ModulČlánky
5878
0
16. 04. 2012
Příspěvek se věnuje publikaci Sociokulturní minimum pro malé cizince, která vznikla za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je dostupná ve třech jazykových mutacích (čj-ukr, čj-vit, čj-mong) a lze si ji zdarma stáhnout z internetových stránek www.nebelvir.cz. Jejím cílem je usnadnit žákům-cizincům první krůčky v neznámém českém prostředí.
ModulDUM
3218
0
09. 06. 2010
Materiál je určen do hodin češtiny jako cizího jazyka, kde si žáci-cizinci hravou formou ve dvojicích zopakují tvoření tázacích vět. Princip spočívá v tom, že se žák pomocí zjišťovacích otázek podle obrázků ptá („Spíš?", „Učíš se dobře?") a musí od spolužáka na základě tabulky s ano/ne zjistit, o kterou postavičku se jedná.
2972
0
08. 05. 2010
META o.s. a její Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (PIC) jsou určeny mladým cizincům, kteří chtějí prostřednictvím vzdělání dosáhnout lepšího pracovního uplatnění a tím i snazší integrace do české společnosti.
1947
0
08. 05. 2010
Pražská nezisková organizace zabývající se výukou cizinců. Nabízí poradenství a pořádá nízkoprahové kurzy českého jazyka pro cizince.
1695
0
08. 05. 2010
Organizace, která pořádá kurz Čeština pro malé cizince a další vzdělávací kurzy.
3802
0
07. 05. 2010
Na stránkách Českého statistického úřadu můžete najít aktuální statistiky o počtu cizinců v jednotlivých krajích nebo počty žáků cizinců na školách v grafech zaznamenávající aktuální situaci nebo dlouhodobý vývoj.
ModulČlánky
12026
0
23. 04. 2010
Cílem článku je poskytnout učitelům malých cizinců inspiraci do hodin. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti obrázků. Jde především o možnosti expozice a fixace sloves v češtině.
ModulČlánky
28884
0
02. 03. 2010
Tento článek si klade za cíl poskytnout učitelům malých cizinců inspiraci do hodin. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti obrázků, které najdete v příloze. Jde především o možnosti expozice a fixace sloves v češtině pro malé cizince. 1. část se zabývá aktivitami, které jsou vhodné pro skupinovou práci. Na tento příspěvek navazuje 2. část, která popisuje individuální možnosti práce se sadou obrázků.
ModulDUM
7238
0
26. 02. 2010
Struktura tématu a pracovní list pro žáky-cizince na téma rodina.
ModulDiskuze
19. 02. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Určitě to využiju. Vypadá to moc skvěle. Učitelé vyložene prahnou pro různých obrazcích. A tady to je nevíc s českými ekvivalenty. Díky za typ.
ModulDUM
5756
0
18. 02. 2010
Hra na procvičení názvů rodinných příslušníků a vlastností.
ModulDiskuze
15. 02. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
To jsem se už také dozvěděla. Možná se na e-learningu pro učitele taky budu podílet. Na e-learning pro děti už hledám jiné finanční zdroje.
ModulDiskuze
12. 02. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Na mimořádnou formu studia mají nárok pouze žáci-cizincu z EU a těch je na českých školách paradoxně nejméně. Na otázku: "Jak se tedy ale prakticky řeší, pokud žák - cizinec češtinu nezvládá?" je odpověď "Systematicky nijak". Někteří učitelé dobrovolně tyto žáky po výuce doučují, školy si mohou požádat o grant z MŠMT na kurzy češtiny, lze pro takového cizince vytvořit IVP. Neexistuje metodika, takže ani nevíme, co a jak malé cizince učit. Zatím jsme ve fázi hledání cest, jak těmto dětem nelehký český jazyk přiblížit a do budoucna to bude chtít i legislativní úpravu.
ModulDiskuze
03. 02. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Super. Moc děkuju. Jste skvělá.
ModulDiskuze
02. 02. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Moc děkuju za odkaz. Slovníček jsem dlouho sháněla. Bohužel se mi to v elektronické podobě nějak nezobrazuje.
