klimatu ve třídě. Souhlasím s tím, že nesoulad mezi učiteli může velmi snadno ovlivnit klima v konkrétní třídě. Jinými slovy - když se paní učitelky neumí dohodnout na jednotném postupu v případě (nejen) řešení problémů ve třídě, podle mne téměř nemožné, aby se něco vyřešilo. Když jeden z vyučujících bude říkat "u mě při hodině je vše v pořádku", nebude ochoten cokoli řešit nebo sledovat vývoj dění ve třídě. Nebo jsou to jen moje domněnky? A ještě bych měla jednu otázku - co si vlastně představujete pod souslovím "klima ve třídě"? Mluvíme o vztazích, náladě třídy? Nebo je v tom ještě něco jiného? Pokud je tato otázka zodpovězena někde jinde, děkuji předem za odkaz.
ModulDiskuze
02. 02. 2012
ForumPřechod z MŠ na základní školu
Osobně v přípravné třídě neučím, ale kolegyně ano. Z toho, co mi říká, že se nejvíce věnuje rozvoji jemné motoriky a sluchového vnímání. Mám však jen mlhavou představu, o jaká kokrétní cvičení se jedná (učím ve vyšších ročnících). Ale třeba právě toto se dozvím v Inspiromatu 2012. Je to možné? PS: Nikdy nevím, kdy se mi tato znalost bude v budoucnu hodit.
ModulDiskuze
17. 11. 2011
ForumKLUB
Děkuji Lukášovi za konkrétní čísla. Mohla jsem si trochu udělat představu (především o počtu lidí kolem fungování portálu). O to víc mě děsí představa jednoho (!) člověka, který by měl zajistit fungování portálu.
ModulDiskuze
17. 11. 2011
ForumKLUB
Když si představím jednu z horších variant (vedení jedním člověkem), pak tipuji, že nebudou přibývat nové články (nebo jen ty, které budou recenzovány zaměstnanci NÚV - kolik takových recenzí může zvládnout při své vlastní práci?) nebudou přibývat nové DUMy (nebo... viz předchozí bod) nechají nám otevřené diskuze? a další moduly? Bude "správce" i pečovat o nás, uživatele, nebo bude jen kontrolovat, aby bylo vše funkční?
ModulDiskuze
17. 11. 2011
ForumKLUB
Jeden člověk by měl zvládnout obstarat takto obsáhlý portál? Já sice přesně nevím, kolik lidí se vcelku o portál staralo, ale rozhodně to nemůže zvládnout jeden. Jak píšete, Hanko, přijmout článek, zrecenzovat ho, překontrolovat všechny právní a zákonné náležitosti, provést jazykovou korekturu a zpublikovat ho - to vše v takovém čase, aby byla poptávka uspokojena jak ze strany autorů tak ze strany uživatelů - tuším, že by to chtělo nějakého mistra magie a kouzel (ale možná, že na ministerstvu někdo takový sedí)! Takže to si opravdu představit nedovedu. A co bych od portálu požadovala? stálý přísun novinek technickou funkčnost možnost stále stahovat a číst materiály, ať už nové nebo starší možnost využívat všechny moduly, na které jsem si postupně zvykla (nebo zvyknu, když mi bude dán dostatek času na jejich prozkoumání a občasná pomoc ze strany provozovatele) Chci toho tolik?
ModulDiskuze
17. 11. 2011
ForumKLUB
Dobrý den, V posledních dnech se vyrojila spousta článků v médiích o ukončení projektu (to jsem si přečetla i na portálu) a uzavírání Metodického portálu. Jen tak namátkou: Ministerstvo školství likviduje internetový portál podporující reformu Portál za 80 milionů Dobeš ruší, spustí nový za 300 milionů Učitelé se bojí o Metodický portál. nejsou peníze ale Portál RVP pokračuje dál A dnes ráno je titulní strana bez hlavního obrázku! Jak se v tom mám vyznat? Přiznám se, že začínám být trochu vyděšená.
