Avatar
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Poslední přihlášení 13. 09. 2021

Společenská role
Pedagog, Rodič, Vychovatel
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulBlogy
23. 01. 2021
Gramotnosti s UčíTelkou Možná jste na jaře zaznamenali projekt UčíTelka. Jeho cílem bylo pomoci dětem a jejich rodičům s výukou v období uzavření škol a „prvního kola“ distančního vzdělávání. Odvysílané díly jsou snadno dostupné na ČT edu a mohou posloužit jako inspirace a doplnění výuky i nyní. A ačkoliv se o tom v jednotlivých lekcích přímo nemluví, mnohé z nich jsou …
ModulBlogy
30. 10. 2019
Webinář zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni základní školy vedli lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten. Zaměřili se na aktivity, které napomáhají rozvíjení důležité složky čtenářské gramotnosti, tedy vztahu ke čtení.
ModulBlogy
14. 08. 2019
Učíte na 1. stupni? Motivujete své žáky prostřednictvím knih nejen ke čtení, ale i k dalším činnostem? Pak je text určen přímo pro vás.
ModulBlogy
02. 05. 2019
O tom, že matematika je všude kolem nás není pochyb. Jak ale podpořit žáky, aby měli chuť do řešení úloh a využívali matematické znalosti nejen v hodinách matematiky? To je jedna z otázek, na kterou se pokusili odpovědět lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten na webináři zaměřeném na rozvíjení matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ.
ModulBlogy
04. 09. 2018
Aktivitu „Není pštros jako pštros“ bych doporučila k realizaci do výuky z několika důvodů.
ModulDiskuze
03. 12. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Včera jsem se zúčastnila zahajovací Konference k projektu Integrace, kterou pořádal Magistrát hlavního města Prahy. Mimo jiné bylo na programu téma "Klady a zápory integrace". Přednášející Jaroslav Šturma, zde řekl: "Tak jako k dýchání potřebujeme obě plíce, potřebujeme školy tzv. hlavního proudu i školy speciální". Velice se k této myšlence přikláním - ne pro všechny děti je integrace do běžné školy přínosem a obohacením. Mimochodem pro pražské učitele je zde stále ještě otevřena možnost se do projektu přihlásit: http://skoly.praha-mesto.cz/86045_Vzdelavaci-program-pro-pedagogicke-pracovniky-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace
ModulDiskuze
27. 11. 2011
ForumAkce v MŠ
Ačkoliv mám letos již čtvrťáky, stále ještě někteří nemají jistotu, jak to vlastně s tím Ježíškem je. V loňském roce se ve třídě strhla na toto téma bouřlivá diskuze. Ukončila jsem ji tak, že tam, kde na Ježíška věří, nosí dárky Ježíšek a v rodinách, kde se na Ježíška nevěří, musí dávat dárky rodiče. A protože Ježíšek toho má hodně, je dobré mu pomoci a připravit si pro rodiče a sourozence dárek. Jsem zastáncem toho, že je to zcela na rodičích, jak dlouho chtějí tuto půvabnou hru s dětmi hrát a není důvod, proč já bych jim to měla kazit. Pěknou adventní neděli
ModulDiskuze
19. 11. 2011
ForumKLUB
Jak jsem se mnohokrát přesvědčil v zahraničí, portál tohoto střihu je vysněným cílem mnoha vzdělávacích politik vyspělých evropských států. A proto u nás postupně zanikne, abychom pro jistotu neměli něco úžasného a báječného, co jinde nemají.
5974
0
17. 11. 2011
Databáze a úložiště digitálních materiálů vytvořených pro interaktivní tabuli ActivBoard.
8629
0
28. 10. 2011
Po vložení vlastní fotografie si nastavíte výslednou velikost a program vám fotku rozloží na jednotlivé listy velikosti A4, které snadno vytisknete na barevné tiskárně.
ModulDigifolio
08. 10. 2011
ModulDigifolio
19. 09. 2011
Fotografie krajiny - úkol e-learning
ModulDiskuze
15. 09. 2011
ForumKLUB
ČR http://profil.rvp.cz/kolekce/1661 anotace: pro výuku vlastivědy ve 4. ročníku
ModulDiskuze
13. 09. 2011
ForumKLUB
Halloween http://profil.rvp.cz/kolekce/1635 Anotace : Materiály především pro angličtináře na 1. stupni. Ačkoliv se nejedná o český svátek, my ho na škole slavíme. Myslím, že k výuce angličtiny patří. Děti si dopoledne vždy užijí a my s nimi .
ModulDigifolio
03. 09. 2011
ModulDiskuze
28. 08. 2011
ForumTipy do výuky
Obrázkové rozvrhy jsou nádherné, škoda že mám letos čtvrťáky .
ModulBlogy
26. 08. 2011
Letní měsíce by měly být vyhrazeny odpočinku a načerpání nových sil. Přesto jsme ve Wiki tak trochu uklízeli. Nepříliš viditelnou, avšak významnou proměnou prošel SW naší Wiki. Bude teď jistě ještě úžasnější, přehlednější, rychlejší, ...
