ModulČlánky
11122
5
11. 06. 2012
Prezentace vyučovací hodiny „Život na dně oceánů“ jako ukázka možného způsobu začlenění objektové tvorby a světelné instalace do hodin výtvarné výchovy. Netradiční materiály a nová média jako součást výtvarné tvorby žáků na prvním stupni ZŠ.
ModulČlánky
25. 06. 2012
Souhlasím. Mezioborové přesahy se zde jasně nabízejí, jsem si toho vědoma. Ale jelikož tato hodina vznikala v rámci oborové praxe a konkrétně v této třídě jsem učila jen 2krát, nebylo moc prostoru a času..
ModulČlánky
18. 04. 2012
Ač nové technologie mají jistě mnoho výhod v komunikaci, např. tím, že boří bariéru danou prostorovou distancí, a výsledně si tedy člověk může psát či volat s jedincem žijícím na druhé polokouli, zároveň nás ochuzují o vnímání řeči těla. Z vlastní zkušenosti vím, jak může pak snadno dojít k nepochopení a vyvozování mylných závěrů. Tělo na nás prozradí kolikrát více než slova. Dokážu si představit několik zajímavých aktivit pro žáky na toto téma..
ModulČlánky
18. 04. 2012
Souhlasím s předchozím komentářem. Myslím, že téma fotografie a realita by mělo být vystaveno kritickému prozkoumání ve školních lavicích.  Zaměříme-li se např. na zmíněnou reklamní fotografii a fakt, že studenti jsou velkou cílovou skupinou reklamních sdělení, je evidentní, že si toto téma přímo říká o spojení s průřezovým tématem mediální výchova.
ModulDUM
18. 04. 2012
V OpenDocument prezentaci dochází k překrývání textových částí. Vypadá to, jako by se téměř pokaždé prolnuly dva slidy..