Avatar
Jaroslava Pachlová

Poslední přihlášení 17. 10. 2020

Název školy/instituce
Základní škola - školní družina
ModulDiskuze
28. 09. 2016
ForumLegislativa v praxi
Dobrý den, prosím Vás, můžete mi sdělit kolik hodin činí plný úvazek u vedoucí vychovatelky? Děkuji za radu. R.K. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti Školní družina a školní klub vychovatel: 28 až 30 hodin vedoucí vychovatel: 2 až 3 oddělení 25 hodin 4 až 6 oddělení 23 hodin 7 a více oddělení 21 hodin Přímá + nepřímá práce = 40 hodin týdně
ModulDiskuze
23. 05. 2016
ForumŠkolní družina, klub
Jak je to s kritérii přijetí do školní družiny - musí být jako součást ŠVP ŠD? Díky za odpověď. Jednoznačná kritéria pro přijetí musí obsahovat Vnitřní řád školní družiny. Kritéria nesmí být diskriminující a nesmí zvýhodňovat žádnou skupinu žáků. Jednoznačným kritériem pro přijetí může být věk uchazeče (Př.: Do družiny jsou přednostně přijímáni účastníci nižších ročníků (1.- 3. ročník) do naplnění kapacity družiny...) Nicméně o přijetí uchazeče rozhoduje ředitel a na docházku do školní družiny není právní nárok. Odpověď je velmi stručná, ale otázka zněla, zda-li musí být kritéria přijetí součástí ŠVP - a to je zodpovězeno v první větě
ModulČlánky
28513
1
27. 04. 2016
Článek Ostrovy objevů přináší inspiraci na celoroční projekt jak pro celou školu, tak i pro zájmové vzdělávání. V příspěvku najdete vybrané aktivity, hry a návodná videa na pokusy, která se dají využít i běžně při výuce, na školách v přírodě, komunitních akcích apod. Tajemství jednotlivých ostrovů poznávali a po celý školní rok odhalovali žáci ze základní školy ve Stráži (okr. Tachov).
ModulDiskuze
19. 04. 2016
ForumŠkolní družina, klub
Mohu Vám poslat zde přes SZ (soukromou zprávu = potřebná registrace)nebo potřebuji Váš mail. Jinak další názor z AVŠZ: ...s praktikantkou by měl příjít "průvodní dopis co a jak..." Měla by nejdříve pozorovat, potom pomáhat a nakonec si zkusit vést nějakou aktivitu sama. Záleží též z jakého je ročníku a vůbec školy... Ale ofi manuál zřejmě neexistuje.
ModulDiskuze
15. 04. 2016
ForumŠkolní družina, klub
... ještě doplnění. Ptala jsem se zkušené paní vychovatelky, která každý rok vede praktikantky a tady je její odpověď, která se shoduje s tím, co jsem psala dříve. …praktikantky mívám každý rok, ale nikdy jsem k tomu nehledala žádný návod - pokud vůbec existuje . Zúčastnily se běžného provozu nejdřív náslechy a pozorováním (včetně seznámení se s vedením dokumentace v ŠD), po pár dnech jsem je zapojovala do pomoci při všech aktivitách podle plánu, se kterým je seznámím hned na začátku. Pak každá přijde se svými nápady a zkouší si připravit pro děti program, který spolu na konci dne hodnotíme. Většinou mají ze svých škol dané pokyny, co plnit, jak si vést pedagogický deník a tak, takže jsem jim dala k dispozici, co potřebovaly - dokumentaci, plány, pravidla oblíbených her, šablonky, ... U mě je to spíš tak, že jim chci hlavně ukázat, že lepší práci než ve školní družině si nemohly vybrat Pokud byste chtěla poslat ukázku, jak se píše závěrečné hodnocení, není problém.
ModulDiskuze
15. 04. 2016
ForumŠkolní družina, klub
Dobrý den, záleží samozřejmě z jakého ročníku praktikant je, jaké má předchozí zkušenosti a jaké má požadavky na náplň praxe vysílající škola. První den je nejlepší se zaměřit na seznámení dětí a praktikanta - mohou proběhnout zábavné seznamovací hry, vychovatelka praktikanta seznámí s organizací družiny. Student si postupně připravuje činnost (samostatné výstupy) po dohodě s vychovatelkou, je vhodné využít dovedností a zaměření studenta, takže si děti mohou užít i jiné či neobvyklé činnosti. Připravuje si pomůcky pro jednotlivé činnosti a připravené aktivity realizuje. Může připravit hry, náplň zájmové činnosti, může pracovat se skupinkou dětí... Každý den po činnosti provádí reflexi průběhu činností - své, vychovatelky, dětí. Vychovatelka provádí hodnocení také a domluví se na dalších postupech. Vychovatelka - vedoucí praxe seznámí studenta s dokumentací – přihláška do družiny, vedení třídní knihy, plánování, ŠVP pro zájmové vzdělávání…. Praktikant se řídí školním řádem, dbá bezpečnostních předpisů, s kterými je předem seznámen. Ať praxe klapne
ModulČlánky
10368
0
14. 04. 2016
Příspěvek pojednává o tom, jak žákům přiblížit historii na skutečných věcech. Na základní škole ve Stráži se během roku snažili přiblížit život předků nejen „založením muzea“, ale i dalšími aktivitami, které propojovaly minulost se současností. Důležitou roli zde hraje i zapojení rodičů a veřejnosti do života školy a daného projektu. Text je určen jako inspirace pro pedagogy 1. stupně a vychovatele školních družin.
