Avatar
Mgr. Martina Dobosiová

Poslední přihlášení 28. 04. 2016

Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
Středisko mediální výchovy
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDigifolio
28. 04. 2016
ModulČlánky
2392
0
13. 04. 2016
Článek poskytuje popis aktuálních možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základních školách v oblasti nových médií v České republice a v Nizozemsku a srovnává principy obou zemí v této oblasti.
ModulDigifolio
19. 02. 2016
ModulDigifolio
19. 02. 2016
V polovině ledna letošního roku se ostřílení i začínající pedagogové měli možnost naučit se používat sociální sítě a využívat je ve vzdělávání. Jedním z cílů kurzu bylo účastníky objektivně uvést do celé šíře problematiky nových médií. Účastnicí se také seznámili s principy fungování mediální výchovy např. v Nizozemí nebo ve Švédsku, které jsou v mnoha ohledech inspirující. Hlavním cílem bylo ukázat pedagogický potenciál sociálních sítí skrze aktivity přímo ve vyučování. Naše projekty i projekty účastníků kurzu jsou ke stažení v záložce Materiály ke stažení. Po prvním termínu zkoušky má kurz dva úspěšné absolventy. Jedním z nich je Mgr. Pavlína Šustrová, která popsala celou svoji zkušenosti s tímto kurzem od samého počátku. „O kurzu jsem se dozvěděla na Facebooku, který jsem do té doby užívala spíše k osobním účelům či k občasnému dovzdělávání mých přátel a známých. Program kurzu mě zaujal nejen jako učitelku pracující se studenty, kteří sociální sítě v hojné míře používají, ale také jako matku dětí, u kterých se dá v budoucnu podobná aktivita rovněž předpokládat. Na kurzu jsme se naučili, které sociální sítě můžeme využít ve výuce my, pedagogové, i naši studenti. A rozhodně se nejednalo jen o Facebook a YouTube. Seznámili jsme se i s mnohými dalšími, jakými jsou třeba Pinterest, Vimeo, Google+, Foursquare, Tumblr, Vine, Instagram, WhatsApp, Twitter, SnapChat. Dále jsme se dozvěděli i o sítích určených pro užší zájmové skupiny (Endomondo, RunKeeper, SoundCloud a další). Program obsahoval jak seznámení s jednotlivými sítěmi a další teoretické poznatky vztahující se k sociálním sítím, k mladistvým a k právní a psychologické problematice, tak i praktické návody pro využití některých sítí ve výuce. Cílem bylo poskytnout námět pro užívání sociálních sítí v pozitivním slova smyslu (ne tedy: „Vypněte ten Facebook a poslouchejte výklad učitele.“), což se dle mého názoru opravdu podařilo. Díky tomuto kurzu jsem si založila stránku na FB stránku jako „učitelka“, kam vkládám studentům i ostatním zajímavé odkazy či informace vztahující se k předmětům, které vyučuji. Dále jsem si také zřídila účet na Pinterestu, který využívám k tvorbě tematických nástěnek týkajících se aktuálně vyučovaných lekcí. S Pinterestem pak dál pracuji se studenty v hodině. Ve výuce využívám také obsah sítě YouTube. Je toho (a určitě ještě bude) mnohem více. Pokud bych tedy měla kurz shrnout dvěma slovy, určitě by to byla tato: VELMI PŘÍNOSNÝ“ hodnotí svoji účast na kurzu.   Další kurz Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání proběhne na začátku jara v Praze. Pro Budějovické pedagogy, budoucí pedagogy a vychovatele se kurz otevře 21. května. Uzávěrka přihlášek je 15. května.
ModulDigifolio
26. 01. 2016
Projekt Střediska mediální výchovy zaměřený na vzdělávání učitelů, rodičů i děti ve využívání sociálních sítí získal finanční podporu Nadace ČEZ. Díky tomuto nadačnímu příspěvku teď středisko může zintenzivnit svou osvětovou a vzdělávací činnost. Sociální sítě jsou nezbytnou součástí každodenního života dnešních dětí a mládeže. Navzdory rozšířenému názoru, že pro věkovou skupinu dětí mezi 10 až 15 lety jsou spíše hrozbou, se Středisko mediální výchovy snaží poukázat na jejich přínosné aspekty. „Bezpečnostní rizika, které s sebou zapojení děti do sociálních sítí nese, nijak nepodceňujeme,” řekla lektorka střediska Martina Dobosiová. „Ovšem ve světě, kde jim děti  hlavně díky mobilním aplikacím prakticky neuniknou, je lepší mladé lidi místo neefektivních zákazů spíše pozitivně nasměrovat a povzbudit k jejich správnému používání.” Aby ukázalo pedagogům možnosti, které jim sociální sítě skýtají, Středisko mediální výchovy již v polovině ledna 2016 zahájilo kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání”, který je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.  Pedagogové se v něm učí nejen základní orientaci v současných sociálních sítí jako je např. Instagram, Snapchat či WhatsApp, ale zejména se dozvídají, jak tyto sociální sítě zapojit do výuky a výchovy. „Nedílnou součástí kurzu je i seznámení s psychologickými, etickými a právními souvislostmi používání sociálních sítí mladými uživateli,” dodala Dobosiová. „Pedagogové i díky tomu budou moci své žáky odborně motivovat k takovému využívání sociálních sítí, které bude pozitivně přispívat k rozvoji jejich osobnosti.” Vzhledem k podpoře Nadace ČEZ může Středisko mediální výchovy také rozšířit své workshopy pro žáky základních škol. Ti v nich nenásilnou cestou získávají tipy, jak sociální sítě využívat nejen k běžné komunikaci a sdílení, ale zejména jak v nich objevit nové a podnětné možnosti svého rozvoje. Středisko mediální výchovy vzniklo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity jako reakce na data výzkumu, který prokázal, že mezi pedagogy panuje k sociálním sítím velmi rezervovaný postoj a že žáci v jejich používání vykazují před učiteli značný náskok. Cílem jeho práce je vedle vědeckého výzkumu zejména školit učitele, vychovatele a rodiče tak, aby se naučili sociální sítě využívat jako účinný nástroj výchovy a vzdělávání. Více informací o činnosti Střediska mediální výchovy najdete na webových stránkách www.stremev.cz.
ModulDigifolio
06. 11. 2015
Článek informuje o připravované přednášce pořádanou Střediskem mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednáška má za cíl informovat rodiče o současném světě sociálních sítí v němž se jejich děti dennodenně vyskytují a pomoci rodičům nalézt vhodné podněty, kterými mohou ovlivnit své děti ve využívaní sociálních sítí.
ModulČlánky
1749
0
24. 08. 2015
Tento článek informuje o nově založeném Středisku mediální výchovy na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho aktivitách.
ModulČlánky
10060
0
29. 07. 2015
Článek pojednává o kategoriích sociálních sítích, které nejsou v pedagogické společnosti všeobecně známy, a popisuje některé z aktuálních sociálních sítí. Také nabízí tipy a způsoby využití některých uvedených sociálních sítí ve vyučování.