ModulBlogy
11. 06. 2015
K tomu, abych se znova vrátil ke stejnému tématu mě inspiroval kulatý stůl na téma standard učitelské profese (viz: http://www.ceskaskola.cz/2015/06/video-zaznam-kulateho-stolu-o-ucitelske.html)
ModulBlogy
12. 11. 2014
K výročí událostí roku 89 bychom neměli ve škole úplně mlčet. Co ale říkat těm, kteří to vnímají jen jako  historii?
ModulBlogy
11. 12. 2013
Těšíte se?
ModulBlogy
05. 12. 2012
Veřejné knihovny přestávají plnit funkce, které od nich očekáváme - to přesto, že jsou stále aktivnější a lepší ...
ModulBlogy
26. 11. 2011
Lze dnes studovat gymnázium bez vlastního počítače? Ano a úspěšně.
ModulBlogy
22. 03. 2011
Před několika lety jsem měl po dlouhé době možnost učit v jedné třídě dva důležité předměty. Všichni žáci této třídy nejen velmi dobře odmaturovali, ale též studují  úspěšně dál na VŠ. Mohu mít dobrý pocit, že jsem k těmto dobrým výsledkům  přispěl. Ale nevím vlastně vůbec jak. Pravda  je, že jsem právě v této třídě učil zcela jinak než jinde a jindy.
ModulBlogy
26. 01. 2011
Školní jídelny trpí dlouhodobě stejnými problémy: Nespokojeností strávníků a diktátem hygieniků. Existuje vůbec řešení?
ModulBlogy
23. 01. 2011
Pány učitele bez VŠ vzdělání, hromadné propadání mých kamarádů ... Asi to bylo tehdy v 60. letech  hodně jiné.
ModulBlogy
28. 11. 2010
Hlavně Penicilín, Tetracyklin, Chloramfenikol, horečky a teploty a taky školní družinu.
ModulBlogy
18. 11. 2010
Celý život pracuji jako učitel, úspěšně se blížím k důchodu. Přesto mě celý život provází nedůvěra ke škole a k jejímu smyslu. Neznamená to ale. že neuznávám vzdělání nebo vzdělávání. O školním vzdělávání přesto vážně uvažuji, ale příliš spoléhat na něj podle mne nejde.
ModulČlánky
28. 11. 2015
Kyberšikana mi nepřipadne takový problém. Tam mě spíš zaujala představa, že třeba čekáme od VŠ přípravy učitele, že mladí učitelé nastoupí do praxe a budou vědět, co s tím (teoreticky). Ono "své učitele natáčí až 8% žáků" asi znamená někdy matočilo a jen vyjímečně je cílem šikana. Na šikanu ale stačí také křída (fix) na zdi, na tabuli, karikatura na nástěnce. Zákaz používání mobilů ve výce je asi běžný, pokud má být účinný, tak to znamená mobil nebo simkarty žákům odebrat - viz diskuze na České škole u tohoto textu. V té diskuzi je také pohled, že to připomíná, jak pistolníci na divokém západě museli odevzdat zbraně nebo střelivo při vjezdu do města.  Vhodná pravidla jsou asi zřejmá: Žáci nemají během výuky používat mobily, pokud je k tomu vyučující nevyzve a nenavrhne jim nějaké zajímavé využití mobilů pro vzdělávání. Jistě je vhodné takové aktivity hledat a zavádět do výuky, ale kolik % času lze tak využít? Běžná realita? Použití mobilů během hodin je zakázané (cílené výukové aplikace jsou vyjímečné), ale je zcela všeobecnou hlavní aktivitou, které se žáci během vyučování věnují. 
ModulČlánky
26. 11. 2015
Článek má v obecné rovině pravdu. Jak je to ale konkrétně? "Zejména začínající učitelé by měli být seznámeni s tím, jakým způsobem mohou řešit případné kázeňské problémy." - Jakým? Myslím, že učitel, který se stal terčem kyberšikany má jediné jasné řešení - dát to k soudu. Pomůže si? Navrhne pan autor účinnější řešení? Existuje také důtka tř. učitele a pod.
