Avatar
Daniel Suchánek

Poslední přihlášení 10. 06. 2021

Společenská role
Vychovatel
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulBlogy
01. 06. 2021
Publikace pro druhý stupeň základní školy přináší podrobně zpracované a v praxi ověřené výukové aktivity, ve kterých napříč všemi předměty podpoříte rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Obsahují inovativní prvky do výuky, kterými zapojíte žáky do samostatného řešení úloh s vlastní reflexí naučeného. Usnadníte jim tímto vstup do současného rychle vyvíjejícího se světa a jeho udržitelné budoucnosti.  Celou publikaci pro druhý stupeň základní školy …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Publikace „49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti“ je určena pedagogům 1. stupně základních škol. /nKromě krátkého textu, vysvětlujícího podrobněji odlišnosti a společné průniky zmíněných tří základních gramotností, v ní naleznete také doporučení a rady, jak postupovat a na co se při vzdělávání zaměřit. Stěžejní část publikace tvoří karty učebních aktivit pro různé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Každá …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) vydává elektronickou verzi publikace pro učitele v předškolním vzdělávání. Publikace přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny především na efektivní rozvoj gramotností, ale zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace pro vás může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, či …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Projekt PPUČ pro všechny učitele MŠ a ZŠ připravil tři publikace se 117 učebními materiály do výuky. Díky nim mohou kolegové rozvíjet matematickou, čtenářskou nebo digitální gramotnost u dětí a žáků. Celý článek s odkazy ke stažení publikací najdete na adrese …
ModulBlogy
20. 05. 2021
Jsme moc rádi, že se do našeho systému EMA zapojují noví partneři. Před nedávnem se zapojil nový partner – Ekocentrum Huslík s projektem Udrž to s přírodou. Všechny jejich vložené materiály najdete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
17. 05. 2021
Žákovská tvorba a úprava digitálního obsahu je jednou ze součástí rozvoje digitální gramotnosti. Adam Cvik ve svém článku nabízí námět do výuky učitelů tělesné výchovy. Celý článek včetně fotografií najdete na adrese: …
ModulBlogy
13. 05. 2021
Jaké jsou dostupné sebehodnotící nástroje digitálních kompetencí učitele? Jak rozvíjet digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání a jaké jsou možnosti pro vědomou podporu rozvoje digitální gramotnosti dětí/žáků? To vše mohli účastníci zjistit na jarním setkání společenství praxe. Záznam a prezentace najdete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
10. 05. 2021
Náš svět se skládá ze sítě a propojení všech živých i neživých organismů. Děti se naučí tomuto společenství porozumět a umět hledat vazby nejen v potravním řetězci. Aktivity jsou zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je, aby si děti při každodenních pobytech v přírodě všímaly, kde co nově roste, kam kdo nakladl vajíčka, kdo může být pro koho potravou, …
ModulBlogy
06. 05. 2021
Ohlédnutí za společenstvím praxe pro předškolní vzdělávání, včetně záznamu na našem YouTube kanálu najdete na stránce …
ModulBlogy
03. 05. 2021
Ve čtvrtek 1. dubna 2021 proběhl v rámci konference Počítač ve škole 2021 speciál kulatý stůl k revizím RVP pro základní vzdělávání. Na webových stránkách konference najdete výstupy z kulatého stolu – prezentace, videozáznamy a výsledky ankety v revizím …
ModulBlogy
29. 04. 2021
Hrajete rádi Dobble? Jste kamarádi s digitálními technologiemi? Pojďte spojit příjemné s užitečným a zahrajte si naši novou hru, kterou jsme nazvali Kyber trable. Můžete si ji stáhnout v PDF, vytisknout (ideálně na papír s vyšší gramáží), rozstříhat a rovnou začít hrát./nCílem je hravou formou přiblížit nejmladším dětem pojmy z oblasti digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti./nCelý článek s PDF ke …
ModulBlogy
26. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na 9. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti, která se uskuteční 30. 4. 2021. Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
26. 04. 2021
Jak rozvíjet digitální gramotnost v rámci kariérového vzdělávání nebo možnosti využití robotických učebních pomůcek ve výuce a možnosti rozvoje technické tvořivosti od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ v rámci integrované tematické výuky vzdělávání. To byla témata podzimního setkání Společenství praxe Člověk a práce. Všechny podklady včetně videozáznamu najdete na této adrese …
ModulBlogy
22. 04. 2021
Rozpohybovat potřebuje situace i žáci. Pohled na „tělák“ našeho stálého autora Adama Cvika, s odkazem na článek Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově Jana Tupého ukáží konkrétní praktické tipy, jak při výuce tělesné výchovy a výchovy ke zdraví propojit digitální technologie, rozvoj digitální gramotnosti a posílit pohybové návyky …
