Avatar
Mgr. Jaroslav Mašek

Poslední přihlášení 19. 09. 2021

Webové stránky
Název školy/instituce
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
ModulČlánky
513
0
15. 09. 2021
Jak se fotografická soutěž může stát prostředkem ke zvýšení digitální gramotnosti žáků.
ModulČlánky
892
0
08. 09. 2021
Jak vytvořit užitečnou zpětnou vazbu, která zlepší výuku a vzdělávání žáků, jaké volit otázky, na co nezapomenout a jak její výsledky realizovat se podíváme v tomto článku.
ModulČlánky
2171
0
01. 09. 2021
Hybridní výuka se v novém školním roce nebude týkat jen škol zapojených do projektu Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání MŠMT. Učit hybridně budeme na všech školách. Jaký model přitom zvolíme, bude záležet na mnoha různých aspektech.
ModulČlánky
4379
0
25. 08. 2021
Jak učitelé prožívají první školní den? Na co v něm nezapomenou? A dokážou jej zachytit a podělit se o svůj příběh s ostatními?
ModulČlánky
3581
0
18. 08. 2021
O naší kreativitě, potenciálu a kampani Imagine if…, která je oslavou života a odkazu Sira Kena Robinsona a současně oslavou lidských schopností s uvědoměním si, že můžeme dělat věci jinak.
ModulČlánky
3679
2
16. 06. 2021
Jak se cítí LGBT+ žáci ve vaší třídě a škole? A jak bezpečné prostředí to pro ně je? V tomto článku se podíváme na 10 způsobů, které nám mohou pomoci takové bezpečné prostředí vytvořit.
ModulČlánky
950
0
02. 06. 2021
Dokážou žáci rozeznat relevantní, nezaujaté a věrohodné zdroje? A záleží jim vůbec na kvalitních informacích? A pokud ne, co se musí stát, aby se to změnilo?
ModulČlánky
1379
0
19. 05. 2021
Prezentace školy na sociálních sítích není jen o Facebooku a Instagramu. V následujícím textu se podíváme, proč má smysl zapojit i další platformy, jaký obsah v nich publikovat, na koho jimi cílit i jak je nastavit, aby mohly být ve škole provozovány částečně či plně v režii žáků.
ModulČlánky
1861
0
12. 05. 2021
Po dlouhém období online výuky přichází další autorova reflexe, ve které nechává promlouvat své myšlenky. Současně tím sdílí své vlastní zkušenosti a nabízí učitelům, aby udělali totéž.
ModulČlánky
1547
0
05. 05. 2021
Principy digitálního minimalismu lze přenést také do online výuky. V následujícím textu se podíváme na 10 konkrétních příkladů.
ModulČlánky
1486
0
28. 04. 2021
Pojďte společně sdílet své největší úspěchy v online výuce.
ModulČlánky
1692
0
21. 04. 2021
Napsat 30 článků na Wikipedii za pouhých 40 dní se může jevit jako nedosažitelný cíl. Ne však ve chvíli, kdy se do této výzvy zapojíme s našimi žáky.
ModulČlánky
2817
0
14. 04. 2021
Termín hybridní výuka je v posledních měsících skloňován čím dál častěji. Výukou to ale zdaleka nekončí. Hybridní model sahá mnohem dál, takřka do každé činnosti, kterou na naší škole provádíme.
ModulČlánky
1221
0
07. 04. 2021
Mohou online třídní schůzky změnit způsob, jakým budeme v budoucnu komunikovat s rodiči? A bude nám pak klasická podoba třídních schůzek, jak ji známe z prezenční výuky, nadále dostačovat a dávat smysl?
ModulČlánky
1119
0
01. 04. 2021
Je květen 2021 a na českých středních školách se poprvé konají maturitní zkoušky online. Jak se na ně dívají jednotliví aktéři – maturanti, zkoušející, třídní učitel, předseda maturitní komise a ředitelka jedné ze škol – se dozvíte z následujícího textu.
ModulČlánky
1499
0
24. 03. 2021
Jak TikTok ovlivnil soustředění, pozornost i způsoby, jakým současná generace konzumuje obsah, a jak na to reagují učitelé ve své výuce a také na TikToku, se podíváme v následujícím textu.
ModulČlánky
4707
2
17. 03. 2021
Když jsem psal na jaře o největších chybách učitelů v online výuce, na jednu zásadní jsem zapomněl. Následující text ji nejen odhaluje, ale současně nabízí řešení, jak ji napravit.
ModulČlánky
1600
1
10. 03. 2021
Esportovním klubem vytvoříte u žáků smysl pro komunitu a podpoříte jejich digitální občanství. Další důvody, proč jej založit a především jak, se dozvíte v následujícím textu.
