Avatar
Mgr. Dagmar Csatová

Poslední přihlášení 23. 08. 2021

O uživateli
Vyučuji AJ od r.1996, věnuji se vzdělávání dětí a také dospělých v kurzech AJ. Lektoruji metodické semináře pro aprobované i neaprobované učitele AJ.
Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
Základní škola
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulDiskuze
26. 08. 2011
ForumTipy do výuky
Zdravím všechny kolegy jazykáře a opět po roce....se ptám, jak budete ve škole slavit Evropský den jazyků? Máte tip na akci? děkuji, D.
ModulDiskuze
16. 08. 2011
ForumKLUB
Slavné skotské sídlo Alžběty II - Holyrood Palace v Edinburghu
ModulDiskuze
16. 08. 2011
ForumKLUB
Edinburgh Castle, Skotsko
ModulDiskuze
16. 06. 2011
ForumModul E-LEARNING - pomoc, dotazy, nápady
Určitě dostanete mailem pozvánku k prezenční účasti od paní Mgr. Evy Renzové. Prezenční setkání se koná na jedné ze ZŠ v centru Prahy a je příjemným startem ke kurzu. Hodně úspěchů.
ModulDiskuze
01. 06. 2011
ForumCizí jazyky v MŠ
Zajisté je zde řeč o CLILu, že ano? Do MŠ jako stvořené...za jistých podmínek. K těm samozřejmě patří mimo jiné řádně jazykově vybavený pedagog se správnou výslovností a metodickými znalostmi - jak správnou výslovnost u dětí fixovat,abychom pak na ZŠ nemuseli lomit rukama... D.
ModulDUM
3838
0
26. 05. 2011
Materiál volně navazuje na první díl. Je určen skupině žáků, kteří čtou a předvídají další vývoj v textu. Následnou aktivitou může být zobrazení textu v obrázcích a převyprávění.
ModulDUM
5308
0
26. 05. 2011
Aktivita pracuje s jednou z metod kritického myšlení - čtení s předvídáním (zjednodušeno). Je určena skupině žáků, kteří skládají nenáročný text o rodině mladého studenta. Následnou aktivitou může být nakreslení tzv. rodinného stromu a doplňování informací o rodině/vyprávění.
ModulDiskuze
12. 05. 2011
ForumSPECIÁL - EU Peníze školám
Dobrý den, potřebujete-li obrázky do svých materiálů v rámci šablon, musí rovněž odpovídat autorskému zákonu (tedy,pokud je nekreslíte sama). Zkuste se podívat např. na www.clker.com, je to webová stránka splňující tyto požadavky a najdete zde spoustu obrázků. DC
ModulDiskuze
22. 04. 2011
ForumMetoda CLIL - inovace v jazykovém vzdělávání
Zájemcům o problematiku CLIL metody vřele doporučuji nejnovější publikaci (r.2010) z nakladatelství Macmillan s názvem Uncovering CLIL nebo z dílny Cambridge publikaci CLIL. Jazykově zdatní kolegové zde najdou celou problematiku v kostce, tipy a nápady do výuky. D.
ModulDUM
3199
0
03. 03. 2011
Aktivita je určena žákům začínajícím s minulým časem prostým. Pracují ve skupině, řadí jednoduchý text dle logického sledu, dokreslují obrázky a doplňují věty na téma denní režim. Instrukce jsou přiloženy.
ModulDUM
2845
0
02. 03. 2011
Aktivita je určena pro skupinu žáků, procvičuje čtení s porozuměním. Žáci seřadí rozstříhaný text, který navzájem nevidí, chronologicky, dokreslí obrázky a převyprávějí jednoduchý příběh.
ModulDUM
2771
0
28. 02. 2011
Aktivita je určena pro malou skupinku žáků. Ti pracují s obálkami, ve kterých jsou rozstříhané kartičky. Na kartičkách jsou uvedena čísla a písmena, žáci nejprve skládají čísla od nejmenšího po největší, aby získali větu. Tu poté zakreslují do předem připraveného obrysu pokoje. Procvičujeme vazbu There is/are a předložky místa.
ModulDUM
2883
0
22. 02. 2011
Aktivita je určena malé skupině žáků. Jejich úkolem je seřadit nastříhané kartičky podle čísel od nejmenšího k největšímu, přečíst písmena/slova a označit dopravní značení. Materiál obsahuje i prázdnou tabulku, kterou žáci použijí při tvorbě nového zadání.
ModulDUM
3874
1
17. 02. 2011
Aktivita je určena pro jednotlivce či spíše dvojici žáků. Společně čtou text, ve kterém se objevují informace o dvou příšerách. Žáci třídí texty - pomůckou jim je rozlišení mužského a ženského rodu (3. os. č.j.), nakreslí obrázky, ty poté popisují vlastními slovy. Procvičování tvarů slovesa HAVE a částí těla.
ModulDUM
2323
0
15. 02. 2011
Soubor několika pracovních listů zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nejen) do hodin reedukační péče.