ModulČlánky
21. 10. 2015
Otevřeně řešeno: Stát v celé řadě úloh selhává. Je potřeba, aby slušní lidé vystupovali proti nepravostem. Nejde jen o seniory: http://www.respekt.cz/komentare/nechavame-se-dobrovolne-sidit-a-okradat
ModulBlogy
30. 05. 2015
I já se přidávám! Jediné rozumné řešení! Jenom nevím, zrušíme jen ministra školství a necháme ministra mládeže a tělovýchovy? To by snad šlo, ten by byl neškodný. Musím ale dodat: Mě se nelíbil ani jeden ministr financí. Vám snad ano? A ministři zdravotnictví? Osobně proti nim nic nemám, ale kam to zdravotnictví dovedli. A finance a zdravotnictví se týkají nás všech, školství jen dětí. Neměli bychom teda začít tím, že zrušíme ty ministry pro všechny a přeneseme jejich pravomoce na obce? Není namístě začít odsud?
ModulČlánky
30. 04. 2015
Projekt se zřejmě výborně zdařil, výsledná zpráva byla přijata účastníky konference přímo s nadšením (viz závěrečné foto). 
ModulBlogy
27. 04. 2015
"které za své vlády zpravoval císař Karel IV." "zadá žákům úkol, aby se sami pokusily"
ModulČlánky
27. 04. 2015
Zde je namístě připomenout i teorii programovaného učení a programované učební texty (je možné, že některé z nich objevíte ve vaší školní knihovně). Učebnice tohoto typu nabízely první verze hypertextu - čtenář (student), který látku zvládal skvěle procházel nejkratší cestou. Ten, kdo dělal v testu chyby, byl odváděn stranou k podrobnějšímu výkladu. Texty působily v knize poněkud neohrabaně, ale byly použitelné i bez učicích strojů nebo počítačů. U nás vznikaly v 60. letech.
ModulČlánky
15. 03. 2015
Ještě doplnění: Nemyslím si, že pan Brdička propaguje otevřenost jako doslova otevřené dveře třídy. Ale chtěl jsem naznačit, že pracovat nahlas a otevřeně je mnoha lidem do různé míry přirozené a někteří jsou třeba ochotni svou otevřenost zvýšit. Na druhou stranu si nemyslím, že nastíněná vize má znamentat, že se všichni podrobíme neustálé vnější kontrole a ztratíme jakékoli soukromí jako v nějakém děsivém sci-fi.
ModulČlánky
15. 03. 2015
Pane Kocourku, to jsem Vás rozčílili tentokrát já a ne pan Brdička.
ModulČlánky
14. 03. 2015
Pane Kocourku, představa světa. kde jsme na každém kroku pod dozorem, v akváriu, je jistě svým způsobem odstrašující. Ale myslím, že zde o budování takového světa nebo aspoň nemusí jít. Existuje oblast činností, kde ono nahlas nebo veřejně je přímo podstatou. To je umění, to potřebuje prezentaci. Výše jsem uváděl underground. Jeho věhlas pochází nejen z toho, že hudebníci někde bze dovolení hráli nebo výtvarníci vystavovali (a pak se krásně opili). Ale také z toho, že měli potřebu svou tvorbu zachycovat, reflektovat. Časopis Vokno, jehož jednotlivé číslo měl třeba 80 stran, obsahoval pečlivě zpracované literární a kritické texty, byl vydáván a šířen s ohromnými překážkami a s velkým osobním rizikem. Umění undergroundu se nemusí každému líbit, ale ono budování komunity, která hledá svůj smysl života, má obecnější rozměr. Někteří učitelé skutečně v reálu pracují nahlas a otevřeně. Na naší škole je třída s oknem proskleným do chodby a kolemjdoucí výuku vidí i trochu slyší, někteří vyučující (zvláště v létě) učí pravidelně