Avatar
Mgr. Eva Macháčková

Poslední přihlášení 08. 12. 2018

Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
FZŠ při PF UK
ModulDUM
3202
0
02. 05. 2019
Uvědomělé čtení a jeho diagnostika. DUM obsahuje text pohádky „Hrnečku, vař!“ a pracovní listy. Diagnostiku uvědomělého čtení vyučující provede po kolektivním přečtení textu pohádky a vypracování pracovního listu.
ModulDUM
5033
0
10. 10. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na čtení slabik s důrazem na jejich délku, skládání slov a správné přepsání nově utvořených slov.
ModulDUM
3205
0
27. 09. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení sčítání a odčítání v oboru do 10, znalosti barev, prostorové orientace, pojmu vpravo, vlevo; Pč – stříhání, lepení.
ModulDUM
2026
0
19. 09. 2017
Žáci se seznámí s piktogramem, pracují podle daného klíče, doplní piktogram podle zadání, odpovídají na dané otázky. Navrhnou a nakreslí vlastní návrh na poštovní známku, doplní její hodnotu. Doplní třídní narozeninový graf.
ModulDUM
2800
0
17. 07. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvíjení elementárních představ o čísle a číselné posloupnosti. Žáci počítají tečky, obrázky, doplňují čísla do číselných posloupností, získají elementární zkušenosti se sloupkovým grafem, upevňují poznatky o počtu a číslici v oboru do 5.
ModulDUM
2684
0
08. 06. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení číselného oboru 1-10. Žáci určí a zapíší vizualizovaný počet obrázků, jejich počet zapíší číslicí, dokreslí daný počet obrázků. Žáci hledají neznámého sčítance, pracují se sloupkovým grafem, doplní chybějící číslice do číselných řad.
ModulDUM
7315
0
31. 05. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na opakování sčítání, odčítání a násobení čísel v oboru do 1 000 se sebekontrolou.
ModulDUM
3025
0
29. 05. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na znalost číselné osy 1-20, procvičení sčítání a odčítání do 10 s využitím sebekontroly, propedeutiku sudých a lichých čísel, opakování důležitých telefonních čísel a orientaci v prostoru.
ModulDUM
3859
0
24. 05. 2017
Pracovní listy jsou určeny ke čtení slabik, skládání slov a autodiktátu.
ModulDUM
2631
0
18. 05. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na rozvíjení představ o čísle (vizualizace počtu). Žáci sestaví a zapíší příklady součtu dvou čísel a vypočítají je.
ModulDUM
3409
0
15. 05. 2017
Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení písemného sčítání a odčítání. Žáci počítají se sebekontrolou, výsledky doplní do tabulek.
ModulDUM
4986
0
06. 02. 2017
Prezentace slouží jako doplněk výkladu učiva - kružnice, kruh, poloměr a průměr. Obsahuje také cvičení k ověření pochopení učiva.
ModulDUM
6523
0
23. 01. 2017
Pracovní listy umožňují opakovat slovní druhy a slovesné kategorie formou zábavné činnosti – puzzle, hřebenovka.
ModulDUM
2431
0
10. 11. 2016
Pracovní listy jsou určeny k prohloubení znalostí učiva o hmotnosti. Žáci vyjádří hmotnost určenou obrázky, doplní číslice na stupnice měřidel, zapíší hmotnost předmětů danou závažími. Vyřeší jednoduchou logickou úlohu zaměřenou na hmotnost.
ModulDUM
2799
0
26. 09. 2016
Pracovní listy jsou zaměřené na opakování sčítání a odčítání přes desítku, opakování násobilek. Žáci matematizují krátké slovní úlohy. Pracují s tabulkami na sčítání a násobení.
ModulDUM
6629
0
29. 08. 2016
Prezentace je určena k výkladu nebo opakování učiva – bod, přímka, úsečka. V prezentaci jsou zahrnuta jednoduchá cvičení, která pomohou učivo lépe pochopit.
ModulDUM
3338
0
18. 08. 2016
Prezentace je určena pro individuální/skupinové procvičování násobilky v oboru do 100.
ModulDUM
3300
0
28. 06. 2016
Prezentace je určena k pochopení určování části celku - zlomek. Žáci si procvičí výpočet zlomku čísla a určení zlomku z čísla.
ModulDUM
3615
0
29. 03. 2016
Soubor pracovních listů slouží k vizuálnímu procvičení sčítání, rozkladu a porovnávání čísel v oboru 1–5.
ModulDUM
9944
0
16. 03. 2016
Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin.
ModulDUM
10710
5
14. 03. 2016
Prezentace přiblíží žákům vznik a využití římských čísel. Žáci se seznámí s jednoduchou pomůckou pro jejich převod a zapamatování. Jednoduchá římská čísla přečtou.
