Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
08. 02. 2021
@Jakub Mazuch No možná jestli není právě problém v tom, že až příliš vycházíte pouze z vlastní zkušenosti. My jako víceleté gymnázium máme 2 učebny po 16 počítačích, víc se jich tam nevejde. Obě učebny jsou zcela zaplněné informatikou nebo angličtinou. Třídy do jazyků dělíme vždy po půlkách, aby bylo maximálně 16 studentů ve skupině (kvůli zachování kvality výuky, aby se vešli k počítačům apod.). Pokud bychom měli office aplikace využívat v dalších předmětech (M, Čj), bez dalších učeben se neobejdeme.
ModulČlánky
08. 02. 2021
Nové pojetí informatiky předpokládá výuku (využívání) tabulkového editoru v matematice a textového editoru v češtině. K tomu ale budou pravidelně potřebovat učebnu s počítači. V současné době počítačové učebny využívají i např. jazykáři (počítačové učebny při současné nižší časové dotaci informatiky nejsou rozhodně prázdné). Pokud by se problém nedostatku učeben vyřešil tak jak je uvedeno v článku, tak bychom např. jazykáře poslali kam? Bez velkých investic do rekonstrukcí a nákupu počítačů to možná půjde, ale jen velmi stěží.