ModulBlogy
13. 07. 2020
Jak učitele ustájit, nakrmit, vybavit a všestranně opečovat. Tohle téma se před koncem školního roku několikrát objevilo ve webových diskusích. Z mého pohledu poněkud off topic, neboť "jakoby" reagovalo na fantasmagorické rovnostářské požadavky, jak "srovnat" (srovnat ne jako porovnat, ale jako ořezat do rovna) podmínky pro žáky. V diskusích bylo zmiňováno: jak vyřešit oddechový čas učitelů, jak vyřešit stravování učitelů, jak …
ModulBlogy
28. 02. 2020
Stane se učitel lepším učitelem, když dostane přidáno? To byl jeden z dotazů na Václava Klause mladšího na jeho politickém shromáždění na Kladně. Získal jsem dojem, že otázka jej zastihla nepřipraveného a jeho odpověď zcela určitě nebyla jednoznačně kladná. Ta nepřipravenost mne překvapila. Člověk, který se většinu svého profesionálního života pohybuje ve školství, nemá zrovna tohle rozmyšlené? Začínající politik, který ví, že …
ModulBlogy
07. 05. 2019
Je to vůči stratégům nespravedlivé. Považuji totiž každou strategii určenou pro české školství za špatnou a škodlivou ještě dříve, než do ní nahlédnu. Proč? Inu proto, že odhaduji, že v současné situaci, při stávajícím rozložení politických sil v nesmiřitelně rozdělené společnosti, mezi stratégy vždy převládnou osoby nakloněné neziskovým aktivistům a progresivistům. Čím to? Mají snad progresivisté ve společnosti tak výraznou a …
ModulBlogy
16. 03. 2019
Ve věci býčích zápasů jsem zaujatý. Nejspíš mám raději ty býky, nežli lidi, kteří je zabíjejí a kteří jejich zabíjení organizují a financují. Nicméně princip býčích zápasů (kromě toho, že je ohavný) je zajímavý z hlediska využití informací. Ano, dokonce z hlediska učení. Každý býk, který se účastní takového "zápasu", i když odolá úsilí toreadora a všech toreadorových pomocníků, je posléze …
ModulBlogy
10. 03. 2018
Styly plavání neexistují. Výzkumy ukazují, že plavci dosahují rovnocenné úrovně bez ohledu na to, jaký styl plavání zvolí. Pokud vážený čtenář nyní považuje autora předchozích řádků, tedy mne, v lepším případě za blázna, v horším případě za lháře, pak má realistickou představu o tom, co soudím já o autorech analogických výroků o stylech učení. Takže teď vážně: Každý, kdo plave, plave …
ModulBlogy
04. 02. 2018
"Cožpak jste klesnul tak hluboko, že se bojíte rozbít řetězy otroctví, které jsme pět let pokorně nosili?" psal Yorck svému nadřízenému, opatrnému generálu von Bülow. (Komu čest, tomu čest, a opatrný von Bülow po počátečním váhání rozbil svoje "řetězy otroctví" spektakulárním způsobem v bitvách u Grossbeeren  a u Dennewitz.) V Česku jsme zvyklí očekávat z Německa obecně a z Pruska zvlášť …
ModulBlogy
20. 07. 2017
Líbí se mi scénka ze seriálu "Cirkus Humberto", kde panikařící manželka tlačí na pana Kostečku, takto obchodníka textilním zbožím, aby šel napravovat hlavu Václavu Karasovi, direktoru variété. Panu Kostečkovi se nechce, i argumentuje přibližně takto: "Karasův roční zisk je vysoký jako můj roční obrat. Takže já určitě nejsem chytřejší než Karas a nebudu mu radit, co a jak má dělat." Líbí …
ModulBlogy
05. 07. 2017
Jakoby tornád, zemětřesení a vln tsunami nebylo dost, čeští politici jali se organizovat školství. Hned na počátku učinili strategické rozhodnutí: na platech českých učitelů se bude šetřit. Pak ale jakoby se zalekli a zastyděli za svoje rozhodnutí. Žádný politik, ani žádný poradce politika, ba ani žádný mluvčí poradce politika nevystoupil před veřejnost a pravdivě neoznámil:   "Jsme rozpočtově odpovědní politici a …
ModulBlogy
03. 06. 2017
Proběhla bombastická propagandistická kampaň ve státní televizi i jinde, odezněly debaty o škodlivosti kouření a o prospěšnosti zákazů všeho druhu, překulil se přelomový termín, lidé znovu vyšli do ulic a na zastávky hromadné dopravy, a ... A nic. Dokytek  vesele dál kouří. Naopak český demokratický stát, který z velkou slávou nastolil zákon o (údajné) ochraně před blablabla, tam nikde není. Alespoň …
ModulBlogy
22. 05. 2017
Nejpozději ode dne, kdy si široká veřejnost povšimla existence počítačů, se objevují obavy (případně naděje), že počítače budou ovládat a organizovat životy lidí. Nepomohly filmy (např. "Jáchyme, hoď ho do stroje", "Hodíme se k sobě, miláčku?") které naznačily pošetilost takových představ.  Později se počítačové "služby" (jakož i počítačové hrozby) zjemňovaly a nejspíš bylo nad lidské síly o všech těch údajných …
ModulBlogy
25. 04. 2017
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. A lze se spolehnout, že se najdou  dobrodinci, kteří vám vaši situaci ochotně ještě zhorší. Co se týče dobrodinců - všech šesti set (nebo tří tisíc?) - kteří by na ostatní učitele chtěli uvalit Pedagogickou komoru, naštěstí ne zcela vědí, co vlastně chtějí. Původní děsivá představa byla, že má jít o organizaci …
ModulBlogy
10. 02. 2017
Tak tohle je zlé! Skupina učitelů požaduje, aby vznikl zbrusu nový zákon, který přikáže vznik jakési České pedagogické komory. Zvěst o této iniciativě sem na portál rvp.cz přinesla paní Karvaiová, a na Facebooku v této věci nejaktivněji vystupuje pan Sárközi. Ten tamtéž zveřejnil osm údajných argumentů pro vznik Zákona o České pedagogické komoře. Zde jsou: 1) Většina profesí, které vyžadují vysokoškolské …
ModulBlogy
24. 12. 2016