s otevřenými dveřmi třídy. (Ne zcela vyjímečné jsou vzájemné hospitace, ale to už je spá¨íše výsledek tlaku shora). Části odborníků včetně učitelů vede aspoň nepravidelný blog, kde se vyjadřuje ke škole a vzdělávání. Je ovšem fakt, že málokdy jde přímo o sdílení informací o vlastní výuce (takový je na rvp.cz blog Zuzany Loubet del Bayle). Blog, účast v diskuzích, facebook dovolují i pseudonym (třeba Kocourek by byl hezký pseudonym, ale zde už by se nehodil). Poslední poznámka: My jako učitelů přece pracujeme v akváriu! Na nás je vidět! Neustále nás vidí žáci. Dříve snad docela platilo, že učitel je krásně svobodný, vstoupí do třídy a je tam sám se svými žáky jako partnery. (Úkolem  dobrého ředitele bylo zejmona odfiltrovaltrovat vnější tlaky, třeba politické, a dát učiteli šanci v klidu pracovat.) Žáci nás dnes hodnotí na webu nebo si nás natočí na video. Vidí nás i rodiče, přesněji řečeno sledují nás a jsou připraveni k boji. Sleduje nás vedení školy. Hlídá, zda neubližujeme žákům (těch je málo) a nevyvoláváme hněv rodičů. Má-li učitel dnes dojem, že není v akvariu a není na něj vidět, tak se hluboce mýlí. Kdykoliv do něj někdo může šťouchnout. Pokud zůstanem u toho, že se necháme jen pasivně sledovat, musí nás to časem ničit. Určitou ochranou osobní integrity může být ozývat se nějak veřejně, nahlas a prezentovat se aktivně, po svém.
ModulČlánky
10. 03. 2015
Znaky podobného přístupu jde najít i jinde. 1. Připravovaný (hotový?) Kariérní řád učitele: I zde je proklamovaným principem nenechávat si vé zkušenosti pro sebe. Zveřejněním je tvorba portfolia, s povinností sdílet své zkušenosti s ostatními mají být spojen karierní stupně 3a 4. 2. Hudební underground: Zde se uplatnilo ono "nahlas" doslovně. Ale byly uplatněny vlastně všechny body 1 až 5 podle Steppera od Zviditelnit svou práci až po Vše dělat smysluplně. Možná dominoval bod 4 - Budování sociální sítě. I když karierní řád má učitele tlačit k otevřenosti, spolupráci atd., nevěřím moc, že tento formální tlak shora k něčemu pozitivnímu dospěje (zbyde z něj nejspíš něco jako zbylo z švp). Příklad undergroundu je možná inspirativnější - pokud bychom to však vzali doslova, pak by se komunita otevřených a aktivních učitelů vytvářela mimo oficiální činnost škol (či dokonce v opozici proti ní) a nešlo by o ty "nejlepší", kteří by vedli učitelská školení a semináře jako mentoři, koučové a pod. a kteří by jako jedni z prvních postoupili do nejvyšších karierních stupňů.
ModulČlánky
14. 02. 2015
Omlouvám, máte pravdu. Nicméně mě zaujal právě dějepis - diskutuje se o něm hodně a přitom si autor článku stěžuje, že debata chybí. Tak je to myslím dobře - debaty svým způsobem není nikdy dost. A pak si vezměme ty předměty, o nichž se nediskutuje nebo skoro nediskutuje, a debata ani nikomu nechybí. Není zřejmě o čem diskutovat.
ModulČlánky
13. 02. 2015
"Domníváme se, že nám chybí debata o výuce dějepisu jako předmětu" - ano, to je správné povzdechnutí, ale dějepis je vlastně jediný předmět, o němž se zde (nebo vůbec?) diskutuje (zvlášť když připočteme blogy Zuzany Loubet del Bayle a vyřadíme využívání ICT ve výuce jako obecné téma).
