ModulČlánky
2293
0
27. 05. 2019
V letošním roce uplyne 180 let od dokončení první edice Slovníku Česko-německého pod redakčním vedením Josefa Jungmanna. Toto monumentální dílo obsahuje celkem 119 076 hesel a kolem 400 000 dokladů, to vše na 4689 stranách. Když si představíme, v jaké době a v jakých podmínkách vycházelo, o to více vyniká jeho význam a kvalita.
ModulČlánky
5270
0
14. 12. 2011
Tato vyučovací hodina je zaměřena na percepci konkrétního mediálního sdělení a na jeho další využití našimi politiky a umělci v médiích. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách. V rámci přípravy polemiky, její realizace a jejího hodnocení se žáci učí argumenty připravovat, formulovat, obhajovat a také posuzovat.
ModulČlánky
5041
0
13. 12. 2011
Cílem vyučovací hodiny je představit atraktivní politické téma, konkrétně možnost ohrožení území ČR teroristickými útoky a možnost zásahu našeho území vojenskými raketami.
ModulČlánky
27113
0
12. 12. 2011
Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.
ModulČlánky
4782
0
29. 11. 2011
Příspěvek je zaměřen na kritické vnímání mediálního obsahu. Doporučené využití: vyučovací hodina slohu věnovaná prezentaci osobností v našich médiích a kritickému vnímání těchto osobností cílovou skupinou – žáky 2. stupně ZŠ.
ModulDiskuze
25. 09. 2011
ForumKomunikační výchova
Komunikační výchova proniká samozřejmě do všech předmětů. Jak s jistou mírou nadsázky trefně napsala Jana Petrů: že když prvňák potřebuje hadr na utření pocmrndaného stolu v jídelně a musí si o něj říct kuchařce u okénka, už to je komunikační výchova. Největší prostor pro realizaci komunikační výchovy je však bezesporu v hodinách českého jazyka. Na tomto místě bych chtěl informovat kolegy o projektu zaměřeném na komunikační výchovu. Informace o jeho řešení najdete na http://www.komunikacnivychova.cz. Projekt má dva hlavní výstupy: 1. Vytvoření souboru pracovních listů. 2. Soutěž Mladý Demosthenes. Mladého Demosthena realizuje tým Face of New Europe pod vedením Mgr. Jany Adámkové, pracovní listy vytváří kolektiv autorů, který je složen z pracovníků Katedry českého jazyka a literatury PdF UP a učitelů z praxe. Pracovní listy ověřujeme na základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Pokud byte měli zájem o zaslání pracovních listů a vyzkoušet si je se svými žáky, kontaktujte prosím PhDr. Dagmar Budíkovou na adrese dagmar.budikova@upol.cz.Uveďte také ročník, ve kterém učíte ČJ, OV, popř mediální výchovu. Soubor pracovních listů vyjde v tištěné i elektronické podobě podobě koncem roku 2012 nebo na počátku roku 2013.
ModulDiskuze
25. 09. 2011
ForumTipy do výuky
Když jsem učil na základní škole, používal jsem "klasickou metodu" - žáci si vyrobili jmenovky z papíru a měli je před sebou na lavici. Asi tak po 2-3 hodinách to zabralo. Druhá metoda spočívala v tom, že se žáci jeden po druhém představili, pak to ještě jednou zopakovali a já jsem se potom snažil zopakovat správně o nejvíce jmen. Úspěšnost napoprvé bývala asi tak 80 %. S přibývajícími léty je to už trošku slabší .
ModulČlánky
26. 09. 2011
Velmi dobře připravené a jak píše autor, s úspěchem vyzkoušené. Zážitková pedagogika v praxi!