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Ta záplava expertů i laiků, kteří všichni svorně tvrdí, že české školy - pokud chtějí své žáky kvalitně připravit na pracovní kariéru - musí učit úplně jiné věci, než učily dosud. Proč? Prý proto, že pracovní trh (míněny, předpokládám, trhem požadované kvalifikace) se mění rychleji, nežli školy stačí měnit vyučovanou látku. Pokud jsem experty a …
ModulBlogy
20. 11. 2016
České školství je zachráněno, ředitelé škol se radují - už budou vědět, kolik mají platit tomu kterému učiteli. Ale co ostatní subjekty, podléhající Ministerstvu? Je snad MŠMT více ministerstvem školství nežli je ministerstvem mládeže a tělovýchovy? Ministerstvo vytrhne trn z paty ředitelům škol a sportovce ponechá napospas jejich bezradnosti? Jak mají kluby vědět, kolik platit hráčům a trenérům? Jak dlouho …
ModulBlogy
22. 08. 2016
Existence jevu zvaného "nezaměstnatelnost šedesátiletých" pro mne není novinkou. Ač dosud nepostihla mne osobně, vnímal jsem ji jako nepochybnou hrozbu a přizpůsoboval jsem jí moje chování. Existence jevu zvaného "nezaměstnatelnost padesátiletých" pro mne jistou novinkou a mírným překvapením byla, ale nebyl to zas takový šok. Předpokládám, že jde o jev do jisté míry analogický,  s velmi podobnými příčinami. Šokem pro mne …
ModulBlogy
21. 07. 2016
Avšak natěšeného čtenáře zklamu, neboť jde o zásahy do školství Federální vlády U.S.A., a text, ve kterém nemají žádnou oporu, je ona cca 225 let stará Ústava z pera Hamiltona, Madisona, Franklina, Shalluse a dalších otců zakladatelů. Dokument, který tuto okolnost vyzdvihuje, je Republican Platform 2016 neboli cosi jako volební program Republikánské strany pro rok 2016. Vycházeje z titulního výroku, republikáni …
ModulBlogy
29. 05. 2016
"... znám realitu základního školství", píše paní Hublová v jednom svém komentáři k využívání Twitteru. Já neznám realitu českého základního školství, a velice rád bych ji znal. A také bych rád znal realitu českého středního školství. Zejména bych rád znal, jak je to s dostupností a použitelností informačních prostředků, které já považuji za běžné. Na prvním místě webový prostor. Když si …
ModulBlogy
25. 02. 2016
Existují zprávy TALIS - jak tady někde vedle připomíná Petr Koubek - které tvrdí, že TALISem doporučované formy učení se učitelů, například dlouhodobé semináře a učitelské konference, se v Česku realizují jen minimálně, a naopak že čeští učitelé dávají přednost vzdělávacím formám, které jsou jen minimálně efektivní, například jednodenním seminářům. Pominu fakt, že zprávy TALIS vychází pouze z dat získaných dotazníkovým …
ModulBlogy
17. 02. 2016
Bylo nebylo. V pohádkovém hlavním městě pohádkového království studenti střední školy ubližovali učitelce tak příšerně, že přestala učit a záhy zemřela. Ubližování bylo nafilmováno. Pohádkové záběry onoho ubližovaní prokazují, že učitelka věděla, kteří výtržníci jí ubližují. V pohádkovém království všichni učitelé dobře vědí, jak se má naložit s výtržníky, a jak rychle se to má učinit. Proč nebylo s výtržníky naloženo …
ModulBlogy
07. 02. 2016
Brněnští studenti pedagogiky vystoupili s iniciativou. Sice píšou, že smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit Pedagogické fakulty MU, ale z jednadvaceti bodů iniciativy mi nějakých devět připadá zaměřeno spíše vně fakulty, na způsob, jakým fungují jiné školy a jiní učitelé, nežli studenti a absolventi MU. Studenti mají plné právo vyjadřovat se k fungování svojí fakulty. Dokonce plné právo svoji …
ModulBlogy
31. 01. 2016
Učitel není soustružník, a také lékař není pekař, a horník je někdo úplně extra. Tyhle lobbystické hlášky jsou adresovány státu, a jejich záměrem je získat od státu nějaké výhody. Nejlépe peníze. A česká bruselská socialistická republika se může přerazit samou horlivostí, s jakou těmto požadavkům vychází vstříc. Hlavně některým. Kasty těch, kteří jsou cosi extra, vznikají v Česku jako na …
ModulBlogy
09. 11. 2015
Žijeme v zajímavé době. Myšlenky obsažené ve školských dokumentech jsou drsným způsobem konfrontovány s realitou. Společnost je zřetelně rozdělena na dva tábory, které mi připadají nesmiřitelné. Těžko odhadnout, která strana je početnější - každá z nich disponuje svými průzkumy a svými statistikami, které ji líčí jako silnější. Domnívám se, že dnešní doba je mimořádná tím, že to, co dříve byly "pouhé" …
ModulBlogy
16. 09. 2015
Byl jsem upozorněn na snahu pana Sotoláře (a jeho spolupracovníků) mobilizovat učitele prostřednictvím jimi vytvářeného Učitelského profesního sdružení. Sdílím jejich radikálně odmítavý názor na kariérní řád. Chválím a obdivuji každého, kdo je v dnešní pohnuté době ochoten vyvíjet smysluplnou aktivitu. Ale obávám se, že záměr vynutit založení jakési Rady a vnutit se do ní, podaří-li se sdruženým profesionálům jej …
ModulBlogy
17. 08. 2015
První zmínky o nově zaváděném kariérním řádu mě vyděsily, a ty další ještě víc. Ale proč? V principu přece lze se zavedením kariérního řádu souhlasit. Jenže v principu lze souhlasit i se zavedením Internetu do škol a v principu lze (dejme tomu) souhlasit i s vybavením žáčků tablety. Děsivý není ani tak ten princip jako to, co z takového (občas …
ModulBlogy
07. 08. 2015
Chlumčanem formulované heslo, mnohem později využité i zneužité různými historickými osobnostmi (a trpaslíky), může symbolizovat pro různé čtenáře různé věci. Mně třeba připomíná, že při konfliktech Čechů s cizáky, ba i při konfliktech Čechů s Čechy, se občas vyskytnul myslitel, který onen konflikt dokázal formulovat v rovině pravda kontra nepravda. Je to pro mne užitečná pomůcka - strana, která ve …
