Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
02. 01. 2014
Dovolil bych si ještě doplnit, že bychom neměli zapomínat ani na mobilní použití námi všemi často zatracovaného, ale zároveň používaného operačního systému Windows. Přes tradičně pomalý start Windows v oblasti mobilních zařízení jsou dnes již mnohá zařízení tímto systémem vybavená. Lze samozřejmě provádět sofistikovaná srovnání s poněkud chaoticky rostoucím Androidem nebo precizním ale silně uzavřeným iOSem, nicméně většina dnes pro žáky i pedagogy dostupné výpočetní techniky je založena na Windows a použití na desktopech, noteboocích, tabletech i smartphonech se výrazně neliší. Domnívám se, že i správci IT na školách by měli jednodušší práci zejména se zabezpečením školních sítí a dat v nich, pokud by všechna zařízení pracovala na jednotné platformě. A jelikož desktopy a notebooky vybavené učebny a kabinety budou ještě delší dobu převažovat, tak systémové nasazení mobilních zařízení s Windows má nezanedbatelnou výhodu (systémovým nasazením myslím okamžik, kdy se mobilními zařízeními centrálně vybavují větší skupiny žáků a pedagogů; pokud se přikloníme k principu BYOT, tato výhoda jednotného systému napříč různým hardwarem mizí). Ing. Vít Obůrka