ModulČlánky
2697
0
21. 06. 2018
Základem je text, který se zabývá širšími kulturními, dějepisnými a filozofickými souvislostmi.
ModulČlánky
2901
0
09. 05. 2018
Základem je článek novináře Jiřího Peňáse, pochopení kořenů moderní architektury, funkcionalismu jako moderního trendu, kontinuity evropského vývoje architektury, souvislostí společenskovědních.
ModulČlánky
3421
0
29. 01. 2018
Vytvořila jsem soubor textů, které pomáhají při výuce dějin umění, zároveň jsou doplněny konkrétními úkoly, testují čtenářskou gramotnost a propojují výuku ZSV (psychologie), dějin umění i českého jazyka.