Avatar
Mgr. Ludmila Kovaříková

Poslední přihlášení 04. 03. 2021

Webové stránky
Sociální sítě
Název školy/instituce
Základní a Mateřská škola Vranovice
ModulDiskuze
07. 10. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
Zajímavé téma k diskuzi. Jen bych si přála, aby se do něj zapojily nejenom "stálice" Portálu. Pevně doufám,že pokud budeme sdílet v této diskusi dobré rady a zkušenosti s naším PLE, přilákáme tím i ostatní. Může to být pěkná "závislost". Patří závislost na svém PLE k negativům? Dovolím si položit otázku v odpovídajícím vláknu. Doporučuji taky webináře, super možnost vzdělávání Doporučujete nějaké konkrétní stránky s webináři?
ModulDiskuze
07. 10. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
Pro mě osobně cesta za PLN začala před šesti lety (musela jsem se podívat ) právě na Portálu a i když se tady v současnosti tolik nepohybuji, kontakty a kolegové z této doby pořád tvoří nejpodstatnější část mé profesní sítě. Ano, je pravda, že pro mnoho z nás byl Portál místem, kde jsme se naučili, že vyjadřovat svůj názor může mít hodnotu pro ostatní. S podporou moderátorů jsme měli zjednodušený 1. krok. Pro některé ale může být toto prostředí příliš oficiální. Kromě Portálu, kde bys tedy doporučila začít s PLN dalším učitelům? Hodně z nás ale ví, že jsi potom směřovala jiným směrem. Řekneš nám něco o své současné PLN, která se více zaměřuje na práci s ipady? Např. který web 2.0 používáš, jestli "pracuješ" i s kontakty ze zahraničí a jak?
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Napadlo nás, že by nemuselo být špatné mít všechny odkazy k tématu tohoto Vlnobití na jednom místě. S tímto záměrem jsme vytvořili tuto diskusi. Budeme moc rádi, pokud svůj odkaz vložíte právě sem. 2. Otázky k diskusi 1. Našli jste nějaký zajímavý odkaz na článek nebo web o tvorbě PLE? 2. Uveďte odkaz na zajímavou službu webu 2.0, kterou využíváte ve Vašem PLE. 3. Objevili jste nějaký zajímavý MOOC kurz, který se bude brzy konat? 4. Uveďte odkaz na své PLE. 5. Máte-li jakýkoliv jiný zajímavý odkaz k tématu, prosím, vložte jej také. Autoři diskuse: Jaroslav Mašek a Ludmila Kovaříková
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse V okamžiku, kdy začneme sdílet naše osobní vzdělávací prostředí, se toto PLE stává zdrojem informací a inspirací pro ostatní, kteří z něj mohou čerpat a dále se rozvíjet a vzdělávat. Sdílené PLE je tak jednou z forem otevřeného vzdělávání. Není však zdaleka jediné. Otázky v diskusi se některými dalšími formami otevřeného vzdělávání zabývají. 2. Otázky k diskusi Sdílení vlastních zdrojů 1. Sdílíte své materiály a nápady do výuky pomocí nějakých web. služeb? Jakých? 2. Používáte ke sdílení toho, co umíte, nějakou konkrétní službu, aplikaci nebo e-portfolio? Nebo jste něco podobného dokonce vytvořili? Účast v MOOC 1. Jakých otevřených online kurzů (MOOC) jste se zúčastnil/a? 2. Jak může účast v MOOC pomoci studentům? Jiné formy otevřeného vzdělávání 1. Jaké jiné, než výše uvedené, formy otevřeného vzdělávání využíváte či sami nabízíte? Autoři diskuse: Jaroslav Mašek a Ludmila Kovaříková
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
Úvod do diskuse Bezpečnost je naprosto zásadním tématem při jakékoliv činnosti na internetu. Nemůžeme ji tedy vynechat ani zde. Otázky k diskusi 1. Jak řešíte bezpečnost při tvorbě PLE? Autor diskuse: Jaroslav Mašek
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Tvorba PLE může mít také svá negativa. Podívejme se na tuto stránku v následující diskusi. 2. Otázky k diskusi 1. Existují vůbec nějaká negativa spojená s tvorbou PLE? Jaká? 2. Jak takovým negativům předcházet? Autorka diskuse: Ludmila Kovaříková
