ModulČlánky
6021
0
04. 11. 2015
Článek představuje metodiku rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí v předškolním věku, která je v adaptované formě vhodná i pro první stupeň ZŠ. Jde o klinicky ověřenou metodiku (přes 30 let ověřování metodou randomizovaných kontrolovaných studií), která je zaměřena na pedagogy, vychovatele a ve specifickém programu na rodiče, včetně posilování partnerského vztahu mezi rodinou a školou. Zahrnuje též funkční postupy pro zvládání nežádoucího chování dětí a změnu naučených vzorců chování. Díky inkluzivnímu přístupu, na němž celá metodika stojí, je úspěšně realizována v prostředích, kde se dostávají do kontaktu lidé z různého kulturního a sociálního zázemí.