ModulČlánky
20135
1
06. 04. 2016
Rok 2016 je vyhlášen jako Rok řemesel. Příspěvek přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal celoroční projekt Dotek ztracených časů a jeho dílčí částí bylo poznávání tradičních i současných řemesel. V textu naleznou nápady a návody na tradiční rukodělné činnosti či méně obvyklé techniky jak prvostupňoví učitelé, tak i učitelé z mateřských škol, vychovatelky školních družin či organizátoři komunitních akcí.
ModulČlánky
19402
0
09. 03. 2016
Tvořivé pokusohraní je soubor jednoduchých pokusů a tento článek je výběrem z části nazvaný Bublinová škola. Příspěvek nabízí inspiraci a praktické návody, jak využít při výuce nebo zájmové činnosti se žáky experimenty a hry s bublinami. V textu najdete návody na bublinové roztoky, bublinová pracoviště, popisy pokusů a dalších aktivit. Vše prakticky vyzkoušeno na ZŠ ve Stráži (okr. Tachov).
ModulČlánky
12396
0
01. 03. 2016
Příspěvek zaznamenává realizaci komunitní akce pro žáky a rodiče na ZŠ Stráž. Při akci nazvané rekordyáda aneb Každý je v něčem nejlepší si účastníci zábavnou formou, prožitkem, spoluprací v týmech a hledáním vlastní jedinečnosti vyzkoušeli mnoho dovedností, zapojili, tělo, ruce i hlavu. V textu naleznete vše pro přípravu a realizaci takové či podobné akce. Překonáte naše rekordy?
ModulDiskuze
02. 12. 2015
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Ne, nemám Takže se můžu těšit...
ModulDiskuze
02. 12. 2015
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Jaroslava Pachlová: Vědci v mateřské škole, Rochovská, Ivana; Krupová, Dagmar Tak na to jsem úplně zapomněla, ale ráda se rozpomenu - to už je dávno, viď?
ModulDiskuze
26. 06. 2015
ForumRada starších
Určitě víc se mi zdá Digifolio do školy než do výuky
ModulDiskuze
23. 06. 2015
ForumRada starších
Je to jasné, jen u toho Digifolia si nejsem úplně jistá tím zařazením do Výuky? Budeš-li se mě zpětně ptát kam, tak teď nejsem ve stavu přemýšlecím - to mě jen praštilo...
ModulDiskuze
25. 05. 2015
ForumRada starších
Gratuluji moc a moc Jsi hvězda!
ModulDiskuze
24. 05. 2015
ForumRada starších
Držím palce i na nohou a těším se zase na tebe
ModulDiskuze
11. 01. 2015
ForumRada starších
Zdravím v novém roce a hlásím že jsem zpět Tak přeji i nadále samé pozitivní zážitky ze všech stran i pohledů
ModulDiskuze
19. 12. 2014
ForumRada starších
Tak, tak, Bohunko! Každopádně krásné svátky a šťastný nový rok 2015.
ModulDiskuze
05. 11. 2014
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Dnes před obědem pošta doručila Pohádky do kapsy, po obědě jsem s dětmi v družině hned jednu (tu první) dala a rozvinula se spontánně diskuze a pěkné povídání, ale ještě musím přečíst celé a popřemýšlet jak článek k publikaci uchopit.
ModulDiskuze
10. 06. 2014
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Díky Jarko, ale Portál si svých 5 stránek hodně hlídá, takže volím druhou variantu. Jasně
ModulDiskuze
09. 06. 2014
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Dnes jsem dostala dvě knihy a vybírám: Agrese a agresivita v předškolním a školním věku (Jan Svoboda) - líbila se mi Potřeba bezpečí, kde je dostatek kauzistik, ale je to plných 6 stránek s přesahem do dalších: str. 67 - 74, takže pokud ne tato kapitola, tak vybírám Potřeba podpory, opory str. 81 - 84 Písničky na hraní (Robin Král) - vybrala jsem legrační písničku Marmeládovník str. 64 - 67, případně obrázek k textu, kde je na něj odkaz, na straně 62
ModulDiskuze
24. 02. 2014
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Přišla mi publikace Nejlepší hry do kapsy a vybrala jsem 5 her, které jdou za sebou ze str. 154 - 163 (nedá se brát 5 stránek, protože jedna strana je název hry, její cíl a příp. obrázek a na další straně je teprve popis hry).
