Avatar
Daniel Suchánek

Poslední přihlášení 05. 03. 2021

Společenská role
Vychovatel
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulBlogy
04. 03. 2021
V ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Celý článek s pracovním listem můžete …
ModulBlogy
01. 03. 2021
Zajímavý obsah, zajímaví hosté. Videa, aplikace. Souhrn celé minikonference ze dne 8. 2. 2021 najdete v článku Evy Fanfulové na adrese https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22829/OHLEDNUTI-ZA-MINIKONFERENCI-ODBORNEHO-PANELU-PRO-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html. V rámci článku jsou i videozáznamy jednotlivých vstupů, které najdete v playlistu na YouTube. …
ModulBlogy
25. 02. 2021
Přihlaste se na první čtyři společenství praxe. Přihlašovací formulář najdete na této adrese: …
ModulBlogy
25. 02. 2021
Aktivita Adama Cvika „Imaginární elektronická tužka“ vám napomůže k rozvíjení digitální gramotnosti v tělesné výchově. Navíc můžete žáky „donutit“ i ke sportu v době distanční výuky. /nCelý článek si můžete přečíst na této adrese: …
ModulBlogy
22. 02. 2021
Zdravý životní styl by měl každý znát. Jak s ním naloží, je samozřejmě jeho věc. Adam Cvik a Vanda Vaníčková ve své aktivitě pro rozvoj čtenářské gramotnosti ukáží, jak by to mohlo jít na druhém stupni základní školy. /nCelý článek si přečtete zde: …
ModulBlogy
19. 02. 2021
Měsíční program s adventními výzvami, které bychom měli s dětmi absolvovat za každého počasí převážně venku. V jednotlivých dnech se prolíná práce s jazykem, čísly i digitální gramotností. Velká většina úkolů je kratších a nevyžaduje velké přípravy. Pro děti by kalendář měl být i pochopením environmentálních a mezilidských vztahů ve svém okolí.  Celá aktivita do mateřské školy je zde: …
ModulBlogy
17. 02. 2021
Česká školní inspekce zveřejnila 13. 1. 2021 publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Celou publikaci si můžete stáhnout ve formátu PDF na adrese …
ModulBlogy
15. 02. 2021
Ve dnech 22. a 23. ledna se v Praze konal inovační online maraton Robothon 2021 připomínající stoleté výročí vzniku slova robot. Na Robothonu se proti sobě postavily týmy sto dvaceti studentů českých vysokých škol. Tématem setkání bylo řešení problémů dnešní doby pomocí umělé inteligence. Účastníci se zaměřili na dezinformace, péči o osamělé, matematickou gramotnost, spravedlnost, zdraví, ale také třeba budoucnost …
ModulBlogy
11. 02. 2021
Jakou strategii volit pro rozvoj digitální gramotnosti? Článek nabízí několik námětů, které mohou autentickým a dlouhodobým způsobem podpořit výuku jednotlivých kompetencí. Celý článek si můžete přečíst na adrese …
ModulBlogy
08. 02. 2021
Michal Hlavatý ve svém článku na Metodickém portálu RVP.CZ nabízí využití tématu rodu Přemyslovců jako aktivity do výuky na druhém stupni základní školy. V rámci celého článku se dozvíte, jak můžete rozvíjet čtenářskou nebo digitální gramotnost. …
ModulBlogy
04. 02. 2021
Jak využít jablka v rozvoji matematické gramotnosti vám ukáže Ludmila Bakonyi Selingerová ve svém článku …
ModulBlogy
01. 02. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence./n/nVše, co potřebujete vědět o aktuálních revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, najdete na webových stránkách …
ModulBlogy
01. 02. 2021
Vandalové a vandalismus ve vaší škole! Čtyři výukové hodiny pro vzdělávací oblast Výchova k občanství najdete v článku Petry Slámové. Navíc budete rozvíjet matematickou a digitální gramotnost. …
ModulBlogy
29. 01. 2021
18. 11. 2020 se konala již 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti. Celé akce se účastnili zástupci projektu Pomáháme školám k úspěchu a projektu Zkoumavé čtení. Na své si přišly i učitelky z mateřských škol, které společně mohly diskutovat nad tématem videotréninku v mateřské škole a počátcích oborového čtení. Celý článek obsahuje také odkazy na jednotlivá setkání a ilustruje tak celou …
ModulBlogy
28. 01. 2021
Další z praktických návodů na aktivitu pro předškolní vzdělávání. Pět aktivit a další navazující aktivity najdete v článku Kateřiny Filkové./nhttps://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22681/KAMENY-VYPRAVI.html/ …
ModulBlogy
25. 01. 2021