ModulBlogy
19. 04. 2021
Podzimní běh Společenství praxe přinesl i setkání nad tématem Českého jazyka a literatury. Doporučení výsledky učení (kontinua), záznam online setkání nebo prezentace si můžete projít na tomto odkazu: …
ModulBlogy
15. 04. 2021
Jak pracovat s podcasty jako s novým médiem ve výuce vám ukáže Vanda Vaníčková. Její aktivita určená pro druhý stupeň základní školy vám ukáže, že se opravdu nemáte čeho bát. Celý článek najdete zde: …
ModulBlogy
12. 04. 2021
Co je nového na metodickém portálu RVP.CZ, jak využít produkt Učitel 21 pro zhodnocení svých digitálních dovedností nebo jak využít tělocvik pro rozvíjení gramotností se můžete dozvědět v článku a záznamu celého společenství praxe na této adrese: …
ModulBlogy
08. 04. 2021
Mnozí z vás znají blog Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím Petry Boháčkové a Slávka Hory./nMěli jsme tu čest je oba „mít“ na naší minikonferenci Digitální gramotnosti (záznam po jednotlivých přednáškách najdete zde: https://youtu.be/5Hx2rScWO0o). /nSlávek ve svém příspěvku/nhttps://dejtemipevnybod.cz/2021/03/gramotnosti-jak-na-ne-ve-skole-i-za-skolou/ nabízí využití tzv. OVU k rozvoji digitální kompetence i ve světle aktuálních Revizí ICT. …
ModulBlogy
05. 04. 2021
Jak rozvíjet základní gramotnosti při práci s primárními historickými prameny nebo jak využít noviny jako historický pramen měli možnost účastníci zjistit na Společenství praxe, které jsme pořádali 12. ledna 2021 online. Celý článek včetně příloh a odkazu na záznam najdete na adrese: …
ModulBlogy
04. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Matematika, které se bude konat 20. 4. 2021 od 15:00 do 17:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
03. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Cizí jazyky, které se bude konat 22. 4. 2021 od 14:30 do 17:00. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
02. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Český jazyk a literatura, které se bude konat 7. 4. 2021 od 14:00 do 16:00. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
01. 04. 2021
Připravujete se na povolání učitele/učitelky? Hledáte inspiraci do Vaší budoucí výuky? Víte, že můžete v jakékoliv aktivitě či předmětu podporovat u žáků rozvoj gramotností? Že nevíte jak? Nebo už to umíte, učili jste se to, ale hodila by se Vám nějaká inspirace? Ptáte se PROČ?/nNo přece proto, aby Vaše výuka byla zajímavá! Aby Vaši žáci získali kompetence pro život a byli …
ModulBlogy
01. 04. 2021
Časová posloupnost dějin, dohledávání a ověřování si informací, rozvíjení čtenářské gramotnosti. To vše díky aktivitě Pravěk v QR kódech všetně pracovního listu. …
ModulBlogy
31. 03. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Umění a kultura, které se bude konat 19. 4. 2021 od 14:00 do 16:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
30. 03. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Předškolního vzdělávání, které se bude konat 31. 3. 2021 od 15:30 do 18:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
30. 03. 2021
9. 4. 2021 se koná již devátá minikonference matematické gramotnosti s podtitulem: Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti v praxi ZŠ. Můžete se těšit na bohatý program, který začne již v 9:00 a který bude trvat až do 16:30./nPřihlášení je možné na této adrese: …
ModulBlogy
29. 03. 2021
Badatelsky orientovaná výuka, badatelský deník nebo aplikace na rozeznávání rostlin. To vše a mnoho dalšího mohli vidět účastníci online setkání společenství praxe, ze kterého máme i záznam na YouTube. Celý článek s odkazy najdete na adrese: …
ModulBlogy
25. 03. 2021
Vyzkoušejte společně se žáky procvičování tvoření otázek a odpovědí v anglickém jazyce. Žáci nepotřebují předchozí zkušenost s prací s QR kódy, potřebné jsou tablety nebo mobilní telefony s aplikací pro jejich …
ModulBlogy
22. 03. 2021
V poměrně obsáhlém článku Jaroslava Maška najdete zamyšlení, na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV./nNení to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou./nCelý článek si můžete přečíst na adrese: …
5
46
0
veřejná
ModulČlánky
25. 03. 2021
Skvělý článek, s radostí jsem si jej uložil do kolekce OrgPad: https://profil-new.rvp.cz/kolekce/detail-kolekce?back=https%3A%2F%2Fprofil-new.rvp.cz%2Fkolekce%2Fmoje-kolekce&id=15016.
ModulČlánky
25. 02. 2021
Velmi zajímavá a podnětná akce. Zajímaví hosté a zajímavé tipy do výuky. Inspirující.
ModulČlánky
13. 07. 2020
Dobrý den, trvalý odkaz by neměl být problém např. u služby jdem.cz  -> http://jdem.cz/trvalink.html Ale i zde, jako u mnoho dalších služeb se může nastavení v čase změnit. Dan S
ModulČlánky
15. 04. 2020
Děkuji za zajímavý článek. Bohužel / bohudík jezdím na tábor, kde máme mobilní telefony pro děti zakázané, tak takové věci řešit nemusíme.  Určitě se ale téma hodí na celoroční činnost pro neformální vzdělávání.