ModulČlánky
5137
3
09. 10. 2009
Irské základní školy dokumentují své příběhy, jak se jim daří po deseti letech od zahájení kurikulární reformy.
ModulČlánky
4525
0
09. 10. 2009
V prvních ročnících skotských základních škol bude do jedné třídy chodit nejvýše 25 žáků. Rozhodlo o tom Skotské ministerstvo školství, které hodlá maximální počet žáků ve třídách nadále snižovat.
ModulČlánky
8993
1
08. 10. 2009
Dánská národní kampaň proti šikaně dostala téma šikany mezi dětmi ve školách do centra pozornosti. Ke kampani se totiž připojilo 85 procent dánských škol.
ModulČlánky
5008
0
29. 09. 2009
Fulbrightova komise nabízí stipendium do USA pro středoškolské učitele i učitele VOŠ nebo druhých stupňů základních škol.
ModulČlánky
2721
0
22. 09. 2009
Tchaj-wan zavádí do základních škol mediální výchovu.
ModulČlánky
5245
0
22. 09. 2009
Australští žáci se učí, jak surfovat on-line bezpečně.
ModulČlánky
5347
1
22. 09. 2009
Průzkum prokázal, že britští učitelé jsou proti podpoře vlastenectví v rámci školní výuky.
ModulČlánky
2321
0
15. 09. 2009
Změny klimatu jsou natolik závažným tématem dnešní doby, že se je v Dánsku rozhodli zařadit do výuky na všech stupních vzdělávacího systému.
ModulČlánky
3689
0
15. 09. 2009
E-learningové kurzy pro učitele, kteří chtějí do svých hodin zahrnout výuku o holocaustu.
ModulČlánky
2735
0
15. 09. 2009
Státní projekt na zavedení laptopů do všech středních škol v americkém státě Maine.
ModulČlánky
3624
0
11. 09. 2009
V důsledku obrovské poptávky po místech v předškolních zařízeních se Japonci dostávají do neobvyklé situace.
ModulČlánky
2932
0
11. 09. 2009
Švédský národní úřad pro vzdělávání vydal metodickou příručku pro práci s vícejazyčnými žáky na základních školách.
ModulČlánky
6396
0
08. 09. 2009
V důsledku obrovské poptávky po místech v předškolních zařízeních se Japonci dostávají do neobvyklé situace.
ModulČlánky
12204
0
08. 09. 2009
Několik rad, jak začít školní rok pozitivně. Náměty jsou vhodné pro začínající učitele všech vyučovacích předmětů.
ModulČlánky
6169
0
02. 09. 2009
Několik rad, jak začít školní rok pozitivně. Náměty jsou vhodné pro začínající učitele všech vyučovacích předmětů.
ModulČlánky
4202
0
21. 08. 2009
L. Ferlazzo, středoškolský učitel z Kalifornie, ve svém učitelském blogu nabízí tipy na co nejefektivnější využití posledních minut na konci vyučování.
ModulČlánky
4831
0
17. 08. 2009
Ve Velké Británii probíhá rozsáhlý průzkum, který si klade za cíl zmapovat rozsah a způsob výuky o holocaustu. Výsledky průzkumu budou hlavním podkladem pro vývoj modelových návrhů programu pro DVPP.
ModulČlánky
4497
0
17. 08. 2009
Do britského kurikula by se dle požadavků odborníků měla vedle dalších předmětů zařadit i výuka o ateismu. Nový školní předmět by mohl být zařazen do výuky již na prvních stupních základních škol.
ModulČlánky
3089
0
17. 08. 2009
Skotský kurikulární institut systematicky podporuje finanční gramotnost mladých lidí v rámci školní výuky. K tomuto účelu vypracovalo centrum pro finanční gramotnost zřízené při institutu novou metodiku s praktickými příklady.
ModulČlánky
5221
0
12. 08. 2009
Zatímco jedny mateřské školy ve Velké Británii mají problém s obsazením, kapacita škol v jiných okrscích naopak nedostačuje.
ModulČlánky
3099
0
12. 08. 2009
Britská vláda v současné době připravuje změnu školské legislativy. Návrh zákona mimo jiné předpokládá i transformaci kurikulárního úřadu.
ModulČlánky
2865
0
11. 08. 2009
Skotská školní inspekce podporuje školy ve zvyšování kvality jejich práce. Aktuálně nabízí školám praktická doporučení na základě svých zjištění.
ModulČlánky
2381
0
11. 08. 2009
Evropská komise vytvořila nový informační portál pro evropské celoživotní vzdělávání.
ModulČlánky
3506
0
11. 08. 2009
Spojené státy chtějí během následujících tří let vytvořit společné vzdělávací standardy pro všechny středoškolské studenty.
ModulČlánky
2820
0
28. 07. 2009
Portál skotského kurikulárního institutu uvedl novou on-line službu, která pedagogům napomůže ve vytváření školního kurikula. Učitelé zde budou moci zároveň sdílet své vlastní zkušenosti z výuky.
ModulČlánky
2682
0
28. 07. 2009
Žáci amerických základních škol vyšli z mezinárodního srovnání hůře, než jejich vrstevníci z evropských zemí. Mezi americkými odborníky proběhla diskuze o zlepšení úrovně gramotnosti žáků a o celonárodním sjednocení vzdělávacích standardů.
ModulČlánky
3110
0
28. 07. 2009
Aby se pozvedla úroveň výuky, musí vietnamští učitelé během prázdnin vyřešit stovky matematických příkladů. Na konci následujícího školního roku pak budou sami zhodnocovat výsledky zlepšení.
ModulČlánky
2098
0
28. 07. 2009
Systém britských „áčkových“ zkoušek se žákům i učitelům jeví jako neefektivní a žádá si podle nich reformu. Reforma by měla směřovat ke zlepšení využití znalostí uplatnitelných při vstupu na univerzitu, anebo v praktickém životě.
ModulČlánky
3482
0
28. 07. 2009
Státní školy v USA zajišťují pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami speciální bezplatné programy. Jejich (podle škol adekvátní) zajišťování na jedné straně a maximální požadavky rodičů na straně druhé však vytvářejí mezi školou a rodiči napjaté vztahy.
ModulČlánky
4196
0
23. 07. 2009
Nová výroční zpráva zabývající se kvalitou života rodin a dětí označila úroveň žáků v matematice za pozitivní a úroveň čtenářství dokonce za stále se zlepšující, zatímco počet dětí, jimž rodiče čtou, se snižuje.