ModulBlogy
11. 01. 2015
K panu Kocourkovi: První programátoři logicky byli bez speciální kvalifikace, kdo by je to asi učil? První stavitelé mrakodrapů nevystudovali obor stavba mrakodrapů, první konstruktéři raket neměli diplom z VŠ na stavbu raket atd. A vzpomínat na 50. léta? To se pro školy a učitele právě hodí: Tehdy přece bylo zavedeno VŠ studium učitelů ZŠ. Na ZŠ tehdy učili učitelé bez VŠ a působili ještě v 60. letech. Ale to je přece historie a již docela stará. Tehdy také působili dentisté a vrtali zuby bez VŠ, pročpak už nejsou - vždyť to mnohým docela šlo. Spíš je zajímavé, kdo ti nekvalifikovaní vlastně jsou. Chybí jim zcela VŠ? Jsou to třeba ing. bez pedagogické kvalifikace? Jsou to učitelé dějepisu, na které zbyla naškole jen matematika a TV? Jsou to učitel ZŠ, kteří učí na SŠ? Zdá se, že nikdo pořádně neví.  
ModulČlánky
22. 11. 2014
Můj kolega kdysi začínal na vojenské škole a podobné věci se tam neděly, ani jsem o podobné praxi neslyšel na jiných školách.
ModulČlánky
20. 11. 2014
Pokud si to pokusím přeložit z ptydepe do běžné češtiny: jde zejména o otázku vedení předmětových komisí. Vedoucí týmu (předmětové komise) např. kontroluje písemnosti členů týmu (tedy řadových učitelů). To se snad skutečně někde děje? Jako zkušenější učitel si nedokážu představit, že řeknu mladší kolegyni či kolegovi, ať mi předloží ke kontrole své písemnosti. Asi nejdu s dobou, za totality toto teda nebylo.
ModulČlánky
07. 10. 2014
Pro srovnání: etnografie klasické školy http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_skupina_%C5%A1koln%C3%AD_etnografie
ModulBlogy
14. 09. 2014
Až po dlouhých létech učení jsem přišel na to, že moji žáci (studenti?) nebyli tak hloupí. Jen mi přímo neřekli: "Já u Vás maturovat nebudu, tak si vědomě šetřím síly a vůbec se nepokouším Váš předmět učit." Tento přístup se stává obecným. Škola má přece učit jen to, co je zcela jasně využitelné a potřebné.
ModulČlánky
12. 09. 2014
Zkusil jsem se podívat, co databáze obsahuje - s pomocí 1. odkazu jsme neuspěl vůbec, u 2. jsem měl nejdřív dojem, že by to mohlo jít lépe, ale taky nic.
ModulČlánky
11. 06. 2014
Trochu jiný pohled na situaci. Když v následujícím citátu napíšeme "učitelé" namísto "lidé", tak bude platit také: "Zatímco dříve lidé byli schopni nad problémy přemýšlet, hledat souvislosti, bádat, nadměrné používání digitálních médií toho člověka zbavuje, ztrácí souvislosti, chybí logické myšlení, vznikají závislosti na technologiích apod." Chápu to sice jako dočasný jev, ale výrazný. V  situaci, kdy nastupuje na školy masivně nová technologie, jsou učitelé zahlceni požadavky na její zvládnutí, a přemýšlení o obsahu výuky jde stranou. Navíc navazujeme na dobu, kdy nastupoval RVP a kdy jednak byli učitelé také zaměstnáni jinými problémy a navíc podrobeni ideologické indokrinaci o nedůležitosti obsahu učiva a jeho interpretaci. Obsah vyučování je tak zatlačován do pozadí, forma vládne.
