Avatar
Daniel Suchánek

Poslední přihlášení 20. 09. 2021

Společenská role
Vychovatel
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulBlogy
13. 09. 2021
Možná už jste viděli některé díly seriálu Ochránce. Lukáš Vaculík jako školský ombudsman. Ochránce řeší případy, které se staly. A stanou znovu./nCo na seriál …
ModulBlogy
09. 09. 2021
Pro účastníky Závěrečné konference jsme připravili Reflektivní deník. Jedná se o jednoduchou publikaci, která měla za cíl navádět uživatele k vlastním myšlenkám, jak pracovat s tím, co se právě dozvídám, a jak to použít ve své výuce. Reflektivní deník ale nabízíme i vám ostatním. Ke stažení ho najdete na této stránce. …
ModulČlánky
404
0
08. 09. 2021
Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) uspořádal 17.–18. 8. v Průhonicích svou Závěrečnou konferenci. Na ní se představilo 24 škol, které prostřednictvím autorských workshopů reflektovaly svou účast v projektu a podpořily ostatní kolegy v práci na zapojování rozvoje gramotností do výuky. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.
ModulČlánky
581
0
07. 09. 2021
Den gramotností je pro projekt Podpora práce učitelů jedním z nejvýznamnějších dnů v roce. V loňském roce projekt uspořádal online konferenci Vzdělávání v době korony díky které se mohli propojit učitelé kteří mají zájem o zapojení matematické, čtenářské nebo digitální gramotnosti do své výuky. V letošním roce přinášíme Mapu gramotností do které se můžete zapojit i vy. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.
ModulBlogy
06. 09. 2021
Projekt NPI ČR Podpora práce učitelů uspořádal dvoudenní závěrečnou konferenci.  Ve dnech 17.–18. 8. 2021 se v Průhonicích v hotelu Floret uskutečnila Závěrečná konference projektu Podpora práce učitelů.  Cílem konference bylo ukázat, co se školy v rámci projektu naučily, kam s učením došly, co dokázaly, čím se mohou pochlubit a co mohou nabídnout.  /n Konference nabídla účastníkům workshopy a dílny, které připravili zástupci pilotních škol projektu (odkaz na nějaký z WS, …
ModulBlogy
01. 09. 2021
Jsou učebnice dějepisu využívány správně? Pracují žáci s historickými prameny a bádají? Zkuste se podívat na další Pětiminutovku kterou jsme natočili s Václavem Sixtou z ÚSTRu. Video najdete na této adrese: …
ModulBlogy
30. 08. 2021
Zkuste to jako Baruš Jeřábková. Zapojte kolegy, žáky a vytvářejte interaktivní propojenou síť plnou informací. Více se můžete dozvědět v naší nové Pětiminutovce na adrese: …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Publikace pro druhý stupeň základní školy přináší podrobně zpracované a v praxi ověřené výukové aktivity, ve kterých napříč všemi předměty podpoříte rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Obsahují inovativní prvky do výuky, kterými zapojíte žáky do samostatného řešení úloh s vlastní reflexí naučeného. Usnadníte jim tímto vstup do současného rychle vyvíjejícího se světa a jeho udržitelné budoucnosti.  Celou publikaci pro druhý stupeň základní školy …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Publikace „49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti“ je určena pedagogům 1. stupně základních škol. /nKromě krátkého textu, vysvětlujícího podrobněji odlišnosti a společné průniky zmíněných tří základních gramotností, v ní naleznete také doporučení a rady, jak postupovat a na co se při vzdělávání zaměřit. Stěžejní část publikace tvoří karty učebních aktivit pro různé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Každá …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) vydává elektronickou verzi publikace pro učitele v předškolním vzdělávání. Publikace přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny především na efektivní rozvoj gramotností, ale zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace pro vás může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, či …
ModulBlogy
01. 06. 2021
Projekt PPUČ pro všechny učitele MŠ a ZŠ připravil tři publikace se 117 učebními materiály do výuky. Díky nim mohou kolegové rozvíjet matematickou, čtenářskou nebo digitální gramotnost u dětí a žáků. Celý článek s odkazy ke stažení publikací najdete na adrese …
ModulBlogy
20. 05. 2021
Jsme moc rádi, že se do našeho systému EMA zapojují noví partneři. Před nedávnem se zapojil nový partner – Ekocentrum Huslík s projektem Udrž to s přírodou. Všechny jejich vložené materiály najdete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
17. 05. 2021
Žákovská tvorba a úprava digitálního obsahu je jednou ze součástí rozvoje digitální gramotnosti. Adam Cvik ve svém článku nabízí námět do výuky učitelů tělesné výchovy. Celý článek včetně fotografií najdete na adrese: …
ModulBlogy
13. 05. 2021
Jaké jsou dostupné sebehodnotící nástroje digitálních kompetencí učitele? Jak rozvíjet digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání a jaké jsou možnosti pro vědomou podporu rozvoje digitální gramotnosti dětí/žáků? To vše mohli účastníci zjistit na jarním setkání společenství praxe. Záznam a prezentace najdete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
10. 05. 2021
Náš svět se skládá ze sítě a propojení všech živých i neživých organismů. Děti se naučí tomuto společenství porozumět a umět hledat vazby nejen v potravním řetězci. Aktivity jsou zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je, aby si děti při každodenních pobytech v přírodě všímaly, kde co nově roste, kam kdo nakladl vajíčka, kdo může být pro koho potravou, …