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Poté, co si jako učitelé vybudujeme své osobní vzdělávací prostředí (PLE), bychom mohli toto téma představit svým studentům a ukázat jim cestu k tvorbě jejich vlastního PLE. V procesu tvorby PLE studentů může sehrát roli i PLE jejich rodičů. Otázky níže se oběma tématům, tvorbě studentského i rodičovského PLE, věnují. 2. Otázky k diskusi PLE studenta 1. Má smysl, aby si žáci budovali své PLE? Od kolika let? 2. Jakou formu výuky pro tvorbu PLE zvolit (např. prezenční - celoroční výuka na hodinách IIKT, distanční - seminární práce s praktickou částí, převrácená výuka, projektová výuka, apod.)? PLE rodiče 1. Má smysl, aby měl také rodič své PLE? 2. Může PLE rodičem ovlivnit PLE dítěte? Jak? 3. Jak lze propojit PLE dítěte s PLE jeho rodičů? Autor diskuse: Jaroslav Mašek
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Už z názvu této diskuse je patrné, čemu se zde chceme věnovat. Protože patrně mnohem důležitější než samotná tvorba PLE je to, jak jej dokážeme udržovat a dále rozšiřovat. 2. Otázky k diskusi 1. Jak udržovat své PLE aktuální i po jeho vytvoření? 2. Používáte nějaké automatické nástroje pro aktualizaci svých PLE? Autor diskuse: Jaroslav Mašek
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Nyní se již dostáváme k vlastní tvorbě osobního vzdělávacího prostředí (PLE). Pomocí následujících otázek diskuse se zamýšlíme nad různými formami a způsoby, jak takové PLE vytvořit. 2. Otázky k diskusi 1. Využíváte pro tvorbu PLE sociální sítě? Které a jakým způsobem? 2. Používáte k organizaci informací z internetu nějakou službu Webu 2.0? Např. Scoop.It, Pinterest, Storify, Flipboard, Diigo, LiveBinder, EduClipper apod.? Pokud ano, přidejte odkaz na svou stránku v takové službě nebo napište, jak konkrétně danou službu používáte. 3. Jak dáváte ostatním vědět o svých Web 2.0 stránkách vytvořených pomocí výše uvedených služeb? 4. Máte nějaké centrální místo, kam umísťujete všechny své práce a odkazy na vlastní weby či stránky vytvořené pomocí služeb pro sdílení informací? 5. Jaký by mohl být vhodný nástroj pro vytvoření takového centrálního místa? Může to být například blog? A pokud ano, v jaké podobě? Nebo existuje lepší alternativa? 6. Účastníte se chatů na sociálních sítích zabývající se problematikou vzdělávání či Vaší profesí? Kde a o jakou formu jde? 7. Účastníte se nebo vedete sami webináře? Pokud ano, uveďte kde a jaká je Vaše role v nich. 8. Vytváříte si svou PLE ještě jinými než uvedenými způsoby výše? Uveďte jakými. Autoři diskuse: Jaroslav Mašek a Ludmila Kovaříková
ModulDiskuze
30. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
1. Úvod do diskuse Ještě předtím než začneme vytvářet své osobní vzdělávací prostředí a uvažovat o konkrétních službách, často hledáme kontakty, které by nás mohly inspirovat. Mnohokrát přitom využíváme právě Webu 2.0, a to nejen sociálních sítí, ale i dalších webových služeb. Odtud také vzešel termín Networking 2.0 , tedy forma získávání kontaktů pomocí Webu 2.0. 2. Otázky k diskusi 1. Používáte nějaké služby Webu 2.0 k získávání kontaktů? Autor diskuse: Jaroslav Mašek
ModulDiskuze
29. 09. 2015
ForumOd osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání
Úvod do tématu Poznámka k řazení témat jednotlivých diskusí Jednotlivá témata diskusí jsme seřadili od 1 do 9 podle toho, jak si myslíme, že postupují logicky za sebou v průběhu tvorby PLE, tj. přes otázky proč, jak a k čemu, následného vytváření sítě kontaktů, seznamování se službami webu 2.0 a tvorby PLE učitelů a posléze i studentů až k otevřenému vzdělávání, bezpečnosti a případným negativům. V jakém pořadí budete jednotlivé diskuse procházet je však zcela na Vás. 1. Úvod do diskuse V tomto Vlnobití budeme často mluvit o osobním vzdělávacím prostředí či osobní vzdělávací síti. Jak oba tyto pojmy chápeme my, autoři tohoto tématu? Osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment - PLE) je prostředí vytvořené pomocí konkrétních služeb Webu 2.0, které nám pomáhají získávat stále aktuální informace v oboru, kterému se věnujeme. Osobní vzdělávací síť (Personal Learning Network - PLN) představuje síť kontaktů, vytvářených pomocí Webů 2.0 a dalších internetových služeb. Tento pojem má blízko k termínu Networking přesněji Networking 2.0 Poznámka: Jelikož přidáním dané služby do vlastního vzdělávacího prostředí si rovnou vytváříme také nový kontakt do naší sítě kontaktů (autorů jednotlivých služeb), budeme pro zjednodušení nadále považovat oba pojmy za totožné a mluvit jen o osobním vzdělávacím prostředí (PLE) a myslet tím současně i danou síť kontaktů. 2. Otázky k diskusi 1. Máte své osobní vzdělávací prostředí (PLE)? 2. Jak a k čemu je využíváte a/nebo k čemu vám slouží? 3. Jak může být PLE užitečné učiteli? Proč by je měl vytvářet? Co mu to přinese? 4. Jak začít budovat vlastní PLE? - Jak jste začali Vy? 5. Jaké Weby 2.0 používáte pro svou výuku? 6. Jaké formy otevřeného vzdělávání znáte a/nebo používáte? Autoři diskuse: Jaroslav Mašek a Ludmila Kovaříková
ModulDiskuze
13. 09. 2015
ForumPráce třídního učitele (nejen) s novou třídou
A teď ta původní otázka: "Co všechno by mělo při takovém předávání třídy vlastně zaznít?" Mě vždycky zajímalo, co na jednotlivé žáky platí. Přísnost? Pochvala? Koho kam posadit apod.
ModulDiskuze
09. 09. 2015
ForumPráce třídního učitele (nejen) s novou třídou
Zajímavé, v posledních letech jsem používala e-mail, havně pro hromadné zprávy. Pokud je potřeba něco řešit s notorickými zapommínači a zlobivci, vždy jsem rovnou telefonovala. Všechny důležité zprávy byly také na třídních webových stránkách.
ModulDiskuze
09. 09. 2015
ForumPráce třídního učitele (nejen) s novou třídou
To video je naprosto úžasné. Pravidla jistě tvořili žáci, ale co video? Také oni? Letos nemám třídu, ale loni jsem vyzkoušela aktivitu se ztroskotanci na ostrově. Jako ztroskotanci si museli určit pravidla, podle kterých by se měli řídit. Nevýhodou je to, že se pravidla netýkají přímo školy. Nakonec jsme nakreslili ostrov, postavičky se jmény a kolem mapy jednotlivá pravidla. Aktivita se příliš nepovedla, snad ani neměli chuť spolupracovat. Proto si myslím, že kromě nápadu musí člověk zvládat jakési emoční naladění. Druhým mým problémem vždy bylo jejich vyžadování. Nějak jsem se k nim zapomínala vracet (a možná i přehodnocovat).
ModulDiskuze
01. 07. 2015
ForumRada starších
Pěkné. Neztratily se barvy z vyskakovací nabídky? Hodně se mi líbí vložení streamu z Twitteru, ale nepsala bych nadpis RVP na sociální síti, ale třeba na Twitteru nebo něco méně kontroverzního.
ModulDiskuze
24. 03. 2015
ForumTipy do výuky
Tak to je úplně skvělé! Děkuji za odkaz, možná se inspiruji pro devátý ročník. Jsem také ráda, že děti mohou číst příběhy, které jsou jim bližší. Spoustu z těch knih máme ve školní knihovně a těmi dalšími se můžu inspirovat při dalším nákupu. (Jen já osobně požaduji ve čtenářských denících méně obsahu a více názorů. Také by mi vadilo prozrazení konce.)