ModulDUM
11357
0
25. 08. 2011
Materiál byl vytvořen pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení zaměřené na porozumění textu a vyhledávání informací. Využila jsem společnou četbu známé knihy.(SEKORA, Ondřej. Knížka Ferdy mravence. Praha : Albatros, 1972. 180 s.)
ModulDUM
5781
0
25. 08. 2011
Tento materiál byl připraven pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení s důrazem na porozumění textu a vyhledávání informací. Pracovní listy jsem využila při společném i samostatném čtení. (SEKORA, Ondřej. Knížka Ferdy mravence. Praha : Albatros, 1972. 180 s.)
ModulDUM
4584
0
25. 08. 2011
Materiál byl vytvořen pro žáky 3. ročníku tak, aby podporoval čtení s porozuměním textu a vyhledáváním informací. Využila jsem společného i samostatného čtení. (SEKORA, Ondřej. Knížka Ferdy mravence. Praha : Albatros, 1972. 180 s.)
ModulDigifolio
17. 08. 2011
Abych příště nehledala - inspirováno Hanou Pilařovou
ModulDigifolio
17. 08. 2011
Vylisované rostliny je možné uchovat modernějším způsobem než lepením na papír. Při použití kancelářské laminovačky se oživí barvy a zárověň je rostlina vidět i zezadu.
ModulDiskuze
26. 04. 2011
ForumModul WIKI - pomoc, dotazy, nápady
Vytvořila jsem ji tedy jako svou, ale tu zase neumím přesunout na správné místo. "Prošmejdila jsem" všechny nápovědy i dotazy, ale nic... Díky za pomoc. Jano, kde jste ji vytvořila? Já Vám ji přesunu Jinak ideální je vkládat přímo do odkazů, co recenzentům nevyhovuje, spadne do online nástrojů a o zařazení se postarám
ModulDigifolio
25. 04. 2011
Výtvarná práce pro jarní období
ModulČlánky
14446
0
18. 04. 2011
Hry mají nezastupitelnou úlohu ve vzdělávání nejen na 1. stupni základní školy. Mají své místo ve všech předmětech a s jejich pomocí dokážeme dosáhnout skvělých výsledků u všech žáků – jak žáků nadaných, tak i nějakým způsobem handicapovaných. Tento článek se zabývá univerzálními hrami, které nevyžadují přípravu náročnou na čas učitele a jsou po ruce vždy, když je potřeba.
ModulDiskuze
08. 04. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v ČR vyšla kniha s názvem Všichni na jedničku!) Prosím autora, děkuji
ModulDiskuze
08. 04. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zeptám se takto: Jakou známku z tělocviku by měl dostat žák na vozíčku? Žák na vozíčku bude z TV částečně uvolněn a bude hodnocen třeba z hodu míčkem, v tom asi není problém. Problém je v hodnocení hlavních předmětů. I když já díky této diskuzi mám jasno, rodiče prostě požádají o slovní hodnocení a v IVP na příští školní rok možnost hodnocení známkami vůbec mít nebudu.
ModulDiskuze
07. 04. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ale cílem by mělo být, aby svůj handikep vyrovnaly. S tímto lze jen souhlasit, proto je integrujeme, aby se co nejlépe připravily na běžný život. Ale nejen pro dítě je důležitý pocit úspěchu a ocenění jeho snahy.
ModulDiskuze
07. 04. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podle mého názoru, když dítěte pracuje na horní hranici svých možností, má nárok na jedničku, ať se výstupům blíží nebo ne. Určitě všichni zohledňujeme snahu, a když integrovaný žák dělá co může a na co má, proč ho demotivovat horší známkou. Tady ovšem může učitel narazit..."proč on (integrovaný žák) má jedničku a já (snažící se trojkař, který na víc nemá, kdyby se rozkrájel) ji nedostanu". Dá se toto dětem vysvětlit? Mám úplně stejný názor, pracuje na maximu, do puntíku plní IVP, připravuje se víc, než ostatní děti a proto si 1 zaslouží. Vysvětlení ostatním dětem se mi zatím daří, nejsem si ale jistá, zda s přibývajícím věkem nebudou "protesty" silnější. Jsme teprve ve 3. třídě.
ModulDiskuze
07. 04. 2011
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ovšem kdybyste používali slovní hodnocení, na které má takový žák nárok, nemuseli byste tento problém řešit... S tím samozřejmě souhlasím, slovní hodnocení je nejlepší řešení, musí o něj ale požádat rodiče a ti to i přes mé nabídky za 3/4 roku neudělali.
