ModulČlánky
481
0
07. 09. 2021
Přemýšlíte, jak ve škole naložit s gramotnostmi? Jak jim porozumět a zavést je do výuky? V rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) byla zpracována „Příručka gramotnosti v ŠVP“ (dále jen Příručka G). Jejím cílem je podělit se o zkušenosti ze škol, které se v rámci projektu na rozvoj gramotností zaměřily. Každá ze zapojených škol měla na začátku spolupráce ke gramotnostem jiný vztah. Mohli jsme tak podporovat a sledovat pedagogy na cestě za rozvojem gramotností a jejich postupné kroky zaznamenat. Cílem autorů Příručky G je inspirovat školy k práci na rozvoji gramotností a podpořit učitele sdílením zkušeností z pilotních škol. Hlavní myšlenku projektu PPUČ, která se promítá také do Příručky G, je: „Gramotnosti pro život, učíme v souvislostech“. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.
ModulDiskuze
18. 02. 2013
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den, můj dotaz je směřován k samotnému vzniku ŠVP a to v případě, kdy mají být s ohledem na sloučení škol projeny i jejich původní ŠVP. Je možné, v případě zásadních rozporů mezi zpracovateli nového ŠVP, zadat jeho zpracování externí firmě? Jedná se o období, kdy není ukončeno konkursní řízení a není známá osoba nového ředitele. Dobrý den pane Hrbku. Pokud byste měl zájem o konzultaci v oblasti ŠVP,mohu Vám nabídnout svoje služby - více na http://www.annadoubkova.cz
ModulDiskuze
02. 12. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Dobrýden pane kolego. Protože potřebujeme mít zastoupení škol ze všech krajů a ještě ho nemáme, prodloužíme termín do konce roku 2010. Chybí nám školy především z kraje: Moravskoslezského, Plzeňského, Karlovarského a Vysočiny. Budeme rádi i za zájem škol z ostatních krajů, kterým máme rozhodně co nabídnout. S pozdarevem Anna Doubková
ModulDiskuze
15. 11. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Vážení kolegové. Na tomto místě Vás chceme informovat o možnosti získat materiály, které vznikají v rámci projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ekonomických a environmentálních souvislostech – VUREES“. Vaši učitelé získají materiály pro výuku finanční, spotřebitelské gramotnosti a pro vedení malých, přírodu neohrožujících, podniků. V následujících měsících bude realizační tým chystat materiály, které budou k dispozici pro výuku učitelům z pilotních škol, a to v následujících tématech: I. stupeň - tvořivé myšlení, spotřebitelská gramotnost, včely/včelaření II. stupeň – finanční gramotnost, podnikatelský záměr, inovační gramotnost Vzniká také unikátní elektronické prostředí, které podpoří výuku v daných tématech. Pokud Vás tato nabídka zajímá a chcete se stát pilotní školou a zeptat se na podrobnosti, zavolejte, ráda Vám otázky zodpovím. Přihláška pro pilotní školu projektu „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ekonomických a environmentálních souvislostech – VUREES“ je zde ke stažení. Mgr. Anna Doubková manažerka vzdělávání VUREES Asociace pedagogů základního školství ČR mobil: 777 820 428 e-mail: adoubkova@vcele.eu http://www.vcele.eu http://www.annadoubkova.cz
ModulČlánky
9351
0
29. 05. 2008
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Žáci se učí pojmenovat vlastní pocity i pocity ostatních, definovat projevy různých pocitů, a identifikovat svoje strategie zvládání negativních emocí.
ModulČlánky
9228
0
08. 02. 2008
Příspěvek obsahuje námět do vyučovacího předmětu Rodinná výchova na zařazení tématu nechtěného těhotenství a odpovědnosti za něj. V aktivitě se žáci učí také chápat názory druhých a tolerovat jiné etické hodnoty.
ModulČlánky
10072
0
12. 12. 2007
Příspěvek poskytuje základní přehled o právních i věcných souvislostech autoevaluace školy – vlastního hodnocení školy. Pojednává o jejím smyslu ve vztahu k řízení kvality ve škole, možných oblastech, na které se můžeme při autoevaluaci zaměřit. Seznamuje s možnými způsoby jejího plánování, provádění i s některými nástroji, které mohou být při jejím efektivním provádění použity. Součástí příspěvku je příklad konkrétního nástroje pro autoevaluaci s popisem.
ModulBlogy
30. 03. 2011
Které družstvo se stane historicky prvním vítězem? 31.3. 2011 proběhne v Jesenici u Prahy závěrečné kolo celorepublikové soutěže "Zelené podnikání". Zúčastní se jí celkem 10 školních týmů - z každého kraje jeden. Anna Doubková
ModulDigifolio
30. 03. 2011
V rámci projektu VUREES je vytvořena síť 30 pilotních škol. Jsou to školy, z celé České republiky. Minimum (jednu nebo žádnou)jich máme z kraje Karlovarského, Moravskoslezského a Libereckého. Pokud jste z některého z těchto krajů a projekt Vás zaujal, zavolejte na číslo 777 820 428. Odpovím vám na otázky související s účastí školy v projektu. Mgr. Anna Doubková APZŠ ČR manažerka vzdělávání učitelů projektu VUREES
ModulDigifolio
13. 10. 2009
Tak Tě konečně vítám mezi námi, naše báječná editorko:-))))