ModulDiskuze
05. 02. 2014
ForumRada starších
vzpomínka na naše podzimní setkání v Praze Pavli, díky! Jana Petrů
ModulDiskuze
15. 01. 2014
ForumRada starších
Výborně, Bohunko!
ModulDiskuze
11. 01. 2014
ForumRada starších
Ivet, ať se ti daří i nadále. Jsme na tebe pyšní
ModulDiskuze
23. 12. 2013
ForumRada starších
I já se připojuji k přání a přeji vám všem plno nápadů, energie a radostí!
ModulDiskuze
20. 12. 2013
ForumRada starších
... jsem MÁMA!Určitě jste si spolu ten rok pěkně užily i užili a kolik vás jich ještě čeká
ModulDiskuze
17. 12. 2013
ForumRada starších
Ahojky všichni radní a radnice, nedá mi, abych se nepochválila. Vím, že samochvála smrdí, ale prosíííím, odpusťte mi to. Na stránkách nakl. RUBICO je již k vystavena moje kniha, která by měla co nejdříve vyjít. Mám hroznou radost, že se mi splnil můj sen, a tak vám tady vylévám své city První čtení O zvířátkách Gratuluji.
ModulDiskuze
16. 12. 2013
ForumVIP - Spolupráce s nakladatelstvími
Dnes jsem dostala knihu Nové hry do klubovny a vybírám těchto pět stránek 34-38 (text zabírá tak polovinu).
ModulDiskuze
02. 12. 2013
ForumRada starších
I já děkuji!
18
25
0
veřejná
rozšiřující zajímavé náměty a inspirace pro výuku tématu "Elektřina a magnetismus" se zaměřením na praktické příklady a na žáky s IVP
elektrický nábojelektrické napětíelektrický proudelektrický odporrezistorfyzikální veličiny a jednotky
6
22
0
veřejná
učební materiály
fyzika
1
28
0
veřejná
návrhy na lab. práce
fyzikalaboratorní práce
19
17
0
veřejná
přehled odkazů pro podporu výuky fyziky
fyzikapokusexperiment
6
40
0
veřejná
souhrn pojmů na opakování apod.
fyzikaveličinyopakování
5
20
0
veřejná
2
24
0
veřejná
12
19
0
veřejná
2
19
0
veřejná
myšlenková mapamentální mapování
13
26
0
veřejná
vesmírplanetyhvězdy
0
18
0
veřejná
ModulBlogy
21. 06. 2013
Nebudu nebudu nebudu Nebudeš nebudeš nebudeš Nebudu nebudu nebudu ...ale budeš! Petře Koubku, díky, díky. Víš co chci, Sakramiláčku? Krátkou ženskou, Krátkej hrob a na něm krátkej nápis.
ModulBlogy
12. 01. 2013
Neodolala jsem a knihu objednala. Také další tituly z edice ZIP nakladatelství Argo stojí za přečtení. (A jinak - často se stává, že mě předmluva a doslov zaujmou více než kniha samotná...)
ModulBlogy
15. 11. 2012
Honzíku, díky! To je nejlepší využití maličkého dárku. Těším se, až pohádku zítra Honzík přinese do družiny a všichni si ji společně přečteme. Jsem zvědavá na pokračování.
ModulBlogy
26. 07. 2012
Nabízejí ještě poslední kusy v Neoluxor.cz, Knihy - DVD, online knihkupectví, Literis.cz Našla jsem ještě v dalších osmi e-shopech :)
ModulBlogy
26. 07. 2012
Hned se mi vybavila: žísekala, netoplevel, cukrvěd, šelen, oheňák, velblázen... nebo: vy textu máte pětikrásku a já dám sedmišeredu :) Díky za připomenutí.  
ModulČlánky
23. 07. 2012
V úvodu textu jsou odkazy na další lekce: Tvořit na flétně krásné tóny - úvod, 2. lekce a zde 4. lekce.
ModulBlogy
26. 06. 2012
Milý Zdeňku, moc pěkný "návrat" a stříbrné žíly aspoň odkazově prozkoumány. Díky.
