Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
07. 03. 2012
vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodů je jistě špatný. Mezi násobením je i sčítání,takže není jasné co se s čím násobí a co sčítá a i prostým dosazením hodnot do rovnice se výsledku nedobereme. Chtělo by to podrobnější rozbor "kosinové věty" a náčrtek,který problematiku vyjasní.