ModulČlánky
5104
1
03. 03. 2021
Na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV? Není to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou.
ModulČlánky
2083
0
24. 02. 2021
Nejlepší vzdělávání je to, které je personalizované. A to platí i v případě vzdělávání hybridního. Následující text nabízí konkrétní řešení, jak vytvořit hybridní školu s využitím modulového systému.
ModulČlánky
3455
0
17. 02. 2021
Na jaře, po zavedení online výuky, jsme se velmi rychle potýkali se dvěma zahlceními – obsahovým a technologickým. Nyní, přibližně po roce online výuky, čelíme dalšímu technologickému zahlcení, ke kterému by nakonec nemuselo dojít, kdybychom spolu lépe komunikovali.
ModulČlánky
1758
0
10. 02. 2021
Jak souvisí sociální síť Clubhouse s digitální gramotností? A jaký má význam pro učitele a žáky? Po prvních dvou týdnech jejího používání se autor zamýšlí nad hlubšími souvislostmi využití této nové platformy.
ModulČlánky
1517
0
03. 02. 2021
Článek přináší shrnutí studie zveřejněné v prosinci 2020 Národním úřadem pro ekonomický výzkum zkoumající význam podpory vztahů a pozitivního stylu myšlení pro dlouhodobý úspěch žáků.
ModulČlánky
4681
4
27. 01. 2021
Jak bude vypadat vzdělávání v roce 2021? Jaké přístupy a technologie jej ovlivní a budou formovat? Článek představuje několik vzdělávacích trendů současnosti a nabízí jejich vliv na další charakter vzdělávání.
ModulČlánky
4342
0
20. 01. 2021
Jaké strategie použít, abychom přiměli žáky zapnout si kamery? V tomto článku se na některé z nich podíváme.
ModulČlánky
12529
0
13. 01. 2021
Neustále vypnuté webkamery žáků během online výuky nemusí být na škodu, právě naopak. Můžeme tím předejít spoustě nežádoucích stavů i mnoha budoucím problémům.
ModulČlánky
2953
0
06. 01. 2021
Článek představuje 21 vlastností učitele, které vzešly z článků publikovaných v roce 2020 na Spomocníkovi.
ModulČlánky
1607
0
16. 12. 2020
Představení 16. akce Virtuálního Digicentra.
ModulČlánky
1246
0
09. 12. 2020
„S žáky se musí pořádně secvičit, co mají říkat, a také musí být v dané videokonferenční místnosti pod dohledem učitele, aby náhodou neřekli něco nevhodného. A musíme hlavně vybrat naše nejlepší žáky, co umí vystupovat, aby nás dobře reprezentovali,“ zaznělo od učitelů, organizujících Dny otevřených dveří online. Co by se pak stalo, kdyby tuto akci organizovali sami žáci?
ModulČlánky
2227
0
02. 12. 2020
10 aplikací, které autora provázely během roku 2020, nejsou kompletním výčtem, ale pouze jedním pohledem do jeho tvůrčího workflow a zároveň inspirací ostatním učitelům pro zlepšení či rozšíření jejich aplikačního portfolia.
ModulČlánky
07. 02. 2021
Pokračování diskuze, volně navazující na tento článek, proběhne v neděli, 14. 2. 2021 od 20:00 opět na Clubhousu. https://www.joinclubhouse.com/event/Mwo1WlgO
ModulČlánky
04. 02. 2021
Diskuze navazující na tento článek bude probíhat v neděli, 7. 2. 2021 od 20:00 na Clubhousu. https://www.joinclubhouse.com/event/xovYOJ3l
ModulČlánky
31. 01. 2021
Všechny odkazy jsou u zdrojů uvedeny.
ModulČlánky
01. 06. 2020
Vážený pane Klimeši, ve svém komentáři narážíte na soustu zajímavých témat, které by vydaly na několik samostatných diskuzí. Především umění naplánovat si svůj pracovní den či týden v režimu home office je jednou z nejtěžších a možná nejdůležitější dovedností, které se žáci měli možnost naučit během uzavření škol a kterou budou bezesporu potřebovat v budoucnu. Právě rodiče mohou v tomto procesu sehrát klíčovou, jak kladnou tak bohužel i zápornou roli, v ukazování vzorů svým dětem pomocí vlastního přístupu. A máte naprostou pravdu, že stejně jako v prezenční výuce, i v té distanční hraje klíčovou roli vztah žáků a učitele, který lze rozvíjet jak ve škole, tak online (viz můj článek 3. 6.). Jsem předvědčen, že pokud si ze stávající zkušenosti online vzdělávání vybereme to lepší a správné a poučíme se ze svých chyb, pomůže nám to v budoucnu vytvořit podmínky a celou online výuku lepší a přirozenější než tomu možná bylo v některých případech na počátku té stávající.