ModulBlogy
03. 06. 2015
Mám na mysli stopu Železné lady, baronky Thatcherové, v britském školství. Dávno před tím, než se stala železnou, natožpak baronkou, se mladá nezkušená Margaret Thatcherová stala ministryní školství. Tehdy na britském školství nezanechala stopu pražádnou, jisté změny naznačila, ale na provedení nenaléhala. Naopak britské školství a britské ministerstvo téhož tehdy zanechalo nesmazatelné a nejspíš krvavé stopy na její duši - jinak …
ModulBlogy
29. 05. 2015
Tak nám odstřelili ministra! A kterýho, paní Milerová? Já jich zažil desítky. Ministra školství - a prej toho úplně nejlepšího! Na webu se na adresu nedávného ministra školství vyrojily nejrůznější výroky. I že byl nejlepším ministrem školství za mnoho let. A k tomu (nejspíš ironická) poznámka, že snad odvolán byl právě proto. Ať už byl ten bývalý ministr nejlepší nebo nejhorší, a ať už …
ModulBlogy
07. 12. 2014
Čeho se lze nadít v roce 2015? Něco možná nastane a bude to dobré, něco jistě nastane a bude to všelijaké. Nejvíc mě zajímá oblast výpočetní techniky, a můj život nejvíc ovlivňuje situace v českém školství, dirigovaném českým státem. *** Čeho se lze nadít v oblasti výpočetní techniky: Žádoucí - Nové verze OS Android zvládnou SD karty o velikosti nejméně 4x větší nežli je současné …
ModulDiskuze
21. 09. 2014
ForumStrategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - veřejná diskuze 2014
V dokumentu není reflektován pokles motivace studentů pro práci s IT. Práce s většinou ICT pro ně není ze zřejmých důvodů tak zajímavá, jako byla před deseti lety.A on nějaký pokles motivace nastal? Není to tak zajímavé, souhlas, ale v situaci že každý student má v kapse nebo v batohu - nejlépe ovšem na lavici před sebou - nějaké hodně chytré svoje vlastní zařízení, které nepochybně chce používat, mi motivace připadá solidní. Navíc bohužel/bohudík je IT čím dál blbuvzdornější Možná blbuvzdornější, ale hlavně vzdorující uživateli. Jednoznačně bohužel. Google nelitoval úsilí a odstřihnul uživatele od ovládání jeho vlastního zařízení - šel v tom snad ještě dál než MS. Učitel může studentům prozradit, jaké skuliny dosud zbývají neucpané. Kdyby se MŠMT opravdu chtělo zaloužit o zájem studentů o ICT, zadalo by vývoj fungujícího programovacího prostředí pro Android. Třeba něco na bázi Pythonu. ... mají dnešní studenti méně příležitostí se neformálně učit na opravách a nastaveních IT.Nechápu, co se kdo může naučit na opravách a nastaveních IT - jiného než nastavovat IT. Což, uznávám, může být užitečná schopnost, ale proč by měla zajímat školu? firmy s počtem zařízení v řádu desítekJenže i na hodně malé škole se počet (vlastních školních) zařízení blíží spíše stovce, a rád bych do toho počtu nasčítal i zařízení studentů. Nechci (a ti studenti určitě také ne!), aby školní správce IT studentům servisoval jejich NB, PDA, smartphouny a tablety, ale měl by udržovat v provozu (a ne na pokraji smrti!) síť, do které se všechna ta zařízení snadno připojí. A hned se bavíme o stovkách zařízení! Pokud jde o diskutovanou analogii v počtu IT pracovníků mezi firemním prostředím a školstvím, tak si ze své nevelké zkušenosti dovolím nerad oponovat: firmy s počtem zařízení v řádu desítek nemají IT oddělení - spíše jednoho-dva lidi, kteří to mají ke své ostatní práci - a ještě spíše služby i virtualizovaný hw outsourcují. Nicméně školy a firmy se takto porovnávat popravdě nedají - rozdíly v zátěži zařízení, nárocích na spolehlivost, stylu využití i časových nároků správy jsou příliš velké.Opravdu, asi se to nedá takto porovnávat bez dalších upřesnění. Jsou firmy, kde jednou denně sekretářka něco naklofe do počítače, a jsou firmy, kde každý zaměstnanec civí na obrazovku celou pracovní dobu, a při výpadku (třeba) sítě mohou všichni jít domů. Naproti tomu ve škole při výpadku (třeba) sítě v počítačové učebně to ten učitel sice také může zabalit a jít si vařit kafe, ale na rozdíl od firmy to v té škole - kromě postiženého učitele - nikoho dalšího netrápí (a zejména to netrápí správce té školní sítě). Asi je to důvod ty požadavky na správce specifikovat a spíše nežli analogii určit požadovanou funkčnost spravovaných zařízení. V tomto ohledu mě nenapadá žádný model (centrální, decentralizovaný, ...), který by byl za všech okolností jednoznačně přínosný, vylučoval zneužití, a "zaručoval" požadovanou funkčnost.
ModulDiskuze
18. 09. 2014
ForumStrategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - veřejná diskuze 2014
To jakože plošně? Jako, že všichni žáci by se měli naučit a pochopit nějaké penzum informací?Vůbec nejde o jakékoli penzum čehokoli. IM je schopnost (a také návyk) používat jistý myšlenkový postup (nebo postupy). Můžete to zkusit učit, ale zdaleka ne každý student "na to má" a naučí se to. Ostatně, zdaleka ne každý učitel tímto vládne a tudíž je sporné, zda to může učit. Domnívám se, že to vůbec nevadí. Už jenom zmínka o IM v této diskusi poslouží jako inspirace a připomínka pro některé učitele, a někteří to učit zkusí, nezávisle na tom, zda to mají nebo nemají zapsané v RVP a ŠVP. A také soudím, že v žádném případě nelze IM plošně zkoušet a známkovat.
ModulČlánky
01. 04. 2020
Vytvořte online kurz, ve kterém naučíte druhé ... Zatímco profesionálnímu učiteli trvá roky, než tohle jakž takž zvládne, studenti pana Maška to zvládnou "z voleje", ihned. Ne, tohle není apríl.