Zveme vás na 8. minikonferenci digitální gramotnosti, která se bude konat 8. 2. 2021 od 09:30–16:30./nCílem minikonference je ukázat, že lze digitální technologie smysluplně využívat nejen jako didaktickou pomůcku, ale především k rozvoji digitální gramotnosti žáků napříč obory. /nPřihlásit se můžete na této adrese: …
ModulBlogy
25. 01. 2021
Využíváte a tvoříte ve své výuce se žáky videa? Možná se vám bude hodit článek Adama Cvika a Vandy Vaníčkové. Cílem aktivity je žákovské video (nebo upravení již natočeného videa). Hlavním kritériem pro tvorbu videa je, aby vyžadovalo po sledujícím fyzický pohyb. Žáky má aktivita přivést k zamýšlení nad problematikou negativního vlivu moderních technologií a jejich používání na zdraví …
ModulBlogy
21. 01. 2021
Jak využít pohádku v práci s dětmi v předškolním vzděláváním vám může ukázat článek Zuzany Tascas. …
ModulBlogy
20. 01. 2021
Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) se zabývá rozvojem gramotností ve vzdělávání v mateřských a základních školách. Na podzim roku 2020 se projekt přihlásil ke Dni gramotností, ke kterému mj. uspořádal online konferenci s názvem "Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony".  Hosty konference byli Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská 2a v Ostravě, která s námi spolupracuje na přípravě metodických aktivit pro učitele; Václav Fiala, učitel na ZŠ Brigádníků Praha, který s …
ModulBlogy
18. 01. 2021
Kolega Kamil Bujárek vám ve svém článku ukáže využití Google Classroom v distanční výuce zeměpisu. Celý článek najdete na této adrese: …
ModulBlogy
14. 01. 2021
Praktický příspěvek na činnosti venku v předškolním vzdělávání vám přiblíží několik aktivit, které můžete dělat po celý rok. …
ModulBlogy
21. 12. 2020
Krátký článek, který se zabývá problematikou pravidel při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Dozvíte se, co to pro praxi v mateřských školách znamená, a najdete v něm mimo jiné konkrétní tipy a rady, jaké činnosti předškolním dětem při výuce na dálku …
ModulBlogy
17. 12. 2020
Adam Cvik a Vanda Vaníčková přináší další zajímavou aktivitu do výuky na druhém stupni základní školy. Rozvíjejte i vy digitální nebo matematickou gramotnost za pomoci tohoto článku: …
ModulBlogy
14. 12. 2020
Vyzkoušejte si společně s ostatními ukázkovou aktivitu práce s textem a rozvíjejte čtenářskou nebo digitální gramotnost. V rámci článku je k dispozici i záznam videa. Celý článek najdete na …
ModulBlogy
10. 12. 2020
Na společném online setkání měli učitelé možnost seznámit se s Jitkou Rambouskovou a jejím webovým projektem cojsemvyzkousela.cz. Najdete zde také zajímavé aplikace, které u dětí a žáků rozvíjejí matematickou dovednost a digitální gramotnost. Celý článek s odkazem na záznam najdete na této adrese: …
ModulBlogy
07. 12. 2020
Rozvíjení informatického myšlení nebo aktivity pro rozvíjení digitální gramotnosti bylo tématem podzimní části společenství praxe Informatika. Celý článek a záznam na youtube najdete na adrese …
ModulBlogy
04. 12. 2020
Pojďte se společně s námi ohlédnout za proběhlou minikonferencí digitální gramotnosti. V článku najdete i  videozáznamy jednotlivých prezentací. Dozvíte se například pohled zeměpisářů, učitelů výtvarné výchovy nebo českého …
ModulBlogy
27. 11. 2020
Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka …
ModulBlogy
23. 11. 2020
Roční období je téma, které děti provází v mateřské i na základní škole po celý školní rok. V tomto příspěvku Zuzana Tascas představuje nenáročné, na sebe volně navazující aktivity, které lze v mateřské škole realizovat s dětmi všech věkových …
ModulBlogy
21. 11. 2020
Kolegyně Lída Kovaříková ve svém článku shrnuje rozdílné úhly pohledu na tvorbu blogu. Za nás určitě zajímavý námět do hodin jakéhokoliv předmětu, …
ModulČlánky
25. 02. 2021
Velmi zajímavá a podnětná akce. Zajímaví hosté a zajímavé tipy do výuky. Inspirující.
ModulČlánky
13. 07. 2020
Dobrý den, trvalý odkaz by neměl být problém např. u služby jdem.cz  -> http://jdem.cz/trvalink.html Ale i zde, jako u mnoho dalších služeb se může nastavení v čase změnit. Dan S
ModulČlánky
15. 04. 2020
Děkuji za zajímavý článek. Bohužel / bohudík jezdím na tábor, kde máme mobilní telefony pro děti zakázané, tak takové věci řešit nemusíme.  Určitě se ale téma hodí na celoroční činnost pro neformální vzdělávání.