ModulDUM
4981
0
23. 09. 2010
Prezentace je určena žákům 1. ročníku gymnázií. Věnuje se tématům: vodík, kyslík a voda; prvky I. A skupiny; prvky II. A skupiny; uhlík.
ModulDUM
5385
0
12. 08. 2010
Pracovní list pro skupinovou práci žáků ve výuce chemie (popř. semináře z chemie), který slouží jako návod pro opakování učiva o bílkovinách, sacharidech a lipidech. Ve druhé části žáci formou laboratorní práce dokazují uvedené přírodní látky a na závěr celé práce hodnotí vlastní práci ve skupině.
ModulDUM
2081
0
15. 07. 2010
Pracovní list k problematice cigaretového kouře. Jde o zadání úloh k práci s textem, realizaci ankety mezi lidmi a laboratornímu cvičení.
ModulDUM
3456
0
22. 06. 2010
Pracovní list obsahuje úlohy k procvičení názvosloví solí.
ModulDUM
9911
0
18. 06. 2010
Jedná se o test, kterým si žák prověří své znalosti o savcích.
ModulDUM
6293
4
27. 05. 2010
Pracovní list k opakování učiva o charakteristice a názvosloví derivátů uhlovodíků.
ModulDUM
6762
0
12. 02. 2010
Materiál tvoří křížovka k opakování učiva a jako úvodní motivace k učivu členovci.
ModulDUM
4960
0
11. 02. 2010
Tajenka k opakování tematického celku uhlovodíky a jejich zdroje.
ModulDUM
3436
0
09. 02. 2010
Pracovní list k závěrečnému opakování učiva o uhlovodících a jejich zdrojích. Obsahuje opakování názvosloví, charakteristiky sloučenin i práci s textem.
ModulDUM
5026
0
09. 02. 2010
Křížovka může sloužit ve výuce chemie jako motivační úvod k tématu plasty.
ModulDUM
4282
0
27. 01. 2010
Pracovní list obsahuje teorii k plísním pro žáky a návod na mikroskopické pozorování plísně hlavičkové.
ModulDUM
7548
0
25. 01. 2010
Jedná se o pracovní list ke skupinové práci žáků k tématu měkkýši ve výuce přírodopisu (biologie). Žáci pracují s textem, v přesmyčkých vyhledávají názvy měkkýšů a zařazují je do jednotlivých tříd. Dále pak na základě předložených obrázků určují některé druhy a pracují s atlasem živočichů.
ModulDUM
9985
6
25. 01. 2010
Jedná se o závěrečný test k tématu chemické prvky (značky, vlastnosti, užití) pro žáky základní školy, případně nižších ročníků gymnázia.
ModulČlánky
10694
0
16. 01. 2008
Druhá část námětů na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii
ModulČlánky
10336
2
15. 01. 2008
Příspěvek poskytuje náměty na realizaci některých tematických okruhů Mediální výchovy v chemii.
ModulDUM
12. 07. 2010
ANO použil a pokud si vzpomínám, pro DUM jsem žádné úpravy nedělal (nevzpomínám si tedy, že bych výraznější změny provedl).
ModulDUM
27. 06. 2010
Ještě mne napadlo, vůbec nechápu- proč by měla být ot. č. 4 chaotická?? S připomínkou dr. Melichara u formulace ot. č. 16 souhlasím a děkuji.
ModulDUM
27. 06. 2010
Dobrý den, dr. Melichar mne předběhl, tudíž asi nemusím odpovídat a jemu jen poděkovat :-)... Má snaha je vycházet skutečně z mé vlastní praxe, z běžné výuky, ale přiznávám, že na úvod by se hodilo pár informací k testu (které jsou však běžné pro standardizovaný test).
ModulDUM
18. 06. 2010
Dobrý den, rovněž sleduji již delší dobu komentáře dr. Melichara, s mnohými souhlasím - perfekcionisticky prochází každý příspěvek, nicméně souhlasím s Mgr. Forýtkovou... kdybych četl stále negace vlastních příspěvků, pak bych raději už nepsal NIC.
ModulDUM
18. 06. 2010
Dobrý den, naše debata by asi byla trochu širšího charakteru, nejlépe však osobní, mám pocit, že jste z Prahy- souhlasí? (dle sborníku z konference v HK z minulého roku), nicméně monžá lépe alespoň mailem, vyhovuje Vám tato komunikace? Zdraví Aleš Chupáč
ModulDUM
15. 06. 2010
Dobrý den, pane kolego (?), odpovídám na Váš dotaz: domnívám se (na základě zkušeností - praxe), že žák na základní škole by měl znát pojmy halogenderivát či hydroxylová funkční skupina. Vzhledem k tomu, že jste nejspíše opačného názoru, pak bych velmi rád znal důvody. Děkuji.