Avatar
Vladimír Vochozka

Poslední přihlášení 09. 12. 2018

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDUM
3368
0
21. 01. 2014
Videopokus zaznamenávající experiment z hodiny, který slouží k vysvětlení rozkládání sil. Záznam obsahuje průběh pokusu a doprovodné grafické značení působících sil při napnutí švihadla dvěma silami s přivázaným závažím, které svou tíhou ovlivňuje rozložení sil. Žáci mohou znovu pozorovat děj demonstrovaný v hodině. Úkolem je popsat vlastními slovy celou videosekvenci. Při vypracování mají žáci možnost najít přesný popis v učebnici, pokud nejsou schopni najít sami řešení, popis ovšem musí vytvořit sami (vlastními slovy). Pokus by měl být neustále k dispozici a je možné ho využít k domácímu opakování, nebo k doplnění učiva v případě nepřítomnosti.
ModulČlánky
3755
0
19. 06. 2012
Společnost Google nabízí hru s názvem: a Google a day. Jejím cílem je naučit lépe vyhledávat informace. Text popisuje průběh vyhledávání na této stránce a návrh, kterak ji můžeme využít ve výuce ICT.