3834
0
20. 08. 2014
Stránky nabízejí velké množství materiálů do hodin anglického jazyka. Připravené jsou pracovní listy o filmech, slavných osobnostech, amerických prezidentech, svátcích a firmách. Využít můžeme i otázky k základním konverzačním tématům nebo zjednodušené zprávy. Téměř vše je doprovázeno poslechem v mp3 formátu. U zpráv je možné volit mezi britskou a americkou angličtinou, a občas dokonce i různými rychlostmi přehrávání. Jiné texty zpestřují jednoduchá interaktivní cvičení.
ModulDiskuze
09. 04. 2014
ForumTipy do výuky
Bylo mi vysvětleno, že všechny větší práce, které se odevzdávají, jsou podkladem pro hodnocení školy. Ale to je odbočení. Zajímalo by mě, jak hodnotíte slohovky vy.
ModulDiskuze
07. 04. 2014
ForumTipy do výuky
Ano, známkuji vždycky až tu druhou. K pochopení vede dlouhá cesta a ta by zřejmě vedla i přes diskusi o výuce slohu vůbec. (slohové útvary, provázanost s ostatními částmi apod.) Mně osobně ovšem nezbývá nic jiného, než hodnotit.
ModulDiskuze
07. 04. 2014
ForumTipy do výuky
Skvělé nápady! Jen - ve škole se prostě známkovat musí, i když nechceme. Zejména pokud slohovky odevzdáváme vedení jako podklad pro hodnocení školy.
ModulDiskuze
06. 04. 2014
ForumTipy do výuky
To je těžké poradit. Z předcházejících nápadů se mi líbí - spíš si s dětmi povídat a kriteriální hodnocení. O to jsem se kdysi pokoušela u charakteristiky. Bylo to kvůli tomu, že si děti myslely, že známkuji rozdílně a někomu nadržuji. Při známkování dávám na svou intuici - většinou na první pohled vím známku, ale vždy se snažím známku zdůvodnit, např. v konceptu jsi našel slova, která se ti opakují, ale nedokážeš je nahradit synonymy, některé infomace patří jinam apod. Tak postupuji teď. Ale samozřejmě, chce to určitou zkušenost. Především dávám přednost slohové stránce. K pravopisu a gramatice přihlížím velmi málo, většinou u jedničkářů. Některé děti pak neztrácejí chuť psát. Právě teď mám v sedmičce děvče, které píše originálně, ale mívá dost chyb. Přesto stylisticky i myšlenkově je nejlepší. Pokud nedodrží téma, asi bych uvažovala, nakolik je to důležité. Kdyby šlo pouze o změnu nadpisu, proč ho o ni nepožádat. Pokud však nedodrží zadaný útvar, pak dávám pětku. V příloze posílám pokusy o seznam bodů k hodnocení. Nedá se nazvat kriteriálním, spíš jde o ujasnění toho, co lze známkovat.
ModulDiskuze
28. 02. 2014
ForumTipy do výuky
Dobrý den, nemohla byste nám poskytnout seznam knih, které považujete za základní, a seznam "populárních" knih? Myslím, že by to pomohlo ostatním učitelům ve srovnání jejich seznamů. Mimochodem, zrovna minulý týden jsem si zatrhla v jedné knize tuhle větu: "Jsou knihy, které by měl mít člověk zakázáno číst příliš brzy. Pak se s nimi mine nebo se ho nedotknou. Stejné je to s filmy. Měla by na nich být nálepka: Nevidět nebo nečíst, dokud něco neprožijete."
ModulDiskuze
27. 02. 2014
ForumRada starších
Ano, myslela jsem zprávy z diskusí.
ModulDiskuze
20. 02. 2014
ForumRada starších
Osobně také dávám přednost klíčovým slovům. Rozhodně přidat dynamický přehled článků z jiných zdrojů. přečíst později se mi také líbí. Co pole nové zprávy? Ty se mi špatně hledají. A co si vytvořit vlastní odkazník? (Já vím, že to jde v digifoliu.) Možná na hlavní stránce umístit pevné nejdůležitější odkazy (MŠMT, NIDV, ČŠI, Učte s námi ...) Jen nápady...