ModulČlánky
27. 05. 2014
" Opravdu někdo vidí principiální rozdíl mezi záznamem písemným, zvukovým a obrazovým? " Představme si, že vyučuji matematiku. Je cílem výuky, aby si žáka zaznamenal přesně, jak jako učitel na tabuli počítám? Neměl by snad podle mých instrukcí počítat on? Jaký je podíl vyučovacích hodin (předmětů), kde jde o přesný záznam učitelovi činnosti a ne o intelektuální činnost žáků? Proto je ve většině školní řádů našich škol uveden zákaz používání mobilů ve výuce, který je žáky hormadně porušován a mobily jsou využívány k zábavě (včetně natáčení učitelů za účelem zesměšnění). Samozřejmě mohou být specielní výukové situace, kdy je možno se souhlasem vyučujícího mobil rozumně využít. Proč z diskuze vylučovat sledování doby pobytu pracovníků na záchodě (nešlo o natáčení na pisoárech, ale kdoví, kam realita spěje)? Jde přece o vztah firma zaměstnanec. Vše je OK. Není tu podobnost? (Stihneš to za 3 minuty zůstáváš - přetáhneš čas nebo jdeš víckrát, vypadneš.)
ModulČlánky
27. 05. 2014
Představa svobody jako volnosti k čemukoliv je eticky pochybná. Pracovnící vývoje si třeba natáčejí své nadřízené a kolegy - dělají to ale s jejich souhlasem a s cílem plnění pracovních úkolů - ne proto, aby záběry zveřejnili a zesměšnili jejich osoby. Pokud žák jednou v budoucnosti zkusí natočit svého šéfa a zešměšnit jej veřejně, tak se asi podiví. Pokud se žáci jednou setkají s tím, že je kamera sleduje, kdy jdou na záchod a hlídá, jak dlouho tam jsou, tak se podiví taky - ale soukromí je prostě pryč.
ModulČlánky
02. 04. 2014
Text zamlčuje základní východisko současné funkce veřejných knihoven (podobně jako málokdo jasně vyjádří totéž pro dnešní školu): Podřízenost knihoven (a škol) principům tržního prostředí. Jasně se však dozvídáme, že knihovny plní informační funkci. Čtenář se má celý život učit zvládat výběr a zpracování informací. Co když si ale někdo omylem zapůjčí třeba poezii?  Já realitu současných knihoven vnímám jinak. Zkuste porovnat: http://skola.blogy.rvp.cz/2012/12/05/verejne-knihovny-jako-kulturni-centra/ (Podobně lze uplatnit dva rozdílné pohledy na školu: Psát o přínosech RVP a rozvoji klíčových kompetencí nebo popisovat konkrétní prvky dnešní školní reality.)
ModulBlogy
17. 03. 2014
Ano, také uznávám Bloomovu taxonomii. Ale jestliže je celá práce školy na této taxonomii založena, pak by bylo dobré jí rozumět a dobře ji aplikovat a zdá se, že tomu zde tak není. Jestliže žák "vyhledá a zapíše informace" ze slovní úlohy, pak nejde o 1. hladinu Bloomovy taxobomie, ale o 2., o porozumění. Jednak si nic nezapamatoval, jednak si může vypsat nesmysly. 2. hladina porozumění pak zahrnuje i grafické znázornění úlohy, ale formulace v článku zrovna zde srozumitelná bohužel vůbec není. Z tohoto zpracování někdy natolik jasně vychází způsob řešení, že jeho volba je součástí procesu porozumění. Pak je trošku sporné, zda 3. hladina aplikace má začínat "stanový způsob řešení". Jinak mě zaujalo, že ZŠ kombinovanou s MŠ navštěvují žáci a studenti.
