Avatar
Bc. Markéta Slachová

Poslední přihlášení 10. 12. 2015

Společenská role
Student
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium, Základní umělecké
ModulČlánky
4254
0
13. 08. 2012
Popis výukové aktivity v podobě výroby počítačové animace uskutečněné studentkami UK PedF v rámci pedagogické praxe na ZUŠ.
ModulČlánky
18. 04. 2012
Jako přínos tohoto projektu vidím i to, že se studenti lépe zorientují ve světě ve kterém žijí. Více do hloubky si uvědomí, jak moc jsou vizuální informace, jako je např. reklama či fotky z médií, upravovány oproti realitě a dokáží vizuální informace vnímat s větším nadhledem a nepodléhat tolik vizuálnímu tlaku z okolí.
ModulČlánky
17. 04. 2012
Rozhodně zajímavý projekt, hodnotím velmi kladně, nejvíc se mi líbí téma: nové výrobky ze starých, které souvisí i s průřezovým tématem environmentální výchovy. Jediné čeho bych se bála, by bylo jak zaujmout co nejvíce žáků, aby se projektu aktivně účastnily. Domnívám se, že jako vhodná motivace by mohla napomoci prezentace či video obsahující zajímavé ukázky současného designu v konfrontaci s užitým uměním ze staršího období, samozřejmě s výkladem a otevřenou diskuzí.