ModulČlánky
03. 03. 2020
Jde o to, aby převládaly názory prospěšné většině. Správně! Ale nečekal jsem, že pan Brdička bude propagovat postoje Trikolóry a postaví se proti mínění dnešních českých obránců demokracie, totiž že v demokracii mají být určující názory prospěšné menšinám. ////
ModulČlánky
03. 03. 2020
Jakkoli každé technické řešení potlačující šíření nepravdivých zpráv (..) je třeba kvitovat s povděkem (...) Jedině znalý člověk má šanci Neexistuje-li použitelný spolehlivý algoritmus, je lhostejné, zda "potlačovat šíření nepravdivých zpráv" má člověk nebo technika. A že žádný použitelný algoritmus neexistuje, to ví pan Brdička nejlépe ze všech. Už dlouho. ////   patřím k lidem, kteří pořád ještě věří, že demokracie je nejlepší forma řízení lidské společnosti Je trefné, že pan Brdička svoje vysoké mínění o údajných kvalitách demokracie umístil do oblasti víry. ////    
ModulČlánky
28. 03. 2019
Co furt máte s těmi DOTYKOVÝMI zařízeními? Významnější vlastnost je, že je zařízení MOBILNÍ, v některých případech že je ONLINE. Dotykovost je zcela nepodstatná, a je více-méně daná tím, že v současnosti jsou kapacitní obrazovky poměrně levné. V současnosti. Za rok může být všechno jinak, a mobily a tablety se třeba budou ovládat jinačím způsobem. //// Zakazovat používání mobilních zařízení žákům je nebetyčná pitomost. Nicméně na vysvětlení a trochu na omluvu zakazovačských škol uvádím, že to pravděpodobně vychází z pošetilého chování ČŠI, která je schopná dusit školy za nejrůznější činnosti prováděné žáky v kyberprostoru. Není divu, že se školy snaží činnost žáků v kyberprostoru omezit. //// Samozřejmě, školám je do činnosti žáků v kyberprostoru málo a ČŠI do toho není vůbec nic. Ale to se ouředníkům nedá vysvětlit. //// Ještě k terminologii. " Je potřeba, aby žáci měli aplikaci v telefonu nainstalovanou". Zde se trochu kříží terminologie windowsovská a androidská. Nainstalovat něco do zařízení s OS typu Win vyžaduje, aby uživatel měl příslušné oprávnění, nejlépe administrátorská práva. Proto jsou tak populární programy typu "portable", na které ta administrátorská práva nepotřebujete. U portable programu stačí, když program máte někde v paměti zařízení (třeba na flash paměti či na SD kartě zastrčené do tabletu). Co přesně znamená "nainstalovanou" v androidském prostředí nevím, ale pravděpodobně to znamená něco jiného. //// V současnosti mají zařízení s OS typu Win (jak "velká" desktopová Windows, tak i mobilní WinCE, ať už jim MS říká jak chce) proti androidským výhodu, že na nich uživatel může provozovat libovolný program, včetně vlastnoručně vyrobených. Hledání "vhodné" aplikace ke stažení mi až příliš připomíná sisyfovské lovení freewaru z dřevních dob výpočetní techniky. //// Zneužití zařízení k pořizování video či audio záznamu je další nebetyčná pitomost, srovnatelná se šílenstvím GDPR. Za chvíli budou mít zařízení typu google glasses všichni, a co pak chcete komu zakazovat? Nota bene spuštěný diktafon v kapse nosím na všechna významná jednání. Bude mě někdo šacovat? //// Resumé? Ať už šikovný učitel umožní používat zařízení BYOD ve vyučování nebo přehnaně opatrná škola  zařízení BYOD zakáže, nikdo nedokáže vyšachovat zařízení BYOD ze života žáků. ////
ModulČlánky
28. 02. 2019
Uspořádání pracovního prostoru pomocí přepážek, velikosti, tvaru a barvě kanceláří a vlivu toho všeho na atmosféru ve firmě se věnoval už profesor C. Northcote Parkinson v roce 1958.
ModulČlánky
28. 02. 2019
Děkuji za vysvětlení a promiňte nedorozumění. Připadalo mi, že nutíte žáky komunikovat s vámi výhradně ze školních e-mailových účtů, a nešlo mi to dohromady s tím, že s rodiči (odhaduji) komunikujete přes jejich účty mimo-školní. A ono je to kvůli firemní kultuře, vida!
ModulČlánky
26. 02. 2019
Zbytečná práce? Kdysi dávno, když ještě vojna dělala z chlapců chlapy, prováděli záklaďáci fůru "zbytečných prací" - třeba stavěli mosty odnikud nikam. I ptali se svého velitele, proč že musí dělat tu či onu zbytečnou práci. Z cvičných důvodů, chlapci, vysvětlil jim velitel. //// Je věcí učitele, aby studenti nedělali zbytečnou práci. Aby třeba naprogramovali lokální aplikaci pro školní server, a při tom programování se naučili něco užitečného. //// A nebo máme já a pan Hampeis na zbytečnou práci úplně jiná měřítka ... ////
ModulČlánky
25. 02. 2019
Toho, v čem se nikdy neshodneme, je mnoho, přemnoho. Nicméně snad uznáte, že pan Bárta nepopisuje žádnou situaci, která by vyžadovala Internet (za předpokladu nahrazení Kahootu lokálním programem). //// Na oplátku uznávám, že možná existují cíle, k jejichž dosažení potřebujete Internet. Ale máknete si, než takové cíle vymyslíte ... ////
ModulČlánky
25. 02. 2019
Jak (a kdy) vystačím s intranetem? V situacích, kdy pan Bárta používá Kahoot či podobnou aplikaci, která zjišťuje, hodnotí a zaznamenává odpovědi studentů. //// Snad uznáte, pane Brdička, že tyto informace (odpovědi studentů) nemusí opouštět školu. Síť dokonce může být zorganizována tak, že ty informace ani neopustí učebnu (a jdou od studentů na učitelův počítač), ale přece jen běžnější je ten školní server. Na některých školách to tak funguje. //// A kdy potřebuji Internet? Někdy asi ano - třeba když se dívám, co pácháte na rvp.cz. Nicméně při běžné hodině je dostupnost Internetu spíše na obtíž - studenti se snadno nechávají rozptylovat od skutečné práce. Při použití školních počítačů a školní sítě lze Internet zablokovat, avšak při využití zařízení BYOD je to obtížné až nemožné (pokud student má své vlastní připojení ...). //// Jak psával Vernův Arne Saknussemm: KOD FECI. //// Abych byl úplně přesný, to výše popsané směrování informací (zcela uvniř intranetu) mi funguje pro školní počítače, NE pro BYOD.  Ne že bych to neuměl napsat pro BYOD, ale nemám k dispozici třídu plnou majitelů BYOD. ////
ModulČlánky
23. 02. 2019
Závěr článku je vynikající, a celý článek je pěkný. Využití prohlížeče při práci se zařízeními BYOD je správné. Naopak za nevhodné považuji  zmínky o zakoupení jednotných zařízení,  o aplikacích, které vyžadují instalaci klienta a o administrátorovi, který by měl možnost jednotně instalovat aplikace, konfigurovat zařízení a měl by přehled o stavu přístrojů. To vše je v rozporu s principem BYOD. Kvalitní internetové připojení je užitečné - zejména pokud učitel používá něco jako Kahoot. Naivně se těším na dobu, až internetové připojení nebudete potřebovat a postačí kvalitní připojení intranetové. WiFi síť, která spolehlivě připojí studenty na školní server, který si budou programovat sami učitelé, případně i sami studenti.