ModulDiskuze
20. 05. 2013
ForumRada starších
Po jemném upozornění od Lenky - je mi líto, ale nepojedu. Máme koncerty se sborem. Všechny pozdravuji!
ModulDiskuze
01. 03. 2013
ForumRada starších
Zatím jsem na akci neplánovala přijet. (Nevím, co dřív.) Uvidím. Ráda bych Vás ale potkala o prázdninách.
ModulDiskuze
30. 01. 2013
ForumTipy do výuky
Zdá se mi, že elektronické knihy teprve na naše využití čekají. Na druhém stupni se ke mně přidává jen málo žáků.(Většinou tak jeden ve třídě.) Zaujme je to jen jako novinka. Přikládám to tomu, že ve skutečnosti kolem sebe nevidí moc dospělých (učitelů) s čtečkami místo knih. Rozhodně proto chystám nákup čteček pro školu. Žáci si pak budou moci vybrat knihu do dílny čtení podle žánru. Myslím, že na gymnáziu už by měli rozhodně vědět, jak je to s právy a kde stáhnout volně dostupná díla. Možná by se mohli pokusit i o samostatné publikování.
ModulDiskuze
12. 11. 2012
ForumRada starších
My s Dayou bychom měly být 18:18 na Hlavním nádraží. Pak ještě nějaký čas metrem.
ModulDiskuze
25. 07. 2012
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Také se přikláním ke společné komoře. Zatím jsem spíš skeptická, ale třeba se Váš záměr podaří. Jaký bude další krok? Mně se líbí nabídka L. Urbanové.
ModulBlogy
18. 07. 2012
Tento titul nese kapitola z knihy Essential Readings on Comprehension (Základní texty o chápání). Známí autoři Diane Lapp a Douglas Fisher se pokusili do knihy sesbírat nejdůležitější informace o výuce čtení odborného textu. A protože jedna z věcí, která mě tady (míním v České republice) zneklidňuje, je nedostatek informací o určitých tématech, napadá mě už delší dobu, že bych některé …
ModulBlogy
19. 05. 2011
Ano, také cítím ten rozdíl. Přinutil jste mě o tom uvažovat hlouběji. Jsem ráda, že jsme se shodli.
ModulBlogy
19. 05. 2011
Děkuji za otázky. Evokace je fáze, ve které si umožňujeme žákům vybavit si své prekoncepty. Podle Kritického myšlení by evokace měla propojovat prekoncepty dítěte s cílem učení (v textu velká myšlenka). To je samozřejmě v pořádku. Jenže evokaci připravuje učitel, to on jim předkládá směr, kterým se mají ubírat myšlenky žáků. Výběrem klíčových slov nebo jen otázkou jim skrytě říká dopředu, jaká je velká myšlenka díla. Jejich hlavičky pak vybírají informace podle toho, co se jim poskytlo dopředu. (Co když je v textu více myšlenek? Nesvazujeme je tím?) Ve skutečnosti ale žádnému čtenáři nikdo evokaci nepřipravuje, musí být schopen sám odhalit velkou myšlenku nebo spíš myšlenky. A já bych ráda naučila své děti, aby byly schopny hledat myšlenky (mn. č.) samostatně od úplného počátku čtení. Moje aktivity před čtením mají k evokaci velmi blízko. Na evokaci mi tedy vadí dvě věci: 1. manipulace s myšlením žáků, 2. závislost na učiteli. I když vím, že tady jdu proti tomu, co se tu oficiálně hlásá.
ModulBlogy
18. 05. 2011
Nejsem si jistá, že je nazývá naivní. (?) Myslím, že prekoncepty jsou "jen" naše dosavadní znalosti a zkušenosti, ale předporozumění se týká toho, že si můžeme text prohlédnout a na základě toho něco očekávat, při čtení pak díky tomu vybírat (i nevědomě) určité informace.
