Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
18. 12. 2017
Zcela upřímně lze panu doktoru Klimešovi jeho Úspornou transkripci anglické výslovnosti jen závidět. Téma zpracoval do hloubky s až starosvětskou pečlivostí. Je to zhmotněný sen mnohých anglistů, kteří chápou zákonitosti anglické výslovnosti a jak složité bývá vést studenty ke správné výslovnosti. Vlastně bych si přál, abych na to přišel sám. Jenže, jakkoli zajímavý a objevný počin to je, zůstává otázkou, zda si lze systém osvojit a s nadšením ho uvést do učební praxe tak, aby si získal i studenty. Sám autor uvádí, že předpokládané publikum má být na úrovni B1+, ideálně tedy 1.-2. ročník střední školy. Budou se ovšem tito chtít ještě učit nějaký nový přístup v osvojování výslovnosti? Dnes, kdy mají okamžitý přístup k efektivnímu řešení v podobě online slovníku (např. od Macmillanu), v němž si mohou donekonečna přehrávat slova namluvená rodilým mluvčím (ne strojem) a hlasitým opakováním se tak naučit nejen reálnou výslovnost běžné transkripce ale také slovní přízvuk? Tedy, kdybych si měl představit, kdo by metodu dokázal s lehkostí přijmout, pak to budou studenti anglistiky v rámci vysoké školy, kteří mají v prvé řadě zápal a také nutný čas a prostředky k řádnému procvičení a osvojení. Nikdy totiž není od věci získat jiný pohled na zákonitosti anglické výslovnosti a další nástroj pro výuku jazyka.