ModulČlánky
23. 02. 2019
Žádná komunikace po soukromých e-mailech, píše se v článku a připadá mi to zdůrazněné. Hraje to nějakou roli? A mailujete také s rodiči žáků?
ModulČlánky
12. 08. 2018
Anatole France v jednom románu napsal, že všechny armády světa se vesměs považují za ty nejlepší, zatímco námořnictva uznávají hierarchii (podle počtů lodí jednotlivých kategorií). A jak to mají klimatologové, pane Vávra? Jsou nejlepší úplně všichni, nebo existuje pořadí? Britové a britské sdělovací prostředky (což ale Blisty nejsou!) mají zamotanou hlavu z lecčehos. Pozvat nějakého moulu hájit stanovisko určené k diskreditaci je ale postup používaný v mainstreamových mediích obecně, nejen v BBC. V Česku dosahuje mistrovství ČT. Odhaduji, že v Česku bude lékem (protijedem?) na takovéto "vyvážené" postupy fungování TV Barrandov.
ModulBlogy
07. 08. 2018
Ano, pane Maršák, "užití daného termínu ve více významech je přece zcela běžné". Například někdy v sedmdesátých letech 20.století v newyorském černošském slangu byl výraz "yes" používán ve významu "no" a výraz "no" byl používán ve významu "yes". Nicméně jsem doufal, že na stránkách rvp.cz budu takovýchto běžných užití ušetřen. Inu, není každý den posvícení ... A děkuji za zdařilé shrnutí mého postoje v té vaší poslední větě. Když to takto naformulujete vy, mohou tomu porozumět i ti, kteří nerozumí mně.
ModulBlogy
06. 08. 2018
Různé pojmy prochází vývojem, to ano. Velice zajímavý je například vývoj významu slova "prud" ve francouzštině a v angličtině. Avšak rozlišuji, jaké jsou důvody onoho vývoje. V mnou uvedeném příkladě byl vývoj ovlivněn tím, že Normani dobyli Anglii. Naproti tomu jsem nezaznamenal žádnou srovnatelně významnou okolnost, kvůli které by mělo slovo "gramotnost" radikálně měnit význam. Takovýto bezdůvodný "vývoj" považuji za cílevědomé prznění jazyka. Dejme tomu, že použijete "gramotnost" "pro potřeby vzdělávání a metodologii výzkumu" a budete to orientovat "na zpracování informací a jejich použití v běžném životě". Potíž nastane, až když "jako" zapomenete, že gramotnost se vztahovala k elementárním dovednostem.   Pane Holec, váš pojem "super učitel" si vnímejte jak chcete, třeba "s nadhledem". Ale komiksy, prosím, vynechejte. Odhaduji, že stejně jako já nevíte o žádné takové postavě, která se tam nyní vyskytuje nebo někdy v minulosti vyskytovala. V takové situaci považuji vaši formulaci "ponechme komiksům" za velice podobnou vašemu zacházení s pojmem "gramotnost".
ModulČlánky
31. 07. 2018
Mám podezření, paní Šmídová, že jste se zalekla vašich vlastních celkem rozumných formulací. Jenže za ty by vás oteplovači nepochválili. Takže teď budete řešit, co s čím souvisí, budete řešit hysterii a budete hledat zdroje pitné vody pro oblasti trpící nedostatkem. Připomenu vám, že váš původní text obsahuje tvrzení "Global Warming is reality", a toto vaše tvrzení je nepravdivé. Celkem se hodilo vymezení pojmu Global Warming, které poskytl p.Vávra. Já s tím vymezením souhlasím. Co vy, také s ním souhlasíte? Všimněte si, že součástí onoho vymezení je stanovení příčiny. Jinými slovy, GW neznamená, že se něco otepluje, ale že se něco otepluje z jistých důvodů. Také nejde o to, zda něco s něčím souvisí nebo je něčeho doprovodným jevem (to je pěkný pokus o únik!), ale že něco je příčinou a něco následkem. Budu vám vyprávět můj výklad Global Warming a Climate Change. Mám jej "podložený kvalitními zdroji a výzkumy" asi tak jako máte vy klimaalrmisté podloženu vaši víru v GW - t.j. ani trochu. O klimaalrmistech jsem poprvé slyšel, když ještě strašili globálním ochlazením. Nová doba ledová, všichni zmrzneme, a tak. Pak si ale ti chytřejší klimaalarmisté všimli, že realita jejich hrozbám neodpovídá. A obrátili do protisměru. Přestali hrozit ochlazením, přecvakli na oteplení. To jim chvíli vydrželo. Politici měli důvod jim to baštit, miliardy se sypaly. Ale ta ošklivá objektivní realita ne a ne poslouchat. A proto ti úplně nejchytřejší klimaalarmisté vymysleli Climate Change. To je tak obrovská hromada mlžení, že se na ni dá svést úplně všechno. Zima, teplo, záplavy, sucho, prostě úplně všechno. Sice se kolem Climate Change nedá nic dokázat, ale to tolik nevadí - důležité je, že kolem Climate Change se nedá nic vyvrátit. Tak obrovská hromada mlžení to je! Pro ty badatele, kteří řeší existenci Climate Change: Ale jistě že Climate Change existuje! Akorát z té existence nic, ale vůbec nic nevyplývá! Přeji vám mnoho úspěchů při boji proti větr..., totiž pardon, proti změnám klimatu a s nedostatkem pitné vody, a těším se, až se o nich dočtu na portálu rvp.cz. Odborně.