ModulBlogy
16. 05. 2011
Tak to si mám co vyhledávat. Děkuji za vysvětlení.
ModulBlogy
16. 05. 2011
Aha, a já už si balila pisátka. :) Musím říct, že i já jsem si ledacos po přečtení komentářů uvědomila. (Nemohla jsem přijít na to, s jakou strategií přistupuji ke knize s vtipy.) Čtenářské strategie se skutečně používají univerzálně. Myslím, že se liší tím, do jaké míry si uvědomujeme to, co se nám v hlavě odehrává. U složitějších textů volíme jednotlivé kroky vědomě, u lehčích automaticky. U odborných textů možná víc používáme prohlédnutí textu, vyhledání důležitých informací a shrnování. Takže se liší i mírou použití strategií/dovedností. A samozřejmě záleží také na cíli (účelu) čtení, např. u výpisu z účtu je jasné, co (obvykle) hledám, a pokud se orientuji ve formuláři, jdu rovnou k cíli. (I když i tady mě napadá řada alternativních otázek před čtením: Zaplatila jsem platbu za knihu? Nevybrala jsem tento měsíc příliš? Už mi zaplatili za...? Ale i tady vyhledávám jednu konkrétní informaci.)
ModulBlogy
16. 05. 2011
Já myslím, že se shodneme. Ve skutečnosti toto vše děláte, vždyť je to cítit z vašeho popisu. Jen nezkušení čtenáři si potřebují pár dovedností zautomatizovat, a proto je dělat vědomě. Moc se mi líbí ten nový název "Na co se těším (před čtením)." Děkuji za komentáře.
ModulBlogy
15. 05. 2011
Díky za vstřícný komentář. Myslela jsem, že už dříve jsem tyto pojmy vysvětlila. Snad se dal zbytek pochopit. Metakognice je přemýšlení o přemýšlení, např. uvažování o tom, jak přemýšlím při čtení. Slovo předporozumění používá můj kolega a mně se líbí. Například když beru do ruky detektivku, připravuji se na to, že budu hledat pachatele a odhaduju třeba z obrázků, kdo by pachatelem mohl být. Snažím se rozumět ještě dřív, než začnu číst. Hrad v Pyrenejích jsem četla ještě před Kolíbkou a ke Goodreads jsem se vrátila až před týdnem. Ale mohlo by nás tam být víc. Bylo by skvělé inspirovat se navzájem.
ModulBlogy
15. 05. 2011
To je zajímavý komentář! Moje tabulka ovšem vychází ze čtenářských strategií. Proto se Vám zdá, že vychází jen z poznávání. Teď mě napadlo, že bych mohla dopsat - čtenář si představuje. Myslím, že estetično i zábava jsou v těchto procesech ukryty, i když v tabulce nepojmenovány. Přece mohu očekávat jistý styl autora, kterým se chci bavit. Klást si otázku, jak vlastně onen autor vykonstruoval onu estetickou stránku. Ostatně hned vedle jsem napsala, že právě těmito myšlenkovými pochody se probouzí zvědavost. Navíc, když beru do rukou známou knihu, třeba k ní přistupuju právě s tím, že si chci odpovědět na otázky, které mi zbyly po čtení. A neřekla bych, že po jednom přečtení všechno vím.
ModulČlánky
13. 05. 2011
Velmi oceňuji tento článek. Myslím, že právě rozbor dovedností a jejich přiřazení k metodám nás může posunout k systémovému přístupu. A zároveň se mi líbí, že Úvod zdůrazňuje neviditelnost prožitku porozumění. 
ModulBlogy
04. 05. 2011
Moc se mi líbí výroba makety knihy, rozřazování knih do skupin a převléknutí za hlavní postavu. Vnuklo mi to další nápady. A hlavně oceňuji odvahu přijít do školy v sobotu. (To už překonáte i lanové centrum.) Děkuji za tento popis.
ModulDUM
12. 04. 2011
I když se jedná o jednoduchý materiál, moc se mi líbí. Člověk pořád přemýšlí, jak jinak zpracovat učivo s větnými členy. Hned zítra ho použiju. Děkuji.
