Avatar
PhDr. Martin Rusek Ph.D.

Poslední přihlášení 16. 04. 2016

Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Název školy/instituce
PedF UK
Stupeň vzdělávání
Gymnázium, Odborné, Jazykové, Vysokoškolské
ModulČlánky
5456
0
17. 05. 2018
Článek se věnuje možnostem rozvoje digitálních kompetencí žáků v rámci výuky přírodních věd. Předkládané informace jsou výsledkem analýzy odborných článků publikovaných na téma digitální kompetence v přírodovědném („science“, chemickém a biologickém) vzdělávání. Analyzované texty byly tříděny do kategorií podle svého zaměření. Jednotlivé obecné kategorie jsou autory doplněny konkrétními příklady použití technologií, které vychází z prostudovaných textů.
ModulČlánky
12647
0
25. 11. 2015
Text je příspěvkem do seriálu Digitální technologie ve výuce přírodních věd. V úvodu otvírá problematiku ICT obecně, dále se stáčí již k výuce chemie. Pro širší možnost využití námětu učiteli jsou v návrhu vyučovací hodiny využity pro většinu škol (a žáků) dosupné pomůcky (model BYOD). Ústředním motivem je na základních i středních školách nepopulární téma chemických výpočtů. S využitím několika online aplikací jsou navrženy možnosti, jak zvýšit motivaci žáků a usnadnit tak jejich proces učení. V závěru textu je diskutována role ICT na současnou výuku.
ModulČlánky
7209
0
07. 01. 2015
Příspěvek je návodem na činnostně pojatou výuku tématu filtrace. Aktivita je navržena v několika variantách v závislosti na vybavení školy i schopnosti žáků. Cílem je nabídnout učitelům námět na badatelsky pojatou vyučovací jednotku, v níž ovšem nechybí učivo chemie.
ModulBlogy
24. 11. 2013
Širší veřejnost si za posledních několik let již zvykla na to, že na nedostatek technicky a přírodovědně vzdělaných absolventů si všichni jenom stěžují a skutek utek. Přírodní vědy zřejmě nejsou důležité. Jak jinak by se totiž dal vysvětlit nešťastný krok vylučující přírodovědnou gramotnost z Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání nebo pozdržení platnosti revize RVP ZV? Jak jinak vysvětlit zvláštní …
ModulDiskuze
23. 11. 2012
ForumTechnologie ve škole
Podle názvu portálu soudím, že půjde o portál, na kterém bude obsah nejen ICT původu, nebo se mýlím a moderní metody a přístupy jsou opominuty?
ModulDiskuze
09. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Trochu obšírněji jsem se dovolil vyjádřit na svém blogu.
ModulBlogy
09. 11. 2012
  Dobrý den, rád bych přišel se svou troškou do mlýna. Připomeňme si, v čem je rozdíl mezi dřívějšími osnovami a RVP. Jedním z bodů je otevřenost, vyšší autonomie škol a provázanost. To nikoho nepřekvapí. Začneme pak diskutovat o bezpečí, a já nechci tvrdit, že zde zmíněná témata sem nepatří, ale zapomínáme právě na tu provázanost. Je skutečně rozumné přifouknout RVP o "khaki-tématiku", …
ModulDiskuze
30. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Ano, protože přesně to potřebujeme :/
ModulDiskuze
29. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Jsem zvědavý, co Vám odpoví. My ve snaze zjistit, jaktože Přírodovědná gramotnost není řazena mezi gramotnosti základní, dostali odpověď opisující plytké argumenty člena týmu pracujícím na Dokumentu, se kterými jsme se nechtěli spokojit a psali panu ministrovi. Tím akce pohasla. Vám přeji více štěstí.
ModulDiskuze
29. 10. 2012
ForumMatematická gramotnost
Vážně je to relevantní?
ModulDiskuze
29. 10. 2012
ForumMatematická gramotnost
Co se tam asi bude učit? Patrně jak využívat výhradně jeho řadu učebnic spjatých s interaktivní tabulí SMART a zvesela zapomínat na texty jiné. Abych nebyl pochopen špatně, myslím, že Jirka Škoda s Pavlem Doulíkem na učebnicích pro chemii odvedli dobrou práci, jen Beneš je v mnoha ohledech stále Beneš.
