Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
24. 02. 2013
Velice děkuji za reakci. Předně bych měl určitě zmínit, že, ač mne tato problematika velice zajímá, jsou zde ještě zajímavější problémy, které si zaslouží zpracování v podobě diplomové práce (didaktika matematiky stále vítězí:-). Přiznám se, že občasnému promýšlení podobných modelů různých vzdělávacích prostředí se asi jen tak nevzdám, ale jakékoli realizaci odporuje můj názor, že výsledkem těchto úvah by měla skutečně být spíše hra než prostředek ke vzdělávání. Nejsem si jist nakolik by "didaktické a vědecké" pozadí této myšlence prospělo. Dále bych měl ještě jednu poznámku. Využití her přímo ve výuce se sice nebráním, ale nepovažuji to za příliš přínosné. Sám jich při informatice používám velmi zřídka a spíše s cílem zlepšit orientaci studentů v nějakém prostředí nebo procvičit logické uvažování. Celý kocept je primárně zamýšlen jako prostředek mimoškolního vzdělávání. A z toho plyne asi to nejdůležitější, co jsem chtěl říci - spíše bychom měli vzít nějakou hru a posílit logiku a matematiku v ní obsaženou než produkovat nepřeberné množství různých "výukových" aplikací nazývaných hrami. Minecraft je tomuto asi nejblíže, ale pořád tak nějak cítím, že to ještě není ono:-) Jak jsem nad tímto tématem v posledních dnech přemýšlel, vidím tady