ModulDiskuze
20. 10. 2011
ForumHodnocení žáků a evaluace školy
Možná budu za hloupou (ale ve svém věku to unesu), ale nějak nevím, co bych si pod souslovím "model vzdělávání" měla představit. Mluvíme tu o alternativním vs. "normálním" školství? Nebo se to týká úrovně direktivního působení učitele na žáky? Případně budeme uvažovat o stylech učení žáků a následných "úpravách" působení učitele? Děkuji za osvětlení. Co se týče školního hodnocení, tak preferuji hodnocení kombinované - známka + slovní (či písemný) komentář. Domnívám se, že známku prostě požadují ti, kteří potřebují srovnání a jasnou informaci, slovní hodnocení je konkrétnější a umožňuje nabídnout nějaká řešení potíží. Proč vlastně stále zůstáváme u známek? I když při současném směřování vzdělávání v ČR bychom mohli uvažovat o zavedení bodového systému hodnocení. Lépe by se tvořily tabulky.
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumProfese učitele
Napadlo mne, když je tu široké spektrum učitelů, zjistit, jestli je nějaký rozdíl mezi povinnostmi třídního učitele na 1. a 2. stupni. Ono by vůbec nebylo asi od věci zamyslet se na pod povinnostmi třídního učitele obecně, že?!
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumTipy do výuky
A co si vytvořit na tvrdý papír zasedací pořádek se jmény žáků a tam si psát i známky. Mně se to osvědčilo. Používáte to někdo také? To je asi výhodné v případě, když učitel chodí do třídy jen několikrát v týdnu a pokud nejsou žáci často přesazováni. Zazněly tady už klasické cedulky na stolech ve tvaru stříšky? Jak dlouho vám takové parády vydrží?
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumTipy do výuky
Souhlasím s panem Sotolářem. Říkat "dramatická výchova" nácviku a memorování textů je zavádějící. Za hlavní cíle DV považuji: řečovou výchovu rozvoj smyslového vnímání socializační a komunikační hry a aktivity dramatické etudy s důrazem na vlastní prožívání Jestliže bych tedy používala DV v hodinách čtení, pak pouze pro pochopení literární postavy - jejího jednání, prožívání apod. Rozhodně ne pro přehrávání celého příběhu. Jsem zvědavá, jak vnímají DV ostatní učitelé.
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumTechnologie ve škole
Myslíte, že by měl Moodle využití i na základních školách?
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumTechnologie ve škole
A kde potřebujete Word? Export je do rtf formátu. Ano, export různých textů a tabulek. Ale ve chvíli, kdy tiskneme vysvědčení, tak to spolupracuje pouze s Wordem. Tedy alespoň u nás na škole. Myslíte, že při troše snahy to půjde přenastavit?
ModulDiskuze
04. 10. 2011
ForumTechnologie ve škole
Bohužel některé programy, které používají učitelé v kabinetech, jsou přímo propojeny s MS Office, tudíž nás tak trochu nutí pracovat s nimi. Smůla. Mohla byste napsat které? Mě by to zajímalo, třeba bychom našli stejně funkční řešení s OpenOffice.org/LibreOffice. Děkuji. Jednoznačně Bakaláři. Museli jsme kvůli tomu zakoupit do kabinetu celý kancelářský balík, protože ani programátor si nevěděl rady s napojením na OO.
ModulDiskuze
15. 09. 2011
ForumTechnologie ve škole
Používáme volně šiřitelný SW, dokonce k tomu vedeme i žáky. Pro nás je to levnější, je to výchovné a pro žáky a jejich rodiče je to bezpečnější. Měl byste nějaký příklad takového SW? Přiznám se, že trochu tápu, co konkrétního si mám pod otevřeným SW představit. Děkuji.
ModulDiskuze
15. 09. 2011
ForumTipy do výuky
Na učení jmen (možná víc potřebné pro učitele než pro děti): 1. Jméno + vlastnost Žák si na počáteční písmeno svého příjmení vymyslí nějakou vlastnost, charakteristiku sebe sama, např. Luďka Rozměrná. PS: Pomáhá pak i mně, protože si lépe přiřadím k dítěti jeho charakteristiku a s tím spojené jméno. 2. Kdo chybí? Hráli jsme s malými dětmi, ale myslím, že starší by si mohli užít. Je třeba prostěradlo nebo prostě velký kus látky. Jeden (i dvojice) jde za dveře, ostatní udělají kruh. Vyberou jednoho, který si sedne doprostřed kruhu a přikryjí ho látkou. Žák, který byl za dveřmi, si musí kroužek prohlédnout a říct, kdo je schovaný pod prostěradlem. PS: Každé dítě pod prostěradlem pocítí, že je jedinečným a platným členem kolektivu. Přidá se někdo další?
