Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
16. 11. 2013
Nevím, zda je tato diskuse vhodným místem pro řešení výkladu pojmu algoritmizace a jeho správného začlenění do RVP-G. Určitě se shodneme na tom, že samotný pojem algoritmizace je velmi obecný a vždy je nutné při jeho výkladu přihlédnout ke kontextu ve kterém je probírán. V případ RVP-G je pojem algoritmus jednou zmíněn v oblasti Matematika a podruhé v oblasti IKT. V případě IKT je uvedeno "algoritmizace úloh - algoritmus, zápis algoritmu, úvod do programování". Tím je kontext dle mého názoru jednoznačně dán. Proto se můj původní článek jmenuje "Výuka programování - Scratch".  Podobná diskuse o pojetí pojmu algoritmizace již proběhla na serveru Česká škola a nemyslím že by bylo nutné ji na tomto místě opakovat.  Pane Ryante: Nikoho vědomě neklamu, možná jen nesdílím Váš vyhraněný názor na výklad pojmu algortmizace, stejně jako Vy nesdílíte můj. Nikdy bych si však nikdy nedovolil o Vás napsat, že je Váš názor věcně chybný a že svými články někoho klamete. Vnímám Vaše poznámky a respektuji je, to však nic nemění na tom, jaké formy, metody a obsah výuky používám a používat budu. 
ModulČlánky
15. 11. 2013
Děkuji za reakce. Chtěl bych upozornit (stejně jako jsem se to snažil vysvětlit i p. Ryantovi), že článek je skutečně koncipován jen jako praktická ukázka toho, jak lze využít Scratch v hodinách. V žádném případě se nejedná o teoretické pojednání o problematice algoritmizace. Berme prosím Scratch jako nástroj pro první kroky v programování.