ModulBlogy
09. 03. 2014
Děkuji za připomenutí! Musím s ostudou přiznat, že tentokrát jsem si snad poprvé nevzpomněl a tak ani nezmínil toto výročí svým žákům. Fakt je, že to vlastně nemám  v popisu práce, do mých předmětů to vůbec nepatří. (To neznamená, že moje učení se stalo apolitickým. Hned po Vánocích jsem ve vyšších třídách vyjádřil svou podporu Pussy Riot. Mám ale dojem, že jsem velké pochopení nezískal.) Únor 1948 není jen historie, promítá se i do dneška, někdy velmi konkrétně. Hejtman našeho kraje (ČSSD) je původně učitel dějepisu. Jelikož zná dějiny, tak navázal na tradici své strany a vytvořil koalici s KSČM (a překvapil tím asi řadu občanů, kteří ho volili). Členka KSČM, známá řadou podivných výroků,  se pak stala radní pro oblast školství. Z funkce asi po 2 měsících odstoupila především na nátlak studentů (prakticky do funkce  ze zdravotních důvodů vůbec nenastoupila). Radním pro oblast školství se stal její stranický kolega, který neměl nijakšpatnou pověst. Nyní pan radní spolu s panem hejtmanem řeší problém úbytku středoškoláků. Snaží se omezit gymnázia a podpořit technické obory SOŠ a SOU. Jedině gymnázia mají od letoška předepsané řádné přijímací zkoušky. Politici na veřejných vystoupeních mluví o tom, že přece nejde, aby na gymnázia nastupovali i žáci se 4 ze ZŠ. Nemohou však doložit, kde se tak děje. Snahy gymnázií doložit, že to není pravda jsou marné.
ModulČlánky
21. 02. 2014
Chápu, co v článku vyvolalo tu to diskuzi - trochu jednostranný pohled. Ale odvolávat se na pana ředitele Kordu? Jeho text je podle mně proslovem populistického politika, krásný text, který popisuje krásný a ideální svět. Zatímco škola pana Brdička je myšlenková škola snažící se prosadit nové trendy ve výuce, je škola pana Kordy reálná kamenná škola, která už vše zvládla a je " smysluplná" (zatímco ty ostatní jsou asi "smysluprázdné"). Nybylo by namístě taky pořádně rozebrat texta pana ředitele Kordy a ptát se, zda popisuje školu tady na Zemi nebo kdesi na Marsu?
ModulBlogy
06. 01. 2014
ke stejnému tématu: http://www.ceskaskola.cz/2014/01/stanislav-simandl-karierni-rad-ucitele.html
ModulDUM
22. 12. 2013
Ano, vnímám tento DUM také jako pochybný. A to je to, co by tu mělo být vidět. Proto si myslím, že v tomto případě není žádoucí rozvíjet diskuzi kamsi do široka - pak to základní - tedy pochybnosti o publikovaném DUMu zapadne. A to by nemělo. Jindy mě naopak diskuze chybí, ale myslím, že tady může i škodit a zakrýt problém.
ModulDUM
20. 12. 2013
Toto je právě 40. komentář k DUMu (asi 2 jsou ještě u odpovídajícího článku). Mám dojem, že otázka vhodnosti prezentace + článku pro výuku, se už ztratila zcela. Přitom o to by snad mělo jít. Obecné diskuze by se měly odehrávat jinde. (Nebo spíše začíná být diskuze až moc speciální: osobní filosofie pana Kafky.)  Pokusím se vrátit k tomu, k čemu komentáře k článkům a DUMům mají primárně být: Tyto výukové materiály byly v několika komentářích vystaveny kritice (nebo alespoň otázkám). Tým rvp.cz tento DUM hodnotí 5 hvězdičkami (tedy jako mimořádný, skvělý) a uděluje mu jakousi zlatou pečeť "Tým rvp doporučuje". (V komentáři č. 22 kolega Sotolář píše: "Pocit pana Melichara, že zveřejnění na rvp je svým způsobem oficiální schválení je pro portál určitě oceněním, ale také závazkem." - není-li samo zveřejnění na rvp.cz oficiálním schválením, tak ty hvězdičky a medaile tedy určitě ano!) Jaký je tedy tento výukový materiál: pochybný nebo skvělý?
ModulBlogy
15. 12. 2013
No, já to vidím tak, že až se upřesní a začne fungovat, tak bude třeba ještě míň veselo.