ModulDUM
3672
0
03. 02. 2011
Materiál obsahuje dvě tabulky. Žáci pracují se sčítáním a odčítáním v oboru do 100, procvičují správnou výslovnost anglických číslovek. Pracovní listy jsou určeny k nastříhání, počítání a řazení dle pravidel domina. Instrukce pro práci ve třídě jsou přiloženy. Určeno pro celou třídu.
ModulDiskuze
31. 01. 2011
ForumModul WIKI - pomoc, dotazy, nápady
Zdraví Jindro, jsem určitě pro. DC
ModulDUM
1675
0
27. 01. 2011
Pracovní list je určen spíše k individuální práci žáka začínajícího s francouzským jazykem. Pracuje s tématem oblečení. Úkolem žáka je odhalit „vetřelce“ v podobě slova, které nepatří mezi ostatní. Obrázek je nápovědou. Pomůckou může být i dvojjazyčný slovník.
ModulDUM
1467
0
27. 01. 2011
Aktivita pracuje se slovesy v přítomném čase, ale lze zaměnit i za čas budoucí či minulý. Pracovní list je určen spíše jednotlivci, obsahuje obrázky činností. Úkolem žáka je vytvořit správnou větu k obrázku... co kdo dělá. Následná aktivita - žák samostatně obdobným způsobem nakreslí jednoduchou činnost, tvoří věty.
ModulDUM
1541
0
27. 01. 2011
Pracovní list volně navazuje na 1. díl pro začátečníky ve francouzštině. Je určen pro práci jednotlivce či dvojice žáků, jejich úkolem je seřadit správně písmena ve slovech a zapsat je do připravené tabulky. Tip: žáci mohou písmena vystřihnout, volně s nimi manipulovat při skládání slova podle nápovědy ve formě obrázku a poté je nalepit do tabulky.
ModulDUM
1348
0
27. 01. 2011
Pracovní list je určen dvojici žáků, jejichž úkolem je navzájem se dotazovat na chybějící slovní zásobu k tématu zaměstnání. Mohou při práci použít dvojjazyčný slovník.
ModulDUM
2911
0
25. 01. 2011
Aktivita je určena k samostatné a později k skupinové práci. Obsahuje několik částí. Úkolem je tvořit otázky v různých slovesných časech - žáci s převažujícím kinestetickým učebním stylem jistě ocení snadnou manipulaci s kartičkami. Vytvořené otázky si zkontrolují na lístečcích rozmístěných po třídě, s vybranými otázkami pak hrají bingo.
ModulDUM
2604
0
25. 01. 2011
Aktivita je určena pro skupinu žáků. Ti pracují s větami, zařazují je do správné části tabulky. Následně mohou sami pokračovat ve tvoření vět.
ModulDUM
3047
0
25. 01. 2011
Aktivita je určena ke skupinové práci. Žáci čtou popisy zvířat, tvoří své věty, přiřazují informace.
ModulDUM
1599
0
19. 01. 2011
Pracovní list je určen jednotlivcům/dvojici žáků k procvičení slovní zásoby a třídění slov do kategorií. Žáci mohou pracovat s dvojjazyčným slovníkem, doplňují chybějící písmena do slov, škrtají slovo, které nepatří společné skupiny, přiřadí název příslušné skupině. Řešení je přiloženo.
ModulDUM
8146
0
18. 01. 2011
Pracovní list je určen k individuální práci. Žák pojmenovává dopravní značky, vysvětluje jejich význam vlastními slovy, dokresluje značky. Poslední úkol může mít podobu miniprojektu - žák nakreslí část cesty do školy, vysvětlí, jak se zachová na vozovce, co může/nemůže učinit jako chodec.
ModulDiskuze
18. 01. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Pěkný den.Souhlasím s Petrou a ostatními, že minulý čas se objevuje na 1.st jen ojediněle, je to příliš brzy. Stejně tak cíleně řadové číslovky a data. Proti testování na PC nic nemám, jsou-li ovšem k dispozici správné podmínky. DC
ModulDUM
1488
0
14. 01. 2011
Pracovní list je určen jednotlivcům k poslechovému cvičení. Žák poslouchá diktované slovo a označí správný obrázek zvířete. V tabulce vyhledá slova z obrázků - označí zvířata. Následná aktivita - popis zvířat - podle jazykové vybavenosti žáka.
ModulDUM
4598
0
06. 01. 2011
Pracovní list obsahuje názvy/popis dopravních značek a jejich obrázky. Úkolem žáka je opravit chyby ve slovech a vybrat správnou dopravní značku. Cvičení propojuje učivo předmětu člověk a jeho svět (prvouka) s českým jazykem.
ModulDUM
2177
0
27. 12. 2010
Pracovní list nabízí žákům slova na řádku, mezi něž se vloudilo jedno, které tam nepatří. Úkolem žáků je toto slovo odhalit a poté přiřadit ke kategorii nejvhodnější obrázek z nabídky.
1
24
0
veřejná
1
19
0
veřejná
1
16
0
veřejná
1
8
0
veřejná
1
15
0
veřejná
1
14
0
veřejná
1
13
0
veřejná
1
16
0
veřejná
0
24
0
veřejná
1
17
0
veřejná
1
18
0
veřejná
2
18
0
veřejná
1
9
0
veřejná
6
13
0
veřejná
1
14
0
veřejná
ModulDUM
17. 04. 2014
Dobrý den, prosím o úpravu jazyka - zde je to AJ. Děkuji.