ModulDiskuze
29. 10. 2012
ForumMatematická gramotnost
Jen s tou novostí mám problém. Jistě, pan profesor připravil metodiku. Metody ale sahají ke Konfuciovi, Aristotelovi, Sokratovi a jiným. Je to stejné jako když někdo ve výuce chemie tvrdí, že vymyslel nový pokus. To je nesmysl. Už jsme se vyčerpali a vymýšlíme "pouze" nové kabáty pro to, co už tady bylo. Rozhodně ale díky za podnětný dotaz
ModulDiskuze
27. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Díky za milá slova v posledním odstavci, pane kolego. V tomto duchu se snažím učit a v tomto duchu připravujeme ročně tu hrstku studentů, kteří mají zájem o to, stát se učiteli chemie. Zbytek populace byl totiž odrazen špatnými učiteli nebo špatnými postupy. Jste co do postoje k chemii klasickým příkladem průměrného absolventa českého školství. Víme o tom, ale změna bude ještě trvat.
ModulDiskuze
26. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Přemýšlivější žáci víc vytěží z tzv. instruktivní výuky. To tedy rozhodně ne! Nemůžu teď tu pasáž najít, ale řekl bych, že instruktivní přístup žáky zákonitě ubíjí. Přemýšliví se najdou spíše v konstruktivním. Myslím, že to mládenci mysleli spíš tak, že méně přemýšliví budou z konstruktivistické výuky profitovat více.
ModulDiskuze
26. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Konstruovat vlastní poznání, navrhovat vhodné experimenty k ověření hypotéz, kriticky uvažovat o mediálních sděleních apod. Neřekl bych, že něco napsat a nazvat to uměleckým dílem je totéž jako skutečně objevit něco v chemii.
ModulDiskuze
26. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Pane kolego, myslím, že byste se divil, jak bysme zase my zhodnotili nesmyslné biflování seznamu autorů a děl. Někdo se bude muset na současný obsah vzdělávání podívat střízlivýma očima. Pan dr. Hausenblas to nedávno ve svém blogu udělal s pravopisem, tak ještě tedy tu literaturu Že je podobného redukujícího pohledu schopna už i současná akademická i učitelská garnitura, dokládá např. na UK PedF nejmenovaná paní docentka, která tvrdí, že běžnému člověku stačí znát 10 letopočtů k naší historii a 10 ke světové. Kolik jsme se jich museli učit myy?
ModulDiskuze
26. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Souhlasím také, jen s malou douškou, že nejde jen o PISA. Zajímavé je porovnání PISA a TIMSS. Osobně se těším, až vyjde přírodovědná PISA, bude tak možné porovnat přírodovědnou gramotnost našich žáků s úrovní zvládání našeho kurikula. Zjistíme tak třeba, že se nám drží učit podle RVP, ale gramotnost žáků to nezvýší. to by byl zajímavý impulz k hlubší revizi.
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Zítra máme reflexi praxí, tak jsem zvědav, jak to vnímají samotní aktéři
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Máte pravdu, omlouvám se. Zajímal by mě Váš názor na onen zrod. Znám jej z té chemické stránky přímo od Tvůrců RVP ZV i G, jak to je z té matematické?
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Aby se nám to ještě více nerozplizlo, odpovím jen na Váž začátek. předpokládám tedy, že jste majitelem zmiňované publikace a že jsme ji tedy oba četli. Ano frontální (chápejme instruktivní) výuka fungovala, ale proto, že žáci byli zvyklí sedět s rukama za zády, báli se rákosky a poznámek. Dnes už víme, že větší efekt má učení v sociálním kontextu, konstrukce vlastního poznání žáků (ejhle psychodidaktiku), využívání vlastních mentálních map žáků atd atd. Nikde to ve frontální výuce nevidím.
