Avatar
Mgr. Jaroslav Zavadil

Poslední přihlášení 01. 10. 2015

Společenská role
Pedagog, Vedení školy
Název školy/instituce
Gymnázium Šternberk
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
ModulDigifolio
01. 10. 2015
Materiály vytvořené v projektu Moderní škola CZ.1.07/1.1.04/03.0017
ModulDUM
2579
0
10. 11. 2011
Práce s online grafickým editorem PIXLR. Popsána práce maskou vrstvy – je zde uvedeno srovnání s vyspělými offline editory (Photoshop, GIMP), na několika příkladech je vidět použití masky. Materiál předpokládá souběžnou práci učitele s programem. V prezentaci jsou dvě videoukázky, které lze využít i samostatně v materiálech učitelů.
ModulDUM
1627
0
10. 11. 2011
Materiál se zabývá možností spolupráce Cloud online galerie GOOGLE Picasa a online grafického editoru PIXLR. Přidána je ukázka možností transformace snímku – otáčení (srovnání horizontu), deformace. Předpokládá se souběžná práce s programem a aktivní zapojení žáků. Prezentace je doplněna krátkou videoukázkou, kterou mohou učitelé použít i ve svých materiálech.
ModulDUM
7334
0
18. 08. 2011
Příklady z učebnice počtů z roku 1903 jsou nádhernou ukázkou praktického uplatnění matematiky v praxi. Zároveň příklady v ní uvedené přibližují život a realitu v c. a k. mocnářství. Zde najdete Počty živnostenské – zaměřené na praktické úlohy, které museli řešit živnostníci. Spolu s prezentací se předpokládá použití pracovního listu, případně je možno využít jen jednotlivé úlohy.
ModulDUM
5426
0
17. 08. 2011
Příklady z učebnice počtů z roku 1903 jsou nádhernou ukázkou praktického uplatnění matematiky v praxi. Zároveň příklady v ní uvedené přibližují život a realitu v c. a k. mocnářství. Zde najdete Počty úrokové – zaměřené na složené úrokování. Spolu s prezentací se předpokládá použití pracovního listu, případně je možno využít jen jednotlivé úlohy.
ModulČlánky
7557
2
14. 07. 2011
Pro tvorbu interaktivních aplikaci je hojně využívána výuková aplikace GeoGebra. Tuto aplikaci i práci s ní již popisují články na tomto portálu. GeoGebra je vnímána jako nástroj pro matematiku, fyziku. Dovolte, abych se podíval na tento program a jeho využití ve výuce trošku z jiného úhlu.
ModulDUM
4150
0
19. 05. 2011
Na jednotlivých avi souborech je zaznamenán konkrétní příklad vytvoření jednoduché databáze v programu OpenOffice.org BASE, práce s formuláři, dotazy a sestavami. Videa si mohou učitelé začlenit do svých učebních materiálů - prezentací, www stránek nebo e-learningových materiálů. Materiál doplňuje prezentaci Databáze v OpenOffice.BASE, lze ho ale použit samostatně nebo jako součást DUMu Databáze OpenOffice.BASE.
ModulDUM
2099
0
13. 04. 2011
Na příkladu programu GIMP je vysvětlena GNU General Public License, ukázána problematika dodatečných zásuvných modulů a tyto jsou ukázány na praktické ukázce Layers effects (efektů - styly vrstev).
ModulDUM
3191
0
05. 04. 2011
Na příkladu práce s programem GIMP je vysvětlena a ukázána práce s retuší digitální fotografie (portrét), práce s maskou vrstvy a úpravy barev. Předpokládá se současná práce učitele a žáků přímo v programu. Vysvětlené postupy lze aplikovat i u jiných grafických editorů (např. Photoshop aj.).
ModulDUM
1850
0
08. 03. 2011
Práce s online grafickým editorem Pixlr. Popsána práce s online úložišti (pixlr, facebook...), editace a vkládání textu a aplikace stylů vrstev. Předpokládá se doplnění praktických ukázek a souběžná ukázka v programu. Popis práce s křivkami lze využít i u výuky práce s offline grafickými editory (Photoshop).
ModulDUM
2129
0
07. 03. 2011
Práce s online grafickým editorem Pixlr. Je popsána práce s křivkami – základní ukázky použití. Prezentace doplněna krátkou videoukázkou. Popis práce s křivkami lze využít i u výuky práce s offline grafickými editory (Gimp, Photoshop).
ModulDUM
2146
0
04. 03. 2011
Práce s online grafickým editorem Pixlr. Je popsána práce s úrovněmi a histogramem – jeho výklad, úpravy, použití. Prezentace je doplněna krátkými videoukázkami. Předpokládá se souběžné použití editoru a praktické ukázky učitele. Popis práce s histogramy lze využít i u výuky práce s offline grafickými editory (Gimp, Photoshop).
ModulDUM
2047
0
30. 09. 2010
Prezentace o zpracování fotografií ve formátu RAW v grafickém editoru GIMP s využitím programu UFRaw. Prezentace je jen doplňkem, předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího.