ModulDiskuze
06. 01. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Ještě mám v hlavě jeden nápad E-learning pro žáky-cizince, který by se na tyto stránky také hodil. Jednalo by se především o zábavné osvojení základní slovní zásoby pomocí obrázků. Slovní zásoba by byla rozdělena tematicky (např. Škola, Rodina, Barvy, Směry, Bydlení, Jídlo, Zvířata,...). Inspiraci vidím v anglických stránkách tohoto tipu. Byla by to velká pomoc ve výuce, kde cizince vůbec nerozumí a učitel by ho alespoň mohl posadit k počítači, kde by se žák sám učil. To by se také dalo technicky zařídit?
ModulDiskuze
06. 01. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Sama jsem také autorkou některých článků. Spolupráce by byla super, ale má to několik háčků. Klasicky hlavně peníze. Vytvořila jsem již mnoho materiálů pro výuku, ale nemohu je zveřejnit, jelikož používám různé obrázky z internetu a z klipartu a narážím na autorský zákon. Malovat si obrázky sama nepřipadá v úvahu . Na to jsme úplně levá. - k materiálům je potřeba vytvořit vhodné ilustrace, aby se materiály výtvarně sjednotily (nemám peníze na to, abych zaplatila nějakou kreslířku) - je potřeba oslovit odborníky z praxe, kteří se zabývají výukou češtiny jako cizího jazyka, kteří by vymysleli metodická doporučení, jak postupovat s malými cizinci (kteří dostatečně neovládají jazyk samotný nebo jsou úplnými začátečníky) při vysvětlování české gramatiky (rody, pády, i/y, vyjmenovaná slova,...). Tuto skupinu by bylo potřeba koordinovat a také zaplatit! - vytvořit něco podobné jako je http://www.toolsforeducators.com v češtine. Je to takový generátor různých cvičení (křížovky, osmisměrky, bingo, pracovní listy se slovní zásobou). A to by znamenalo další peníze pro programátora.
ModulDiskuze
06. 01. 2010
ForumVzdělávání žáků-cizinců
V rámci připravovaného projektu bych chtěla zřídit speciální internetové stránky pro učitele malých cizinců. Na stránkách by byly volně ke stažení pracovní listy pro žáky-cizince, nápady do výuky, didaktické hry,... Výstupem projektu by měla mýt i metodická doporučení jak s malými-cizinci, kteří nerozumí, postupovat a jakým způsobem jim prezentovat složitou českou gramatiku (a její pojmosloví, které by měli ve škole zvládnout). Co si o tom myslíte? Máte nějaký nápad, co by stránky mohly ještě obsahovat?
ModulDiskuze
03. 12. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Už to tam máte. Snad Vám to pomůže.
ModulDiskuze
03. 12. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Zdravím kolegymi do Moravskoslezského kraje, jsem ze Středočeského kraje a ten v lednu 2010 bude vyhlašovat výzvu na Rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kam patří i ti naši cizinci). Chtěla bych s kolegy napsat projekt na vytvoření portálu, kde by byly pro učitele materiály pro výuku malých cizinců volně ke stažení + by se měla tvořit alespoň nějaká základní metodika, jak s těmito dětmi pracovat. Jednalo by se o pracovní listy řazené podle témat + by obsahovaly nezbytnou gramtiku. Takže by to byly materiály ne do klasické výuky, kde máme české děti, ale do zvláštního kroužku ČPC. Ještě mám takovou vidinu, vytvořit pro tyto děti e-learning (hlavně na osvojení si základní slovní zásoby zábavnou formou). Takže uvidíme, jak se nám podaří projekt napsat a jestli bude úspěšný. Co si o tom myslíte? Obdivuji a fandím Vám ve výrobě vlastních materiálů-sama vím, jak je to náročné-ale moc mě to baví. Většinu materiálů mám v elektronické verzi, takže není problém si je vyměnit.
ModulDiskuze
01. 12. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Tady je přesný odkaz:http://www.sbscr.cz/dokumenty/6ccc2a83d0ae4de9cfce88c820f54173.pdf Tato organizace nabízí i semináře pro lektory k sociokulturním dovednostem pro učitele, které se vážou na výše uvedené materiály.
