Avatar
Mgr. Andrea Cibulková ,MBA

Poslední přihlášení 13. 09. 2021

Název školy/instituce
NPI ČR, projekt APIV A, Příprava programů DVPP
ModulBlogy
30. 08. 2021
Projekt APIV A - Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem realizuje pilotní ověření vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Tematické vzdělávací programy jsou sestaveny ze dvou až tří navazujících modulů; jejich obsah akcentuje aktuální témata školské praxe. Účast je zdarma. Jednotlivé kurzy, jejich anotace, termíny a přihlášky najdete zde: https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/ Case management ve školské …
ModulBlogy
14. 07. 2021
V kontextu uvedených vzdělávacích modulů jsou v rámci projektu APIV A, a ve spolupráci s Metodickým portálem RVP.CZ, již od roku 2019 pravidelně realizovány interaktivní webináře pro pedagogické pracovníky. Aktuálně připravujeme (přihlášení je možné až v den konání webináře) tyto webináře: 24. 8. 2021 od 9.00 – Dysfázie nebo SPU? 31. 8. 2021 od 14. 00 – Podpora dětí s OMJ a dětí cizinců v MŠ 7. 9. …
ModulBlogy
13. 07. 2021
V rámci systémového projektu APIV A vznikají také 3 výcvikové vzdělávací moduly (včetně metodických materiálů) zaměřené na specifické a nové přístupy práce se žáky se zdravotním postižením s cílem zkvalitnit podporu těchto dětí a rozšíření repertoáru přístupů uplatňovaných při výchovně vzdělávací práci pedagogických pracovníků. Výcvikové moduly budou z projektu předány do kmenové činnosti NPI ČR k akreditaci MŠMT a další realizaci v rámci nabídky DVPP. Aktuálně pilotně ověřované …
ModulBlogy
12. 07. 2021
V průběhu let 2018 – 2019 bylo v rámci systémového projektu APIV A zpracováno celkem 29 témat do vzdělávacích modulů pro pedagogy v předškolním, základním, středním, vyšším odborném, zájmovém vzdělávání a managementu škol a školských zařízení. Obsahy byly modifikovány specificky pro uvedené cílové skupiny pedagogů (především učitele) do celkem 71 vzdělávacích modulů. Zpracované moduly si kladou za cíl připravit uvedené …
ModulBlogy
09. 07. 2021
V rámci systémového projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora) jsou od roku 2019 pilotně ověřovány specializační vzdělávací moduly pro pedagogické pracovníky s cílem rozvinout a prohloubit jejich profesní  kompetence ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami ve školách hlavního proudu. Vzdělávací obsahy cílí na pedagogické pracovníky …