Avatar
Mgr. Miroslava Sedlárová

Poslední přihlášení 28. 11. 2016

Název školy/instituce
ZŠ Zlatnická,186 Most
ModulDiskuze
04. 10. 2011
ForumModul E-LEARNING - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, přihlásila jsme se na kurz čt-gramotnost, ale zatím nikde nvidím termíny, kdy bude tento kurz probíhat. Také jsem nedostala žádnou informaci,jestli jsem zapsaná. Děkuji za odpověď, Mirka Sedlárová
ModulDiskuze
08. 11. 2010
ForumZŠ speciální
Dobrý den, předměty speciálně pedagogické péče přímo v ŠVP zařazeny nemám, ale logopedickou péči s dětmi dělám jako mimoškolní činnost a také rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Obě tyto činnosti mi vemi pomáhají v následné výuce s žáky, kterých se tato činnost přímo týká. k mému pestrému složení ve třídě, mi ještě přišla holčina se sluch. postižením. Nenosí vůbec sluchadlo a s maminkou jsme se viděla pouze při nástupu. Jsem z toho docela rozladěna, protože hledám cestu k dívence zcela sama a je to docela těžké. Mirka
ModulDiskuze
08. 11. 2010
ForumSpeciálně pedagogické terapie
Přeji hezký den, pejsci k nám dochází jednou týdně a jsou cvičení na terapii. Musím říct, že je opravdu vidět, zkušenost doprovdu a pejska. Docházely k nám dvě dívky, a to jsem již chtěla canisterapii zrušit. Děti byly spíše rozdováděné a hodina byla taková neuspořádaná. Nyní k nám dochází dvě paní s těmito pejsky a opravdu je to úžasné. Děti jsou v pohodě, učí se poznávat barvy, počítat, prostorovou orientaci a hlavně, ohleduplné chování vůči sobě i pejskům. Je to moc prima. Mirka
ModulDiskuze
06. 11. 2010
ForumSpeciálně pedagogické terapie
Dobrý den, u nás Canisterapie letos začala a musím říct, že pokud je dobře vedena, je to opravdu perfektní věc. Velmi pozitivně působí na děti.
ModulDiskuze
22. 08. 2010
ForumINSPIROMAT - Setkání nad Inkluzí
Dobrý den, souhlasím s Ivanou, problém je také ve financování škol. S inkluzí souhlasím, ale není vždy možná, jelikož je ovlivněna jak od rod. prostředím, školním prostř., finan., jedincem, který má být inkl. prostě působí zde mnoho faktorů, které inkluzi ovlivňují. Velmi důležitý je přístup celé společnosti, dále škol a pedagogů, kteří se na inkluzi mají podílet. Z mé praxe vím, jaký je problém získat finance na asistenta do školy. Cesta za inkluzí bude opravdu dlouhá, musí se mnoho změnit. Určitě by se speciální školy rušit neměly a za současného stavu žáků, kdy nám opět počty žáků stoupají?
ModulDiskuze
12. 08. 2010
ForumVyučujeme
Připojujji se k názoru, že hospitace je určitě nepříjemná pro obě strany. Když jsem začínala učit, jedna paní inspektorka mi řekla, že kvalitu pozná za pět minut, a to podle klima, které třída má, jak žáci a učitel na sebe reagují atd. Dneska bych s ní mohla souhlasit. Domnívám se, že každý ředitel ví, kdo a jak učí a jak se na hodiny připravuje a zbytečně nestresuje učitele o kterém ví, že nemá problémy. Také velmi záleží jak hospitující provádí hodnocení, jak reaguje na případný neúspěch - každému se někdy hodina nepovede, je ovlivněna mnoha faktory a ty mohou mít někdy negativní formu. Nejlepší skušenosti mám ze vzájemných hospitácí, ty mi daly nejvíc a jsou motivující pro další práci, nestresují, naopak jsou pozitivní pro hospitovaného a pro hospitujícího. Vím, že hospitace musí být, ale nemám je ráda, právě z důvodů stresu.
ModulDigifolio
10. 08. 2010
ModulDiskuze
27. 07. 2010
ForumPodpora výuky
S interaktivní tabulí pracuji vemi ráda. Pokud děti nepochopí novou látku, tak na interaktivce se nám to vždy podaří. Je moc dobré, že budou přípravy na IT, určitě to každý uvítá.
ModulČlánky
7662
0
10. 03. 2010
Pozitivní působení projektových dnů ve vyučovacím procesu.
ModulDiskuze
03. 12. 2009
ForumSpeciálně pedagogické terapie
Dobrý den, děkuji za informaci a zájem o bližší informace bych měla. děkuji Mirka
ModulDiskuze
27. 11. 2009
ForumAlternativní a augmentativní komunikace
Dobrý den, milé kolgyně ve třídě (2. tř.) mám dívenku se SP. Bohužel nenosí žádné naslouchátko a rodina vůbec nekomunikuje se školou. Do školy přišla až nyní, jelikož byli v Anglii. Zatím se spolu dorozumíváme jak se dá. Jsem speciální pedagog se zaměřením na NKS. Zkoušíme znakovou řeč se zapojením ostatních dětí ve třídě. Děti to moc baví, ale bohužel dívenka chodí do školy velmi málo, a tak jsme stále na začátku. Třída je ve složení 8 žáků ZVŠ - tři žáci II.roč.pět žáků III.roč. a jeden žák III.roč. PŠ (LMR,SMR,SP,ZP) celkem dvět žáků. Určitě máte více zkušeností, ráda bych přijala rady a náměty. Děkuji. Mirka
ModulDiskuze
27. 11. 2009
ForumSpeciálně pedagogické terapie
S multisenzorickou místností jsem sejiž také setkala a mohu říct, že se jedná o perfektní věc. Opravdu napomáhá dětem, které jsou různě handicapované a pozor! také pomáhá učitelům. Bohužel takovou místnost na škole nemáme a nevím jestli se podaří ji mít. Naše škola se sponzorem od rodičů počítat nemůže. Jsme ve vyloučené lokalitě, ale snažíme se dětem vytvářet co nejpříjemnější prostředí. Máme děti s kombinovaným postižením, LMR,SMR,SP,ZP a ADHD. Určitě by se nám Snoezelen moc hodil. Mirka
ModulBlogy
22. 02. 2011
Ano, souhlasím. Mám stejné zkušenosti.Já interaktivní tabuli využívám především, když žákům potřebuji látku vysvětlit. Tím, že si mohou vše osahat,zapojují všechny smysly se nám daří s čím bychom se jinak docela trápili. Kombinuji tyto hodiny s pracovním listem, kde společně zaznamenávají ti řáci, kteří zrovna u tabule nejsou. Zastávám také názor, že všeho s mírou.
ModulČlánky
22. 11. 2010
Velmi mne to zaujalo a vyzkouším!!!
ModulČlánky
29. 03. 2010
Souhlasím s formativním hodnocením, a to zvláště u žáků kteří jsou handicapováni. Není správné, aby žák dostával nálepku nešiky, hloupého...Tímto formativním hodnocením repektujeme osobnost žáka a jeho výsledku. Pokud budeme hodnotit negativně, žák nemá chuť do učení a škola ho nebaví. U slovního hodnocení je vždy možno vyzdvyhnout kladné stránky žáka a tím ho povzbudit do další práce. Každý žák má jiné schopnosi a dovednosti a bohužel také možnosti "strtovací čáru z rodinného prostředí", a to by nemělo ovlivňovat jeho hodnocení. Bohužel z praxe vím, že mnoho učitelů formativního hodnocení nevyužívá, stále se přiklání ke klasifikačnímu stupni.