Avatar
Naďa Kudrnáčová

Poslední přihlášení 16. 11. 2009

Název školy/instituce
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště
ModulČlánky
10174
0
23. 01. 2009
Cílem projektu je poznávat okolí svého bydliště, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém žije a vytvářet si k němu pozitivní vztah.
ModulČlánky
21319
0
07. 05. 2008
Integrovaný blok Ať žijí duchové dětem okrajově přibližuje oslavu svátku Halloween. Záměrem je zapojení všech dětí do her a činností nejrůznějšího zaměření podporující jejich představivost a fantazii.
ModulČlánky
18425
0
15. 04. 2008
Projekt zaměřený na osvojení pravidel bezpečného chování předškolního dítěte v různých situacích, s nimiž se dítě setkává v prostředí mateřské školy, přináší nabídku rozličných výchovných činností.
ModulČlánky
13924
0
28. 02. 2008
Záměrem tohoto projektu bylo netradičním způsobem rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodinou, a tím přirozeně obohacovat vzájemnou komunikaci mezi rodičem, dítětem a mateřskou školou.
ModulČlánky
12087
0
30. 01. 2008
Autorka představuje krátkodobý integrovaný blok nazvaný Putování za kouzelným pramenem vody. Děti se zúčastnily polodenního výletu do okolí města Mnichovo Hradiště s cílem získat nové poznatky o přírodě a místě, ve kterém žijí.
ModulČlánky
18834
0
31. 05. 2007
Autorka představuje prezentaci určenou pro děti ve věku 3 - 5 let. Prezentace je zaměřena na získávání poznatků týkajících se živočichů a jejich zařazení do prostředí, ve kterém žijí. Ústředním tématem prezentace je osvojit si poznatky o rozmanitosti živočišných druhů. Autorka dětem prostřednictvím zábavné práce s médii dává příležitost k samostatnému vyvození nových zkušeností a poznatků. Prezentace je pro děti zajímavá a manipulace s ní jednoduchá.
ModulČlánky
37325
0
19. 05. 2007
Charakteristika projektu: Projekt zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem. Očekávané výstupy: podílet se na společném životě ve škole i v rodině; spolupracovat; mít schopnost komunikovat a další (viz text). Předpokládaný časový rozsah: 3 týdny Věková skupina: 3 - 6 let
ModulČlánky
28358
0
04. 05. 2007
Ústředním tématem projektu jsou barvy. Barvy jako pojem jsou součástí nejen všech činností projektu, ale i organizace školy, spolupráce s rodiči, stravování apod.