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Pane kolego, ono je to poměrně pochopitelné. Stalo se mi to taky a to celkem pokradmu. Dříve nebo později si výzkumník musí klást otázky, které sklouznou až k filosofii výuky daného oboru nebo i celkově. Nemyslím si ale, že se didaktici chemie zabývají pouze obsahem. Např. ve zmiňovaných Smolenicích v plenární přednášce Jirka Škoda (pro čtenáře, co ho neznají nyní docent, proděkan na UJEP v Ústí nad Labem s Ph.D. u nás na PedF právě z didaktiky chemie) hovořil o badatelsky orientovaném vyučování, které je neodmyslitelně spjato právě s výukou přírodovědných předmětů. Mohu-li soudit, PřF UK i PedF UK, PřF UHK i PřF OU pracují na didaktické transformaci obsahu výuky. V kurzu je nejen badatelská metoda, ale i projektová výuka a to na konkrétních příkladech. V Hradci dost využívají počítačem podporovaný experiment, na přírodovědě UK zase experimenty natáčí i do 3D apod. Nemyslím si, že didaktiků ubývá (aktuálně máme cca 500 nositelů Ph.D. z pedagogiky a specializací). Problém vidím v přenosu VŠ-zjištění k učitelům. Sice proběhl předminulý týden v Táboře Veletrh nápadů učitelů chemie, kde došlo k určitému průniku, pořád je to ale málo. Někteří učitelé ZŠ/SŠ pak v totálním zapomění, kdo je vlastně učil a díkomu jsou to, co jsou, vzpílají akademikům, kteří na ně za odměnu shlížejí ze svého titulového trůnu. Situace se nezmění do doby, než si diskutující přestanou dokazovat, kdo dál doplivne, nebo si vylévat učitelskou praxí nahromaděný světabol. Jinak 100% souhlasím, že by mělo být po cca 80 letech opět téma výběru základního učiva na stole. S revizemi RVP tak máme šanci prvního kroku Chopíme se jí?
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Vzdělanost znamená výhradně ekonomický profit? Jak se tedy cítíte, když potkáte své "vzdělanější" žáky, kteří se upíchli kdesi v Partners nebo OVB a prodáváním smluv si vydělají už po 20. roce věku 2x více než Vy? Takže ekonomika to není. Upřímně řečeno, nevidím důvod pro tento směr diskuse. Rozumím částečně Vaší skepsi, ta by měla být spíš mířena an připravované plošné testování u nás, nikoli na poměrně solidní PISA.
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Výsledky v PISA znamenají výsledky v PISA. Ale co víme o životě v 21. století? Jsou výsledky v PISA nejdůležitější a nejvěrohodnější zprávou o stavu vzdělávání? Pane kolego, nevěřím, že budeme zrovna PISA posuzovat my dva. Sestavují je celé týmy plné mnohem erudovanějších lidí, než jsme my dva. Otázky vycházejí z dlouhodobývh analýz potřeb trhu i společnosti. Přestože nejsou nejvěrohodnější zprávou o stavu vzdělávání, pořád mají větší výpovědní hodnotu než to, co znáte ze školy a z doslechu, já z fakulty a ze školy dohromady. Několikatisícové vzorky pořízené sofistikovaným výběrem nás naštěstí předčí.