ModulDiskuze
29. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
www.zs-olesska.cz/project/?cat=19 Podívejte se na stránky této pražské školy s rozšířenou výukou jazyků. Získali peníze z ESF a mají to tam velice hezky popsané. Takže se podívejte, kde byste mohli získat penízky na speciální výuku čj pro cizince na vaší škole.
ModulDiskuze
29. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Na stánkách www.sbscr.cz najdete zajímavé informace pro cizince.
ModulDiskuze
20. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Ať už sem dal odkaz kdokoli-děkuji.
ModulDiskuze
19. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Možné řešení vidím v pracovních listech na jednotlivé předměty (čj, vlastivěda, prvouka,...). Cizinec by ho dostal předem domů, takže by se mohl na hodinu připravit. Těch 5-10 minut by si učitel mohl udělat ve výuce čas a cizinci se věnovat. Třeba dá ostatním samostatnou práci. J Jak by takový list měl vypadat? To nikdo neví. Chce to hodně nápaditosti, času a zkoušení. Ale má představa je, že by se jelo nejdříve podle učiva prvního stupňe a pro potřeby cizinců by se učivo zjednodušovalo. Např. třída by se učila slovní druhy a cizinec by měl PL např. pouze s podstatnými jmény. Podstatné jméno by bylo vystvětleno obrázkem. Na základě toho by se pak zobecnilo, co podstatná jména označují (Podtstaná jména označují názvy osob-obrázek nějaké osoby se jménem Pavel, zvířat-lev,věcí-obr.tužka, vlastností-většina končí na -ost-bohatost,lenost-opět skrze obrázek, vztahy-zamilovaný pár-představující láska). Žáci budou znát definici (doma si bez problému se slovníkem přeloží slova z definice) a obrázky s konkrétními podstatnými jmény budou spojovat s názvy z definice. Na to by navazovalo představení rodů, pádů..., ale úplně jinak než pro české děti. Je to jen nápad a běh na dlouhou. Myslíte si, že by se touto cestou dalo jít? Středočeský kraj má příští rok vyhlásit výzvu na Rovné příležitosti ve vzdělávání cizinců a něco takového, co jsem lehce nastínila výše, by se do projektu možná dalo napsat.
ModulDiskuze
19. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Podrobnější popis najdete přímo na stránkách Mety. Podstatou je seznámit žáky s problematikou uprchlictví a aby si uvědomili, jakými otřesnými zážitky mohli jejich noví spolužáci projít a že to nemuseli mít v životě zrovna jednoduché. Je to určeno pro první stupěň.
ModulDiskuze
19. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
o.s. Meta vydalo ve spolupráci s OSN materiál s názvem Putování s Carly. Je to příběh o jedné uprchlické dívce. Tato pomůcka je složena z videonahrávky a sešitu, kde je pro učitele popsáno, jak s ukázkou pracovat.Materiál byl do škol sice distribuován, ale kdyby se náhodou na nějakou školu nedostal, napište jim a oni Vám zdarma materiály rádi pošlou. www.meta-os.cz,info@meta-os.cz
ModulDiskuze
16. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Je ve vlastním zájmu cizince, aby si přivedl tlumočníka. Učitelům se může hodit příručka Jak se dorozumět s cizím, která je ke stažení na státnkách Centra pro integraci cizinců www.cicpraha.org
ModulDiskuze
13. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Děkuji za info. Svata Škodová je autorkou ilustrací k učebnici Česky v česku, která bohužel opět není na trhu normálně k dostání a je to velká škoda. Mají ji v Národní knihovně v Praze-tak jedině okopírovat (taky jsem to udělala). Na Technické univerzitě v Liberci pracuje i autorka té učebnice-Barbora Štindlová (skvělá lektorka, její odborné články mohu jen doporučit, zabývá se mj. parcelací=zjednodušením české gramatiky pro cizince). Těšme se na rok 2012 a doufejme, že na to seženou peníze.
ModulDiskuze
12. 11. 2009
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Nedávno se mi dostala do ruky skvělá učebnice. Jmenuje se Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka (vydal Polyglot). Nejde o konverzační učebnici řazenou podle nějakých témat, ale je to zásobník cvičení na jednotlivé gramatické jevy. Kapitoly nesou název například Substantiva, Prepozice, Adjektiva, Verba-prézens.