ModulDUM
2999
0
24. 09. 2010
Tvorba klikacích (obrazových) map v HTML stránkách s pomocí grafického editoru GIMP. Prezentace předpokládá souběžnou práci s grafickým editorem. Součástí prezentace je ukázka on-line a ke stažení (ZIP soubor).
ModulDUM
3155
0
16. 09. 2010
Prezentace věnovaná výuce základů databázových systémů. Stručný teoretický úvod vyžaduje doplnění učitelem. Je zde popsán konkrétní příklad vytvoření jednoduché databáze v programu OpenOffice.org BASE. Použití předpokládá zároveň práci s programem.
ModulDUM
1934
0
11. 08. 2010
Využití výběru a vrstev, tvorba puzzle (filtry) v grafickém editoru GIMP.
ModulDUM
6890
0
12. 07. 2010
Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou bodem a přímkou. Pracovní list je doplněn prezentací, jejíž součástí jsou 4 applety vytvořené v programu GEOGEBRA - samotný řez a tři důsledky stereometrických vět. Lze využít pro modelaci různých variant na interaktivní tabuli (bez ohledu na typ) i s pomocí počítače.
ModulDUM
6233
0
02. 07. 2010
Applety vytvořené v programu Geogebra: obraz úsečky a pětiúhelníka v osové a středové souměrnosti, obraz úsečky a trojúhelníka ve středové souměrnosti, obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná.
ModulDUM
12065
0
28. 05. 2010
Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou dvěma body. Pracovní list je doplněn prezentací, jejíž součástí je applet vytvořený v programu Geogebra a návod na využití tohoto appletu ve formě videa. Lze využít pro modelaci různých variant na interaktivní tabuli (bez ohledu na typ tabule) i s pomocí počítače. Samotný applet je možné použít na stránkách učitele pro domácí přípravu či procvičování v rámci e-learningu.
ModulDUM
1744
0
27. 05. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Vytváření reliéfů pomocí mapy vyvýšení. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího přímo v programu GIMP. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
5230
0
14. 05. 2010
Soubor několika podkladů (puzzle, obrázky zvířat) pro procvičení základů práce v grafickém editoru - označení, kopírování do schránky, přesun, otáčení, mazání, lupa, výplň a další. Vhodné do úvodních hodin věnovaných grafickým editorům - práce s Malováním.
ModulDUM
2009
0
13. 05. 2010
I když GIMP není primárně určen ke kreslení 3D obrázků, v omezené míře to dokáže také. Na konkrétním příkladu kresby pružiny je popsána práce s cestami, filtrem mapování na válec a jednoduchá animace.
ModulDUM
2760
0
27. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Vytváření panoramatických fotografií. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího přímo v programu GIMP. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
2412
2
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Úpravy fotografií – jas a kontrast, efekty pro vytváření grafických prvků (novinový tisk, filmový pás, kostka). Prezentace předpokládá další výklad a praktické ukázky od vyučujícího přímo v programu GIMP. Na tuto prezentaci navazuje další díl.
ModulDUM
1767
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Tentokrát věnovaná úpravám barevné úrovně u digitální fotografie a převedení barevné fotografie na černobílou. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího přímo v programu GIMP. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
1845
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
1638
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
1688
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
1765
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP - výkladová hodina věnovaná vlastnostem editoru. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulDUM
1917
0
26. 01. 2010
Prezentace k další hodině věnované práci s grafickým editorem GIMP. Prezentace je jen doplňkem – předpokládá se další výklad a praktické ukázky od vyučujícího. Na tuto prezentaci navazují další díly.
ModulČlánky
19. 07. 2011
Zatím jen na doplnění - kostky skládačky (puzzle) byly vytvořeny v programu GIMP - DUM na toto téma najdete na tomto portále - ZAVADIL, Jaroslav. Grafický editor GIMP 13.Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 11. 08. 2010, [cit. 2011-07-19]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. :-)
ModulDUM
24. 05. 2011
Dobrý den, jen poznámka k ukázkovým fotografiím. Je na nich vidět, kde jsou rezervy výběru pomocí lasa - nepřesný výběr jak dýně tak i motýla. Určitě bych to jako příklad hotové práce neuváděl (možná jen jako příklad odstrašující). Práce s rastrovou grafikou je také cvičení trpělivosti a pečlivosti. Já osobně bych v tomto případě zvolil nástroj maska vrstvy, který dovoluje detailnější úpravy. Poznámka druhá - mohly by být uvedeny alternativy ke komerčnímu produktu.
ModulDUM
08. 03. 2011
Také tento příklad používám - str 62, NAVRÁTIL, Pavel. Cvičení a příklady z informatiky a výpočetní techniky. 1. vydání. Kralice na Hané : Computer Media, 2003. 120 s. ISBN 80-86686-07-8.
ModulDUM
26. 01. 2010
Díky za odkaz, tyto stránky jsem neznal a jsou hezkou inspirací :-)