Avatar
Mgr. Margit Slimáková Ph.D.

Poslední přihlášení 19. 11. 2012

ModulČlánky
6336
1
27. 06. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání.
ModulČlánky
5929
1
19. 06. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání.
ModulČlánky
7581
0
05. 04. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
ModulČlánky
9057
5
02. 04. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
ModulČlánky
11763
3
14. 03. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje naprosto zásadní roli v prevenci a terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Program je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření kvalifikace a odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
ModulČlánky
11533
2
06. 03. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
ModulČlánky
6222
0
02. 03. 2012
Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
ModulČlánky
5552
0
09. 12. 2011
Výskyt obezity a zdravotních potíží souvisejících s nevhodnou stravou na celém světě vzrůstá, ačkoli se stále zvyšuje počet nejrůznějších výchovných programů i množství peněz věnovaných výuce zdravé výživy. Výuka zdravé výživy dětí je obecně uznávána jako zásadní krok ke zdravému stravování, ale neexistuje shoda a jasná představa o její podobě ani o způsobu předávání informací o zdravé výživě veřejnosti. Cílem mojí studie bylo shromáždit názory, podněty a představy učitelů, rodičů a žáků různých národností na téma výuka zdravé výživy.
ModulČlánky
28. 06. 2012
K informaci o margarínech a polotovarech ještě doplňuji, že je nedoporučuji i přes to, že dnešní výrobky už obsahují podstatně méně trans mastných kyselin. Jejich nevhodnost totiž vidím i ve zbytečném příjmu omega 6 mastných kyselin, kterých máme v jídelníčcích nadbytek, narušuje rovnováhu mezi omega 3 a omega 6 MK s mnoha zdravotními důsledky.
ModulČlánky
18. 05. 2012
Osobně jsem se snažila zmínkou o vegetariánství jen právě uvést na správnou cestu u nás stále opakované nepodložené tvrzení o jeho škodlivosrti, ale také vegatariánství nepropaguji jako nejlepší stravovací způsob pro všechny. Na čem se však už dnes většina odborníků (i když přiznávám, že stále ještě více těch zahraničních než našich) shoduje je prospěšnost tzv. plant based diet, tj. stravy s vyšším podílem rostlinných zdrojů, a to pro většinu z nás. V tomto duchu je text psán.
ModulČlánky
17. 05. 2012
Dovolím si zde uvést pozici ADA, kterou jsem citovala už před 20 lety při psaní své diplomové práce: klinické studie sledující zdravotní stav alternativně se stravujících dětí. CHICAGO – The American Dietetic Association has released an updated position paper on vegetarian diets that concludes such diets, if well-planned, are healthful and nutritious for adults, infants, children and adolescents and can help prevent and treat chronic diseases including heart disease, cancer, obesity and diabetes. ADA’s position, published in the July issue of the Journal of the American Dietetic Association, represents the Association’s official stance on vegetarian diets: It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during all stages of the life-cycle including pregnancy, lactation, infancy, childhood and adolescence and for athletes. http://www.eatright.org/Media/content.aspx?id=1233&terms=vegetarian
ModulČlánky
14. 03. 2012
Děkuji za upozornění. Informace o barvivech rostlin je už připravena ke korektuře. Co se týká brambor, opakování pojmu také upravím. Tepelně upravené brambory se skutečně mohou jíst se slupkami, a to právě díky jejich vyššímu obsahu živin. Pečené brambory mají doopravdy vyšší GI než vařené, ale já je zde navrhuji jako alternativu k jednoznačně zdraví neprospěšným smaženým hranolkám a pečené brambory mi přijdou jako přijatelnější možnost pro většinu konzumentů. 
ModulČlánky
14. 03. 2012
Děkuji za upozornění. Souhlasím, že pojmenování prvního patra výživové pyramidy polysacharidy není nejideálnější, ale ani běžněji používané označení obiloviny přesně nevyjadřuje obsah této skupiny. Polysacharidy totiž nejsou jenom v obilovinách, ale k jejich skvělým zdrojům patří i luštěniny a mnoho druhů zeleniny. Jídlověda je zpracována jako celek a otázka vlákniny se poměrně detailně řeší ve článku a pracovních listech: „Přirozená a upravovaná strava“, které už jsou také nachystané k umístění na stránky RVP. Sešit byl jako celek před zpracováním na zde publikované články a pracovní listy zkoušen na deseti základních školách a takto komplexně pozitivně vyhodnocován pedagogy, rodiči i žáky.