ModulČlánky
20. 12. 2019
Vážený pane Slavíku, názvu Vteřinové Vánoce (VDC) jsem dal záměrně přednost kvůli nabízené aliteraci.
ModulČlánky
04. 05. 2019
Vážená paní Martínková, obecně se službám, které nejsou integrovány do školního systému, ať už jde o Microsoft Office 365, který výše popisuji, G Suite či Apple Školu vyhýbám. Sdílení hesla považuji za bezpečnostní riziko narozdíl od uživatelského oprávnění zřízeného pro každého žáka v uvedených školních řešeních. Nicméně například pro neveřejné sdílení fotografií či jiného multimediáního obsahu rodičům (odkazem, který znají jen oni) si variantu s heslem dokážu krátkodobě představit. Lepší by ovšem bylo, kdyby i rodiče měli samostatné přihlašovací údaje.
ModulČlánky
27. 02. 2019
Komunikace přes školní emaily učí žáky mimo jiné firemní či profesní kultuře, kde používání soukromých emailů není akceptováno a často jde proti pravidlům a bezpečnosti dané společnosti. Emailovou komunikaci s rodiči provádím taktéž výhradně přes svůj školní email.
ModulČlánky
12. 01. 2019
Nedávat odkazy ke jménům byl záměr. Bylo těžké najít jen jedno místo, kam odkázat, jelikož všichni uvedení jsou aktivní na více místech. Naopak jsem tím chtěl dát čtenářům možnost najít si uvedené inspirátory sami - v sociálních sítích, na vzdělávacích webech, stránkách škol a vzdělávacích institucí nebo na jejich osobních stránkách.
ModulČlánky
12. 04. 2018
Další zajímavé zdroje k tomuto tématu: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/13/jak-vyrobit-volice https://www.lupa.cz/clanky/cambridge-analytica-je-jen-spickou-ledovce-je-tu-zacatek-konce-facebooku/
ModulČlánky
29. 01. 2018
@Ondřej Neumajer: A v případě, že jim učitel poskytne videa zahraniční (ideálně ve spolupráci s jazykáři - párová/týmová výuka) se už dostává na půl cesty tam, kde by nakonec žáky měl ideálně mít, tj. že tato videa budou žáci schopni vytvářet pro druhé žáky sami, např. vyšší ročníky pro nižší, žáci SŠ pro žáky ZŠ apod. = další propojení s ICT (viz koncepce digitální gramotnosti). Zrovna nyní o něčem takovém (tvorbě výukových videí samotnými žáky) sám uvažuji v rámci výuky technické angličtiny na střední škole, aniž bych PT ve svých předmětech integroval. Uvedená komunita (ať již vytvořená pod libovolnou platformou) by mohla propojit učitele, kteří tato videa (česká či v cizím jazyce) tvoří, s těmi, co PT realizují či chtějí realizovat. (Zájem o tyto učitele již projevila i česká Khanova škola - @KhanovaSkola v reakci na můj tweet.) Ponechme nyní stranou, která videa jsou účinnější pro žáky, zda ta, na kterých jsou jejich učitelé, nebo ta, kde jsou cizí lidé. Možná, že nakonec nejúčinnější by mohla být kombinace známých žáků a učitelů, kteří by tato videa tvořili společně.
ModulČlánky
29. 01. 2018
Výborný článek! Díky za něj. Co vytvořit společné portfolio/nástěnku (Padlet apod.) s učiteli PT? Nebo ještě lépe FB skupiny či komunitu na G+ pro stávající a budoucí učitele realizující PT?
ModulČlánky
05. 01. 2018
V podobném duchu jako Stephane Kasriel mluví ve své TED prezentaci Why jobs of the future won't feel like work také David Lee. https://goo.gl/BDZ3Zb Je evidentní, že téma naší budoucnosti (zejména pak budoucnosti našich žáků) a přípravy na ni bude v tomto a následujících letech čím dál více skloňováno.
ModulČlánky
03. 04. 2017
Facebook už začal: Facebook just made it harder for you to share fake news - https://goo.gl/9Be0p4
ModulČlánky
09. 03. 2017
Rád bych doplnil, že v USA již lze, např. pomocí programu Massive Online Degree, získat celé magisterské studium. Georgia Tech je první univerzitou s tímto akreditovaným programem. Více: https://pe.gatech.edu/node/29 
ModulČlánky
28. 11. 2016
Otázka zní, co můžeme udělat pro to, aby se tato oblast týkala i učitelství.
ModulČlánky
07. 04. 2016
Pane doktore Marku, děkuji Vám za upozornění na chybu. Máte samozřejmě pravdu, "Why I teach?" není gramaticky správně vytvořená anglická otázka. Již jsem to na blogu opravil.
ModulČlánky
13. 02. 2014
Twitter: @SirKenRobinson
ModulČlánky
11. 01. 2014
Další ukázky myšlenkových a pojmových map vytvořených studenty Gymnázia Arabská:http://goo.gl/vP8XWfhttp://goo.gl/S1zy0s
ModulČlánky
22. 04. 2013
A obrovská skromnost a pokora, které z něj po celou dobu vyzařovaly (a také radost, kterou se neustále snaží svým dětem rozdávat) ukázaly, jak velkým učitelem a člověkem Srini je. Také děkuji za článek. Napsal jste to opravdu moc hezky.
ModulČlánky
01. 03. 2013
Naprosto souhlasím s kolegyní Ivanou Eliášovou. Navíc je tu ještě jeden prvek, o kterém samozřejmě víme, přesto jej zmíním a dále rozvinu, a to je skutečnost, že žáci nepřichází do školy zcela neposkvrněni technologiemi (momentálně zřejmě nejvíce těmi mobilními), ale mají s nimi nemalou zkušenost a očekávají, že na to ve škole navážou, přesněji, že svou konkrétní znalost technologií rozvinou třeba v rovině vzdělávací (tedy např. používají nějakou aplikaci ve volném čase a učitelé jim ukážou, jak ji mohou využít v jejich rozvoji v oblasti vzdělávání). To ovšem vyžaduje, abychom věděli, jaké technologie a služby naši žáci používají a byli dostatečně pružní na ně včas a účelně zareagovat.
ModulČlánky
28. 02. 2013
Předpokládám nyní pouze situaci, že někdo chce zavést technologie do výuky, protože se domnívá, že tím automaticky tuto výuku zkvalitní. Stejně tak je omyl domnívat se, že sebelepší koncepce (patrně teď mluvíme o koncepci na zavádění technologií) vše vyřeší. Zkvalitnění výuky je komplexní záležitost, která se mění v čase a ve které technologie jsou jen jednou z částí a i velikost této části se mění (jak velká tato část je je značně individuální). Zkvalitnění výuky je faktor související například s tím, jak je pedagog schopen a ochoten měnit své osobní i výukové návyky, zkoušet nové věci, být proaktivní, otevřený novým přístupům, schopný vlastní reflexe, jak dokáže hledat argumenty PRO daná (třeba i všechna) řešení a nikoliv jen důvody PROTI a v neposlední řadě, zdali je schopen vidět situaci očima žáků a myslet přitom na personalizaci výuky a také se ji snažit realizovat. Zdali dokáže vidět to, co žáci potřebují a přicházet s postupy, které jim pomohou v jejich vzdělávání a budoucím životě (až opustí školu) a současně ještě přemýšlet, zdali a jak by mu právě technologie v tom všem mohly pomoci. Dovolím si na závěr zmínit Sira Robinsona a mírně jeho slova poupravit a doplnit. "Každý den naši žáci (Robinson mluví o našich dětech) rozprostírají své sny pod naše nohy a my bychom měli našlapovat zlehka." A já bych doplnil: a také obezřetně."
ModulČlánky
07. 04. 2012
Taktéž doporučuji zhlédnout zbylá videa Katie Gimbar - Katie Gimbar's Flipped Classroom FAQ, kde odpovídá na různé dotazy: http://goo.gl/zGn4C , přestože něco z nich je již popsáno v článku výše.
ModulČlánky
20. 03. 2012
Místo konkrétního příkladu bych raději uvedl jisté zobecnění, a sice tvrzení, že proces odnaučování (popsaný v článku) úzce souvisí s našimi návyky, resp. s procesem neustálého prověřování těchto návyků a jejich přepisováním v případě, že již nevyhobují. Více v knize Petra Pacovského, Člověk a čas, zde: http://goo.gl/cq46R , strana 109.
ModulČlánky
14. 03. 2012
I rozdílů mezi personalizací dle J. S. a naší individualizací bude patrně více. Jako zásadní vidím ten, že personalizace vtahuje do celého procesu (tj. utváření výuky dle potřeb a rozvoje osobností žáků) žáky samotné.Individualizace (v "našem" pojetí) má naproti tomu spíše tendenci utvářet nezávislou výuku na skupinovém pojetí, která však evidentně nemusí být dostatečně personalizovaná. [Tak nevím, jestli jsem tu rukavici v podobě vysvětlení zvedl, nebo na ni šlápl, jako ten pán v Kristiánovi šlápl té dámě na kapesníček.]