ModulČlánky
30. 07. 2018
Hlavní rada pro učitele - vytvořit si oddělenou "učitelskou" identitu pro komunikaci se studenty - je správná. Totéž by měli učinit studenti. Nabízí se otázka pro právní puristy, do jaké míry jde o falešné identity. IMO na sto procent, a vůbec mě to netrápí. Zdá se, že se vrátíme do dob našeho studia na mateřských školkách a budeme spolu komunikovat jako Stromeček, Jelínek, Veverka a podobně.   Za těchto okolností se můžeme klidně vykašlat na nesmyslná omezení hlásaná propagátory GDPR ("nutné vynechať ohodnotenie študentov") a prospěch můžeme uvádět s přesností na tři desetinná místa. Až mě někdo bude chtít žalovat, ať dokáže, že Veverka, která dostala jedničku z písemky, není nikdo jiný nežli Rela Skiurová.   Přiznávám, že Facebook používám podle doporučení autorky, a že se mi podmínky na FB hnusí. Domnívám se, že FB by bylo možné nahradit pomocí hromadných e-mailů, pokud bych měl k dispozici program nebo script, který by hromadné e-maily (automaticky!) zpracovával. V prostředí OS UNIX se takový script dal poměrně snadno vytvořit. V prostředí OS Win či Android to asi tak snadné nebude.
ModulČlánky
30. 07. 2018
Rád jsem si přečetl váš příspěvek do diskuse, paní Šmídová. Vaše stanovisko "pokud se tak děje následkem cyklických změn anebo působením člověka, to již je námět na jinou hodinu" se mi velice líbí, tím spíš, že je v rozporu s výrokem pana Vávry. Pan Vávra a s ním všichni oteplovačí totiž tvrdí, že ke Global Warming dochází nikoli následkem cyklických změn, ale ("predominantly") působením člověka. "lidem, kteří ztrácí zdroje pitné vody, je srdečně jedno, zda je to přirozený cyklus změny klimatu, oni musí konat teď a tady" -- Jenže pokud dotyčným lidem oteplovači vsugerují, že to přirozený cyklus NENÍ, budou oni lidé více naléhat na (hodně draze zaplacený) boj proti Global Warming. Zatímco kdyby pochopili, že je to přirozený cyklus, prostě by se sebrali a šli hledat zdroje jinam. "Pokud někoho dráždí (...) Global Warming, nestačí říci, že je to nepravda a podpořit to tím, že není uveden časový horizont těchto změn." -- Váš Global Warming, který možná je a možná není následkem cyklických změn, mě nedráždí. Mě dráždí (slabý výraz!) Global Warming oteplovačů, který podle nich není následkem cyklických změn. Jenže vyloučit cyklický vliv a zamlčet svůj vlastní časový horizont se nesrovnává s mojí metodikou bádání. S tou vaší možná ano? "Je to opět jeden z pohledů již tak názorově bipolární společnosti (na kterém se vědci ani politici zatím neshodli)" -- Správně! "... který navíc zde není podpořen žádnými citacemi;  výzkumy nebo studiemi např. zvěřejněných v prestižních vědeckých časopisech" -- Na takovouhle scholastiku si s vámi hrát nebudu. Pokud se vědci neshodli, jaký smysl mají citace jedněch? "Jediný zdroj, který v této diskuzi byl ocitován, je NASA, která s těmito termíny očividně běžně pracuje." -- Ano, protože NASA je vystavena mimořádně silným tlakům těch politiků. "Co by z toho NUV měl?" -- Velice zajímavý dotaz. Nevím, co by z toho NUV měl. Ale IMO by to bylo v souladu se způsobem, jakým se na na rvp.cz zachází s informacemi určenými studentům. Pane Vávro (?), sorry jako. Psal jsem můj příspěvek s přestávkami celé odpoledne a váš předchozí vstup jsem ještě nečetl.
ModulČlánky
28. 07. 2018
Chválím vaši odvahu, pane Vávra. Co se týče Climate Change, klidně přidejte dalších tisíc nebo milión jevů. Nebo to také můžete říci stručně panta rhei. A vám připadá, že z toho něco vyplývá? V povídání o Global Warming operujete několika časovými údaji, ale budiž - všechny se vejdou do cca stopadesáti let. Jak odbydete námitku, že existuje tisíciletý cykl? A drobná připomínka ohledně kauzality: "created predominantly by burning fossil fuels" je další neprokázaná hypotéza klimaalarmistů. Moje rada pro pana Vávru, všechny klimaalarmisty a Chicken Little - klidně dál hlasitě volejte "The sky is falling!" Avšak tolik jako Al Gore se na tom nenakapsujete.
ModulČlánky
27. 07. 2018
Global Warming and Climate Change is a reality today. -- Nepravda. Zatímco Climate Change je neuchopitelný marketingový slogan, Global Warming je v lepším případě neověřená hypotéza. Byla by to drobná vada na kráse jinak zajímavého projektu, kdyby neexistovalo podezření, že autorům vůbec nejde o CLIL a zahrnuté obory, ale pouze a jedině o to, vsugerovat studentům  Global Warming is a reality. Možná se zde záhy dozvíme, zda propagování nepravdivých tvrzení na portálu rvp.cz je opomenutí, neznalost nebo záměr. Proč je Climate Change neuchopitelný marketingový slogan? Protože stav klimatu není popsán či definován žádným vektorem iks miliónů údajů, jejichž případnou změnu by bylo lze změřit. Takže klima se mění, a to v libovolném časovém horizontu. Ale toto sdělení je triviální. Proč je Global Warming v lepším případě neověřená hypotéza? Těch důvodů je více. Například proto, že klimaalarmisté zatím nenašli odvahu zveřejnit časový horizont svého tvrzení. A na tomto údaji mnohé závisí. Zvolí-li jej příliš krátký (roky, desítky let, stovky let) nebo zvolí-li jej příliš dlouhý (milióny let), budou klimaalarmisté k smíchu.
ModulBlogy
16. 07. 2018
1) Kdo jsou ti zloději slov, kteří ukradli původní gramotnost a místo ní nastrčili tu svoji falešnou? -- Mimo jiné: Jednota školských  informatiků, tvůrci Digitální strategie, spoluautoři blogu Gramotnosti v praxi. 2) nám (komu konkrétně?) -- Když pan Maršák použije první osobu čísla množného, lze předpokládat, že má na mysli množinu, do níž sám patří. 3) A kdo jsou oni nezorientovaní čtenáři? -- Koho chtějí zloději slov oblafnout? Hlavně politiky, zákonodárce, možná některé ministeriály. Omlouvám se těm členům mnou uváděných skupin osob, kteří nesdílí mnou kritizované "obsáhlé" či maximalistické pojetí gramotnosti. Usuzuji podle nejviditelnějších projevů oněch skupin osob, a netuším, jaké jsou názorové poměry uvnitř oněch skupin.