ModulBlogy
31. 03. 2011
Souhlasím, že jsem spojila několik témat dohromady. Váhám tedy, co dovysvětlit a kde začít. Mluvím o čtenářských strategiích, jak jsou zmiňovány např. v Kritických listech. Strategie rozkrokovávají myšlení při čtení, aby se žáci dobrali porozumění. Pokud se zautomatizují, přejdou v dovednosti a člověk automaticky chápe. Bohužel rozkrokování působí uměle a narušuje (některým) prožitek z čteného. Čemu dát přednost? Že se žáci naučí prožíváním při čtení hlouběji uvažovat, nebo že jim proces rozkrokujeme? A zároveň také, jaké jiné cesty vedou k tomu, že se žáci naučí správně číst a hlouběji uvažovat?
ModulBlogy
30. 03. 2011
Děkuji za komentář. Na výběr kvalitních textů asi odpovídají jiné články. Tento se spíš zabýval způsobem výuky. Těžko vlastně říct, co je kvalitní čtivo. Například právě D. Pennac varuje před tím, abychom rozlišovali četbu horší a lepší. Z úhlu pohledu našich žáků je ta naše horší. A který úhel je ten správný? Já jsem na základce četla Maye, Verna, Dumase a na střední Marca Aurelia, ale ne Joyce. Ze zkušenosti vím, že každému vyhovuje jiná četba. Jsou žáci, kteří hltají Polednici, ale nesnáší Lakomou Barku. Dnes jsme četli Suchého a Šlitra - někteří se vyloženě chechtali, vypisovali si věty z textu, pak se pustili do básní a posuzovali, kterou lépe pochopili. Někteří bohužel čítanku i s chutí číst zapomněli doma. (A myslím si, že to také souvisí s tím, jak učitel "tu kvalitní" literaturu představí. Ale k tomu by asi víc dodal p. Zajíček.)
ModulBlogy
29. 03. 2011
Vidím, že jste četl i můj článek na digifoliu. :)
ModulBlogy
27. 03. 2011
Určitě!!! Moc děkuji, klidně se k nám přidejte.
ModulBlogy
27. 03. 2011
Máte pravdu, změnu vidím v překopání výuky češtiny. Ale asi bych měla být skromnější. Učí mě to hlavně kolegové, kteří se mě ptají, kde začít a co jsem tím vlastně chtěla říct. :)
ModulBlogy
23. 03. 2011
Děkuji za upozornění. Nenapadlo mě, že by někteří nenašli cestu z první stránky digifolia na pohled. Upravila jsem odkazy tak, aby to bylo jasnější.
ModulBlogy
22. 03. 2011
Sice píšete, že "jen velmi zhruba dokážeme identifikovat konkrétní souvislost mezi aktivní činností učitele a výsledkem celého procesu", ale ve skutečnosti jste velmi přesně některé podstatné souvislosti formuloval. Líbí se mi Vaše reflexe, protože mi potvrdila vlastní názory (spolupráce vyučujících, nejen kritika našich svěřenců) a poskytla několik vodítek, které mě donutily k zamyšlení. 1. Aktivní hledání řešení, které mohlo vyznít jako zápor, se ve skutečnosti projevilo jako klad, protože žáci ocení rozkrokování procesu přemýšlení. Zřejmě pro ně byl přehlednější než jen automatická odpověď. 2. "Tlak na žáky má jen malý efekt na konečný výsledek." Nad tím v poslední době uvažuji často. Dávám přednost tomu, abych zjistila, co komu nejde, než abych stihla učivo. Pak naplánuji individuální cestu. Neustupuji jim příliš? Někdy si říkám, že kolegové, kteří se snaží probrat toho co nejvíce, třeba za pomoci domácích úkolů, možná jsou na té přímější cestě. Uvažuji proto nad kompromisem. Určitě jste měl tenkrát výjimečné žáky, na mé by asi Vaše řešení nezabralo. :) 3. "Zmiňoval jsem se o knihách..." Neříkáte přesně, který to byl hlavní předmět (nebo jsem to přehlédla), asi čeština. Ale uvědomila jsem si díky Vašemu článku, že bychom neměli mluvit o tom, co čteme jen v češtině, ale i v jiných předmětech. Vždyť knihy jsou k tomu, abychom zážitky postav spojovaly s těmi našimi. Takže proč nemluvit třeba ve fyzice o tom, že jsem četla něco o nějakém fyzikálním jevu v nějakém románě? Možná i to by byla cesta k tomu, jak naučit žáky číst.