0
7
0
veřejná
názvy rodinných příslušníkůzákladní fráze: Jak se jmenuješ? Odkud jsi? Máš sourozence? Jak se jmenuje tvoje máma/táta?/Kde vydl
ModulČlánky
09. 09. 2010
Tak to už se moc těším. Kdy by měla být zveřejněna první sada karet?
ModulČlánky
24. 02. 2010
Moc pěkné. Díky za nápad.
ModulČlánky
18. 01. 2010
Zdravím a moc chválím. Hodina se mi moc líbila. Neučím sice angličtinu, ale češtinu jako cizí jazyk malé cizince. Ráda bych také něco podobného natočila s mými malými cizince.Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem jste hodinu natáčeli? Je to technicky náročné, dostatek video-ukázku až sem na portál? Děkuji Petra
ModulČlánky
07. 01. 2010
Skvělý nápad. Jdu do tohu. Učím psychologii na gymnáziu.
ModulČlánky
23. 11. 2009
Skvělé nápady. Určitě využiji i při své práci s malými cizinci. Jejich mluvidla to potřebují jako sůl.
ModulČlánky
19. 11. 2009
Pravda pravdoucí. Máme před sebou ještě velký kus práce. Věřím, že na školách podle nastíněných principů postupují, ale je mi stále záhadou, jak pracovat s žákem-cizincem ve třídě, kde je další 25 českých dětí. Bylo by dobré pro potřeby výuky jednotlivých předmětů /hlavně pro češtinu, vlastivědu, provouku,občanku/ vytvořit pracovní listy, se kterými by žák mohl samostatně (nebo s malou pomocí učitele) v rámci hodiny pracovat. Potom už se dají zařadit i nějaké aktivity pro celou třídu. Ale to je hudba budoucnosti a je nás učitelích, jak se k tomuto problému postavíme.
ModulČlánky
18. 11. 2009
Dobrý den, je možné někde sehnat výstup z těchto projektů? Konkrétně například z projektu:Začleňování žáků a studentů – imigrantů do výuky češtiny v Ústeckém kraji a Čeština jako cizí jazyk v rámci inovace výuky v oborech učitelství v základních a středních školách.
ModulČlánky
18. 11. 2009
Dobrý den, zrovna jsem dorazila ze školení o.s. Meta, kde jsem měla možnost s učitelkami na toto téma diskutovat. Z jejich beznaděje jsem dost otřesená. Pociťují vlastní selhání, protože si s žákem cizincem-neví rady. Nejčastější otázka byla: "Jak mám s žákem, který mi vůbec nerozumí v hodině pracovat-není čas se mu věnovat samostatně, nemám čas vytvářet extra materiály?". Je zde možnost ho neklasifikovat, ale to nic neřeší. Škola si pro žáky může vytvořit IVP, ale na to musí mít štempl od PPP a ta ho ne vždy dá.Já osobně mám s malými cizinci zkušenosti jen z jazykového kroužku, kde mám sice různé národnosti a pokročilosti, ale výuka se mi daří a pro jejich potřeby vytvářím vlastní materiály.Kulturní obohacení fajn, ale co poradit bezradným učitelkám na školách, kterým tam sedí cizinec , který nerozumí? Myslíte si, že jde žáka-cizince do klasické výuky čj systematicky zapojovat?
ModulČlánky
30. 10. 2009
Mockrát děkuji za pochvalu, pane Horálku. Nejsme ale komerční jazykovka nýbrž nezisková organizace. Jsem si také vědoma toho, že celkový problém by si zasloužil globálnější koncepci, ale jako skoro všechno v životě: Je to o penězích. Různé organizace (MŠMT, kraje, neziskové organizace, Střediska integrace menšin,...)se o nějaké jazykové kurzy snaží, ale připadá mi to, že pravá ruka neví, co dělá levá. Příští rok bychom se chtěli v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pokusit alespoň pro Středočeský kraj o systematičtější a rozšířenější výuku češtiny pro tyto skupiny. V plánu jsou i kurzy pro učitele, které by je měly připravit na práci s cizincem.