ModulBlogy
06. 05. 2021
Ohlédnutí za společenstvím praxe pro předškolní vzdělávání, včetně záznamu na našem YouTube kanálu najdete na stránce …
ModulBlogy
03. 05. 2021
Ve čtvrtek 1. dubna 2021 proběhl v rámci konference Počítač ve škole 2021 speciál kulatý stůl k revizím RVP pro základní vzdělávání. Na webových stránkách konference najdete výstupy z kulatého stolu – prezentace, videozáznamy a výsledky ankety v revizím …
ModulBlogy
29. 04. 2021
Hrajete rádi Dobble? Jste kamarádi s digitálními technologiemi? Pojďte spojit příjemné s užitečným a zahrajte si naši novou hru, kterou jsme nazvali Kyber trable. Můžete si ji stáhnout v PDF, vytisknout (ideálně na papír s vyšší gramáží), rozstříhat a rovnou začít hrát./nCílem je hravou formou přiblížit nejmladším dětem pojmy z oblasti digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti./nCelý článek s PDF ke …
ModulBlogy
26. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na 9. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti, která se uskuteční 30. 4. 2021. Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
26. 04. 2021
Jak rozvíjet digitální gramotnost v rámci kariérového vzdělávání nebo možnosti využití robotických učebních pomůcek ve výuce a možnosti rozvoje technické tvořivosti od mateřských škol až po 9. ročník ZŠ v rámci integrované tematické výuky vzdělávání. To byla témata podzimního setkání Společenství praxe Člověk a práce. Všechny podklady včetně videozáznamu najdete na této adrese …
ModulBlogy
22. 04. 2021
Rozpohybovat potřebuje situace i žáci. Pohled na „tělák“ našeho stálého autora Adama Cvika, s odkazem na článek Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově Jana Tupého ukáží konkrétní praktické tipy, jak při výuce tělesné výchovy a výchovy ke zdraví propojit digitální technologie, rozvoj digitální gramotnosti a posílit pohybové návyky …
ModulBlogy
19. 04. 2021
Podzimní běh Společenství praxe přinesl i setkání nad tématem Českého jazyka a literatury. Doporučení výsledky učení (kontinua), záznam online setkání nebo prezentace si můžete projít na tomto odkazu: …
ModulBlogy
15. 04. 2021
Jak pracovat s podcasty jako s novým médiem ve výuce vám ukáže Vanda Vaníčková. Její aktivita určená pro druhý stupeň základní školy vám ukáže, že se opravdu nemáte čeho bát. Celý článek najdete zde: …
ModulBlogy
12. 04. 2021
Co je nového na metodickém portálu RVP.CZ, jak využít produkt Učitel 21 pro zhodnocení svých digitálních dovedností nebo jak využít tělocvik pro rozvíjení gramotností se můžete dozvědět v článku a záznamu celého společenství praxe na této adrese: …
ModulBlogy
08. 04. 2021
Mnozí z vás znají blog Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím Petry Boháčkové a Slávka Hory./nMěli jsme tu čest je oba „mít“ na naší minikonferenci Digitální gramotnosti (záznam po jednotlivých přednáškách najdete zde: https://youtu.be/5Hx2rScWO0o). /nSlávek ve svém příspěvku/nhttps://dejtemipevnybod.cz/2021/03/gramotnosti-jak-na-ne-ve-skole-i-za-skolou/ nabízí využití tzv. OVU k rozvoji digitální kompetence i ve světle aktuálních Revizí ICT. …
ModulBlogy
05. 04. 2021
Jak rozvíjet základní gramotnosti při práci s primárními historickými prameny nebo jak využít noviny jako historický pramen měli možnost účastníci zjistit na Společenství praxe, které jsme pořádali 12. ledna 2021 online. Celý článek včetně příloh a odkazu na záznam najdete na adrese: …
ModulBlogy
04. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Matematika, které se bude konat 20. 4. 2021 od 15:00 do 17:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
03. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Cizí jazyky, které se bude konat 22. 4. 2021 od 14:30 do 17:00. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
02. 04. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Český jazyk a literatura, které se bude konat 7. 4. 2021 od 14:00 do 16:00. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
01. 04. 2021
Připravujete se na povolání učitele/učitelky? Hledáte inspiraci do Vaší budoucí výuky? Víte, že můžete v jakékoliv aktivitě či předmětu podporovat u žáků rozvoj gramotností? Že nevíte jak? Nebo už to umíte, učili jste se to, ale hodila by se Vám nějaká inspirace? Ptáte se PROČ?/nNo přece proto, aby Vaše výuka byla zajímavá! Aby Vaši žáci získali kompetence pro život a byli …
5
78
0
veřejná
ModulDUM
08. 09. 2021
Video je zajímavé a návodné a jistě zaujme nejen mladé začínající kuchaře. Co mně osobně vadilo bylo větší množství chyb v doprovodném textu ve videu. A pak už snad jen drobnost, že pokud bych video natáčel já, nenechal bych na ruce kuchaře hodinky. :-)
ModulČlánky
25. 03. 2021
Skvělý článek, s radostí jsem si jej uložil do kolekce OrgPad: https://profil-new.rvp.cz/kolekce/detail-kolekce?back=https%3A%2F%2Fprofil-new.rvp.cz%2Fkolekce%2Fmoje-kolekce&id=15016.
ModulČlánky
25. 02. 2021
Velmi zajímavá a podnětná akce. Zajímaví hosté a zajímavé tipy do výuky. Inspirující.
ModulČlánky
13. 07. 2020
Dobrý den, trvalý odkaz by neměl být problém např. u služby jdem.cz  -> http://jdem.cz/trvalink.html Ale i zde, jako u mnoho dalších služeb se může nastavení v čase změnit. Dan S
ModulČlánky
15. 04. 2020
Děkuji za zajímavý článek. Bohužel / bohudík jezdím na tábor, kde máme mobilní telefony pro děti zakázané, tak takové věci řešit nemusíme.  Určitě se ale téma hodí na celoroční činnost pro neformální vzdělávání.