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Elektrofilní adice je naprostý základ v anorganické chemii, nikomu neuškodí, když se této problematice chvíli pověnuje – ani programátorům. Jsem moc rád, že se mezi námi objevil další diskutující. Nežli se pustím do argumentace předznamenám, že elektrofilní adicí by měli vládnout žáci spíše v organické chemii Nesouhlas je spíše mířen na dr. Melichara, proto ho s dovolením nechám odpovědět dřív. Už teď je ale jasné, že si musíme ujasnit, co je základní učivo a jaký je smysl vyučování. Hezký večer. Mr
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Pane kolego, díky mockrát za podnětný příspěvek do diskuse! Se zájmem jsem si ho přečetl a to proto, že jste použil klasický ale lichý argument. Dále v textu s Vámi ale souhlasím. Don Tapscot (1998, 2008) nebo Diana Oblinger (2005) uvádí přesun od staré (naší) generace (X, Y) na net generaci, někdy taky Z a alfa. Žáci jsou jiní, doba je jiná, média, ze kterých v mimoškolním životě získáváme informace se změnila, změnila se hodnota pamatované informace, změnil se způsob zacházení s informacemi a tak i myšlení. Doporučuji např. přednášku dr. Brdičky The Position of Educational Technology in Today's World, konkrétně slide 24. Na 300 organiací a firem zabývajících se vzděláváním vydává tzv. Horizon Report nikdo ovšem nehlásá přechod zpět k instruktivnímu přístupu. Takže ano, mozek je fyziologicky stejný, jen my o něm teď víme víc a i to, že jsme to dřívě dělali špatně. Ano, v Korei či Hong Kongu jedou jako my tady za Herbarta, jenže ta, jsou děti ve školách podstatně déle, přijdou domů a tam an ně čeká soukromý učitel. Dril a dril a dril. Naštěstí jsou pořád druzí a otevření, projektoví Finové jim ukazují, že to jde jinak, lidsky a hlavně přirozeně. Podívejme na Deweyho, Kilpatricka, Blooma - už více než 100 let prosazovali něco, k čemu se pyšní na vyčpělé výsledky naší tradiční školy stále stavíme s rozpaky. Ne rozvolnění, ale prozření, pane kolego. Souhlasím s Vámi v tom, že to půjde pomalu, žádný program sám o sobě to nespasí. Musíme se ale vymanit z představ, že to staré kdysi přineslo ovoce, tak proč to měnit. Jsme a jsou na to už moc jinde. Myslím ale, že spolu ale poměrně souhlasíme. Hezký večer. Mr
ModulDiskuze
25. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Takže to, vážení kolegové, zkusíme ještě jednou a věcně? Abych odpověděl na neosobní část otázky: medicína v oblasti kognitivních funkcí mozku v posledních letech udělala ohromný skok kupředu. Doporučuji např. knihu Psychodidaktika (Škoda a Doulík, 2011), ve které je na základě současných poznatků jasně doloženo, proč klasická frontální, instruktivní výuka nefunguje. Víme víc a tomu je třeba přizpůsobovat i styl výuky - nejen proplouvat. Využil jste možnosti diskutovat k RVP, proto vím, že nepíšu zbytečně. Pokud jde o Vaši otázku an zahraničí, doporučuji nejprve projít si výsledky testování PISA, TIMSS a PIRLS, ze kterých shodně a dlouhodobě vychází jasná zpráva o tom, které školské systémy fungují a které nepřipravují žáky z 21. století na život v něm. Srovnejme tak přístup Finů nebo i zlepšující se Slováky s výsledky našich žáků a uvidíme, že měnit bychom měli hodně. Tvorba RVP, i když se značným úsilím, pomoci může. Hezký den Mr
ModulDiskuze
24. 10. 2012
ForumTipy do výuky
To ovšem vyžaduje učitele, který se a) nenechá ŠVP příliš svázat, b) ušil si ho tak, že mu jednak rozumí, druhak v něm umí chodit. Méně zkušení a neautoři by s tím určitě problém měli.
ModulDiskuze
24. 10. 2012
ForumTipy do výuky
To rád slyším, myslím, že by to tak mělo jít všude. Jen někteří fakultní učitelé ve strachu, že ztratí moc času, našim studentům předepisují obsah hodin poměrně konkrétně.
ModulDiskuze
24. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Pane kolego, myslím, že v zahraničí vidíme, co funguje a co ne. Jak dokazují Finové a jiní, cesta vpřed od našeho stavu mnohdy moc podobného tomu předrevolučnímu existuje. Rozhodně ale nepovede přes svázané osnovy.
ModulDiskuze
24. 10. 2012
ForumTipy do výuky
Ano, protože ono co? je zrovna u atomu žákům do 18 let geneticky nepoznatelné
ModulČlánky
16. 04. 2016
Pevně doufám, že recenzenti tohoto textu mají i jinou práci, která jim jde lépe. Text obsahuje značné množství stylistických, formálních i věcných chyb a v této podobě neměl být publikován.
ModulČlánky
09. 11. 2015
Odpověď na titulek článku je jasné ne. Je jasné, že se na počítačovou (informační, digitální) gramotnost můžeme dívat různě. Vezmeme-li v potaz ICILS 2013, je jasné, že žáci digitálně negramotní nebudou. Jakou zásluhu na tom má škola, o tom se už bavit můžeme. Hezký den, vespolek.
