Avatar
Mgr. Růžena Pekařová

Poslední přihlášení 14. 09. 2016

O uživateli
učitelka pro 1. st. ZŠ, lektorka
Název školy/instituce
Městská knihovna Děčín
ModulČlánky
15087
0
07. 06. 2016
Článek popisuje zkušenost s mezioborovou spoluprací výtvarného a hudebního oboru ZUŠ při přípravě a prezentaci stínového divadla.
ModulČlánky
12953
0
10. 02. 2016
Článek pro pedagogy ZUŠ představuje, jak lze během měsíce seznámit žáky VO s animací pomocí jednoduchých cvičení a podpořit jejich fantazii a tvorbu při vlastní výrobě krátkého animovaného filmu.
ModulDiskuze
18. 11. 2011
ForumKLUB
Srdečně zdravím. Podle ohlasů v této diskuzi je vidět, že o portál jeví zájem mnoho učitelů - uživatelů, autorů, studentů... Zaznělo tu, jak by měl portál vypadat v budoucnu a částečně i cesta, kterou by se mohlo a dle mého mínění i mělo jít (diskuze, petice, otevřený dopis ministrovi). Vzhledem k tomu, že jsem přispívala na MP jako autorka a provozovala další aktivity spojené s propagací portálu, tak jsem nyní velmi zklamaná. Každá firma (dobře řízená) si hlídá svou propagaci - reklamu, informuje o svých novinkách, "prodává" své výrobky – služby a hledá cesty, jak zefektivnit práci vedení i podřízených... Proč bychom my učitelé měli patřit do úpadkové firmy nebo firmy, která neprosperuje?! Nehledě na to, jak dalece spolupracují zaměstnanci. Spousta firem pořádá řízená setkání, na kterých se snaží o to, aby spolupracovníci spolupracovali, komunikovali atd. My učitelé to díky portálu děláme sami a tím vlastně šetříme peníze a pomáháme rozvoji firmy = školy, školství. Tak co nebo kde je větší úspora...???
ModulDigifolio
04. 10. 2011
ModulDiskuze
12. 09. 2011
ForumElektronické učebnice
Srdečně zdravím všechny čtenáře a "Návštěvníka". Elektronické učebnice začínají pomalu,ale jistě patřit mezi pomůcky běžně pomužívanými pedagogy i žáky. Kdybych měla vytvořit kvalitní učebnici, určitě bych chtěla mít za sebou podpůrný tým, který mě upozorní na možné varianty, úpravy, zpracování textu či ilustrací, také mi bude vhodně oponovat a částečně ovlivňovat mé dílo tak, aby výsledek byl "super". Rozhodnout se k publikování není vždy lehké - obavy z chyb, nedokonalosti, kritiky, časová náročnost atd. Proto jsem ráda za tuto diskusi, ve které mohou vyplout na povrch jak negativní, tak pozitivní aspekty pro tvorbu e-učebnic. Uvedené připomínky se mi zdají být naprosto v pořádku.
ModulČlánky
9717
0
29. 08. 2011
Námět pro práci s interaktivní tabulí v 1. ročníku ZŠ zaměřený na možnost kombinovat IT se skupinovou, individuální i samostatnou prací ve vyučování českého jazyka – uvolňovací cviky, psaní, čtení.
ModulDiskuze
27. 06. 2011
ForumElektronické učebnice
Je pravda, že práce na učebnicích či jiných knihách je náročná. Mám však pocit, že výsledek za námahu bude stát. Možná se nezavděčíme všem, ale mnoha kantorům pomůžeme a usnadníme jim jejich učební činnost. V konečné fázi by měli být nejspokojenější žáci-studenti. A o to nám jde všem, ne?
ModulDiskuze
12. 06. 2011
ForumElektronické učebnice
Návštěvník ze 6. června ví o čem píše. Učitelé nejen středních škol jsou opatrní se šířením svých materiálů. NÚOV nabízí mimo jiné možnost stát se kvalitním autorem a uspokojení potřeby mnoha oborů (pedagogů) po chybějících učebnicích. Navíc e-podoba má výhodu relativně rychlé reakce na inovace, aktualizace. Také by nemuselo být špatné oslovit ředitele škol a požádat je o spolupráci s vytipováním potenciálních autorů. Ředitelé nejlépe vědí koho na školách mají
ModulČlánky
6871
2
22. 04. 2011
Vyhlašujeme pátrání po autorech článků, DUMů a odkazů za oblast odborného vzdělávání. V případě, že naleznete někoho ve vašem okolí, kdo odpovídá níže uvedenému popisu, nebo máte podezření, že jste to právě vy, ohlaste tuto skutečnost co nejdříve na stránkách Metodického portálu.