ModulDUM
3575
0
25. 02. 2016
Prezentace je určena k prohloubení dovednosti určit základní tvar podstatného jména. Žáci vytvoří tvary podstatných jmen v čísle jednotném i množném a určí vzor podstatného jména.
ModulDUM
7644
0
25. 02. 2016
Prezentace je určena k prohloubení znalostí určení pádu podstatných jmen. Žáci si zopakují znalost jednotlivých pádů i určí pád konkrétních podstatných jmen.
ModulDUM
2893
0
25. 02. 2016
Prezentace je určena k rozvíjení logického myšlení.
ModulDUM
3670
0
25. 02. 2016
Prezentace je určena k prohloubení učiva o jednotkách délky.
ModulDUM
4529
0
11. 02. 2016
Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel.
ModulDUM
5337
0
11. 02. 2016
Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel.
ModulDUM
4563
0
11. 02. 2016
Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení sčítání čísel přes desítku.
ModulDUM
6472
2
02. 11. 2015
Pracovní listy jsou zaměřené na pochopení a procvičení pojmu desetinné číslo.
ModulDUM
4125
0
08. 06. 2015
V prezentaci si žáci procvičí algoritmus sčítání a odčítání v oboru 1–5. Žáci nejprve počítají pomocí vizualizace počtu, a také početní příklady operace sčítání i odčítání.
5
8
0
veřejná
5. ročník
8
8
0
veřejná
5. ročník
ModulDUM
30. 01. 2017
Pro tuto aktivitu lze využít také DUM: Hrajeme si se stavebnicí http://dum.rvp.cz/materialy/hrajeme-si-se-stavebnici.html Mgr. Eva Macháčková
ModulDUM
01. 12. 2015
Za zhodnocení PL děkuji.
ModulDUM
20. 01. 2014
Dobrý den, velice děkuji za opravu mé chyby/překlepu.
ModulDUM
11. 04. 2013
Dobrý den, velice děkuji za skvělý materiál pro výuku zlomků.
ModulDUM
03. 01. 2013
Děkuji za zprávu, udělala mně radost.
ModulDUM
23. 10. 2012
Dobrý den, děkuji za úpravu.
ModulDUM
19. 10. 2012
Děkuji za úžasný nápad motivovat matematiku přírodovědnou tematikou. Mám ale jednu poznámku. V DUMu - rostlinahrách setýžáci také prokáží hlubší botanické znalosti. Má připomínka zní: správný botanický název uvedené luskoviny je hrách setý  (lidově hrášek). Bylo by možné opravit v tomto DUMu otázku v zadání úkolu? (např.Dokážeš sestavit lidový název této rostliny?) Děkuji. Mgr. Eva Macháčková  
ModulDUM
19. 09. 2012
Velice děkuji za úžasnou prezentaci. Eva Macháčková
ModulDUM
12. 09. 2012
Děkuji, skvělá metodika, skvělá pomůcka a nejen pro žáky.
ModulDUM
12. 09. 2012
Děkuji za hodnocení i další nápad. Pokud bych se mohla k listům vrátit, ráda vámi vznešenou poznámku uskutečním.
ModulDUM
06. 06. 2012
Dobrý den, ano, máte pravdu . . . Však chyby jsou od toho, aby se občas vloudily.
ModulDUM
29. 05. 2012
Děkuji za oznámení nepřesnosti. Tento důležitý fakt mně skutečně "utekl". PL jsem opravila a požádala o výměnu.
ModulDUM
10. 05. 2012
Velice děkuji za pochvalu. Materiál jsem použila jako výklad učiva o přídavných jménech a žáci toto nové učivo lehce pochopili. Další cvičení v jiných materiálech jim nedělalo potíže.
ModulČlánky
23. 04. 2012
Velice děkuji za perfektní přehled elementární matematiky.
ModulDUM
29. 10. 2011
Velmi pěkný pracovní list, určitě využiji. Děkuji.
ModulDUM
29. 10. 2011
Diskusi jsem pečlivě přečetla, plánky jsem ale neviděla. Velice mě mrzí, že : Koncern LEGO vyzval Microitem ke zrušení legoplanky.cz – 24. August 2011   http://microitem.com/cs/2011/08/24/koncern-lego-vyzval-microitem-ke-zruseni-legoplanky-cz/      
ModulDUM
17. 10. 2011
Na třetí MONITOR prezentace se vám vloudila chybička. Cituji: [Rozdělíme celek na stejné části, dostaneme zlomky 5/7 + 3/7.]
ModulDUM
12. 10. 2011
Motivace myšek byla "otcem myšlenky". Myslím si, že podstata PL netkví v motivaci zvířátky a věku žáků, ale v reálu velikosti rovinného útvaru (45 – 60  cm²).
ModulDUM
08. 10. 2011
Velice děkuji, prezentace je úžasná pomůcka!
ModulČlánky
08. 10. 2011
Velice děkuji za skvělý průhled dějinami a vývojem metodických postupů násobení.