ModulČlánky
29. 01. 2015
Dobrý den, dovolte mi krátkou reakci na myšlenku předloženého textu. Jak jsem již psal v reakci na příspěvek o GlassLab, musíme být velmi obezřetní, co ve výuce využíváme. Byl jsem skeptický k poněkud nedokonalé analýze popisovaných aktivit žáka. Zde je to ještě markantnější. Nemohu se zbavit dojmu, že Angry birds do školního vyučování jako jeho předmět nepatří. Seznam toho, co se žáci učí je pouze umělý. Ad 1) práce s tabulí: existuje spousta edukačnějšího materiálu, na kterém si žáci práci s interaktivní tabulí vyzkouší - ve 4. třídě už to navíc zvládají. Ad 2) co se rozvíjí: žák zapojí maximálně odhad. Každý z ptáků létá jinak, ve hře nefunguje základní fyzika, proto bych byl se zmínkou o logice obezřetnější. ad 4) dosažení určité úrpvně: zde jde o popuštění uzdy hráčské vášni, učení se v tom není. Navícm budeme žáky ušit projít vším an jednu hvězdičku, jen aby byli výš, nebo dělat věci pořádně a dosáhnout tří? Chybí nám tam snad 5) žák si nacvičí chůzi k tabuli? Zapojení her do výuky mě velice zajímá. Byl bych jen opatrný při volbě tohoto typu her. Autoři příspěvků na toto téma pak uměle hledají vzdělávací cíle, které by na hraní našli. Od využití Angry birds na interaktivní tabuli už je jenom kousek k tomu povolit jim je hrát na telefonech a tabletech. Víme dobře, jak taková věc končí - je po hodině, v další hodině žáci přemlouvají, jestli si zase mohou zahrát. Zkušenosti s BYOT končí fiaskem, nejdřív jdou na facebook a vyřídí si svoje věci, pak se horko těžko pokoušejí dohnat to, co měli dělat, do toho jim ale pořád pípají zprávy a je po všem. Zdraví Mr
ModulČlánky
26. 01. 2015
Děkuji za pokus o vzbuzení zájmu o zefektivnění používání m-technologií ve výuce. Z metodologického hlediska bych jen rád poukázal na ne zcela povedenou pasáž textu o zpětné vazbě. (Mělo-li by téma být součástí absolventské práce autora, mohl by v tomto ohledu narazit.) Výsledky nejsou překvapivé. Oni přece nemají před sebou takové úkoly, k čemu by podobnou aplikaci potřebovali. Také, dotazníkem s otevřenými otázkami (i ty by bylo pro reliabilitu sdělení vhodné přiložit) nelze stanovovat míru přínosu využití aplikace žáky. Z textu také není úplně jasné, co žáci měli tvořit, k čemu Evernote využívat. I zde by mohl být zakopaný pes a nevalné výsledky by mohly být objasněny. Bude-li autor chtít zaměřit své úsilí na podobné aplikace ve škole a měřit přínos, bude pak nepochybně zapotřebí využít např. pedagogický experiment nebo kvalitativně laděnou studii změny využívaných aplikací žáky po uplynutí určitého času, kdy byli s Evernotem seznámeni. Těším se na další podobné texty. Nějak se to do škol dostat musí ;-)
ModulČlánky
23. 01. 2015