ModulDiskuze
15. 09. 2011
ForumNebojte se maturovat jinak!
Zcela laický pohled na věc: Dokud nebudou VŠ reflektovat různé úrovně maturity, proč by měl středoškolák volit těžší verzi maturity a riskovat, že si může zhoršit výslednou známku? Co z toho bude maturant mít, když absolvuje těžší variantu? Dobrý pocit?
ModulDiskuze
14. 09. 2011
ForumČtenářská gramotnost
Nevím, jestli tu teď nemícháme jablka s hruškami. Knihy děti čtou, pokud je zaujmou, mají klidné prostředí a vzor v rodině. Myslím, že to tu už zaznělo několikrát. Když to tedy víme, s kterými body můžeme něco jako učitelé udělat? Učebnice děti nečtou, protože jsme je to neučili. Pro učitele je jednodušší a rychlejší učivo odvykládat, než se v hodině "zdržovat" prací s textem. A hodiny češtiny to nezachrání. Jak z toho ven?
ModulDiskuze
13. 09. 2011
ForumTipy do výuky
Určitě nejsou na škodu všechny hry, kdy se žáci dozvídají nějaké informace o sobě, učí se jména, trénují vzájemné chování a kontakt apod. Takže všechny hry, které rozvíjejí sociální cítění jsou fajn. Velký výběr podobných krátkých aktivit lze najít v jakékoli sbírce pro dramatickou výchovu. Navíc i veškerá mluvní cvičení se báječně hodí, zvlášť u mladších žáčků.
ModulDiskuze
13. 09. 2011
ForumVýuka ICT na SŠ
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké představy/požadavky mají učitelé na SŠ v oblasti ICT na žáky, kteří jim přicházejí ze ZŠ. Jen doufám, že se tu nikdo nebude ohánět výstupy z RVP, také umím číst. Mohli bychom být co nejvíce konkrétní? Děkuji.
ModulDiskuze
13. 09. 2011
ForumTechnologie ve škole
Možná že ano, ale nevíme o tom Vybavuji si, jak jedna kolegyně požádala o instalaci programu na malování pro děti. Měla kroužek pro 1.-3. ročník a potřebovala trochu víc nástrojů, než nabízí program Malování. Tuším, že použila program Drawing for children. Trefila jsem se?
ModulDiskuze
13. 09. 2011
ForumTechnologie ve škole
Jednoznačně používáme OpenOffice, alespoň na počítačích pro žáky. Někdy žáci trochu brblají, protože prý doma pak nevědí, jak pracovat s Wordem. Máte na to, ostatní, nějakou chytrou odpověď? Bohužel některé programy, které používají učitelé v kabinetech, jsou přímo propojeny s MS Office, tudíž nás tak trochu nutí pracovat s nimi. Smůla.
ModulDiskuze
02. 09. 2011
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Souhlasím se stávající situací - veškeré posuny by vyžadovaly jednak širší koordinaci, jednak větší zátěž pro vychovatelky. Nehledě na odpolední posun. Chápala bych ale rodiče, kteří by přivítali, že by o děti bylo "déle postaráno".
ModulDiskuze
01. 09. 2011
ForumKLUB
Také předem děkuji za kalendář. Bude rozveselovat třídu
3
0
0
veřejná
etika
ModulBlogy
16. 09. 2015
Líbí se mi, že se může zapojit v průběhu měsíce kdokoli a diskuze na Metodickém portálu není vázaná na registraci. Sleduji a snad se časem i osmělím. Děkuji
ModulČlánky
24. 08. 2014
Děkuji za skvělou inspiraci. Většina těchto programů má snadné ovládání, takže je plánuji instalovat do třídního počítače a nechat volně žákům k využívání.
ModulBlogy
20. 08. 2014
Co vás vedlo ke snížení časové dotace? Zjistila jsem, že původně byla vlnobití celých 60 minut, nyní jsou už jen 45 minut? Byl obsah tématu taky rychle vyčerpán? Nebo byli vyčerpáni účastníci? ;)
ModulČlánky
09. 09. 2013
Skvělý článek, děkuji. Také jsem měla někdy problém přesvědčit žáky, že i když umí napsat post na Facebook, stejně se musí v hodinách informatiky učit i jiné věci...
ModulDUM
09. 07. 2012
Kartičky a jednoduché obrázky - báječná kombinace. Díky.