1
107
4
veřejná
fdhfdh
3
34
3
veřejná
slovní zásoba
30
29
4
veřejná
pro vlastivědu ve 4. ročníku
2
20
0
veřejná
2
26
0
veřejná
4
27
0
veřejná
aktivity pro 1. stupeň
Halloween
1
18
0
veřejná
pro nejrůznější použití
15
32
0
veřejná
1
31
0
veřejná
3
23
0
veřejná
7
22
0
veřejná
3
27
0
veřejná
inspirace
4
31
0
veřejná
vlastivěda 4. ročník
1
23
0
veřejná
2
25
0
veřejná
6
23
0
veřejná
6
24
0
veřejná
1
18
0
veřejná
ModulČlánky
18. 05. 2013
Souhlasím s názorem, že děti by se nejprve měly učit mateřský jazyk. Do prvních tříd nám nastupuje stále více dětí, které špatně vyslovují, patlají, děti, které nemají rozvinutou jemnou motoriku (špatně drží tužku, nedokáží přehnout či utrhnout papír, o zavázání tkaniček u bot se ani nepokusí), nedokáží chytit míč, přeběhnout lavičku, přelézt překážku. A v tom všem by mohly být rozvíjeny v MŠ výměnou za hraní si s angličtinou. Protože neexistuje provázanost mezi výukou jazyka v MŠ a  ZŠ, těch několik izolovaných písniček, říkanek a slov děti stejně zapomenou a ve škole začínají nanovo. Jinak tipy popsané v článku jsou vynikající, sama je využívám při výuce AJ u začínajících dětí ve škole.
ModulČlánky
15. 05. 2012
Obdobný projekt jsem se svými páťáky realizovala před dvěma lety a myslím, že výsledek byl poměrně zdařilý. Aktivity jsme rozložili do delšího časového období a do různých vyučovacích hodin. V závěrečném projektovém dni děti shrnuly a prezentovaly získané informace a vytvořené materiály (u nás to byl průvodce cestovní kanceláře po vybrané zemi).
ModulDUM
01. 04. 2012
Použitelné nejen pro 1.třídu :) prima materiál
ModulDUM
30. 01. 2012
Mrzí mě, že přes několikerou kontrolu zůstaly v řešení chyby. Děkuji za upozornění :) nebyl to záměr, trénovat pozornost vyučujících.
ModulČlánky
11. 11. 2011
Neumím si představit, jak chod tak živého a stále se proměňujícího prostředí, bude zajišťovat 1 člověk (na kterého má, dle slov ředitele, NÚV peníze), tak aby nebyla poznamenána kvalita. Také bych byla ráda, kdyby Portál měl další budoucnost, ale obávám se, že PhDr. Stanislava Krčková na Konferenci situaci zcela přesně vystihla, když řekla, že Ministerstvo školství má jiné "priority".
ModulČlánky
06. 11. 2011
V pedagogickém lexikonu najdete také problematiku autorského práva: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/A/Autorsk%c3%a9_pr%c3%a1vo_pro_u%c4%8ditele
22. 09. 2011
Skvělý odkaz, můžu jen doporučit :)
ModulBlogy
26. 08. 2011
Interaktivní mapa je fajn. Jsou v ní všichni uživatelé? Svojí školu jsem nenašla.
ModulDUM
25. 07. 2011
Omlouvám se za předchozí komentář, chyba byla ve správci stahování. Už mám soubor stažený.
ModulDUM
25. 07. 2011
Ráda bych si soubor vytiskla, ale je chráněn proti zásahům, takže je ho možné pouze otevřít.
ModulČlánky
24. 04. 2011
Skvělé materiály, učím sice na 1. stupni, ale nápad s erby a mandaly se hodí i pro nás.
ModulBlogy
17. 04. 2011
Ráda se připojuji a souhlasím. Raději si hodinu vytvořím přesně "na míru" a po několika letech pátrání, bádání a učení se, mi to již nezabírá tolik večerů jako na počátku :). Navíc si můžu dovolit luxus využití tabule kdykoliv a třeba jen na pár minut, protože mi ji osvícený pan ředitel nechal instalovat do třídy a ostatní kolegyně se k ní zatím moc nehrnou.
ModulDUM
13. 04. 2011
Skvělý materiál, hned jej využiji :) H. Fišerová
ModulBlogy
07. 04. 2011
Já využívám http://www.activucitel.cz/ a http://www.activucitel.cz/
ModulBlogy
26. 03. 2011
Výborná aktivita do hodin AJ, která se mi osvědčila, je "kimovka". Obrázky 12 (nebo libovolného počtu) slovíček, která chci procvičit, připevním na magnetickou tabuli, děti se je snaží během 30 sekund zapamatovat. Pak je otočíme a děti říkají, kreslí, píší slovíčka, která si pamatují. Nebo je na tabuli připevněn jeden zakrytý obrázek, který postupně odkrýváme a co nejrychleji se snažíme uhodnout, co se na obrázku objeví.
ModulDUM
04. 12. 2009
Na poslední straně prezentace je myslím chyba - namísto obvod je násobkem ..... by mělo být uvedeno obsah je násobkem .....