Dobrý den, dovolte mi krátce reagovat na tento text. Jsem rád, že se někdo opět chopil tématu her ve výuce, dokonce i osvětlil ty "vážné hry". Zdá se mi ale, že se při popisu dopouštíme poměrně závažné chyby přehnaného pedagogizování. V tomto duchu bychom pak zanedlouho mohli číst, že skvělá hra Hide and Seek (jinak nic jiného než naše hra na schovku) je skvělá při výuce matematiky - rozvíjí přece schopnost žáků počítat do deseti - má silný integrační aspekt se vdělávací oblastí Člověk a příroda, protože je hráč nucen využít přírodního úkrytu, hra také nebývale tříbí sociální a interpersonální kompetence, prtože se ve schovce mohou setkat dva hráči zároveň. Nejde spíše o zoufalou snahu uklidnit se tím, že se děti u počítačů přece jen něco učí, nebo to, že je k počítačům rodiče odloží, že je to k počítačům táhne víc než třeba do přírody, není tak tristní, když se něco učí? Hezký den vše, čtenářům. Mr
ModulČlánky
15. 12. 2014
Díky za inspirativní článek, pane kolego. Přesto si dovolím drobnou poznámku. Z didaktického hlediska je nevhodné opatřovat jakkoli podávané informace zkratkami/značkami, které nejsou řádně vysvětleny. Ve svém videu například mluvíte o procesoru a píšete CPU. Takovým krokem nevedu žáka cestou poznání, ale vlastně mu to CPU "cpu". Když pod U nevidí slovo unit (a nerozumí jeho významu), pod C ono central, pak ani nerozumí, co ten procesor dělá. Značka je tak zcela zbytečná. Vlastně i kontraproduktivní. O to markantnější je to u pevného disku, který značíte HDU, zatímco běžně bývá užívána spíše zkratka HDD. Vzniklý zmatek tak může napáchat pořádnou škodu. Oceňuji ale Vaši práci a jsem rád, že jste se do toho pustil. Popisovaný nástroj má jistě své mezery a v něm připravená prezentace ještě není úplně to, co bychom potřebovali. Ve vhodném propojení např. s nástrojem kahoot.it (hlasovací zařízení přes mobilní telefon) je však pomalu začíná jednat o interaktivní prezentace. Těším se na Vaše další příspěvky a přeji vše dobré.
ModulBlogy
22. 01. 2014
Děkuji za pěkný příspěvek, pane řediteli. Zaujalo mě v něm použití akronymu BYOD namísto BYOT (device vs. technology). Chápu to správně tak, že BYOD vídáte častěji? Díky a hezký den. Mr
ModulČlánky
04. 12. 2013
Doufám, že moje komentáře jako celek nevnímáte rýpavě, podle Vaší odpovědi jsem nabyl ten pocit. Opravdu jsem se ptal :-) Mít podobný dokument, odkazoval bych na něj.Na výsledky PISA jsem nezapomněl, přírodovědné gramotnosti moc nedali :) Po dnešním webináři ale nejsem moc moudrý. Finům došel dech, asi jim ho vzali Estonci, zatímco my se zmítáme v průměru. Ale díky za odkaz. ;-)
ModulČlánky
02. 12. 2013
Neproběhla v nedávné době podobná šetření také na poli přírodovědné gramotnosti? V době příprav nových inspekčních nástrojů podobná sdělení jakoby favorizovala některé týmy. Předem děkuji za odpověď. Mr
ModulBlogy
01. 12. 2013
Děkuji za příspěvek, pane kolego. Myslím, že jsem právě pochopil, v čem spočívá postoj odpůrců plošného testování i další monitorovací činnosti. Snad nám bude dopřáno více takových diskusí. Příjemný advent. Mr
ModulČlánky
28. 11. 2013
:) děkuji za upozornění, paní Hublová.
ModulČlánky
28. 11. 2013
Myslím, že harmonogram nemá smysl už jen z důvodu, že děti dnes dříve hrají hry na tabletu, než mluví. Je nemyslitelné, aby školák neměl mobil - a kdo by dnes kupoval mobil s tlačítky (myslím starou verzi, ne BlackBerry), když může koupit chytrý telefon.Máme pak prakticky dvě možnosti. Fňukat nad tím, jak je to škodlivé a jaké nevýhody technologie přinesly, nebo s tím zkusit něco opravdu udělat. To se ale točíme dokola.
