Avatar
Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová Ph.D.

Poslední přihlášení 07. 12. 2019

Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
ModulČlánky
314
0
05. 01. 2021
Výtvarný proces plní řadu funkcí. Autor při něm vnímá svůj vnitřní i okolní svět a současně si uspořádává své vjemy a názory. Výtvarná tvorba je svébytným a jedinečným vizuálním jazykem, jehož prostřednictvím vzniká něco zcela nového. V kombinaci s použitím různých výtvarných nástrojů rozvíjí tvůrce své myšlenky a nápady. Pro výtvarnou a další uměleckou činnost jsou city neobyčejně důležité, neboť navozují osobitý autorův vztah k realitě, stimulují jeho fantazii a stávají se základem jeho tvořivosti. Text se zabývá dopadem emocionality na spontánní tvorbu dětí a mladistvých ve výtvarné výchově.