ModulDiskuze
14. 03. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Srdečně zdravím čtenáře. Děkuji za reakce k mému příspěvku "Stát se autorem - ano či ne?". Po dalších zkušenostech ze seminářů na středních školách jsem dospěla k závěru, že učitelé chtějí mít možnost přístupu k materiálům, které využijí ve výuce. Dokonce jim v některých předmětech či oborech chybí učebnice a rádi by měli k dispozici "zásobičky" na Metodickém portálu. Avšak při nabídce spolupráce dávají ruce pryč, což mě překvapuje. Kéž bych se mýlila a na MP se objeví v co nejkratší době potřebné příspěvky a materiály.
123340
3
08. 02. 2011
Stránky obsahují hry a příklady pro výuku matematiky on-line a možnost vložit nové náměty a připomínky. Naleznete zde příklady na sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky, největší společný dělitel, římské číslice, obvod a obsah.
3819
0
28. 01. 2011
Oficiální stránky DYS-centra Praha z.ú., dobrovolného nezávislého sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.
ModulČlánky
9386
8
27. 01. 2011
Střední odborné vzdělávání v České republice prochází v současné době těžkými zkouškami. Tvorba a práce se ŠVP podle daného RVP, státní maturity, projekty k získání finančních prostředků... Zbývá pedagogům ještě čas na vlastní tvorbu? Chtějí své zkušenosti předávat dál? Mají chuť stát se autory a publikovat? Nabízím odpovědi z pohledu konzultanta NÚOV pro projekt Metodika II.
3992
0
14. 01. 2011
Interaktivní hra pro výuku zeměpisu. Po kliknutí do slepé mapy podle zadaného názvu města se zobrazí jeho správná poloha a odchylka hráče. Navíc obsahuje zajímavá data o ČR.
ModulČlánky
26442
0
02. 11. 2010
Příspěvek se dotýká teorie klimatu, základních bodů diagnostiky třídy, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou v návaznosti na ŠVP ZV. Přibližuje možnost, jak pracovat se sociálním klimatem třídy na prvním stupni ZŠ v závislosti na vnějších a vnitřních vlivech třídního klimatu.
ModulČlánky
9466
0
07. 10. 2010
Inspirace pro podzimní nebo letní turisticko-plavební cestu z Děčína do Hřenska a zpět s následnou prací na interaktivní tabuli.
ModulČlánky
9778
2
14. 12. 2009
Příspěvek se věnuje praktickému využití interaktivní tabule v hodině matematiky 1. třídy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci upevní princip odčítání s přechodem přes desítku do 20. Námět je určen vyučujím žáky se SPU – dyskalkulie, ale i všem ostatním.
ModulČlánky
21008
0
10. 12. 2009
Příspěvek popisuje opakovací hodinu zaměřenou zejména na změny v přírodě a lidské činnosti v jednotlivých ročních obdobích.
ModulDigifolio
06. 10. 2009
0
8
0
veřejná
Vybrané články z MP.
články
7
4
0
veřejná
Pracovní listy, prezentace
čeština
ModulČlánky
27. 09. 2012
Váš článek vhodně motivuje k přečtení zde uvedené knihy. Děkuji za podmět k dalšímu rozšíření obzoru při práci pedagoga.
ModulČlánky
01. 05. 2011
Člověk má zásobičky nápadů (přejatých i vlastních), ale stejně se nachází stále nové a nové inspirace. Děkuji za vložený příspěvek, fotografie i pracovní listy.
ModulČlánky
01. 05. 2011
Pěkný námět. Vítám vzorové pracovní listy s úkoly. S úpravami zařadím do svého nápadníku.
ModulČlánky
14. 03. 2011
Technologie jdou velmi rychle dopředu. Je dobré být v obraze. Jen se prám, kdo nám bude "péct housky"?
ModulDUM
18. 02. 2011
Občas člověk narazí na zajímavé materiály, jako já nyní. Běhací diktáty s žáky provádíme. Toto je výborná variace. Děkuji.
ModulDUM
18. 02. 2011
Pracovní list je opravdu pro "koumáky". Ukládám si jej do oblíbených. Děkuji.
ModulČlánky
11. 02. 2011
Děkuji za nápovědu, kde hledat další podpůrný materiál (zdroj inspirace) pro HV. Jdu vyzkoušet!:-)
ModulČlánky
26. 01. 2011
Také děkuji za fotografie. Obrázky se suchým zipem jsou dobrý nápad! :-)
ModulČlánky
21. 01. 2011
Opravdu vítám tento příspěvek. Sice se většina rodin našich žáků potýká s opakem než je přebytek peněz, ale děti by měly vědět, jak naložit s penězi i v případě, kdy jich mají dostatek. Většina z nich totiž hospodařit nedokáže (děti ani rodiče). Líbí se mi také aktivní zapojení žáků.
ModulČlánky
08. 01. 2011
I já děkuji. Velice pěkně zpracovaný příspěvek, kterým se lze inspirovat i pro výuku na 1. st. ZŠ. Oceňuji zejména aktivity.
ModulDUM
03. 01. 2011
Dobrý den. Líbivá melodie. Text patří k jednodušším, ale na dobrou noc naprosto vyhovující. Náš syn se velmi bavil. Děkuji také za noty. Pěkný den.