ModulČlánky
18. 03. 2011
Já se taky hlásím!
ModulBlogy
17. 03. 2011
Když jsem zakládala téma Jak má smysl učit češtinu, nepředpokládala jsem, že bude pouze úvahové. Během diskuse se objevily i konkrétní kroky k výuce. Tak to také beru, když někoho napadne nová věc, může přispět další připomínkou nebo úvahou. Nechávám v tomto případě pole spíše širší, aby se diskutující mohli vyjádřit k tomu tématu, které je zajímá. Vzhledem k počtu diskutujících jsem pochopila, že nemá smysl zakládat vedlejší odnože, protože se jim nikdo nebude věnovat. (Což se stalo.) Pokud by se snad diskuse mnohem více rozrostla, ráda diskusi shrnu a rozdělím na jednotlivá témata. Umět správně diskutovat, neurazit, vhodně argumentovat, dokázat ocenit i člověka s jiným názorem i odhadnout jaká témata vlastně založit je opravdu složité. Takže souhlasím se závěrem: všichni se musíme učit funkčním diskusím.
ModulBlogy
13. 03. 2011
U nás mi chybí jakákoli výuka "čtení" obrazů. A přitom by to mohlo být tak zajímavé! Například jak interpretovat renesanční obrazy. I v tomto případě se mi líbí využití čtenářských strategií, aby žáci pochopili, že i k obrázku lze položit otázku nebo zjistit, že něčemu na obraze nerozumíme. Onen rozdíl mezi interpretací a popisem se asi týká i Bloomovy taxonomie. Pro někoho je výklad obrazu interpretací a pro někoho jen odpapouškováním údajů. Záleží na stylu výuky i osobnosti člověka.
ModulBlogy
13. 03. 2011
Například klíč, beruška, žárovka. Řada dětí ode mě přejala značku M (moje připomínka). Jeden žák vysvětloval, že jeho značka znamená, že na něco přišel. Většinou se však jedná o shrnutí jiných typů myšlenek. Zjistila jsem však, že žáci postupně dávají přednost ostatním značkám.
ModulBlogy
04. 03. 2011
Na České škole jsem nedříve četla komentáře, ve kterých kdosi říká, že konečně někdo matikářům řekl, že určité učivo patří na střední školu. S nadšením jsem se pak pustila i do "osnov", protože jsem doufala ve zlepšení. Byla jsem však nakonec schopná přečíst pouze 6. ročník a půlku sedmého. Určitá část učiva je sice zkrácena, ale vlastně se jedná staré pojmosloví. Nějaký smysl nebo dovednosti opět zůstávají bez obsahu.
ModulBlogy
20. 02. 2011
Věřím, že pod Tvým vedením nabere náš rozjetý vláček spoustu dalších cestujících.
ModulBlogy
19. 02. 2011
Moc děkuji za Vaše tipy na knihy. Hned jdu objednávat.
ModulBlogy
18. 02. 2011
Děkuji za ocenění. S obtížností Vám musím dát za pravdu. Nejsem odborník na překlady, a tak občas přeberu skladbu vět a doslovné výrazy. Pokusím se zlepšit.
ModulBlogy
17. 02. 2011
Řada příprav je připravena k publikování již delší dobu. K reflexi slouží tento blog. Budu o tom tedy přemýšlet. Pokud máte nějakou konkrétnější představu, o kterou bych měla opřít svůj článek, budu ráda.
ModulBlogy
12. 02. 2011
Myslím, že v jedné čítance jsem tohoto autora viděla, ale nečetla. Uvažovala jsem na těmi zápisníky. Vlastně naše uvažování nad věcmi tohoto světa, třeba v našich blozích, směřuje právě k takovým typům zápisků.
ModulBlogy
12. 02. 2011
Děkuji za tipy u všech článků. :)