ModulBlogy
12. 07. 2018
Gramotnost bývalo cosi elementárního a nezbytného. Mezi nejrůznějšími vymezeními pojmu gramotnost se mi zdá nejpoužitelnější "opak negramotnosti", tedy situace, kdy někdo neumí číst (psát, počítat, ...). Jenže pak přišli zloději slov, tu původní gramotnost ukradli a místo ní nastrčili tu svoji falešnou. Takovou, která rozhodně není elementární ani nezbytná - to jen zloději slov chtějí, aby si nezorientovaní čtenáři mysleli, že to, co za gramotnost vydávají, je nezbytné. V textu se tvrdí: "Pro rozvoj gramotností u dětí je potřeba hlavně učitel prokazující jistou dávku nedokonalosti, a to především učitel lidský, učitel, který se vyvíjí a má chuť na sobě (...) dále pracovat". Zajímalo by mě zdůvodnění. K čemu je dětem učitelova nedokonalost? Beru, že se učitel má vyvíjet a má na sobě pracovat, ale proč by to měly vnímat děti? Napadá mě jediná situace, kdy by děti mohly vnímat učitelův vývoj - totiž kdyby byl ve vyučovaném oboru o příslovečnou jednu lekci před nimi. A zda učitel má či nemá chuť na sobě pracovat? Proboha co je dětem do toho?   "Superučitele můžeme (...) ponechat v komiksových příbězích." -- Opravdu? On se tam nějaký superučitel vyskytuje?    
ModulBlogy
30. 06. 2018
Předznamenávám, že je dobře, když žáci něco dělají. I kdyby to měly být ..., ehm, ptákoviny. Dále předznamenávám, že o vyučování ve 3.třídě ZŠ nic nevím. Kdyby ale v článku popisované činnosti probíhaly na SŠ, bylo by to IMO na pozdvižené obočí. A teď k té gramotnosti. Všechny žákovské tablety jsou online. Škola má svoje webové sránky a všichni žáci znají jejich adresu a jsou zvyklí je používat. Učitelka (a možná i žáci?) má oprávnění umisťovat soubory na školní web. Tak proboha proč musí odkaz na šablonu v Dropboxu (nebo na cokoli dalšího) jít přes QR kód a přes projekční plochu? Vždyť si žáci ten odkaz mohou přečíst z nějaké stránky na školním webu. Opravdu je nucení k silně neefektivním postupům tou pravou podporou "gramotnosti"? A ještě k závěrečné prezentaci e-knih. Formát e-pub, uf! Což takhle konvertovat (co jde, asi ne všechno) do HTML? To by se možná také hodilo těm, kteří žádnou čtečku formátu e-pub nemají (a nechtějí mít). Pár osobních poznámek: Považoval bych za mnohem užitečnější pro žáky, kdyby se naučili vytvářet a publikovat texty v HTML, nežli v e-pub. A strašně moc chválím školu, ve které mají učitelé (a možná i žáci?) oprávnění umisťovat soubory na školní web. Třikrát hurá! V některých firmách je to (pro zaměstnance) běžná věc, ale na českých školách, pokud vím, exotika.
ModulČlánky
16. 06. 2018
Děkuji, pane Tišl, za velice zajímavou odpověď. Budu vděčný, když některé aspekty rozvedete. "Třída jako místo pro práci na různých typech projektů" -- A nebojíte se ztráty času nutné pro přestavování nábytku? Znám školu, kde dva učitelé požadují pro svůj předmět výrazně odlišné uspořádání pracovních míst studentů. Tak mají samozřejmě dvě různé učebny. Kdyby měli pokaždé přeorganizovávat jednu učebnu, nezbyl by čas na nic jiného. "Samoúčelně nakoupené technologie jsou celkem k ničemu" -- Naprostý souhlas. A moje hlavní obava. Jak často o nákupu vybavení rozhoduje učitel, a jak často někdo úplně jiný? Co když se o FCL dozví někdo na Ministerstvu, a rozhodne se postrčit úroveň českého školství "kupředu" ? "Skupina pedagogů, kteří dokáží 3d tisk efektivně využít v celé škále předmětů" -- Pěkné a obdivuhodné. Ještě lepší by se mi zdála skupina studentů, kteří se učí 3D tisk programovat. "Jako je malování v CAD programech" -- Směšujete hrušky s jablky. Na malování v CAD programech nepotřebujete nic z FCL. "Nabídka školního nábytku v ČR" -- Osobně soudím, že klasická školní lavice, převážně kovová a bytelná, na ní myš a klávesnice a někde nad ní obrazovka, vytváří ideální prostředí pro studium. Vše potřebné navíc musí být na té obrazovce a na projekční ploše, v hlavě (a v osobním IS) učitele a posléze v hlavách (a v osobních IS) studentů. "Základem výuky je stále kvalitní teoretická příprava" -- Zde hrubě nesouhlasím. A třeba jde jen o nedorozumění a odlišně chápané termíny? K čemu by byla studentům (například) dokonalá znalost definice jazyka C++, kdyby v tom jazyce nedokázali napsat program? A podobně v přirozeném cizím jazyce. A tvrdím, že tu teorii se studenti snáze naučí, pokud ji prakticky používají. "Pan Kocourek má zjevně strach" -- To neřešte. Netrefil byste to. "Dnešní praxí jsou počítače, stroje, roboti, 3d tiskárny a mobilní telefony" -- Vaši každodenní praxi vám lze závidět. Pro mne pouze počítače a mobilní telefony. "Doufám, že naším společným cílem je všestraně rozvinutý žák" -- Pokud do toho plurálu zahrnujete mne, tedy doufáte marně. Termín "všestraně rozvinutý" si nejspíš každý vykládá jinak, a dovedu si představit, že takovéto úsilí ze strany některých učitelů narazí na odpor studentů, případně jejich rodičů. Ať raději každý učitel učí svůj předmět.    
ModulČlánky
14. 06. 2018
Tak určitě, je dobře, že FCL existuje. Jednou za čas tam můžete vyvézt vědátory - třeba pak dají "doma" pokoj. Každopádně jedno FCL v Evropě bohatě stačí. Hypotetický dotaz na pana Tišla: kdybyste měl k dispozici ty peníze a kdybyste o nich mohl rozhodovat vy, nakoupil byste roboty, 3D tiskárny a nábytek na zakázku? (Na nabíjecí zásuvky se neptám - o jejich užitečnosti nepochybuji.) A dotaz na všechny zdejší konstruktivisty a FCL nadšence: Opravdu se nedomníváte, že Portugalci zešíleli?