AutorAvatar D C
05. 08. 2011
Prima, děkuji.
ModulDUM
25. 07. 2011
Díky za tip, jednoduché,ale určitě funguje.
AutorAvatar D C
21. 07. 2011
Využiji stejným způsoběm jako kolegyně Petrů, i já děkuji.
AutorAvatar D C
29. 06. 2011
Super odkaz, děkuji.
ModulČlánky
15. 06. 2011
Úžasné, děkuji.
ModulDUM
14. 06. 2011
Prosím o opravu jazyka materiálu. Patří zde angličtina. děkuji, DC
ModulDUM
06. 05. 2011
Raduš, díky. Využiji určitě.
ModulČlánky
24. 04. 2011
Hani, super. Díky.
ModulČlánky
12. 04. 2011
Dobrý den, děkuji za připomenutí aktivity, ale paní Lenka má pravdu, aktivita je běžně používána na klasických školách. Ocením, když autorka přijde s nápadem skutečně typickým pro Montessori školu.
ModulDUM
26. 03. 2011
Dobrý den, děkuji za dovysvětlení. Dovolím si přidat aktivitku např. ABC whispering, kterou zvládnou děti od 2.tř, kteří anglicky i píší: Rozdělím si děti do skupinek po 3 a rozestavím od sebe ve vzdálenosti cca 1 metr. Žáčkovi A ukážu jeden z obrázků, ten pošeptá název obrázku žákovi B. Žák B si to převede do češtiny a česky pošeptá žákovi C. Žák C má za úkol to slovo napsat zase v angličtině. Kontrola - žák A+C mají obrázek a slovo,které odpovídá obr. jednoduché a funguje to. je to vlastně obdoba Tiché pošty, jen s malou obměnou a nižším počtem žáků. pěkný den, DC
ModulDUM
25. 03. 2011
Dobrý den, stejný kometář jako u předchozího DUM k Animals. K čemu,prosím, slouží obrázky na druhé straně? děkuji, DC
ModulDUM
25. 03. 2011
Dobrý den, děkuji autorce za pěkné obrázky, kterých jistě není nikdy dost. Přimlouvám se však za doplnění instrukcí a tipů, jak s nimi lze pracovat rozmanitým způsobem. I hra Bingo může mít mnoho variant a ne všichni kolegové (zejména začínající) je mohou znát. Děkuji, DC
ModulBlogy
14. 03. 2011
Pavli, díky za inspiraci. Mohu doporučit tzv. Human pelmanism, což není nic jiného než lidské pexeso. Pravidla jsou naprosto stejná, jen si děti musí své slovíčko/větu zapamatovat. V pohodě to zvládají i prvňáci. Jinak pro kolegy zdatné v Aj doporučuji publikaci od Penny Ur: Five minute activities. Knížka nabízí mnoho užitečných tipů do hodin nejen pro AJ. DC
ModulBlogy
09. 03. 2011
Hani, jedním slovem úžasné, díky za to. Dala jsi mi dost odpovědí na mé otázky k tomuto kurzu. D.
ModulČlánky
01. 03. 2011
Dobrý den, děkuji autorce za příspěvek. DC
ModulČlánky
18. 02. 2011
Děkuji Lence za příspěvek a dovoluji si připomenout, že v našich Odkazech naleznete velké množství tipů pro užití CLILu nejen v matematice, ale i pro zeměpis, pracovní činnosti apod. DC
AutorAvatar D C
02. 02. 2011
Hani, zdravím a děkuji za odkaz. Oceňuji zejména materiály pro DYS a CLIL. DC
AutorAvatar D C
01. 02. 2011
Chválím a děkuji za užitečnou pomůcku. DC
ModulBlogy
28. 01. 2011
Odkazy jsou mi velmi užitečným pomocníkem, takže k 1 přidávám i *. DC
AutorAvatar D C
22. 01. 2011
Děkuji paní Lence za výbornou pomůcku. DC
AutorAvatar D C
19. 01. 2011
Šikovná pomůcka, děkuji za tip. DC
AutorAvatar D C
19. 01. 2011
Děkuji za odkaz, využiji mnohé. DC
AutorAvatar D C
14. 01. 2011
Přidávám také svůj dík a pochvalu. DC
AutorAvatar D C
13. 01. 2011
Velmi užitečné stránky, děkuji. DC
ModulČlánky
13. 01. 2011
Díky za příspěvek, v mnohém souhlasím. DC
AutorAvatar D C
12. 01. 2011
Moc šikovné, děkuji. Pro cizí jazyk jako stvořené.
ModulČlánky
31. 12. 2010
I za tento počin dávám palec nahoru. Využijeme nejen v připravované škole v přírodě. DC
ModulČlánky
31. 12. 2010
Díky za velké množství tipů na aktivity nejen do MŠ. DC
ModulBlogy
28. 12. 2010
Díky za příspěvek, souhlas. D.