Avatar
PhDr. Mgr. Jan Hoštička

Poslední přihlášení 14. 07. 2011

Společenská role
Vedení školy
Název školy/instituce
ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulČlánky
7559
0
15. 07. 2011
Ukázka aktivit práce s textem, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti.
ModulČlánky
7638
0
05. 10. 2007
Jak probíhalo úvodní jednání jednotlivých výborů školního parlamentu?
ModulČlánky
6619
0
18. 09. 2007
Ukázka toho, jak je možné zahájit činnost školního parlamentu.
ModulČlánky
8800
0
18. 09. 2007
Ukázka možného způsobu uskutečnění volební kampaně pro volby do školního parlamentu v podmínkách školy.
ModulČlánky
10217
0
18. 09. 2007
Detailní popis toho, jakým způsobem je možné uskutečnit volby do školního parlamentu.
ModulČlánky
6474
0
23. 05. 2007
Jakým způsobem je možné připravit školu na volby a vlastní ustanovení školního parlamentu?
ModulČlánky
8328
0
04. 05. 2007
Existuje několik forem realizace školní demokracie. Nepovinný vyučovací předmět patří k jedné z nich.
ModulČlánky
8876
0
15. 03. 2007
Možnosti využití školních (žákovských) parlamentů k aktivizaci žáků a jejich seznámení s demokratickými zásadami života ve společnosti.
ModulČlánky
7815
0
15. 03. 2007
Proč na základních školách vytvářet školní parlamenty? Kterými znalostmi, dovednostmi a postoji můžeme žáky ve školním parlamentu vybavit?
ModulČlánky
12694
0
25. 10. 2006
Jak funkčním způsobem integrovat Zeměpis (Geografii), Dějepis a Výchovu k občanství? Ukázka z praxe, jak může být postaven volitelný předmět pro žáky osmých a devátých tříd.
ModulČlánky
14191
0
04. 09. 2006
Sběrová soutěž zorganizovaná jako školní projekt na celý rok. Čím vším je možno vybavit naše žáky při takto připraveném projektu? Mohou se do tohoto projektu zapojit i rodiče? Jakým způsobem? A co třídní učitel a ostatní učitelé na škole? Co udělat pro to, aby se projekt vydařil?
ModulČlánky
7958
0
10. 07. 2006
Je naše škola otevřená? Dokáže komunikovat s žáky a předávat jim informace jakýmkoliv způsobem? Jaké formy komunikace a předávání informací mohou existovat?
ModulČlánky
12992
0
26. 06. 2006
Pomocí následující článku si můžeme zodpovědět otázku, zda je naše škola dostatečně otevřená veřejnosti a schopná podávat rodičům žáků důležité informace.
ModulČlánky
7480
0
21. 06. 2006
Ještě než se pustíme do práce, je nutné si zmapovat stav věcí. Jak na to? Článek radí, co použít pro to, aby zmapování skutečně zachytilo to, co potřebujeme vědět.
ModulČlánky
5852
0
20. 06. 2006
Je naše škola otevřená? Dokážeme spolupracovat s ostatními školami? Setkáváme se s ostatními kolegy? Ne? Tak začněme! Takováto aktivita nás může obohatit a pomůže nám při tvorbě školních vzdělávacích programů.
ModulČlánky
17010
0
20. 06. 2006
Jak má vypadat ŠVP ZV? Jakou formu volila jedna z pilotních škol? Co je potřeba udělat pro to, aby ŠVP ZV splňoval kritéria stanovená RVP ZV?
ModulČlánky
8669
0
16. 06. 2006
Stručná, praktická a názorná ukázka tvorby ŠVP. Jakou cestou se vydala jedna z pilotních škol? Co je potřeba udělat pro to, aby ŠVP byl kvalitní a dal se realizovat?
ModulČlánky
7034
0
16. 06. 2006
Stručná, praktická a názorná ukázka toho, co udělat ještě předtím, než se škola pustí do tvorby ŠVP. Jak na to šla jedna z pilotních škol?