ModulBlogy
07. 12. 2010
Srdečně zdravím. Restart? Souhlasím - a pořádně dobít baterie učitelům, aby měli na všechny ty změny energii! Děkuji za Váš příspěk, opravdu moc čtivě psaný a k aktuálnímu tématu.
ModulBlogy
03. 11. 2010
Srdečně zdravím. Otázka v úvodu - Od kdy se učí číst pomocí Bloomovy taxonomie? Jsem rok a půl na mateřské a asi mi něco uteklo. Nebo jsem jen nepochopila princip? Jedná-li se o čtení s porozuměním, je potřeba otázek, ale samotné otázky žáčkům (nejen) v první třídě nepostačí. Obzvláště v popsané podobě. V tuto chvíli tedy - Bloomova taxonomie ano, ale raději jinde:-)
ModulDUM
27. 09. 2010
Dle osvědčeného "v jednoduchosti je krása" prijímám tento DUM jako vyhovující. Vždyť s materiálem podobného charakteru se dá ještě dál pracovat. Tak chápu i ostatní DUMy.
ModulČlánky
09. 09. 2010
Děkuji za nápad a vyjmenování snad všech řemesel, která u nás byla - jsou.
ModulČlánky
02. 08. 2010
Úžasná nápověda pro vyučující v prvních třídách. Na začátek školního roku jako stvořené:-) Děkuji za krásně napsaný text.
ModulČlánky
08. 06. 2010
V této oblasti čeká na děti hodně nového a my učitelé se budeme "muset" učit s nimi. A co teprve rodiče....
ModulČlánky
04. 06. 2010
Takový projekt u předškoláků nemá chybu! Děti spolu většinou chodí do 1. třídy, tak bych krásně navázala prvoukou i dalšími předměty. Děkuji za zveřejnění literatury.
ModulDUM
18. 05. 2010
Uvítala bych podobnou prezentaci pro základní školy, samozřejmě terminologicky jednodušší:-). Část Vaší práce vyuužiji pro své žáky.
ModulČlánky
12. 04. 2010
Toto je "hra" pro učitele sportovce:-) Dokáži si však představit, jak takto běží naši žáci a po pár metrech jsou na pokraci fyzických sil a na počátku psychického zhroucení. Vyzkouším tento běh už jen pro, že děti potřebují v dnešní době rozvíjet své tělesné i duševní zdraví.
ModulČlánky
12. 04. 2010
Opravdu krásný příspěvek. K vytváření pozitivního klimatu ve třídě a upevňování kladných vztahů, důvěry mezi žáky i žáky s učitelem je tato cesta - hrou - nejlepší. I já využiji námětu ve své další práci. Děkuji.
ModulDUM
01. 03. 2010
Srdečně zdravím. Pro žáky se SPU je na cizí jazyky k dispozici jen málo materiálů. Je vidno, že si vyučující pracovní listy musí vytvářet "na koleni". Škoda. Výtvarné zpracování je pěkné, jen písmo by si zasloužilo lepší vizáž:-) Pěkný den.
ModulDUM
21. 01. 2010
Správná hra:-) Po zkušenostech s prací ve skupině doporučuji rozmístit "důlky" do jednotlivých rohů a kuličky do středu listu.
ModulČlánky
17. 12. 2009
To musel být krásný, ale náročný den. Spolupracují s Vámi na podobných projektech rodiče? Večerní aktivity k tomu přímo vybízí:-))
ModulDUM
04. 12. 2009
Moc se mi líbí ufounci, kterými žáci hodnotí svou práci:-)
ModulDUM
24. 11. 2009
Jednoduché, ale účelné! Černobílé obrázky by si mohly děti vybarvit. Barevné jsou zase lákavější:-) Mgr. R. Pekařová
ModulČlánky
24. 11. 2009
Krásné - úžasné zapojení dětí, zábavnou formou předané informace, splněné KK i očekávané výstupy. Uvítala bych nějaké foto či krátký klípek z lekce. Mgr. Růžena Pekařová
ModulBlogy
09. 11. 2009
Krásně rozvinuté myšlenky:-). Je radost zde číst. Souhlasííím. Růža Pekařová
ModulBlogy
13. 10. 2009
Dobrý večer. Je opravdu báječné "slyšet" jednoho z ředitelů hovořit na téma kultura školy v souvislosti se šikanou. Bohužel jsem měla možnost setkat se s jedním deprivovaným žáčkem. Zanechal ve mě doživotní zkušenost, jak může jeden takový človíček zničit celou třídu, vyučujícího a dokonce i celý stupeň. Kousek po kousku, den po dni jsme spolu kráčeli k jeho lepšímu já. Náš pan ředitel byl nápomocen, ale řešení konkrétních situací stejně bylo na mě a ostatních vyučujících. A jakou bych dala radu? Opravdu nezůstávejte s problémy sami! Zapojte co nejvíce odborníků, kolegů i rodičů. Přeji Vám mnoho úspěchů a co nejvíce žáčků s dobrými mravy:-). Zdraví Růža Pekařová.