ModulČlánky
28. 11. 2013
Děkuji za moc pěkný a na velice ožehavé téma zaměřený text. Je evidentní, že se autorka snažila o nestranný pohled na pozitiva a negativa. V textu ale postrádám jednu neoddiskutovatelnou pravdu - ono to bez těch mobilních technologií ve čkole zkrátka nepůjde. Pokud se nebudeme tmářsky chtít zavřít ve škole, která se namísto otevřenosti bude dále vzdalovat reálnému životu, MT si do výuky budeme muset pistit chtě nechtě. Jde jen o to, jak se nám povede setřít ta negativa.Hezký den. Mr
ModulČlánky
28. 11. 2013
Opravdu úctyhodná snaha. Přesto ale autor sám, a o to hanebněji recenzenti, zapomněli na propojní s čtenářskou gramotností. V textu jsou gramatické i stylistické chyby. To by se opravdu stávat nemělo. Dnešním žákům majícím problém formulovat souvětí je zapotřebí stále předkládat kvalitní texty a doufat, že  si z nich vezmou ponaučení. V tomto případě tak tomu bohužel není, což snižuje hodnotu jinak přínosné práce.
ModulČlánky
27. 11. 2013
Pěkný text se zajímavým a podloženým podnětem. Zvláštní, že se právě pod ním nerozvinula diskuse. Jak je vidět, Spomocník je spíše místem pro získání zajímavých informací tichými dumaly a hromosvodem emocí několika hlasitců.Sám text zařazuji na pearltrees a už ho řadím do povinné četby pro kurz didaktiky. Díky!
ModulBlogy
24. 11. 2013
Pane kolego Sotoláři, zdravím Vás po nějaké době. Děkuji za zajímavé čtení. Diskuse už vychladla, takže do ní nemá smysl moc zasahoovat. Češtinu tam nemáte, ale jinak s textem souhlasíte? Já rozhodně ne. Ono totiž pojetí STEM výsledky přináší. není-li to jen nová nálepka, ale opravdový impulz k propojení jednotlivých gramotností do té funkční, výsledky, např. v Británii jsou prokazatelné. Problémem STEM je množství stejně vzdělaných absolventů a jejich uplatnitelnost. to už je ale mimo tuto debatu.
ModulBlogy
24. 11. 2013
Paní kolegyně, děkuji za věcnou připomínku. NIQES zdaleka ještě nedoběhl a s příchodem nového ústředního školního inspektora se myslím leccos změní. V tomto případě jde především o práci inspektorů, školám se samozřejmě také dostanou kritéria hodnocení. Pokud jde o Váš poslední odstavec, mohu mluvit pouze za chemii. Zde se poměrně hanebně učitelská veřejnost do diskuse nezapojila. Doufám, že teď tomu bude jinak. Jak budou postupovat jiné týmy nevím, ale rozhodně bude docházet ke komunikaci s aktivní učitelskou obcí. Například prof. Hejný má, zdá se, velice jasnou pedstavu, takže je zajisté na co se těšit :)
ModulBlogy
24. 11. 2013
Nemůžu nemyslet na úsloví o psu a holi, ale pokud vám to připadá smysluplné... Když dovolíte, ve svých textech si nadále budu s češtinou hrát dle vlastního uvážení. Nyní již diskusi nechme těm, kteří mají co říct ke věci samotné. Hezký začátek dalšího týdne všem! :)
ModulBlogy
24. 11. 2013
jejda, vidíte, za druhou zmiňovanou se omlouvám, už je napravena. Název doporučuji ještě jednou přešíst a použít trošku důvtipu.
ModulBlogy
24. 11. 2013
Pane kolego, ať dělám totéž sebevíc, žádnou nevidím. Budete-li tedy tak laskav...
ModulBlogy
24. 11. 2013
Paní kolegyně,doporučuji spíše pozornější čtení ;-)
ModulČlánky
21. 11. 2013
To: Sandra, Míša, Štěpán, Adéla: Děkuji za poznámky, v některém ze setkání se k nim vrátíme, aktivitu budeme moct vyzkoušet sami. To: Jan Maršák: děkuji za zapojení do diskuse, pane doktore. Jakkoli dále polemizovat k diskusi s koleggou Melicharem nemá smysl, je to přeci jen tři roky (od doby naší diskuse jsme pojedli mnoho chleba). Děkuje a zdraví Martin Rusek
ModulČlánky
10. 10. 2013
Zaradoval jsem se, když jsme si přečetl název nového článku. Že by konečně něco praktického, co naruší jinak monotónní ráz teoretických článků?Autor naznačuje, že by mohl v této oblasti pokračovat dál. Stane se tak?