ModulČlánky
04. 06. 2018
Logické vyústění trendu! Dalo se očekávat, jak skončí učitelé vybavení zde tolik propagovanými digitálními kompetencemi. Jako papouškovači botem nabízených "použitelných existujících lekcí, odpovídajících výukových strategií a doporučených vhodných výukových aktivit". Zbývá vysvětlit, kde a jak že se vylíhne onen "archiv vybraných kvalitních digitálních učebních materiálů". Vytvoří ho boti? Opravte mne, pokud se mýlím, ale odhaduji, že boti nedokážou ani posoudit, který učební materiál je a který není "kvalitní". Takže kde se vezme ten archiv? Inu, nejspíš ty materiály vytvoří učitelé. Skuteční učitelé - takoví, kteří nepotřebují boty, aby jim tito boti vybírali "použitelné  lekce". A jak je to s "digitálními kompetencemi"? Učitel by měl umět používat výpočetní techniku. Učitel by měl umět programovat. Učitel by měl umět vytvářet algoritmy. Jak to souvisí či nesouvisí s  "digitálními kompetencemi", posuďte sami.
ModulČlánky
20. 05. 2018
Chválím, že autor uvádí, na kterých platformách (většinou Win) lze ten který prostředek provozovat. Nelíbí se mi tvrzení ohledně "plné podpory Javy" ze strany prostředku Alice. To jako že Alice podporuje Javu? Ale kdepak - ve skutečnosti je to obráceně, Java podporuje Alici. Není to tak, že se uživatel může rozhodnout, zda k Alici chce nebo nechce použít něco z Javy. Nejdřív vám na počítači musí fungovat Java, a pak teprve můžete uvažovat o Alici. Při čtení úvodního odstavce mě napadají různé otázky: (Q1) Jak souvisí na jedné straně tvrzení, že „vzdělávací systém má zajišťovat výbavu každého jedince bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání v průběhu celého života“ a na druhé straně informatické myšlení? (Q2) Lze "povýšit status informatiky na plnohodnotného partnera ostatních předmětů" ? (Q3) Proč by měli učitelé informatiky pomáhat kolegům začlenit výpočetní techniku do výuky dalších předmětů? Nabízím odpovědi podle mých představ: Ad Q1) Nesouvisí vůbec. Domnívá-li se někdo, že informatickému myšlení naučí všechny studenty (nebo i jen nadpoloviční většinu), jedná se o naivního snílka nebo o nepochopení pojmu informatické myšlení. Ad Q2) Nelze - je to obráceně! Každý ostatní předmět (s vyjímkou matematiky) by se musel setsakramentsky snažit, aby dosáhl statutu "vzdáleně srovnatelného" s informatikou. Ad Q3) Ať je to ani nenapadne! Lze si představit situaci, kdy informatik "za vlídný úsměv" poradí půvabné tělocvikářce nebo poskytne pomoc mladičké češtinářce, ale proboha proč by to informatici měli páchat soustavně a samozřejmě zadarmo? Jsou-li učitelé ostatních předmětů takoví neználkové, ať se zapíší do kurzů informatiky a ať školy (nebo ještě lépe Ministerstvo) informatikům pořádně zaplatí! Na okraj: Snad jste si povšimli, že doporučované prostředky většinou fungují v prostředí Win, ale žádný z nich nefunguje v prostředí nejrozšířenějším, pod Androidem? Vyzývám všechny - hlavně ministeriály - kdo se zaklínají podporou informatického myšlení, aby vyčlenili peníze na vytvoření vývojového prostředí fungujícícho pod Androidem.  
ModulČlánky
21. 04. 2018
Informace, které se nehodí do krámu Georgi Sorosovi, se po Internetu šíří rychleji, nežli jiné. - To je skutečný obsah článku. Děkuji panu Brdičkovi za dovysvětlení, a omlouvám se, že jsem to tak dlouho nechápal.
ModulČlánky
17. 04. 2018
"(...) 6 nezávislými institucemi (...) zjištění jejich pravdivosti" -- Kolik z těch institucí platí George Soros? Běžně to bývá 50 %.   "Teď to víme jistě." -- Přesněji: teď to ví jistě ten, kdo věří, že existují instituce, které dokáží zjistit pravdivost či nepravdivost (netriviálních tvrzení, samozřejmě).
ModulČlánky
15. 04. 2018
O čem jsme tedy mluvili, ne-li o politice?!? Já napsal (14. 04. 2018 10:12) "Jiná identita na komunikaci učitele se studenty, jiná identita na politickou aktivitu, jiná identita pro obchodní činnost (např. nákupy přes Internet), a zcela jiná identita pro profesionální kariéru." -- Já tedy o politice rozhodně "mluvil". O čem mluvil pan Brdička výrokem "Osobnost učitele nutně musí být kozistentní"? O online nákupu elektroinstalačního materiálu? Těžko může mít na libovolné žáky vliv politická angažovanost, o které ti žáci nic nevědí.  
ModulČlánky
15. 04. 2018
Z etiky učitele tedy vyplývá, že učitel má vychovávat studenty příkladem své politické činnosti - alespoň podle pana Brdičky. Pokud si někdo nevšimnul nebo zapomněl, současná česká společnost je nesmiřitelně rozdělena, VK senior tu situaci výstižně nazval "studená občanská válka". Útlocitně nazvu protivné tábory "pokrokáři" a "staromilci". Ať už je učitel pokrokář nebo staromilec, neshodne se v politickém názoru s rodiči některých studentů - pravděpodobnost odhaduji asi tak na 25 %. Pokud se bude snažit politicky vychovávat děti takových rodičů, bude docházet k situacím ... které ponechám představivosti pana Brdičky. To totiž bude brnkačka proti jiným střetům. Etický učitel bude vychovávat studenty příkladem vlastní politické činnosti, a co když se neshodne v politickém názoru s vedením školy? Nechá ředitel-pokrokář učitele-staromilce nerušeně vychovávat studenty? Neboj se pejsku. A co když všichni učitelé se shodnou s vedením školy v politickém názoru, avšak názor zřizovatele bude jiný? Snaha anonymizovat svou online činnost je vedena cílem dělat věci, do kterých nikomu nic není. Učitel není povinen "žít v akváriu". Na rozdíl od pana Brdičky se domnívám, že politika do školy nepatří a učitel by některé věci se studenty vůbec neměl řešit - i za cenu, že konsistence jeho osobnosti utrpí (samozřejmě žertuji - český učitel je nucen dnes a denně skousnout mnohem horší věci nežli narušení konsistence). Don´t ask, don´t tell.