ModulČlánky
13. 06. 2012
Zde si dovoluji odkázat na stránky školy, kde je vidět skupinová práce na téma Když ptáčka lapají
ModulBlogy
08. 06. 2012
Zdeněk Fous mi přeposlal anketu od Gabriely Havlůjové, je to samozřejmě k výše uvedenému tématu: ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ? Téměř v každém městě, vesnici v Čechách, ve Slezku i na Moravě nalezneme ulici - Lidická, Lidických žen apod. Prosíme vás, pošlete nám fotku ulice i s vámi u názvu ulice a napište město, vesnici, ve kterém se nachází! Foto může být z vaší návštěvy v obci či městě. email: havlujova.gabriela@seznam.cz Do 31. prosince 2012. Děkujeme. (Některé z vás vylosujeme a dostanete knižní publikace z Památníku i Obecního úřadu Lidice).  
ModulBlogy
07. 06. 2012
Ano, producent filmu A. Dvořák měl databázi těchto žen a posílal jim čepice s logem Lidice žijí dál, některé se nechaly s čepicí vyfotit a momentky mu zaslaly zpět (viz titulky filmu).
ModulČlánky
17. 05. 2012
Inspirativní článek, velmi pěkný blok hodin. Děkuji za připomenuti Brucknera: Jak namalovat...(kam já jsem jenom tu založenou složku dala?).
ModulDigifolio
16. 05. 2012
Mockrát děkuji za zaslané omalovánky. K Prázdninové jsme dnes přidali Máme rádi rýmy! Vám i dětem přeji hezký čas a ať je vám stále do zpěvu!
ModulDigifolio
14. 05. 2012
Vážený pane Pěničko, vy tedy umíte udělat několikanásobnou radost! Dneska už jsme si Prázdninovou notovali. A předem moc děkuji(-eme) za omalovánky.
ModulDigifolio
11. 05. 2012
Připojuji se k Monice. Ale jak čtu v úvodu, tak toto je zde na DIGIFOLIU první vložená písnička, znamená to, že bude vkládat další? Vaše písničky zde uveřejněné (DUM) jsou bezvadné! Zpíváme si jen tak pro radost. :)
ModulDigifolio
11. 05. 2012
Pěkné. Děkuji.
ModulDigifolio
08. 05. 2012
jako odhlášená z Google vidím všechny fotky, krom Jitčiných - odkaz a práva svých jsem upravovala už včera
ModulDigifolio
08. 05. 2012
Zjistila jsem, že lze sdílet album pomocí odkazu (vpravo nahoře možnost Další). Prima.
ModulDigifolio
08. 05. 2012
Hančiny a Jitčiny fotky nejdou zobrazit, pokud je nemáte nasdílené. Prosím tedy buď nastavit jako veřejné (a odkaz poupravit), nebo je nahrát sem. Díky.
ModulČlánky
23. 01. 2012
Já jednu darovanou tabulku teď pravidelně využívám při IP (individuální péči) při práci s jedním prvňáčkem a už jsem ji použila i v družině při hrách - "moje pocity", "co vznikne", "jak dokončíš - co to může být?", "formule", "bitva" apod. 
ModulBlogy
19. 01. 2012
Lenko, díky. Krteček má výhodu, že má zkušenosti s cestováním :)
ModulBlogy
20. 12. 2011
Pavlíno, i Tobě šťastné a veselé!
ModulBlogy
15. 12. 2011
Občas to špatně zvládají... Já teda zase měla dnes scénku - při našem pravidelném čtení se drželi za ruku druhačka s "nejvýraznějším" už starším prvňákem - a světe div se, byl jak myška :)
ModulBlogy
12. 12. 2011
To máš pravdu... A navíc by ty ozdůbky na stromeček jako příloha vůbec neprolezly :)
ModulBlogy
08. 12. 2011
www.eboocek.cz/ :)
ModulBlogy
07. 12. 2011
...a já mám radost, když se zapojí i rodiče. Jeden tatínek např. vymýšlel básničku na noční směně: Letí kapka z mráčku na zem,padá, padá, je jí zima,stane se z ní vločka rázem,že by změna klima? Atd.
ModulBlogy
07. 12. 2011
Moje dcera kvitovala, že se donutila číst daleko víc anglicky, protože spousta báječných knih nebyla přeložena do češtiny a tady je má i zadarmo. Má obal se světýlkem, takže může číst i ve tmě :) O víkendu jsem byla na knižním bazaru, kde se diskutovalo o čtečkách, kterak nás ochuzují o kontakt s jinými druhy umění atd. Vlastně jsem tam byla jediným zastáncem čteček, aniž bych ji sama vlastnila a knihy papírové mám samozřejmě ráda (taky jsem si zase další kousky na bazaru pořídila). Myslím, že tohle se ve mně vůbec nepře.
ModulČlánky
07. 12. 2011
Odkaz na Učitelské praktikum 2011/2012 zde ve WIKI http://goo.gl/xB0fWZapojíte se?
ModulČlánky
07. 12. 2011
Promyšlené, dotažené do konce, inspirativní, pěkné.