ModulČlánky
09. 06. 2013
No vidíte, že to jde i věcně ;-)Dostupná verze Standardů pro chemii je tou původní - nerecenzovanou. Naneštěstí k chemii se nikdo nevyjádřil - už to ukazuje smysl podobných aktivit zde na portálu. Naprosto souhlasím s nedostatkem v podobě pouze jedné úlohy. Nevím, jak znělo zadání, ale pokud v jsou Standardy pro jiné obory doplněny větším množstvím úloh, je to jen ku prospěchu. Teď jen musíme počkat, jestli vše skončilo tím, že nám byly nabídnuty standardy ke komentářům a zpráva o jejich osudu, nebo jestli vážně někdo očekává reakci. Obávám se, že dojde na to druhé.
ModulČlánky
09. 06. 2013
Pane kolego Sotoláři, opět nemohu než souhlasit. přesto nám ale zavedou standardy, se kterými třeba tak spokojeni nebudeme, a zas to bude na učitelích, aby si vybírali. Jenže to už tu jen plácáme o evidentních věcech. Máte pocit, že umožněním diskuse nám byla jen hozena kost, nebo že by od nás směřovaný názor zajímal někoho schopného udělat změnu?
ModulČlánky
09. 06. 2013
Pane kolego Sárközi, od doby, co jste namísto smysluplné spolupráce na společném příspěvku zvolil strategii jízlivých komentářů, jsem se rozhodl je ignorovat a věnovat se konstruktivnějším. Jistě to pochopíte.
ModulČlánky
08. 06. 2013
Souhlasím, pane kolego! Jako chemikáři jsme měli štěstí, že součástí týmu připravujícího Standardy byla i dr. Janoušková, která ve své disertaci zpracovávala právě problematiku staandardů. Máte ale pravdu, že ze zákulisí mám informace o nepříliš povedené práci zrovna u dějepisu. Jde tedy o to, jestli tyto standardy i přes odpor učitelů mají procházet. Myslíte, že tady můžeme vymyslet něco, co by ty povedené standardy pomohlo převést do praxe a ty méně povedené vrátit k přepracování? To bylo důvodem, proč jsem tuto diskusi načal.
ModulČlánky
08. 06. 2013
Pane kolego Sotoláři: Třeba v tom, že (1) v Národní strategii rozvoje základních gramotností ta přírodovědná chybí, (2) Revize RVP ZV v oblasti Člověk a příroda nebyly přes nemalé úsilí revidujících zohledněny a konečně (3) totéž co v případě rozvoje gramotností tu máme v bledě modrém se Standardy. Nesouhlasím, že by Standardy nic nového nepřinesly. Přiníšejí doposud v našich podmínkách nezakotvený, v zahraničí hojně a celkem úspěšně využívaný komplex indikátorů. Standardy tak OVO doplňují, tvoří jakési opěrné lešení a naznačují, jak opravdu naplnění OVO testovat. Pro mnoho učitelů tak mohou napomoci přechodu od subjektivního pocitu naplnění OVO ke hmatatelnějšímu údaji. Nadto svým zpracováním učiteli nabízí alternativní možnosti testování. Přestože při stavbě úloh nepoužívají autoři žádné převratné novinky, najdou se typy otázek, které v běžných testech a písemkách užívány nebývají. To by byla škoda. Z mého úhlu pohledu jde tedy o další materiál, který se k učitelům dostane a může napomoci těm, kteří se stébla chytnou.
ModulČlánky
08. 06. 2013
Pane kolego, jde o celkový úspěch přístupu k edukaci doložený výsledkem testů, nikoli úspěch dokládající vhodný styl přípravy na test. Jako byste stále nechtěl přijmout, že by na tom něco mohlo být :)
ModulČlánky
07. 06. 2013
Což ovšem, pane kolego, není vůbec předmětem této diskuse. Je to stále pláč na špatném rameni. S tím, jak se zachází s revizemi RVP i zaváděním Standardů něco (snad) udělat můžeme. :)