Avatar
Ing. Lenka Skoupá

Poslední přihlášení 17. 04. 2016

Název školy/instituce
Toulcův dvůr
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
3925
0
02. 06. 2016
Živá zvířata jsou výborným motivačním prvkem pro většinu dětí. Možná právě proto jsou často vyžívána ve výuce. Někde se dokonce přímo „zabydlují“ ve třídách, nebo ve školách vznikají větší školní zookoutky.
ModulČlánky
6506
0
26. 04. 2016
Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti a schopnosti získat potravinové zdroje. Po celou dobu historického vývoje člověka se střídala období relativní hojnosti potravin a období hladomorů. Současné zemědělství má obrovský dopad na životní prostředí. Vývoj spotřeby potravin obyvatel ve vyspělých zemích jde směrem ke zvyšování podílu živočišných bílkovin. Vysoká spotřeba masa s sebou nese řadu problémů. 30–50 % všeho jídla, které se na světě vyprodukuje, skončí v popelnici. Plýtvání potravinami má za následek plýtvání prvotními zdroji.
ModulČlánky
5049
1
02. 11. 2015
Místně zakotvené učení se vyvinulo ke konci minulého desetiletí. Jeho pojetí se pohybuje na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje.