ModulDUM
5742
1
24. 09. 2010
Soutěžní hra skupin, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov a rozšiřují si slovní zásobu.
ModulDUM
4698
0
16. 08. 2010
Soutěžní hra skupin, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov po „s“ a rozšiřují si slovní zásobu.
ModulDUM
5306
0
05. 05. 2010
Soutěžní hra pro skupiny, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov po p a slov k nim příbuzných. Rozšiřují si také slovní zásobu.
ModulDUM
5222
0
03. 05. 2010
Soutěžní hra pro skupiny, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov po m a slov k nim příbuzných. Rozšiřují si také slovní zásobu.
ModulDUM
8028
0
11. 02. 2010
Soutěžní hra skupin, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalosti a rozšiřují si slovní zásobu.
ModulDUM
7926
0
09. 02. 2010
Soutěžní hra skupin, jejímž prostřednictvím si žáci upevňují znalost vyjmenovaných slov a rozšiřují si slovní zásobu.
ModulČlánky
10356
0
13. 01. 2010
Využití projektové metody k prohlubování vztahu žáků k bezprostřednímu okolí školy a budování pocitu sounáležitosti se školou ze strany žáků, pedagogů i rodičů.
ModulČlánky
9442
0
06. 05. 2009
Integrace literární výchovy, informatiky a výtvarné výchovy prostřednictvím tématu „Kočka“.
ModulČlánky
10130
1
05. 05. 2009
Učivo tematického celku Lidé a čas v předmětech druhého ročníku ZŠ.