Avatar
Mgr. Jaroslav Mašek

Poslední přihlášení 03. 08. 2021

Webové stránky
Název školy/instituce
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
ModulČlánky
1310
0
21. 10. 2020
Představení 14. akce Virtuálního Digicentra.
ModulČlánky
5635
0
14. 10. 2020
Digitální minimalismus lze zcela bez nadsázky považovat za základní pilíř digitální gramotnosti. Co znamená digitální minimalismus, jak se stát digitálním minimalistou a především, jak udělat digitální minimalisty ze žáků, se dozvíte v tomto článku.
ModulČlánky
11840
0
07. 10. 2020
O čem opravdu je online výuka? A o čem naopak není? A proč je důležité to vědět? Autor tentokrát nahlíží na problematiku online vzdělávání trochu jinak a odhaluje její obecné vlastnosti, jdoucí až k samým kořenům a principům vzdělávání.
ModulČlánky
1903
0
30. 09. 2020
V druhém dílu konkrétního návrhu realizace hybridní výuky se autor zaměřuje na přípravu učitelů a jejich podporu při přípravě online vzdělávacího prostředí.
ModulČlánky
3914
3
23. 09. 2020
Školní rok 2020/2021 je prvním hybridním školním rokem, ve kterém budeme plně integrovat online vzdělávání a kombinovat prezenční a distanční formy výuky. Přestože prezenční forma bude v budoucnu pravděpodobně nadále převládat, ta hybridní tu s námi už zůstane. A naši zkušenost s její integrací můžeme následně využít při přechodu na trvalé či individuální plně distanční vzdělávání.
ModulČlánky
3433
0
16. 09. 2020
Náš seriál Na Spomocníkovi, ve kterém prezentujeme učitele a další osobnosti z oblasti vzdělávání, určitě znáte. Co kdyby se ale moderátorkami a moderátory stali sami učitelé a prezentovali podobným způsobem jiné učitele a žáky? A právě o tom je 13. akce Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.
ModulČlánky
3995
1
09. 09. 2020
Na otázku, jak učit hybridně, odpovídá autor konkrétním návrhem realizace této výuky ze své školy, kde ji pomáhá společně s dalšími kolegy a vedením implementovat.
ModulČlánky
3438
0
02. 09. 2020
I když se hybridní (kombinovaná) forma výuky jeví v současné koronavirové době jako nejvhodnější, přesto stojí za to položit si otázku, proč má smysl učit hybridně. Tento článek přináší hned 10 důvodů.
ModulČlánky
2225
0
26. 08. 2020
Co mohu jako učitel udělat pro lepší školní rok 2020/2021? Autor v článku nabízí 20 kroků, ze kterých můžete vyjít při hledání vašich vlastních odpovědí na uvedenou otázku.
ModulČlánky
3263
0
17. 07. 2020
V 10. dílu iPrázdnin s učiteli 2 posíláme pomocí grafiky náš vzkaz druhým.
ModulČlánky
2762
0
16. 07. 2020
V 9. dílu iPrázdnin s učiteli 2 sdílíme s ostatními své prázdninové sny.
ModulČlánky
2777
0
15. 07. 2020
V 8. dílu iPrázdnin s učiteli 2 se vrátíme zpět v čase pomocí retro fotografie.
ModulČlánky
3041
0
14. 07. 2020
V 7. dílu iPrázdnin s učiteli 2 ukazujeme druhým, jak umíme relaxovat.
ModulČlánky
2969
0
13. 07. 2020
V 6. dílu iPrázdnin s učiteli 2 společně píšeme prázdninové příběhy.
ModulČlánky
3046
0
10. 07. 2020
V 5. dílu iPrázdnin s učiteli 2 vytváříme hádanky pro druhé a sami hádáme ty, které vytvořili ostatní.
ModulČlánky
3375
0
09. 07. 2020
4. díl iPrázdnin s učiteli 2 je o prázdninových okamžicích zachycených v krátkých videích.
ModulČlánky
2644
0
08. 07. 2020
V 3. dílu iPrázdnin s učiteli 2 se inspirujeme pomocí her.
ModulČlánky
2818
0
07. 07. 2020
V 2. dílu iPrázdnin s učiteli 2 si povídáme prostřednictvím podcastu.
ModulČlánky
3301
0
06. 07. 2020
V 1. dílu iPrázdnin s učiteli 2 vyprávíme příběhy jednoho prázdninového dne učitelů.
ModulČlánky
4180
0
22. 06. 2020
Představení 2. ročníku prázdninové akce Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.
ModulČlánky
6106
0
17. 06. 2020
Online výuka nemusí být vždy komplexní, zvlášť pokud jde o její začlenění do té prezenční. Pro začátek může být jen částečná, nebo pro naši potřebu jen výběrová. Na některé z jejích zásad však musíme myslet vždy.
ModulČlánky
7355
0
10. 06. 2020
Jaké rady dáme našim žákům pro další online výuku? V tomto článku najdete ty, které autor pokládá za důležité. Možná vás inspirují pro vytvoření těch vašich.
ModulČlánky
8324
0
03. 06. 2020
O žáky se nestačí zajímat jen ve škole. Je potřeba se o ně zajímat také online. A tento zájem je mnohdy ještě důležitější než ten, který projevujeme při osobních setkáních s nimi. Jak konkrétně jej projevovat, se dozvíte v tomto článku.
ModulČlánky
2852
0
27. 05. 2020
S Petrou Proškovou jsem si povídal o Elixíru do škol, o technologiích, o digitálních stopách učitelů, o vlivu koronaviru na budoucnost vzdělávání a také o zajímavých aktivitách, které se chystá zrealizovat. Závěrečný vzkaz byl současně i radou na adresu nejen učitelů, ale nás všech, k čemu bychom se měli ve vzdělávání přiklonit.
ModulČlánky
11469
0
20. 05. 2020
Na otázku, co udělat jinak, až se opět zavřou školy, hledal autor odpovědi již ve svých předchozích článcích. Nyní přináší další přístupy, které se chystá během následné online výuky realizovat.
ModulČlánky
15098
2
13. 05. 2020
Jaké jsou největší chyby, které dělají učitelé v online výuce? Odpověď hledá autor ve svých vlastních chybách a zamýšlí se též nad způsoby, jak se z těchto chyb poučit.
ModulČlánky
9565
0
06. 05. 2020
Má smysl zachovat online vzdělávání i po návratu do škol? A případně v jaké podobě? Tento článek je stejně tak zamyšlením jako návodem pro učitele a vedení škol, jak naložit s online vzděláváním po obnovení prezenční výuky.
ModulČlánky
6109
0
29. 04. 2020
Co kdybychom na celý měsíc přerušili naši dosavadní, tradiční, uzavřenou online výuku a zkusili realizovat výuku projektovou? Samozřejmě opět online.
ModulČlánky
5259
0
22. 04. 2020
Vedle důležitosti volby vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku jsou tu také nezbytné vlastnosti, které by dané prostředí mělo mít. V tomto článku se podíváme na 12 z nich.
ModulČlánky
7776
0
15. 04. 2020
Ne náhodou je volba vhodného vzdělávacího prostředí hned druhou zásadou online pedagogiky v doporučení Global Online Academy. Tento článek odkrývá 10 důvodů, proč je tato volba tak zásadní a jak s ní souvisejí další zásady online vzdělávání.