ModulDUM
7221
0
02. 03. 2011
Prostřednictvím jednoduchých skládanek připomínajících puzzle se žáci učí významům cizích slov. Vedle sebe jsou postaveny synonymní výrazy - v prvním případě jde o slovo domácího původu, ve druhém o slovo přejaté. Každá sada je zaměřená na jeden slovní druh. Materiál čerpá z nápadu Simony Pišlové.
ModulDUM
10102
0
24. 01. 2011
Je zde nabídnuto několik aktivit, které zpestří výuku o podstatných jménech. Žáci si prověřují své znalosti hraním známých společenských her upravených pro potřeby výuky.
ModulDUM
8542
2
14. 01. 2011
Prostřednictvím jednoduché skládanky připomínající puzzle si žáci procvičují vyjmenovaná slova. Vedle sebe jsou postavena zvukově podobná, ale významově odlišná slova. Materiál čerpá z nápadu Simony Pišlové.
ModulČlánky
19504
3
08. 09. 2010
Žáci si rozšiřují slovní zásobu o některé dnes již zastaralé výrazy. Učí se rozeznávat historismy a archaismy. Procvičují si některé jevy z oblasti nauky o významu slov, tvarosloví a slovotvorby.
ModulČlánky
19485
0
31. 08. 2010
Prostřednictvím několika aktivit si žáci nejen procvičí psaní velkých písmen, zároveň se dozví i mnoho zajímavých informací z literatury a místopisu.
ModulČlánky
15905
0
08. 01. 2010
Žáci se seznamují s moderní pohádkou. Jednotlivé aktivity spjaté s Čapkovou Vodnickou pohádkou jim pomáhají utvářet si vztah k rodnému kraji.
ModulČlánky
21236
0
08. 01. 2010
Žáci se naučí na dětských říkánkách rozpoznávat základní druhy rýmu a sami se pokusí vytvořit veršovaný text.
ModulČlánky
22642
0
05. 01. 2010
Jde o vhodné propojení literární výchovy se slohem. Žáci se učí vyjadřovat své pocity.
ModulČlánky
21752
2
14. 12. 2009
Prostřednictvím několika aktivit se žáci seznámí s řadou běžně užívaných přísloví a porozumí jejich významu.
0
0
0
veřejná
podstatná jménapádčíslorod vzor