Avatar
PhDr. Věra Jirásková CSc.

Poslední přihlášení 23. 04. 2010

ModulČlánky
9692
0
08. 11. 2005
Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát.
ModulČlánky
7160
0
08. 11. 2005
Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství
ModulČlánky
11770
0
08. 11. 2005
Na konkrétním příkladu je popsáno fungování občanské společnosti - možnosti občanů sdružovat se k prosazení společných zájmů. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.
ModulČlánky
43578
0
08. 11. 2005
Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.
ModulČlánky
24158
0
08. 11. 2005
Od historického pojetí státu západních civilizací až po současnou politickou strukturu České republiky, včetně základní dělby moci. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.
ModulČlánky
13567
0
27. 11. 2004
Průřezové téma Výchova demokratického občana klade důraz na propojení kognitivní složky s aplikačními schopnostmi žáků. K dosažení tohoto cíle napomáhá koncept otevřené školy s demokratickým klimatem.